Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 121695-2014 z dnia 2014-06-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Dysk przenośny – 10 szt. 2. Skaner A4 – 10 szt. 3. Zestaw komputerowy – 6 szt. 4. Monitor – 6 szt. 5. Laptop – 2 szt. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 -…
Termin składania ofert: 2014-06-13

Numer ogłoszenia: 126807 – 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 121695 – 2014 data 05.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 1061 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.