Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 81298-2014 z dnia 2014-03-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego delegatur w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Integralną częścią opisu…
Termin składania ofert: 2014-03-19

Numer ogłoszenia: 56725 – 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81298 – 2014 data 11.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, Biuro Obsługi Klienta – pokój 7a..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, Biuro Obsługi Klienta – pokój 7a.