Numer ogłoszenia: 289900 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287428 – 2015 data 27.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 1.
  • W ogłoszeniu jest: zamieszczenie obowiązkowe.
  • W ogłoszeniu powinno być: zamieszczenie nieobowiązkowe.