PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2018

Lp.
Numer postępowania
Treść ogłoszenia
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Najkorzy-
stniejsza oferta
02 WAT.272.1.4.2018
SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania

08.05.2018 godz. 09.45

zmiana terminu składania ofert: 11.05.2017 godz. 11.45

 
Załącznik
Wynik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
01 WAT.272.1.2.2018
SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1 – zmiana
Załącznik nr 2.1
Załącznik nr 2.2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

16.03.2018 godz. 09.45

 
Załącznik
Wynik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia