PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2019

Lp.
Numer postępowania
Treść ogłoszenia
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Najkorzy-
stniejsza oferta
01 WAT.272.1.3.2019
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2

10.05.2019 godz. 13.15

 
Załącznik
Wynik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia