PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2021

Lp.
Numer postępowania
Treść ogłoszenia
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Najkorzy-
stniejsza oferta
01 WAT.272.2.119.2021
Dostawa systemu poczty elektronicznej wraz z serwerem pocztowym i systemem backupu
Warunki zamowienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

16/06/2021 godzina 09:00

16/06/2021 godzina 09:15