PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2021

Lp.
Numer postępowania
Treść ogłoszenia
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
04 WAT.272.2.215.2021
Zakup i dostawę samochodów (szt. 2) do przeprowadzania działań kontrolnych przez Inspekcję Ochrony Środowiska
Warunki zamowienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Odpowiedzi na pytania

27/09/2021 godzina 09:00
27/09/2021 godzina 09:15

zmiana terminu składania ofert: 28/09/2021 godzina 09.00

03 WAT.272.2.206.2021
Wykonanie nowego systemu alarmowego w budynku WIOŚ w Poznaniu
Warunki zamowienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
27/09/2021 godzina 11:00
27/09/2021 godzina 11:15 

 

02 WAT.272.2.120.2021
Ubezpieczenie mienia i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Warunki zamowienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Tabela nr 1
Tabela nr 2
Odpowiedzi na pytania 1
Odpowiedzi na pytania 2
Informacja do wykonawców
24/06/2021 godzina 09:00
24/06/2021 godzina 09:15 

 

01 WAT.272.2.119.2021
Dostawa systemu poczty elektronicznej wraz z serwerem pocztowym i systemem backupu
Warunki zamowienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
16/06/2021 godzina 09:00
16/06/2021 godzina 09:15