PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2022

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł netto prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej, będącej elektronicznym narzędziem komunikacji z Wykonawcami.

Bezpośredni dostęp do Platformy znajduje się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/

Link do instrukcji interaktywnych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Lp.
Numer postępowania
Treść ogłoszenia
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
16 WAT.272.1.17.2022
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu o napędzie hybrydowym na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
29/11/2022 godzina 9:00
29/11/2022 godzina 10:00
15 WAT.272.1.16.2022
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu o napędzie hybrydowym na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
14/11/2022 godzina 9:00
14/11/2022 godzina 10:00
14 WAT.272.1.15.2022
Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów o napędzie hybrydowym
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
04/10/2022 godzina 9:00
04/10/2022 godzina 10:00
13 WAT.272.1.14.2022
Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów o napędzie elektrycznym
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
30/08/2022 godzina 9:00
30/08/2022 godzina 10:00
12 WAT.272.1.13.2022
Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów o napędzie elektrycznym
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
19/08/2022 godzina 9:00
19/08/2022 godzina 10:00
11 WAT.272.1.12.2022
Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów o napędzie elektrycznym
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
02/08/2022 godzina 9:00
02/08/2022 godzina 10:00
Nowe terminy:
04/08/2022 godzina 09:00
04/08/2022 godzina 10:00
10 WAT.272.1.11.2022
Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów o napędzie elektrycznym
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
07/06/2022 godzina 9:00
07/062022 godzina 10:00
09 WAT.272.1.10.2022
Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów o napędzie elektrycznym
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
26/05/2022 godzina 9:00
26/05/2022 godzina 10:00
08 WAT.272.1.9.2022
Dostawa paliw płynnych
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
19/05/2022 godzina 10:00
19/05/2022 godzina 12:30
07 WAT.272.1.8.2022
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
17/05/2022 godzina 10:00
17/05/2022 godzina 12:00
06 WAT.272.1.7.2022
Zakup i dostawa fabrycznie nowych samochodów o napędzie elektrycznym
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
17/05/2022 godzina 8:00
17/05/2022 godzina 9:00
05 WAT.272.1.5.2022
Usługa sprzątania pomieszczeń budynków oraz terenów wokół budynków
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
28/03/2022 godzina 10:00
28/03/2022 godzina 12:00
04 WAT.272.1.4.2022
Dostawa gazu ziemnego
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
18.03.2022 10:00
18.03.2022 12:00
03 WAT.272.1.3.2022
Dostawa gazu ziemnego
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
04/03/2022 godzina 9:00
04/03/2022 godzina 10:00
Nowe terminy:
09/03/2022 godzina 11:00
09/03/2022 godzina 13:00
02 WAT.272.1.2.2022
Dostawa gazu ziemnego
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
17/02/2022 godzina 8:00
17/02/2022 godzina 9:30 
01 WAT.272.1.1.2022
Dostawa energii elektrycznej
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ
17/02/2022 godzina 8:00
17/02/2022 godzina 9:00
Nowe terminy:
21/02/2022 godzina 11:00
21/02/2022 godzina 13:00