Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie powinien zawierać:

  • nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia lub przekazania informacji
  • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko oraz adres
  • wskazanie informacji, która będzie wykorzystywana
  • wskazanie celu ponownego wykorzystania (komercyjnego lub niekomercyjnego)
  • wskazanie formy przygotowania informacji, a w przypadku postaci elektronicznej wskazanie formatu danych
  • wskazanie sposobu przekazania informacji

Szczegółowe informacje dotyczące zawartości wniosku zawarte są w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Autor: Rafał Kupski Wprowadzający: Rafał Kupski
Data utworzenia: 22 czerwca 2016 Data aktualizacji: 6 lipca 2016
Stronę odwiedziło 852 osób
Skip to content