Praktyki studenckie

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile organizowane są praktyki studenckie. Praktyka odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem a Uczelnią i jest nieodpłatna.

Poniżej dostępne są aktualne oferty praktyk:

Oferty praktyk

Kwalifikacja studentów do odbycia praktyki następuje na podstawie aktualnych możliwości przyjęcia praktykantów.

 NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1. Skierowanie na praktykę studencką wraz z załącznikami:

–   programem praktyki – opracowanej przez Uczelnię

– CV studenta wraz z jego kontaktowym numerem telefonu oraz podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę studencką, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 992).

2. Porozumienie dotyczące przyjęcia na praktykę studencką (zostanie przesłane na adres Uczelni po zakwalifikowaniu się studenta na praktykę) w tym:

– dokument potwierdzający ubezpieczenie od NNW studenta (prosimy dołączyć do podpisanego porozumienia) – w okresie realizacji praktyki studenckiej praktykant jest objęty ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków, opłaconym przez Uczelnię lub we własnym zakresie.

Wyżej wymienione dokumenty należy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

 

Osoba do kontaktów:

Magdalena Kwiatkowska
Wydział Kadr i Szkolenia
WIOŚ Poznań
tel. 61 8270 536

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Urszula Karpińska
Data utworzenia: 26 maja 2017 Data aktualizacji: 13 września 2018
Stronę odwiedziło 2 603 osób