W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile organizowane są praktyki studenckie. Praktyka odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem a Uczelnią i jest nieodpłatna.

W związku z trwającą epidemią COVID-19, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zawiesza realizację praktyk studenckich do odwołania.

Oferty praktyk