W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile organizowane są praktyki studenckie. Praktyka odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem a Uczelnią i jest nieodpłatna.

W roku 2024 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu nie będzie organizował praktyk studenckich.

Oferty praktyk