(61) 827 05 00 - tel. czynny od 7:00 do 16:00 605 188 003 - tel. czynny od 16:00 do 7:00 - telefon wyłącznie interwencyjny|SEKRETARIAT@POZNAN.WIOS.GOV.PL

Aktualności

Aktualności2020-12-12T23:54:52+01:00

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – przetarg publiczny na sprzedaż czterech używanych samochodów osobowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż czterech używanych samochodów osobowych. PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Ogłoszenie Pliki do pobrania Termin składania ofert Wynik Treść ogłoszenia 1. Formularz ofertowy 2.1 Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 2.2 Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 3. Projekt umowy 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 28.05.2024 godz. 10:00    

14 maja,2024|Aktualności, Majątek zużyty|

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – przetarg publiczny na sprzedaż używanych samochodów osobowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż czterech używanych samochodów osobowych. PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH Ogłoszenie Pliki do pobrania Termin składania ofert Wynik Treść ogłoszenia 1. Formularz ofertowy 2.1 Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 2.2 Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 3. Projekt umowy 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 13.05.2024 godz. 10:00    

26 kwietnia,2024|Aktualności, Majątek zużyty|

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego – przetarg publiczny na sprzedaż używanych samochodów osobowych

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303 ze zm.), informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego (5 używanych samochodów osobowych) do zagospodarowania w drodze: sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym – przetarg publiczny, lub jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2a, 3a i 3b, § 39 ust. 2 oraz § 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303 ze zm.) w drodze: nieodpłatnego przekazania na czas nieokreślony innemu organowi, jednostce oraz jednostce samorządu terytorialnego - wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie na czas nieokreślony składników rzeczowych majątku ruchomego, lub darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, [...]

12 kwietnia,2024|Aktualności, Majątek zużyty|

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodu osobowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż używanego samochodu osobowego Opel Vectra. PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Ogłoszenie Pliki do pobrania Termin składania ofert Wynik Treść ogłoszenia 1. Formularz ofertowy 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 3. Projekt umowy 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 06.07.2023 godz. 11:00    

21 czerwca,2023|Aktualności, Majątek zużyty|

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż jednego używanego samochodu osobowego oraz jednego używanego samochodu ciężarowego. PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ JEDNEGO UŻYWANEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO ORAZ JEDNEGO UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO Ogłoszenie Pliki do pobrania Termin składania ofert Wynik Treść ogłoszenia 1. Formularz ofertowy 2. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 3. Projekt umowy 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 14.06.2023 godz. 11:00    

31 maja,2023|Aktualności, Majątek zużyty|

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż 8 używanych samochodów osobowych i ciężarowych. PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ 8 UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH Ogłoszenie Pliki do pobrania Termin składania ofert Wynik Treść ogłoszenia 1. Formularz ofertowy 2.1. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - tabela 2.2. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 3. Projekt umowy 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 24.05.2023 godz. 11:00    

10 maja,2023|Aktualności, Majątek zużyty|

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż 11 używanych samochodów osobowych i ciężarowych. PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ 11 UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH Ogłoszenie Pliki do pobrania Termin składania ofert Wynik Treść ogłoszenia 1. Formularz ofertowy 2.1. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - tabela 2.2. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 3. Projekt umowy 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 04.05.2023 godz. 10:00    

19 kwietnia,2023|Aktualności, Majątek zużyty|

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż 15 używanych samochodów osobowych i ciężarowych. PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ 15 UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH Ogłoszenie Pliki do pobrania Termin składania ofert Wynik Treść ogłoszenia 1. Formularz ofertowy 2.1. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - tabela 2.2. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 3. Projekt umowy 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 18.04.2023 godz. 10:00    

7 kwietnia,2023|Aktualności, Majątek zużyty|

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż 15 używanych samochodów osobowych i ciężarowych. PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ 15 UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH Ogłoszenie Pliki do pobrania Termin składania ofert Wynik Treść ogłoszenia 1. Formularz ofertowy 2.1. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - tabela 2.2. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 3. Projekt umowy 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 7.04.2023 godz. 09.00    

24 marca,2023|Aktualności, Majątek zużyty|

Przetarg publiczny na sprzedaż samochodów osobowych i ciężarowych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu działając na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 998 z późn. zm.) ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż 15 używanych samochodów osobowych i ciężarowych. PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ 15 UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I CIĘŻAROWYCH Ogłoszenie Pliki do pobrania Termin składania ofert Wynik Treść ogłoszenia 1. Formularz ofertowy 2.1. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - tabela 2.2. Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży - rzeczoznawca 3. Projekt umowy 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 17.03.2023 godz. 09.00   Informacja o otwartych ofertach Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

6 marca,2023|Aktualności, Majątek zużyty|
Autor: Kozenski Hubert
Wprowadzający: Kozenski Hubert
Data utworzenia: 19 listopada 2015
Data aktualizacji: 12 grudnia 2020

Liczba odwiedzin: 9751
Przejdź do góry