Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie statutu