Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Imię i nazwisko osoby prowadzącej rejestr

1.

Rejestr skarg i wniosków

art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Dane udostępniane na wniosek

Monika Mikołajczak

2.

Ewidencja majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Dane udostępniane na wniosek

Sylwia Jóźwiak‑Hellwig

3.

Rejestr porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z jednostkami zewnętrznymi

§ 13 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dane udostępniane na wniosek

Monika Mikołajczak

4.

Rejestr kontroli zewnętrznych

§ 13 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dane udostępniane na wniosek

Monika Mikołajczak

5.

Rejestr postępowań zamówień publicznych

§ 13 ust. 1 pkt 14 lit. c Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dane udostępniane na wniosek

Ewa Makowska