Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Administracyjno-Technicznym

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Imię i nazwisko osoby prowadzącej rejestr

1.

Rejestr skarg i wniosków art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego Dane udostępniane na wniosek

Roman Golecki

2.

Ewidencja majątku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Dane udostępniane na wniosek

Sylwia JóźwiakHellwig

3.

Rejestr porozumień zawieranych przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z jednostkami zewnętrznymi § 13 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Dane udostępniane na wniosek

Adrian Smoliński

4.

Rejestr kontroli zewnętrznych § 13 ust. 1 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Dane udostępniane na wniosek

Agnieszka Sawka

5.

Rejestr postępowań zamówień publicznych § 13 ust. 1 pkt 14 lit. c Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Dane udostępniane na wniosek

Ewa Makowska