PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2023

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł netto prowadzone są za pośrednictwem Platformy zakupowej, będącej elektronicznym narzędziem komunikacji z Wykonawcami.

Bezpośredni dostęp do Platformy znajduje się pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/

Link do instrukcji interaktywnych: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Na stronie prowadzonego postępowania udostępniane będą wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.