PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2021

Lp.
Numer postępowania
Treść ogłoszenia
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
Informacja z otwarcia ofert
Najkorzy-
stniejsza oferta
02 WAT.272.1.2.2021
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ

25/05/2021 godzina 10:00

29/04/2021 godzina 12:00

01 WAT.272.1.1.2021
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich
Komplet materiałów jest dostępny TUTAJ

29/04/2021 godzina 10:00

29/04/2021 godzina 12:00