PRZETARGI, INFORMACJE O ZAWARTYCH UMOWACH w roku 2015

Lp.
Numer postępowania
Treść ogłoszenia
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
Najkorzy-
stniejsza oferta
08 WAT.272.2.395.2015
Naprawa analizatora PHOTON (nr 71025105) z kondycjonerem PGD-100 (nr 52025105) pod kątem możliwości wykonywania pomiarów NO2 NDIR
warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

04.09.2015 godz. 10.00

 

Wynik
07 WAT.272.2.305.2015
Naprawa analizatora PHOTON (nr 71026105) z kondycjonerem PGD-100 (nr 52026105) pod kątem możliwości wykonywania pomiarów NO2 NDIR
warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

 

07.07.2015 godz. 10.00

 

Wynik
06 WAT.272.2.110.2015
Zebranie danych emisyjnych stacji pomiarowych na terenie województwa wielkopolskiego
warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

25.03.2015 godz. 10.00

 

Wynik
05 WAT.272.2.109.2015
Zebranie danych w zakresie emisji energetycznej, liniowej i powierzchniowej
warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

25.03.2015 godz. 10.00

 

Wynik
04 WAT.272.2.108.2015
Zebranie metadanych dotyczących stacji pomiarowych
warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

25.03.2015 godz. 10.00

 

Wynik
03 WAT.272.2.95.2015
Zebranie danych emisyjnych stacji pomiarowych na terenie województwa wielkopolskiego
warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

 

17.03.2015 godz. 10.00

 

Unieważnienie postępowania
02 WAT.272.2.94.2015
Zebranie danych w zakresie emisji energetycznej, liniowej i powierzchniowej
warunki zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

 

17.03.2015 godz. 10.00

 

Unieważnienie postępowania
01 WAT.272.2.93.2015
Zebranie metadanych dotyczących stacji pomiarowych
warunki zamówienia
zmiana warunków zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

 

17.03.2015 godz. 10.00

 

Unieważnienie postępowania