WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

adres 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4
telefon 61-827-05-00 – czynny całą dobę
fax 61-827-05-22
e-mail sekretariat@poznan.wios.gov.pl
skrytka na platformie ePUAP /wiospoz/SkrytkaESP
NIP NIP: 972-05-27-579
REGON REGON: 000162406
Image - WIOS Poznan

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU – Delegatura w Kaliszu

adres 62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19
telefon 62-764-63-30
fax 62-766-33-29
e-mail kalisz@poznan.wios.gov.pl
Image - WIOS Kalisz

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA – Delegatura w Lesznie

adres 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 4
telefon 65-529-58-56
fax 65-529-48-41
e-mail leszno@poznan.wios.gov.pl
Image - WIOS Leszno

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA – Delegatura w Pile

adres 64-920 Piła, ul. Motylewska 5a
telefon 67-212-23-12
fax 67-212-72-35
e-mail pila@poznan.wios.gov.pl
Image - WIOS Piła

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA – Delegatura w Koninie

adres 62-510 Konin, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a
telefon 63-240-29-40
fax 63-240-29-50
e-mail konin@poznan.wios.gov.pl
Image - WIOS Konin