Redagujący Biuletyn Informacji Publicznej WIOŚ Poznań

Koordynator serwisu – redaktor naczelny

Jakub Kaczmarek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz
tel.: 62 764 63 30
fax: 62 766 33 29
e-mail: redakcja@poznan.wios.gov.pl

Nadzór techniczny

Hubert Kozeński
Rafał Kupski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
tel.: 61 827 05 39
fax: 61 827 50 22

e-mail: serwis@poznan.wios.gov.pl

Imię i nazwisko Telefon Fax e-mail
Anna Kamińska 61 827 05 70 61 827 05 22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Urszula Karpińska 61 827 05 35 61 827 05 22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Waldemar Kołaski 61 827 05 41 61 827 05 22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Małgorzata Koziarska 61 827 05 70 61 827 05 22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Zofia Lamentowicz 61 827 05 30 61 827 05 22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Adrian Smoliński 61 827 05 11 61 827 05 22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Bogumiła Nawrocka 61 827 05 93 61 827 05 22 sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Ewelina Werdyn 61 827 05 79 62 766 33 29 kalisz@poznan.wios.gov.pl
Andrzej Sparażyński 63 240 29 40 63 240 29 50 konin@poznan.wios.gov.pl
Mirosław Żółtański 65 529 58 56 65 529 48 41 leszno@poznan.wios.gov.pl
Marek Duraj 67 212 23 12 67 212 72 35 pila@poznan.wios.gov.pl