Redagujący Biuletyn Informacji Publicznej WIOŚ Poznań

Koordynator serwisu – redaktor naczelny

Jakub Kaczmarek

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz
tel.: 62 764 63 30
fax: 62 766 33 29
e-mail: redakcja@poznan.wios.gov.pl

Nadzór techniczny

Hubert Kozeński
Rafał Kupski

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań
tel.: 61 827 05 39
fax: 61 827 50 22

e-mail: serwis@poznan.wios.gov.pl

 

Imię i nazwisko e-mail
Anna Kamińska sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Urszula Karpińska sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Leszek Kurek sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Małgorzata Koziarska sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Zofia Lamentowicz sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Adrian Smoliński sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Bogumiła Nawrocka sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Ewelina Werdyn sekretariat@poznan.wios.gov.pl
Andrzej Sparażyński konin@poznan.wios.gov.pl
Mirosław Żółtański leszno@poznan.wios.gov.pl
Marek Duraj pila@poznan.wios.gov.pl
Mieczysław Skowron m.skowron@poznan.wios.gov.pl