(61) 827 05 00 - tel. czynny od 7:00 do 16:00 605 188 003 - tel. czynny od 16:00 do 7:00 - telefon wyłącznie interwencyjny|SEKRETARIAT@POZNAN.WIOS.GOV.PL

Majątek zbędny

Majątek zbędny2024-02-08T23:41:22+01:00

Działając w oparciu o przepisy § 6 ust. 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), zmienionego rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 578) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 1 powyższego rozporządzenia przez zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

  • nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością organu lub jednostki, lub
  • nie nadają się do użytkowania ze sprzętem używanym przez organ lub jednostkę, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE
DO KATEGORII MAJĄTKU ZBĘDNEGO

Autor: Kozenski Hubert
Wprowadzający: Ewa Makowska
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012
Data aktualizacji: 8 lutego 2024

Liczba odwiedzin: 8501
Przejdź do góry