>

Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu
61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4,

e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

tel.: 61-827-05-00 – czynny od 7:00 do 16:00
tel.: 605 188 003 – czynny od 16:00 do 7:00 – telefon wyłącznie interwencyjny
fax: 61 827 05 22

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko
1. Leszek Kurek Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
2. Małgorzata Koziarska Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
3. Anna Kamińska Naczelnik Wydziału Inspekcji
4. Ewa Pawlaczyk Z-ca naczelnika Wydziału Inspekcji
5. Marcin Kaźmierowski Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej
6. Paulina Krysztofowicz Z-ca naczelnika Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej
7. Małgorzata Maik – Gabriel Naczelnik Wydziału Prawnego
8. Zofia Lamentowicz Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów – Główny Księgowy
9. Ewa Makowska Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego
10. Urszula Karpińska Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia
11. Hubert Kozeński Naczelnik Wydziału Informatycznego
12. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
13. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i spraw Obronnych
14. Bogumiła Nawrocka Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Archiwum Zakładowego
15. Ewelina Werdyn Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Systemu Zarządzania
16. Sandra Wawrzyniak Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kontaktów z Mediami i Promocji

 

Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl, fax 62 766 33 29
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu
1. Jakub Kaczmarek Kierownik Delegatury w Kaliszu 62 764 63 30
2. Krzysztof Sibrecht Kierownik Działu Inspekcji 62 764 63 30

 

Delegatura w Koninie
ul. St.K. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin, e-mail: konin@poznan.wios.gov.pl, fax:63 240 29 50
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu
1. Andrzej Sparażyński Kierownik Delegatury w Koninie 63 240 29 40
2. Mateusz Kolibabka Kierownik Działu Inspekcji 63 240 29 40

 

Delegatura w Lesznie
ul. 17 stycznia 4, 64-100 Leszno, e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl, fax:65 529 48 41
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu
1. Mirosław Żółtański Kierownik Delegatury w Lesznie 65 529 58 56
2. Danuta Binkowska Kierownik Działu Inspekcji 65 529 58 56

 

Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła, e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl, fax:67 212 72 35
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu
1. Marek Duraj Kierownik Delegatury w Pile 67 212 23 12
2. Leszek Wesołowski Kierownik Działu Inspekcji 67 212 23 12