>

Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Siedziba WIOŚ w Poznaniu

61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4

e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

tel.: 61-827-05-00 – czynny od 7:00 do 16:00
tel.: 605 188 003 – czynny od 16:00 do 7:00 – telefon wyłącznie interwencyjny
fax: 61 827 05 22

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko
1. Leszek Kurek Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
2. Małgorzata Koziarska Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
3. Anna Kamińska Naczelnik Wydziału Inspekcji
4. Ewa Pawlaczyk Zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji
5. Marcin Kaźmierowski Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej
6. Paulina Krysztofowicz Zastępca naczelnika Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej
7. Małgorzata Maik – Gabriel Naczelnik Wydziału Prawnego
8. Alina Białkowska Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów – Główny Księgowy
9. Ewa Makowska Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego
10. Urszula Karpińska Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia
11. Hubert Kozeński Naczelnik Wydziału Informatycznego
12. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
13. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i spraw Obronnych
14. Bogumiła Nawrocka Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Archiwum Zakładowego
15. Beata Kudzia-Pawlaczyk Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Systemu Zarządzania
16. Łukasz Strażyński

Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kontaktów z Mediami i Promocji

tel.: 61 8270508, 605 187 008

 

Delegatura w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Piwonicka 19

e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl

tel.: 62 764 63 30

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko
1. Jakub Kaczmarek Kierownik Delegatury w Kaliszu
2. Krzysztof Sibrecht Kierownik Działu Inspekcji

 

Delegatura w Koninie
62-510 Konin, ul. St.K. Wyszyńskiego 3a

e-mail: konin@poznan.wios.gov.pl

tel.: 63 240 29 40

fax: 63 240 29 50

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko
1. Andrzej Sparażyński Kierownik Delegatury w Koninie
2. Mateusz Kolibabka Kierownik Działu Inspekcji

 

Delegatura w Lesznie

64-100 Leszno, ul. 17 stycznia 4

e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl

tel.: 65 529 58 56

fax: 65 529 48 41

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko
1. Mirosław Żółtański Kierownik Delegatury w Lesznie
2. Danuta Binkowska Kierownik Działu Inspekcji

 

Delegatura w Pile
64-920 Piła, ul. Motylewska 5a

e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl

tel.: 67 212 23 12

fax: 67 212 72 35

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko
1. Marek Duraj Kierownik Delegatury w Pile
2. Leszek Wesołowski Kierownik Działu Inspekcji