>

Kierownictwo WIOŚ w Poznaniu
61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4,

e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

tel.: 61-827-05-00 – czynny od 7:00 do 16:00
tel.: 605 188 003 – czynny od 16:00 do 7:00 – telefon wyłącznie interwencyjny
fax: 61 827 05 22

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko
1. Leszek Kurek Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
2. Małgorzata Koziarska Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
3. Anna Kamińska Naczelnik Wydziału Inspekcji
4. Ewa Pawlaczyk Z-ca naczelnika Wydziału Inspekcji
5. Marcin Kaźmierowski Naczelnik Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej
6. Paulina Krysztofowicz Z-ca naczelnika Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej
7. Małgorzata Maik – Gabriel Naczelnik Wydziału Prawnego
8. Alina Białkowska Naczelnik Wydziału Budżetu i Finansów – Główny Księgowy
9. Ewa Makowska Naczelnik Wydziału Administracyjno-Technicznego
10. Urszula Karpińska Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia
11. Hubert Kozeński Naczelnik Wydziału Informatycznego
12. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Przeciwpożarowych oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
13. Mieczysław Skowron Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i spraw Obronnych
14. Bogumiła Nawrocka Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Archiwum Zakładowego
15. Ewelina Werdyn Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Systemu Zarządzania
16. Samodzielne Stanowisko Pracy do spraw Kontaktów z Mediami i Promocji

 

Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz, e-mail: kalisz@poznan.wios.gov.pl, fax 62 766 33 29
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu
1. Jakub Kaczmarek Kierownik Delegatury w Kaliszu 62 764 63 30
2. Krzysztof Sibrecht Kierownik Działu Inspekcji 62 764 63 30

 

Delegatura w Koninie
ul. St.K. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin, e-mail: konin@poznan.wios.gov.pl, fax:63 240 29 50
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu
1. Andrzej Sparażyński Kierownik Delegatury w Koninie 63 240 29 40
2. Mateusz Kolibabka Kierownik Działu Inspekcji 63 240 29 40

 

Delegatura w Lesznie
ul. 17 stycznia 4, 64-100 Leszno, e-mail: leszno@poznan.wios.gov.pl, fax:65 529 48 41
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu
1. Mirosław Żółtański Kierownik Delegatury w Lesznie 65 529 58 56
2. Danuta Binkowska Kierownik Działu Inspekcji 65 529 58 56

 

Delegatura w Pile
ul. Motylewska 5a, 64-920 Piła, e-mail: pila@poznan.wios.gov.pl, fax:67 212 72 35
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu
1. Marek Duraj Kierownik Delegatury w Pile 67 212 23 12
2. Leszek Wesołowski Kierownik Działu Inspekcji 67 212 23 12