Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu

Województwo wielkopolskie

IV kwartał 2013 r.

Lp.

Nazwa, jednostki

Rodz. Kontroli

Główne zagadnienia objęte kontrolą

Okres objęty kontrolą

Termin przeprowadzenia kontroli

Kalisz

 1.  

Elektrownia Biogazowa „BORZĘCICZKI” Sp. z o.o., Borzęciczki 29, 63-720 Koźmin Wlkp.

pozaplanowa, inwestycyjna

przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

01.01.2013 do 08.10.2013

08.10. i 11.10.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Rolne "Rusko", ul. Koźmińska 11, 63-233 Jaraczewo

planowa, problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2012 do 25.10.2013

25.10.2013

 1.  

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Orla, Orla 1, 63-720 Koźmin Wlkp.

planowa, problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2012 do 21.10.2013

21.10.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Rolne Tacznów Sp. z o.o., Karmin 1, 63-330 Dobrzyca

planowa, problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2012 do 14.11.2013

14.11.2013

 1.  

Gmina i Miasto Odolanów, ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów Oczyszczalnia ścieków w Raczycach

pozaplanowa, inwestycyjna

gospodarka ściekowa

01.01.2013 do 16.12.2013

16.12. i 23.12.2013

 1.  

Gmina Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska Oczyszczalnia ścieków w Opatowie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa

05.03.2012 do 25.11.2013r.

08.11. i 25.11.2013

 1.  

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. –Skalmierzyce, ul. Podkocka 4/C, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Psary gm. Sieroszewice

planowa kompleksowa

pozwolenie zinetgrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, hałas, sprawozdawczość PRTR

 01.01.2012r. do 23.10.2013r.

14.10. do 23.10.2013

 1.  

„IZOLACJA-JAROCIN” SPÓŁKA AKCYJNA , ul. Poznańska 24-26, 63-200 Jarocin

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, opakowania

01.01.2012r. do 28.11.2013r.

18.11 do 28.11.2013

 1.  

MCKEEN-BEEF Sp. z o.o., ul. Spółdzielców 13, 62-850 Lisków

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, opakowania

01.01.2009r. do 29.10.2013r.

17.10. do 29.10.2013

 1.  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice, ul. Kasztanowa 1/1, 63-645 Łęka Opatowska

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka odpadami

01.01.2012r. do 21.11.2013r.

08.11. i 21.11.2013

 1.  

Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o., ul. Powstańców Wielkopolskich 13, 63-500 Ostrzeszów; Zakład Ceramiczny „BUDY” ul. Kościuszki 23, 63-500 Ostrzeszów

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

01.01.2012r. do 23.12.2013r.

09.12. do 23.12.2013r.

 1.  

Marcin Wójcik, ul. Krzyżna 6, Granowiec, 63-435 Sośnie, Ferma norek w m. Cieszyn, dz. Nr 395/1, 63-435 Sosnie

pozaplanowa interwencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu, gospodarka wodno-ściekowa

lipiec-wrzesień 2013 r

03.10 do 17.10.2013 r

 1.  

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Elżbieta Frankowska-Motyl, Rojów, ul. Św. Wojciecha 3, 63-500 Ostrzeszów

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o odpadach

01.01.2012 do 30.06.1013

06.11 do 21.11.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Raszewy sp. z o.o. Gospodarstwo w Kretkowie

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, ustawa o nawozach i nawożeniu, ustawa o odpadach

2012 i I półrocze 2013 r

14.11 do 22.11.2013 r

 1.  

Przedsiębiorstwo Rolne ROLPLON sp. z o.o. w Pawłowicach

planowa kompleksowa

ustawa o nawozach i nawożeniu, gospodarka wodno-ściekowa, ustawa o odpadach

2012 i I półrocze 2013 r

02.12 do 13.12.2013

 1.  

„L-CORRECT” sp. z o.o. Ociąż, ul. Torowa 11, 63 – 460 Nowe Skalmierzyce

pozaplanowa inwestycyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

23.09 do 07.10.2013

23.09 do 07.10.2013

 1.  

VAC AERO KALISZ sp. z o.o. ul. Elektryczna 8, 62 – 800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

08 do 21.10.2013

08 do 21.10.2013

 1.  

KROT-PLON sp. z o.o. ul. Ofiar Katynia 1, 63 – 700 Krotoszyn

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem, ochrona powietrza

11 do 24.10.2013

11 do 24.10.2013

 1.  

Stolarstwo Andrzej Nowacki ul. Wyspiańskiego 6, 63–300 Pleszew

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

19 do 28.11.2013

01.01.2012 do 28.11.2013

 1.  

Inż. Piotr Drobnikowski Piaskowanie PD Odolanów Raczyce ul. Słoneczna 14, 63–430 Odolanów

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

18 do 28.11.2013

01.01.2012 do 28.11.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Łukasz Borowski Nowa Obra 80, 63 – 720 Koźmin Wielkopolski

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

11 do 13.12.2013

01.01 do 13.12.2013

 1.  

Ferma Drobiu Sławomir Odrobiński Bledzianów 11, 63 – 500 Ostrzeszów

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

04 do 13.12.2013

01.01.2012 do 13.12.2013

 1.  

DTO s.c. Zakład Produkcji Kotłów C.O. ul. Nowa 6, 63–300 Pleszew

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

05 do 13.12.2013

01.01.2012 do 13.12.2013

 1.  

Obróbka Metali Muller & Damas sp. z o.o. ul. Kościuszki 19B, 63 – 500 Ostrzeszów

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami

04 do 13.12.2013

01.01 do 13.12.2013

 1.  

Tadeusz Matyszkiel „KARWIT” Zakład Wyrobów Cukierniczych Ul. Częstochowska 93c, 62-800 Kalisz

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa

01.01.2013-09.10.2013

25.09.2013r – 9.10.2013r

 1.  

Gmina Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów Oczyszczalnia ścieków w Doruchowie, ujęcia wody

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

02.06.2009 do 03.10.2013

03.10. do 25.10.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Usługowe "Agrożel" Sp.z o.o., Petryki 42, 62-820 Stawiszyn Oczyszczalnia ścieków w Złotnikach Małych

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

28.007.2012 do29.10.2013

29.10.do 12.11.2013

 1.  

Gmina Kraszewice, ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

01.01.2012 do 23.10.2013

23.10.do 02.12.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe "ADMAT" ul. Kaliska 48, 63-460 Nowe Skalmierzyce

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

28.10.2012 do 28.10.2013

28.10. do 16.12.2013

 1.  

Zakład Przemysłu Mięsnego "BIERNACKI" Sp. z o.o., Golina, ul. Dworcowa 47D, 63-200 Jarocin

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

27.09.2012 do 03.12.2013

03.12.2013 do

 1.  

Patryk Majewski prowadzący działalność pod nazwą DARKNESS, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 82/21 – magazyn przy ul. Wrocławskiej 152-186, 62-800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 25.11.2013

25.11.2013

 1.  

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A. Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 121, Ostrów Wielkopolski

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2012 do 11.12.2013

27.11. i 11.12.13

 1.  

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Nowych Prażuchach, Orli Staw 2, gm. Ceków Kolonia

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2012 do 14.11.2013

30.10.i 14.11.13

 1.  

Miasto i Gmina Kępno, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno

planowa problemowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2012 do 29.10.2013

29.10.2013

 1.  

Gmina Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów

planowa problemowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2012 do 24.10.2013

24.10.13

 1.  

Zakład Gospodarki Odpadami sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1a, 63-200 Jarocin

planowa problemowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 04.11.2013

21.10. i 04.11.13

 1.  

Agnieszka Sawicka PPHU AGA ul. Wrocławska 43-47, 62-800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 18.11.2013

9.10. i 18.11.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-BAMIR Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Koszutskiego 20, 62-800 Kalisz dotyczącej zakładu przy ul. Wrocławskiej 43-49 w Kaliszu

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 27.11.2013

9.10. i 27.11.2013

 1.  

Patryk Majewski prowadzący działalność pod nazwą DARKNESS, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 82/21 – magazyn przy ul. Wrocławskiej 152-186, 62-800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 01.08.2013

17.07. i 01.08.13

 1.  

CORRECT K.Błaszczyk i Wspólnicy, Ociąż ul. Torowa 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce

planowa kompleksowa

ZDR, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska,

01.01.- 18.11.2013

19.11. do 03.12.2013

 1.  

PHU AUGUSTO Mieczysław Mikołajczak, ul. Glinki2, 63-200 Jarocin

planowa problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 20.11.2013

21.11. do 03.12.2013

 1.  

SM LAZUR ul. Kaliska 41 63-460 Nowe Skalmierzyce

planowa problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 09.12.2013

10.12. do 13.12.2013

 1.  

"PHUTOPHARM" Dobrzyca sp. z o.o. ul. Parkowa 63-330 Dobrzyca

planowa problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 04.12.2013

05.12. do 05.12.2013

 1.  

"FRUCTON" K.P. Grzegorczyk, sp.j. ul. Wrocłwska 119 62-800 Kalisz

planowa problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 05.12.2013

06.12. do 16.12.2013

 1.  

KROTGAZ ul. Sadowa, 63-700 Krotoszyn

planowa problemowa

ZZR, magazynowanie gazu LPG, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 22.10.2013

23.10 do 06.11.2013

 1.  

PPG DECO Lewkowiec 68 63-400 Ostrów Wlkp.

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ZZR, zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

15.05. – 09.10.2013

10.10 do 22.10.2013

 1.  

LOTOS Paliwa" Gdańsk Stacja Paliw w Kaliszu, ul. Podmiejska, 62-800 Kalisz

pozaplanowa inna niż interwencyjna

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 08.11.2013

05.11. do 19.11.2013

 1.  

PW Emilia Szkudlarek Stacja Paliw Benice, ul. Okrężna, 63-700 Krotoszyn

pozaplanowa inna niż interwencyjna

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, magazynowanie paliw, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.-14.11.2013

15.11.do 28.11.2013

 1.  

CHENCZKE ENERGY Skrajnia Stacja paliw w Piątku Małym, Stawiszyn

pozaplanowa inwestycyjna

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, magazynowanie paliw, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.-23.10.2013

24.10 do 07.11.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne "Dajano" Jacek Nogaj, Ogrodowa 71a, 62-860 Opatówek

planowa, problemowa

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami

01.01.2010-28.11.2013

14-28.11.2013

 1.  

DROP S.A. Zakład Produkcyjny w Ostrzeszowie Al. Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów

pozaplanowa interwencyjna

gospodarowanie odpadami

01.01.2013-07.10.2013

7-23.10.2013

 1.  

ENERGA Elektrociepłownia Kalisz S.A. ul. Torowa 115, 62-800 Kalisz

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodnościekowa, traktat akcesyjny, ochrona przed haasem,

01.01.2011-25.11.2013

13-25.11.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolno- ogrodnicze Michał i Jadwiga Sierdzcy, ul. Rogatka 13a, 62-860 Opatówek

pozaplanowa interwencyjna

gospodarowanie odpadami

01.01.2013-04.11.2013

21.10-04.11.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze "ZDUNEK" s.c. Grzegorz Zdunek, Krzysztof Zdunek, 63-300 Ludwina 9

planowa problemowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarowanie opakowaniami

01.01.2012- 16.12.2013

18.12.2013

 1.  

Hodowla Drobiu Paweł Poniatowski, Grzegorz Poniatowski Pogodna 31, 62-872 Borek

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, ochrona przed halasem

01.01.2013 – 14.10.2013

8-14.10.2013

 1.  

Auto Market Stempniewski, ul. Łódzka 2, 62-860 Opatówek

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2010-12.12.2013

28.11-12.12.2013

 1.  

Gospodarstwo ogrodnicze Zbigniew Lis, 62-813 Rychnów Kolonia 9B

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami

01.01.2013 – 18.12.2013

29.11-18.12.2013

 1.  

INFO-GLOBAL Marek Dąbrowski Dariusz Śron spółka jawna Długa 67, 63-400 Ostrów Wlkp

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

ochrona powietrza

01.01.2012-20.12.2013

09-20.12.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "FEMIX" Export-Import Grzegorz Żurawa, 63-620 Piotrówka 11

planowa problemowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarowanie odpadamii

01.01.2010 – 11.12.2013 r

27.11-11.12.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe "Irkotrans" Ireneusz Kowalski, ul. Kobylińska 25, 63-720 Koźmin Wielkopolski

pozaplanowa interwencyjna

Kontrolę przeprowadzono w związku z transportowaniem odpadów

01.01.2012 do 01.09.2013

10.09. do 24.09.2013

 1.  

Szkudłapski Stanisław Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Nowa Wieś 9, 63-709 Rozdrażew

pozaplanowa interwencyjna

Kontrolę przeprowadzono w związku z transportowaniem odpadów

01.01.2012 do 01.09.2013

13.09. do 27.09.2013

 1.  

"CERMA" S.C., ul. Wierzbowa 1d, 63-500 Ostrzeszów

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniem nielegalnego zlokalizowania zakładu

01.01.2012 do 08.11.2013

25.10. do 08.11.2013

 1.  

Sap Renovation Pro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Obozowa 18, 62-800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniem zakopywania odpadów

01.01.2013 do 15.10.2013

01.10 do 15.10.2013

 1.  

Usługi Transportowe Waldemar Bazelak, ul. Bolesława Chrobrego 78, 63-200 Jarocin obiekt: ul. Sadowa 10, 63-200 Jarocin

pozaplanowa interwencyjna

Kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem uciążliwego parkowania pojazdów z podkładami kolejowymi nasyconymi olejem kreozotowym, dokonywaniu napraw pojazdów, wymian oleju na terenie kontrolowanej jednostki

01.01.2012 do 14.10.2013

07.10 do 14.10.2013

 1.  

Łukasz Kostrzewa "Serwis Ogumienia", ul. Koźmińska 41, 63-330 Dobrzyca

pozaplanowa interwencyjna

Kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem spalania odpadów, rozbierania samochodów i wylewania oleju przepracowanego na terenie kontrolowanej jednostki

01.01.2012 do 14.10.2013

30.09 do 14.10.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Jolanta Śledź, ul. Ludowa 9, 62-860 Opatówek

pozaplanowa interwencyjna

Kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem spalania odpadów

19.07.2013 do 16.10.2013

16.10.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze Jerzy Kloński, Rososzyca ul. Ostrowska 31 63-405 Sieroszewice

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniem pylenia z komina z terenu kontrolowanej jednostki poza jej teren

14.08.2013 do 28.10.2013

28.10.2013

 1.  

Gospodarstwo Ogrodnicze Zdzisław Dziubek, ul. Kaliska 34, 62-840 Koźminek

planowa problemowa

Uregulowania formalnoprawne w zakresie chrony powietrza, wykonywanie pomiarów

01.01.2012 do 13.12.2013

13.12.2013

 1.  

"P.H.P.U. OLEJNIK" Jacek Olejnik, ul. Olszowa 46, Ostrów Wielkopolski

planowa problemowa

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska, ochrona powietrza

01.01.2012 do 23.09.2013

27.08 do 23.09.2013

 1.  

AUTO-FIRMA s.c. Paweł i Piotr Michalak, ul. Stawiszyńska 163, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów , Sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów.

2012-2013

24.10.2013

 1.  

Stacja Demontażu Pojazdów „M&A” s.c. Mączka Mirosław, Adrian Golus, Namysłaki 34, 63-405 Sieroszewice

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów , Sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów.

2012-2013

22 do 26.11.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowe „WIMAR” Zbigniew i Maria Ozdowscy s. j. Pieruchy 51a, 63-304 Czermin

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

05.07.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Lech Iglik ul. Piwonicka 8a, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

04.07.2013

 1.  

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” ul. Kaliska 13, 62-860 Opatówek

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

31.10 do 06.11.2013

 1.  

DELTA sp. j. Jankowski Pluciński Zawada, ul. Piaski 29B, 63-300 Pleszew

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

20 do 28.11.2013

 1.  

CAR-LIFT SERVICE sp. z o.o. ul. Kamienna 10a, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

30.10 do 07.11.2013

 1.  

Zakład Komunalny sp. z o.o. ul. Wrzesińska 17, 63-308 Gizałki

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części

2013

03.10.2013

Konin

 1.  

PPUH AGROMIX Węgierki

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – szwo

2012, 01.01-03.10.2013

03, 10.10.2013

 1.  

Zakład Obróbki Powierzcjhni MARBAD Zakład w m. Siedliska, gm. Kawęczyn

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – awarie

2012, 01.01-22.10.2013

22.10, 07.11.2013

 1.  

KRISPOL Sp. z o.o. Psary Małe

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – ochrona powietrza

2012 , 01.01.-10.10.2013r

10, 28.10.2013

 1.  

ZUW Konin oczyszczalnia Golina

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – gospodarka wodnościekowa

2012, 2013

08, 18.10.2013

 1.  

Elektrownia Pątnów II sp. zo.o. Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – awarie

2012r. i 01.01 – 31.10.2013r.

09, 31.10.2013

 1.  

Expres Polska Konin

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – awarie

2012, 01.01-29.10.2013

11, 29.10.2013

 1.  

MR "ROSKO" Słomczyce 8B

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – hałas

2012, 01.01 – 28.10.2013r.

11, 28.10.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BIFOOD Sp. zo.o., Psary Polskie 28B

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – opłaty produktowe

2012, 01.01. – 25.10.2013

15, 25.2013

 1.  

Energia K.B. Kazimierz Biskupi

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 01.01-29.11.2013

05, 29.11.2013

 1.  

Hamburger Recykling Biurowiec

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2011, 2012, 01.01- 28.10.3013

15, 25, 10.2013

 1.  

SIWL Września

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – ochrona powietrza

2012, 2013

24.10, 06.11.2013

 1.  

Schuko Polska Sp. z o.o. Biskupie Sarnowskie 9, gm. Ślesin

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – ochrona powietrza

2012, 2013

30.10, 18.11.2013

 1.  

UM Konin Wiadukt Briański

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

22, 25.10.2013

 1.  

Gmina Ślesin oczyszczalnia Lubomyśle

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – gospodarka wodnościekowa

 2012, 01.01-30.09.2013r.

14, 31.11.2013

 1.  

Gmina Ślesin oczyszczalnia Licheń Stary

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – gospodarka wodnościekowa

 2012, 01.01-30.09.2013r.

14, 31.11.2013

 1.  

ZE PAK Elektrownia Pątnów

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – IPPC

2011, 2012, I półrocze 2013

11.10, 08.11.2013

 1.  

ZOZ Słupca

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 01.01 – 29.10.2013

16, 29.10.2013

 1.  

ZOZ Września

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 01.01-18.10.2013r

18, 29.10.2013

 1.  

SMURFIT KAPPA POLSKA sp. zo.o. Modła Królewska, gm. Stare Miasto

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 2013

08, 22, 11.2013

 1.  

Miodosytnia Michał Imbirowicz Przybrodzin

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

01.01 – 15.10.2013r.

08, 15.10.2013

 1.  

ZUO Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 2013

26.11, 12.12.2013

 1.  

ZUK EKO-GAB Kowale Pańskie

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

16.11.2012 – 28.10.2013

28.10, 08.11.2013

 1.  

SKR Kazimierz Biskupi Kompostownia Komorowo

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 01.01- 25.10.2013

25.10, 13.11.2013

 1.  

Rolex Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 01.01- 12.11.2013

12, 25.11.2013

 1.  

UNIPOL Piekarnia w Strzałkowie

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – ochrona powietrza

01.08.2012r.-24.10.2013r.

18, 24.10.2013

 1.  

Master Elektronarzędzia Słupca

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – nadzór rynku

2012, 01.01-13.11.2013r

25.10, 13.11.2013

 1.  

Rolmako Henryk Kowalski Psary Małe, gm. Września

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – ochrona powietrza

2012, 01.01-28.11.2013

06, 29.11.2013

 1.  

KEL-GAZ Halina Kluga Kazimierz Biskupi

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

bieżący

23.10, 06.11.2013

 1.  

Gmina Miejska Koło – kanalizacja deszczowa

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – gospoadrka wodnościekowa

2012, 01.01-30.09.2013

25, 28.11.2013

 1.  

Usługi Transportowe, wywóz nieczystości płynnych Waldemar Kozłowski Wola Podłężna, gm. Kramsk

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – gospodarka wodnościekowa

2012, 01.01, 30.09.2013

06, 22.11.2013

 1.  

PAK SERWIS Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – awarie

2012r., 01.01-13.12.2013

20.11, 13.12.02013

 1.  

WIES- MAR stacja paliw Rychwał

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – awarie

2012, 01.01-10.12.2013

26.11, 10.12.2013

 1.  

Gmina Kramsk oczyszczalnia Dębicz

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – gospodarka wodnościekowa

2012, 01.01- 31.10.2013r.

12, 29.11.2013

 1.  

Usługi Transportowe Michał Masłowski Wola Podłężna, gm. Kramsk

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – gospodarka wodnościekowa

2012, 01.01-31.10.2013

12, 15.11.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Adam Czerniak Szemborowo, gm. Strzałkowo

pozaplanowa interwencyjnw

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

bieżący

23.10.2013

 1.  

TARKET-FOOD sp. z o.o. Kazimierz Grochulski Mniszki, gm. Skulsk

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – IPPC

2012, 01.01-28.11.2013

14, 28.11.2013

 1.  

Tartak im. Fr.Koperskiego Nekla

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – hałas

 2012, 01.01 – 10.12.2013r.

05, 10.12.2013

 1.  

SAD POL Lidia Górczak Sompolno

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – nadzór rynku

06.05-09.12. 2013

26.11, 09.12.2013

 1.  

ZAFIX Centrum Ogrodnicze Września

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – nadzór rynku

2012, 01.01-28.11.2013

19, 28.11.2013

 1.  

Sun Garden Malanów

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – awarie

2012, 01.01-26.11.2013

26.11, 10.12.2013

 1.  

Wheeleabrator Schlick Września

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – ochrona powietrza

01.01.2012-05.12.2013

18.11, 05.12.2013

 1.  

TARKET-FOOD sp. z o.o. Genowefa Grochulska, Mniszki, gm. Skulsk

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – IPPC

 2012, 2013

28.11, 16.12.2013

 1.  

TARKET-FOOD sp. z o.o. Mariusz Woźniecki Mniszki, gm. Skulsk

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – IPPC

2012, 2013

28.11, 16.12.2013

 1.  

Gmina Sompolno oczyszczalnia Mąkolno

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – gospodarka wodnościekowa

2012, 01.01-30.11.2013r

05, 12.12.2013

 1.  

Filar Zaryń, gm. Wierzbinek

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

05, 19.12.2013

 1.  

Gmina Powidz oczyszczalnia w Ługach

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – gospodarka wodnościekowa

2012, 01.01.-31.10.2013r.

26.11, 05.12.2013

 1.  

Jadwiga Nowacka "Kołderka" Konin

pozaplanowa interwencyjnw

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – ochrona powietrza

bieżący

25.11, 06.12.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 01.01-27.11.2013

14, 27.11.2013

 1.  

Windlipie sp. zo.o.Sławsk, gm. Rzgów, Wiatrak w m. Sobótka, gm. Miłosław

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

11, 18.12.2013

 1.  

ZHU Naftohurt Sompolno Wiatraki w m. Zakrzewo, gm. Babiak

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – hałas

01.02 – 09. 12.2013r.

03, 09.12.2013

 1.  

Indywidualne Gospodarstwo Rolne Tadeusz Nowicki Golina

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

bieżący

22.11, 03.12.2013

 1.  

Truck BP s.c. Łamanowska-Lisowska Konin Stacja demontażu w Spławie

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

01.11 – 31.12.2012 01.01.2013 -03.12.2013

19.11, 03.12.2013

 1.  

Handel Art..Przem. Jacek Wzorek Obrzębin, gm. Turek

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 01.01-20.12.2013

03, 20.12.2013

 1.  

Pa Kar Elektromechanika Pojazdowa K.Kubacki Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska – odpady

2012, 2013

09, 16.12.2013

Leszno

 1.  

Ośrodek Hodowli Zarodowej “Garzyn” Sp. z o.o. , ul. Leszczyńska 34, 64-120 Krzemieniewo

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2012r. do 25.10.2013r.

od 04.10.2013r. do 25.10.2013r.

 1.  

Rzeźnia Mróz Sp. z o. o. , Borzęciczki 29a, 63-720 Koźmin Wlkp. , Świerczyna 100, 64-113 Osieczna

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2012r. do 13.08.2013r.

od 31.07.2013r. do 13.08.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Czesław Smolik Kawcze 17, 63-940 Bojanowo

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2012r. do 22.10.2013r.

od 15.10.2013r. do 22.10.2013

 1.  

Ferma Drobiu , Krystyna Smolarek, ul. Grodziska 11, 64-050 Wielichowo

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady.

od 01.01.2012r. do 22.11.2013r.

od 31.10.2013r. do 22.11.2013r.

 1.  

Ferma Drobiu w Trzcinicy, Edyta Smolarek, Wieś Pawłówko 5, 64-050 Wielichowo

kopleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady.

od 01.01.2012r. do 22.11.2013r.

od 31.10.2013r. do 22.11.2013r.

 1.  

Mróz S.A. ul. Koźmińska 5a, 63-810 Borek Wlkp. Ferma Bydła w Pince, Pinka 3, 63-140 Dolsk

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2012r. do 13.12.2013r.

od 20.11.2013r. do 13.12.2013r.

 1.  

Kowalski Opakowania z tektury Przemysław Kowalski Dobramyśl 3AB, 64-113 Osieczna

pozaplanowa interwencyja

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 02.12.2013r.

od 27.11.2013r. do 02.12.2013r.

 1.  

Firma Usługowo – Handlowa- "Płomyk" Tomasz Kołacki ul. Jaworowa 10, 63-100 Psarskie

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 04.10.2013r

od 24.09.2013r.. do 04.10.2013r..

 1.  

Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu, ul. Ostroroga 9A, 64-100 Leszno

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

od 10.10.2013r. do 29.10.2013r.

od 10.10.2013r. do 29.10.2013r.1

 1.  

Leszczyńskie Centrum Logistyczne Grześkowiak , Sp. z o.o., ul. Dekana 3B, 64-100 Leszno

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

od 01.07.2012r. do 23.10.2013r.

od 08.10.2013r. do 23.10.2013r.

 1.  

 Transport Przetwórstwo Drewna Jacek Frankowski Osady 8, 64-140 Włoszakowice

pozaplanowa interwencyja

ochrona przed hałasem

od 30.11.2012r. do 11.10.2013r.

od 10.10.2013r. do 11.10.2013r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Realizacji Budownictwa "Partner" Sp. z o.o. ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

pozaplanowa interwencyja

ochrona przed hałasem

od 01.07.2012r. do 24.10.2013r.

od 11.10.2013r. do 24.10.2013r.

 1.  

Gmina Rydzyna Rynek 1, 64-130 Rydzyna

problemowa

odpady komunalne

od 01.01.2012 r. do 29.08.2013 r.

od 29.08.2013 r. do 04.10.2013 r.

 1.  

Urząd Miejski w Borku ul.Rynek 1 , 63-810 Borek

problemowa

odpady komunalne

od 01.01.2012 r. do 13.09.2013 r.

od 13.09.2013 r. do 18.10.2013 r.

 1.  

Leszno Miasto ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

problemowa

odpady komunalne

od 01.01.2012 r. do 08.10.2013 r.

od 08.10.2013 r. do 22.10.2013 r.

 1.  

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno

problemowa

odpady komunalne

od 01.01.2012 r. do 09.10.2013 r.

od 09.10.2013 r. do 30.10.2013 r.

 1.  

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT" ul.24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń

problemowa

odpady komunalne

od 01.01.2012 r. do 27.09.2013 r.

od 27.09.2013 r. do 24.10.2013 r.

 1.  

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul.Saperska 23, 64-100 Leszno Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani

problemowa

odpady komunalne

od 01.01.2012 r. do 15.10.2013 r.

od 15.10.2013 r. do 15.11.2013 r.

 1.  

Centrum Zagospodarowania Odpadów "SELEKT" Sp. Z o.o. Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czempiń

problemowa

odpady komunalne

od 01.01.2012 r. do 27.11.2013 r.

od 27.11.2013 r. do 16.12.2013 r.

 1.  

Przedsiebiorstwo Hadlowo-Usługowe JAWOR Jarosław Jaworowicz ul.Os. Wojska Polskiego 18/B, 62-065 Grodzisk Wlkp. Zakład w Zieminie

kompleksowa

odpady, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 04.12.2013 r.

od 04.12.2013 r. do 20.12.2013 r.

 1.  

Agro-Rydzyna Sp. z o.o., Kłoda, ul. Kolejowa 7, , 64-130 Rydzyna

problemowa

gospodarka wodno- ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 21.10.2013 r.

od 25.09.2013 r. do 21.10.2013 r.

 1.  

Agencja Nieruchomości Rolnych , Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, Oczyszczalnia ścieków w Łęce Wielkiej

problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 14.11.2013 r.

od 30.10.2013 r. do 14.11.2013 r.

 1.  

Agencja Nieruchomości Rolnych , Oddział Terenowy w Poznaniu, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań Oczyszczalnia ścieków w Garzynie

prolemowa

gospodarka ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 14.11.2013 r.

od 05.11.2013 r. do 14.11.2013 r.

 1.  

EMILGRANA POLAND Sp. z o.o.Siedlec 71 b 63-830 Pępowo

problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

od 01.01.2012 do 20.11.2013

od 06.11.2013r. do 20.11.2013r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Rolne , Produkcyjno- Handlowo-Usługowe, "Książ- Rol" Sp. z o.o., ul. Radoszkowska 3, 63-130 Książ Wlkp,

kompleksowa

gospodarka ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 04.11.2013 r.

od 17.10.2013 r. do 04.11.2013 r.

 1.  

AGRO-TEAM , Przedsiębiorstwo Spółdzielcze Goździn 1B, 62-067 Rakoniewice ,

problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

od 01.01.2012 do 19.12.2013

od 05.12.2013 r. do 19.12.2013 r.

 1.  

CP.H.U. Ceglarek Jarosław Skup i Sprzedaż złomu i metali kolorowych, Kuźnica Zbąska 52 64-308 Jabłonna

pozaplanowa na wniosek

odpady

od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r.

od 16.12.2013 r. do 16.12.2013 r.

 1.  

Pfeifer & Langen Polska S.A. – Cukrownia Gostyń ul. Fabryczna 2 63-800 Gostyń

problemowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 19.12.2013 r.

od 27.11.2013 do 20.12.2013

 1.  

UPRAWA WARZYW KRYSTYNA MARCINIAK, PIOTROWICE, PIOTROWICE 11 A, 64-115 ŚWIĘCIECHOWA

pozaplanowa interwencyjna

odpady, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 08.11.2013 r.

od 05.11.2013 r. do 08.11.2013 r.

 1.  

MAGDALENA MAĆKOWIAK METAL-POL, ul. Dworcowa 17, 63-910 Miejska Górka

pozaplanowa interwencyjna

odpady

od 01.01.2012 r. do 30.10.2013 r.

od 25.10.2013 r. do 30.10.2013 r.

 1.  

POL-METAL PAWEŁ POL, Dworcowa 17, 63-910 Miejska Górka

pozaplanowa interwencyjna

odpady

od 01.01.2012 r. do 30.10.2013 r.

od 24.10.2013 r. do 30.10.2013 r.

 1.  

CELTECH Sp. Z o.o., Łąkowa 8a, 64-000 Kościan

pozaplanowa interwencyjna

 ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 23.10.2013 r.

od 10.10.2013 r. do 23.10.2013 r.

 1.  

OFLOR SP. Z o.o., ul. Leśna 6a, Psarskie 63-100 Śrem

problemowa

odpady, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 30.12.2013 r.

od 17.12.2013 r. do 30.12.2013 r.

 1.  

Firma Usługowo-Handlowa "KRUPA" Stanisław Krupa, Drzonek, ul. Klonowa 5, 63-140 Dolsk

problemowa

odpady

od 02.08.2012r. do 01.10.2013r.

od 24.09.2013r. do 01.10.2013r.

 1.  

Techniczni-Handlowa Obsługa Rolnictwa "TORAL" Krupa Elżbieta Maria, Stacja Demontazu ul. Polna 42, 63-800 Gostyń

problemowa

odpady

od 12.09.2012r. do 04.11.2013r.

od 28.10.2013r. do 04.11.2013r.

 1.  

Paweł Łąkowski CARS SYSTEM PLUS, ul. Powstańców Wlkp. 2B, 63-800 Pępowo

problemowa

odpady

od 03.12.2012r. do 25.07.2013r.

od 12.07.2013r. do 25.07.2013r.

 1.  

ZŁOMIX Tomasz Piotrowski, ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel

problemowa

odpady

od 20.11.2012r. do 25.10.2013r.

od 11.10.2013r. do 25.10.2013r.

 1.  

"EKO-ABC" Sp. Z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów – punkt zbierania odpadów medycznych przy ul. Akacjowej 4 w m. Pysząca

pozaplanowa, interwencyjna na wniosek WIOŚ Poznań

odpady

od 30.09.2013r. do 07.10.2013r.

od 30.09.2013r. do 07.10.2013r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MAH" s.c. H. Nowak, A. Przybylak Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odpady

od 17.04.2013 do 21.10.2013r.

21.10.2013r.

 1.  

Ubojnia -Masarnia "FOLMAS" Sp. Z o.o., Folwark 49, 63-900 Rawicz

pozaplanowa interwencyjna

odpady, ochrona powietrza i magazynowanie substancji niebezpiecznych

od 26.09.2012r. do 04.12.2013r.

od 18.11.2013r. do 04.12.2013r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TWARDY" Anna i Gabriel Twardy, Sierakowo, ul. Poznańska 9, 63-900 Rawicz

problemowa

odpady

od 21.12.2012 r. do 13.12.2013 r.

od 09.12.2013r. do 13.12.2013r.

 1.  

SZYNAKA – MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLSZTYŃSKA FABRYKA MEBLI Fabryczna 16 64-200 Wolsztyn

problemowa

odpady, ochrona powietrza

od 01.01.2012r. do 23.12.2013r.

od 19.12.2013r. do 23.12.2013r.

 1.  

NORBERT MRÓZ NORBERT DOMINIK MRÓZ FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWO-SZKOLENIOWA"NORDKLIM" ul. Orzechowa 44 63-800 Gostyń

problemowa

SZWO,

od 01.01.2011r. do 30.12.2013r.

od 19.12.2013 r. do 30.12.2013 r.

 1.  

Pfeifer & Langen Polska S.A. – Cukrownia Miejska Górka ul.Rawicka 44 60-956 Miejska Górka

problemowa

odpady, ochrona powietrza, gosp. wodnościekowa

od 01.01.2011r. do 09.12.2013r.

od 14.11.2013 r. do 09.12.2013 r.

 1.  

EL-METAL MARIA MORTEZAEI Kiełkowo 28 64-212 Kiełkowo

pozaplanowa interwencyjna

odpady, ochrona powietrza, hałas

od 01.01.2013r. do 01.10.2013r.

od 12.11.2013 r. do 29.11.2013 r.

 1.  

RYSZARD WOLNY "ELEKTROMECH" Brzezie 12 63-800 Gostyń

problemowa

SZWO,

od 01.01.2011r. do 31.10.2013r.

od 24.10.2013 r. do 31.10.2013 r.

 1.  

GOSPODARSTWO ROLNE RYSZARD JOKIEL Nowe Tłoki 11B 64-200 Nowe Tłoki

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, hałas

od 01.01.2012r. do 01.09.2013r.

od 07.10.2013 r. do 29.10.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Sp. z o.o. Przemysłowa 2 64-113 Kąkolewo

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, hałas

od 01.01.2011r. do 23.10.2013r.

od 06.09.2013 r. do 23.10.2013 r.

 1.  

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski – oczyszczalnia ścieków w Gogolewie

problemowa,

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

od 18.09.2013 r. do 17.10.2013 r.

 1.  

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec – oczyszczalnia ścieków w Chobienicach

problemowa,

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r.

od 03.10.2013 r. do 22.10.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemysław Olejnik, Wąbiewo 26, 64-061 Kamieniec

problemowa,

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 31.10.2013 r.

od 10.10.2013 r. do 31.10.2013 r.

 1.  

P.P.H.U. GRAND CREDIT Jarosław Dybizbański, Wielka Wieś, ul. Niegolewskich 33, 64-320 Buk – zakład w Bonikowie

problemowa, pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 31.10.2013 r.

od 11.10.2013 r. do 08.11.2013 r.

 1.  

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kiełczewie, Kiełczewo, ul. Spółdzielcza 1, 64-000 Kościan

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi

od 01.01.2012 r. do 31.10.2013 r.

od 23.10.2013 r. do 05.11.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Paweł Jędryczka, ul. Odrodzenia 8, 63-840 Krobia

 pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 22.11.2013 r.

od 07.11.2013 r. do 22.11.2013 r.

 1.  

Firma Produkcyjno-Handlowa "AGI" Sebastian Koncewicz, Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo

kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady, gospodarka opakowaniami, ochrona powietrza, FGC, hałas

od 01.01.2012 r. do 30.11.2013 r.

od 15.11.2013 r. do 05.12.2013 r.

 1.  

Ubojnia Zwierząt Rzeźnych, Mechanika Pojazdowa Mirella Gembiak, Gołaszyn 40/B, 63-940 Bojanowo

problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

od 27.04.2013 r. do 12.12.2013 r.

od 03.12.2013 r. do 12.12.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Sławomir Glapka, Osówiec 3, 63-810 Borek Wielkopolski

kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013 r. do 13.12.2013 r.

od 11.12.2013 r. do 13.12.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Leszek Dutkiewicz, Osówiec 1, 63-810 Borek Wielkopolski

kompleksowa, planowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013 r. do 13.12.2013 r.

od 11.12.2013 r. do 13.12.2013 r.

 1.  

IKO Kompania Drobiarska Sp. Z o.o. Augustowo 28, – Wielichowo

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2012 r. do 22.10.2013 r.

od 09.10.2013r. do 28.10.2013r.

 1.  

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W POZNANIU – WOLSZTYN dz. 409/7

pozaplanowa interwencyjna

poważne awarie

od 01.01.2013 r. do 21.11.2013 r.

od 24.10.2013 r. do 21.11.2013r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma Marcinkowscy Spółka z o.o. – Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowy Dwor, 64-010 Krzywiń

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2012 r. do 10.12.2013 r.

od 22.11.2013r. do 11.12.2013r.

 1.  

Best Oil Sp. z o.o. 64-100 Leszno, Lasocie ul. Szkolna 3

kompleksowa

powietrze, gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2013 r. do 29.11.2013 r.

od 27.11.2013r. do 29.11.2013r.

 1.  

MADOSI KEBAP FOOD Sp. z o.o. Białykal 38, 63-920 Pakosław

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2012 r. do 20.12.2013 r.

od 13.12.2013r. do 20.12.2013r.

 1.  

"WIELPOL" EXPORT-IMPORT ROBERT SKRZYPCZAK Stacja Paliw w Wielichowie ul. Rakoniewicka 16, 64-050 Wielichowo

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2012 r. do 27.12.2013 r.

od 19.12.2013r. do 27.12.2013r.

 1.  

 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUT-GAZ Robert Ustasiak – Rozlewnia Gazu Płynnego Śrem ul. Wiosenna 8

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, poważne awarie

od 28.12.2012 r. do 30.12.2013 r.

od 23.12.2013r. do 30.12.2013r.

 1.  

Firma LES POL Zbigniew Organiszczak – Zakład Maryszewice Wilkowice

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka wodnościekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 16.10.2013 r.

od 04.09.2013r. do 22.10.2013r.

 1.  

"OLINUS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Magazyn w Maryszewicach

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka wodnościekowa, odpady

od 01.03.2013 r. do 11.10.2013 r.

od 20.09.2013r. do 18.10.2013r.

 1.  

Produkcja Handel Usługi Akcesoria Metalowe Irena Kubacka – Zakład w Maryszewicach dz. nr 833/13

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka wodnościekowa, odpady

od 01.07.2013 r. do 30.07.2013 r.

od 20.09.2013r. do 11.10.2013r.

Piła

 1.  

ZPOD Grażyna Rawczyńska, – Kadłubek 10, gm. Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Ograniczenie uciążliwości dot. emisji hałasu do środowiska

bieżący

19.09.-04.10.2013

 1.  

DAM-BET Grażyna Kokocha, Damasławek

pozaplanowa interwencyjna

Ograniczenie uciążliwości dot. emisji hałasu do środowiska

bieżący

23.10.-19.11.2013

 1.  

OGROLBUD, ul. Skocka, Wągrowiec

planowa kompleksowa

Nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

bieżący

17.09.-02.10.2014

 1.  

PAR-KAM Zakład Handlowo- Usługowy Marian Kamiński Chodzież

planowa kompleksowa

Nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

bieżący

22.10.-05.11.2013

 1.  

MARMAN Katarzyna Kluczyńska, ul. Kcyńska 141, 64-100 Wągrowiec

planowa kompleksowa

Nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

bieżący

07.11.-25.11.2013

 1.  

Schnell Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 4, 64-610 Rogoźno

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi., Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska.

bieżący

27.09.-30.10.2013

 1.  

Skrzat PHU Damian Majchrzak, Bukowa 2, 64-980 TRZCIANKA

planowa kompleksowa

Nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

bieżący

17.10.-29.10.2013

 1.  

PRAKTIKER ul. 500-Lecia Piły, 64-920 PIŁA

planowa kompleksowa

Nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

bieżący

04.12.-19.12.2013

 1.  

„MARTYNA” Sp. z o.o. Zakład Gołańcz, ul. Osada 2, 62-130 Gołańcz

planowa kompleksowa

Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska.

bieżący

05.12.-20.12.2013

 1.  

Grupa PSB "Mrówka" – Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa "DACH" Zdzisław Brzeski , Blękwit 60A, 77-400 Złotów

planowa kompleksowa

Nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

bieżący

13.12.-23.12.2013

 1.  

Ruukki Polska Sp. z o.o. Oddział Oborniki, ul. Łukowska 7/9, 64-600 Oborniki

planowa problemowa

Utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów, będących potencjalnymi sprawcami poważnych awarii., Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO.

bieżący

19.09.-16.11.2013

 1.  

Fabryka Krzeseł BFM Szamocin Sp. z o.o., Kozarzyn 6, 64-820 Szamocin

planowa problemowa

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO.

bieżący

10.10.-04.11.2013

 1.  

KABAT S. J., ul. Gumowa 6, 64-840 Budzyn

planowa kompleksowa

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO.

bieżący

21.10.-19.11.2013

 1.  

Zakład Produkcyjno-Handlowy AUTO-CHŁODNIA Marian Piechowiak, ul. Działkowa 48, 64-610 Rogoźno

planowa problemowa

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO.

bieżący

17.10.-15.11.2013

 1.  

HJORT KNUDSEN POLEN Sp. z o.o. Zakład w Złotowie, Kujanska 10 B, 77-400 Złotów

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi., Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO.

bieżący

27.11.-17.12.2013

 1.  

Fabryka Sprzętu Okrętowego "MEBLOMOR" S. A., ul. Kościuszki 75, 64-700 Czarnków

planowa problemowa

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO.

bieżący

14.11.-12.12.2013

 1.  

„DALKIA POZNAN” S.A. Oddział Obsługi Klienta nr 2 Zakładu Zachód w Trzciance, ul. Staszica 8, 64-980 Trzcianka

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza przez prowadzących instalacje energetycznego spalania paliw określonych w, roz. Ministra Środowiska z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

bieżący

10.12.-20.12.2013

 1.  

"ECOR Product" Sp. z o.o.- Drukarnia Damasławek, ul. Grunwaldzka 12, 62-110 Damasławek

pozaplanowa na wniosek

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO

bieżący

26.11.-11.12.2013

 1.  

Gmina Połajewo, ul. Obornicka 6a, 64-710 Połajewo – Oczyszczalnia Połajewo

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

29.11.-13.12.2013

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy Spółka z o.o., ul. Wyrzyska 27A, 89-310 Łobżenica — Oczyszczalnia Liszkowo

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

26.11.-11.12.2013

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku , ul. Niepodległości, 64-965 Okonek – Oczyszczalnia Okonek

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

04.11.-22.11.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o., ul Staszica 41A, 64-600 Oborniki – Oczyszczalnia Ścieków w Objezierzu

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

31.10.-22.11.2013

 1.  

Zakład Rolniczo – Przemysłowym „Farmutil HS” S. A., ul. Przemysłowa 4, 64 – 810 Śmiłowo – Oczyszczalnia ścieków w Śmiłowie

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

24.10.-18.11.2013

 1.  

Gmina Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin – Oczyszczalnia ścieków w Margoninie

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

21.10.-28.11.2013

 1.  

AQUANET Mieścisko Sp. z o.o. – oczyszczalnia w Mieścisku

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

26.09.-17.10.2013

 1.  

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu- oczyszczalnia w Potulicach

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych., Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

21.10.-13.11.2013

 1.  

Prima Poland sp. z o.o. W-wa, Palarnia Kawy w Sułaszewie

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych., Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

23.10.-08.11.2013

 1.  

Gmina Zakrzewo – kanalizacja opadowa

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

14, 11, -19, 12, 2013

 1.  

ZECiUK Spółka z o.o. w Jastrowiu – oczyszczalnia ścieków Jastrowie, ul. Wojska Polskiego 29, 64-915 Jastrowie

pozaplanowa inwestycyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

01.10.-18.10.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Noris" Waldemar Sopolinski, Rolna 3, 64-610 Rogoźno

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych., Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

07.10.-25.10.2013

 1.  

"STEICO" Sp. z. o.o. w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych., 9. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w, tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

27.11.-13.12.2013

 1.  

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska " w Czarnkowie 64-700, ul. Kosciuszki 15 – Zakład Miesny Romanowo Dolne-Osuch 12, 64-700 Czarnków

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych., Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

15.11.-06.12.2013

 1.  

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Antoniewie, Antoniewo 11, 62-085 Skoki

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych., Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

04.11.-03.12.2013

 1.  

Hodowla Przynęt Wędkarskich Piotr Dragański – Ciosaniec 82, gm. Okonek

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

04.10.-23.10.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Ogólno-budowlane Leszek Podraza – Lechlin 21 B, 62-085 Skoki

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

23.10.-07.11.2013

 1.  

PPUH”CARO” Sortownia Żwiru Maciej Łuczak – Rosko gm. Wieleń

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

15.11.-03.12.2013

 1.  

G-M.KOL FH-U Karol Gorczynski, ul. Staszica 9, 64-600 Oborniki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

25.09.-10.10.2013

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy – Składowisko Odpadów w Smogulcu

pozaplanowa na wniosek

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi., Kontrola składowiska odpadów na wniosek organu przed wydaniem zgody, na zamknięcie obiektu z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Wlkp.

bieżący

08.10.-24.10.2013

 1.  

Zakład Obróbki Aluminium "ZOBAL" Krzysztof Zakrzewski Zakład w, Trzciance

planowa kompleksowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w, ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

19.09.-14.10.2013

 1.  

Bartosz Bawolski, Ferma Trzody w m. Rychlik, 64-980 Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w, ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

bieżący

09.09.-02.10.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "KOMBUD" sp. z o.o., ul. Żeromskiego 14, 64-980 Trzcianka

planowa problemowa

Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienionych w Traktacie Akcesyjnym.

bieżący

07.11.-20.11.2013

 1.  

Zakład Odlewniczy ALUMIN Zdzisław Wiewiórka Drawski Młyn

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

14.11.-29.11.2013

 1.  

Usługi Transportowe i Naprawy Pojazdów JAN-WAL Waldemar Drejws, ul. Żymierskiego 41/3, 64-965 Jastrowie

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

30.10.-18.11.2013

 1.  

PZZ Sp. z o.o. w Wałczu – Ferma Brojlerów Kurzych w Smiardowie Krajeńskim, Smiardowo Krajeńskie 94, 77-430 Krajenka

planowa kompleksowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

05.12.-20.12.2013

 1.  

Zakład Wyrobów Drzewnych "AGMA" Sp. z o.o., Kolejowa 6, 64-830 Margonin

planowa problemowa

Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska

bieżący

28.11.-20.12.2013

 1.  

Urząd Gminy Połajewo Składowisko Odpadów w Sierakówku, Sierakówko, 64-710 Połajewo

pozaplanowa na wniosek

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w, tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

04.12.-13.12.2013

 1.  

"PALEAS" s.c. Mateusz Luberski & Jarosław Łuszczki, 64-840 Dziewoklucz,

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

06.11.-22.11.2013

 1.  

Piotr Stachowiak, 89-300 Kosztowo 59, Gmina Wyrzysk

pozaplanowa in

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod, katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

21.11.-23.12.2013

 1.  

Odlewnia Żeliwa "Drawski" S.A., Szosa Dworcowa 30, 64-731 Drawski Młyn

planowa kompleksowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

24.09.-25.11.2013

 1.  

Fabryka Budowy Maszyn Avermann Sp. z o.o., Kowanowska 17, 64-600 Oborniki

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

03.10.-28.10.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „LEMAR” Sp. z o.o. w Potrzanowie, ul. Skocka 54, 62-085 Potrzanowo, gmina Skoki

planowa problemowa

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO

bieżący

10.09.-13.11.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Mikołaj Pszkit, Dzierżązno Wielkie, 64-730 Wieleń

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych., Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami.

bieżący

15.11.-03.12.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe "SPEDEX", Stobno 82, 64-905 Stobno

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

22.10.-18.11.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Lidia i Stanisław Kępińscy Annopole 11, 77-416 Tarnówka

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

18.10.-13.12.2013

 1.  

Danuta Wiśniewska ul. Słoneczna 7, 64-800 Chodzież – Zakład Wydobywania i Uszlachetniania Kruszywa w Walkowicach

pozaplanowa interwencyjna

Ograniczenie uciążliwości, dotyczącej emisji hałasu , do środowiska., Przestrzeganie przepisów i, decyzji administracyjnych, w zakresie ochrony , środowiska.

bieżący

15.10.-10.12.2013

 1.  

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Pile, Łączna 4, 64-920 Piła

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

29.11.-20.12.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Prywatne STALMET Zygmunt Songin – Piła

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi., Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

10.10.-25.10.2013

 1.  

TS AGRO Sp. z o.o. – Wrząca gm. Trzcianka

pozaplanowa inwestycyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

27.09.-15.10.2013

 1.  

JENOX Akumulatory Sp. z o.o. – Chodzież

planowa problemowa

Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i, akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie, wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów., Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w, tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

20.09.-18.10.2013

 1.  

"KOMAT" Mieczysław Kozłowski, Romanowo Dolne 105, 64-700 Czarnków

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi., Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

bieżący

21.11.-13.12.2013

 1.  

Zakład Produkcyjno-Handlowy Opraw Oświetleniowych S.C., Obornicka 11, Kowanówko, 64-600 Oborniki

planowa kompleksowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

bieżący

31.10.-14.11.2013

 1.  

PPHU "LAMPEX " Import-Eksport Andrzej Zawisła, Wągrowiecka 18, 64-840 Budzyń

planowa kompleksowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

29.10.-12.11.2013

 1.  

Zakłady Elektrochemiczne ALCO-MOT Sp. z o.o., Ogrodowa 21, 64-700 Czarnków

planowa problemowa

Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i, akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie, wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów., Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w, tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

27.11.-23.12.2013

 1.  

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział w Poznaniu – działka nr 581/22 w m. Ruda

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

25.11.-20.12.2013

 1.  

"PROFIL" Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o. o. – Piła

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające czynników chłodniczych oraz dokonujące obrotu nimi pod katem, zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów

bieżący

20.09.-10.10.2013

 1.  

EKO-PVC Export-Import Paweł Cybulski – Drawski Młyn, Wybudowanie, 64-731 Drawski Młyn

planowa problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego , i elektronicznego.

bieżący

20.11.-29.11.2013

 1.  

Paweł Lawrenz, 62-085 Bliżyce, Gmina Skoki

pozaplanowa interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego , i elektronicznego

bieżący

23.10.-05.11.2013

 1.  

PKN ORLEN S.A. Stacja Paliw nr 4415 w Wągrowcu, 11-go Listopada, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa inwestycyjna

Kontrola realizacji inwestycji wz budowy i oddania do użytkowania stacji paliw płynnych

bieżący

29.10.-14.11.2013

 1.  

„Auto-Serwis” Piotr Gackowiak, Ruda, 89-300 Wyrzysk

planowa problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów, oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

30.10.-15.11.2013

 1.  

Zakład Betoniarski "Infrabet" Krzysztof Grzybowski, Ignacego Łukasiewicza 1, 64-800 Chodzież

planowa kompleksowa

Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska

bieżący

06.12.-19.12.2013

 1.  

OSM Czarnków Zakład Produkcyjny w Chodzieży, Słoneczna 25, 64-800 Chodzież

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty używające czynników chłodniczych oraz dokonujące obrotu nimi pod katem, zastępowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów.

bieżący

03.12.-17.12.2013

 1.  

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko z siedzibą w Pile; Składowisko w Kłodzie

planowa problemowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w, ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń., Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

27.09.-10.10.2013

 1.  

Park Drobiarski Sp. z o.o. Śmiłowo – Ferma Indyków w m. Młynary

planowa kompleksowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w, ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

bieżący

20.09.-15.10.2013

 1.  

Gosp. Rolne – Hodowla Trzody Chlewnej Jacek Lewandowski – Rzadkowo 48, gm. Kaczory

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

23.10.-27.11.2013

 1.  

MAKTO Roman Kucik, Jabłonowo 60, 64-850 Ujście

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

25.10.-13.11.2013

 1.  

Miasto i Gmina Gołańcz, ul. Dr Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi., Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

bieżący

27.08.-02.10.2013

 1.  

Park Drobiarski Sp. z o.o. – Ferma Reprodukcyjna w Śmiłowie, ul. Pilska 36, 64-810 Śmiłowo

planowa problemowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w, ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

19.11.-12.12.2013

 1.  

"TRANSPIL – SPEDITION" Oddział – Zakład Przemysłu Drzewnego w Krajence, ul. Bydgoska 2, 77-430 Krajenka

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

28.11.-23.12.2013

Poznań

 1.  

“AUTO DRAP”- Sławomir Drap, Autoryzowana Stacja samochodów powypadkowych, ul. Złotowska 83/85, 60-184 Poznań

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, hałas

2012-+stan bieżący2013

29.11-12.12.2013r.

 1.  

Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gnieźnie z siedzibą przy ul. Staszica 13 , Ciepłownia C-13 zlokalizowana przy ulicy Spichrzowej 18 w Gnieźnie 62-200

problemowa

pozwolenie zintegrowane

2011-2013r.

13-28.11.2013r.

 1.  

Polipak Sp. z o.o. ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp.

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, hałas

2012r.i bieżący 2013r.

4.10-21.10.2013r.

 1.  

Klar Glass Sp. z. o.o., ul. Fabryczna 4, 62-010 Pobiedziska

kompleksowa

pozwolenie zintegrowane

bieżący 2013

15.11.-2.12.2013r.

 1.  

„NOWAK” Przemysław Nowak, Pierwoszewo 10 , 64-510 Wronki, gmina Wronki,

inna niż interwencyjna problemowa

 hałas

 bieżący 2013r.

04-08.11.2013r.

 1.  

Carrefour Market Poznań , ul. Nowogrodzka 13/15 , 61-048 Poznań, woj. wielkopols

interwencyjna problemowa

 hałas

.bieżący 2013r

17.10-04.11.2013r.

 1.  

Aquanet Ostroróg Sp. zo.o. Ul. Wroniecka 14, 64 -500 Ostroróg – oczyszczalnia ścieków w Dobrojewie

problemowa

ścieki, odpady, osady ściekowe, opłaty, emisja do powietrza

2012 – IX.2013

29.10 – 15.11.2013

 1.  

"Trans – Masz" Beton Dróg s. Pisarczyk, M. Ratajczak, M.Pisarczyk Sp. J. Czarne Piątkowo 6 B, 63 – 000 Środa Wlkp.

interwencyjna kompleksowa

nawozy naturalne, ścieki, odpady, woda, ochrona powietrza, opłaty, hałas

2013

20.09 – 07.10.2013

 1.  

Pieczarkarnia Wolski Roman, Ewa ul. Zamkowa 22, Zielonagóra, 64 – 520 Obrzycko

interwencyjna kompleksowa

ochrona powietrza, ścieki, odpady

2013

9 – 23. 10.2013

 1.  

Zarząd Dróg Powiatowych

interwencyjna problemowa

ścieki

2013

26.11 – 10.12.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Janusz Ratajczak ul. Jana Pawła II/ 48, 64 – 550 Duszniki, ferma trzody w Kikowie

kompleksowa

ochrona powietrza, , nawozy naturalne, odpady, hałas

01.01.2012 – XI.2013

21.11. – 06.12. 2013

 1.  

Gmina Niechanowo ul.Różana 1, 62 – 220 Niechanowo

problemowa

sprawdzenie wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w aspekcie przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.z 2013 r. , poz. 391 ze zm. )

2012 rok i stan bieżący

04.09.2013 – 16.10.2013 r

 1.  

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul.Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły

problemowa

sprawdzenie wdrożenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w aspekcie przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.z 2013 r. , poz. 391 ze zm. )

2012 rok i stan bieżący

02.09.2013 – 17.10.2013 r.

 1.  

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matka I Dzieckiem ul.Krysiewicza 7/ 8, 61 – 825 Poznań

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami w zakresie składowania odpadów

2012 i 2013 rok

15.11.2013 – 29.11.2013 r.

 1.  

Sater Kórnik Sp. z o.o. Czmoń 73, 62 -035 Kórnik – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń

inna niż interwencyjna problemowa

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami w zakresie składowania odpadów – pobór prób wód podziemnych i odcieków.

stan bieżący

30.10.2013 – 08.11.2013 r.

 1.  

Zakład Usług Komunalnych ul.Topolowa 31 a, 64 – 360 Zbąszyń – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnw w m. Nowy Dwór

inna niż interwencyjna problemowa

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska – w szczególności gospodarki odpadami – rekultywacja składowiska odpadów

stan bieżący

23.10.2013 r. – 05.11.2013 r.

 1.  

Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul.28 Czerwca 1956 r. Nr 135 / 147 , 61 – 545 Poznań

problemowa

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska – w szczególności gospodarki odpadami

2012 rok i 2013 r.

02.12.2013 r. – 10.12.2013 r.

 1.  

Agri Plus Sp. z o.o. ul.Marcelińska 92/94, 60 – 324 Poznań – miejsce kontroli: Wytwórnia pasz w Szamotułach ul.Chrobrego 21, 64 – 500 Szamotuły

kompleksowa

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami

2012 rok i 2013 rok

31.10.2013 r. – 19.11.2013 r..

 1.  

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego ul.Długa 1/2, 61 – 848 Poznań

problemowa

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami

2012 r. i 2013 rok

14.11.2013 r. – 29.11.2013 r.

 1.  

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. al..Marcinkowskiego 11, 62 – 827 Poznań – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w m. Suchy Las

interwencyjna problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem emisji hałasu do środowiska

stan bieżący

27.11.2013 r. – 12.12.2013 r.

 1.  

Urząd Miejski Gminy Kłecko ul. Dworcowa 14, 62 – 270 Kłecko – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Brzozogaj

inna niż interwencyjna problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami – rekultywacja składowiska

 2012 rok i stan bieżący

11.12.2013 – 30.12.2013 r.

 1.  

ABP Poland Sp. z o.o., ul. Wspólna 1, 62-045 Pniewy, gmina Pniewy, powiat szamotulski,

kompleksowa

wypełnianie warunków pozwolenia zintegrowanego IPPC (odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, hałas), raportowanie w ramach PRTR, opłata produktowa.

2012r. i 2013r.

29.10.2013r. – 15.11.2013r.

 1.  

POZ-BRUK Sp. z o.o. Międzychodzka Pomona sp.j. , siedziba:ul. Sobota, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, , miejsce wykonywania czynności kontrolonych: ul. Gen. Sikorskiego 22, 64-400 Międzychód

kompleksowa

wypełnianie warunków pozwolenia zintegrowanego IPPC (odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, hałas), raportowanie w ramach PRTR, opłata produktowa.

2012r. i 2013r.

14.11.2013r. – 28.11.2013r.

 1.  

„SEBRA” Izabela Buda ul. Sandomierska 73/1, 61-351 Poznań.

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

2012r. i 2013r.

07.10.2013r. – 11.10.2013r.

 1.  

Dalkia Poznań ZEC S.A. EC II Karolin, 61-016 Poznan ul. Gdyńska 54

problemowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2011, 2012, 1 półrocze 2013

17.10.2013 – 30.10.2013.

 1.  

SOLARIS BUS & COACH S.A.Bolechowo – Osiedle ul. Obornicka 46, 62-005 Owińska

interwencyjna problemowa

ochrona przed hałasem

2013

08.11.2013. – 20.11.2013.

 1.  

STOMIL – POZNAŃ S.A. ul. Starołęcka 18 61-361 Poznań

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, poważne awarie, gospodarka wodno – ściekowa

2012, 2013

07-.11.2013-25.11.2013.

 1.  

Biacolor Sp. z o.o. 15-569 Białystok ul. Myśliwska 18, Z-d w Bugaju, ul. Kobylnicka 52, 62-007 Biskupice

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2011, 2012, 2013

27.11.2013.-11.12.2013.

 1.  

Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Piłsudzkiego 2, 64-400 Międzychód – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Łowyń

problemowa

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012 r., stan bieżący

28.11.2013 r. do 11.12.2013 r.

 1.  

Bumar Amunicja S.A., ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna, Bumar Amunicja S.A., Oddział Kraśnik-Bolechowo w Kraśniku, ul. Fabryczna 6, 23-210 Kraśnik. Zakład w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska

kompleksowa

gospodarka wodna, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, bieżący

08.11.2013 r. do 26.11.2013 r.

 1.  

CONDOR Polska Sp. z o.o. ul. Dworcowa 15, 62-030 Luboń, gmina Luboń

interwencyjna problemowa

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, stan bieżący

29.10.2013 r. do 22.11.2013 r.

 1.  

„ELEKTROMONTAŻ – POZNAŃ” S.A., ul. Wieruszowska 12/16, 60-166 Poznań

interwencyjna problemowa

gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, stan bieżący

21.10.2013 r. do 04.11.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Kamieniec Sp. z o.o., Kamieniec 9/2, 62-235 Trzemżal

interwencyjna problemowa

gospodarka odpadami

stan bieżący

27.11.2013 r. do 12.12.2013 r.

 1.  

Damian Wardęcki DAM-WAR , ul. Polna 2, 62-540 Kleczew, m. kontroli: część działek o nr ewid. 6/11 i 114/2 w miejscowości Kamieniec, 62-235 Trzemżal

interwencyjna problemowa

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

 stan bieżący

27.11.2013 r. do 12.12.2013 r.

 1.  

Renata Niedbałowska, Astroclassic Renata Niedbałowska, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 7, 39-400 Tarnobrzeg, m. kontroli: ul. Grunwaldzka 31c, 60-783 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

gospodarka wodna, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012 r., Stan bieżący

15.10.2013 r. do 23.10.2013 r.

 1.  

Gmina Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, miejsce kontroli: oczyszczalnia ścieków w m. Zielonagóra

problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej

2012 r., stan bieżący 2013 r.

07.11.2013 r. – 25.11.2013 r.

 1.  

Spółdzielnia Mieszkaniowa im. 23 Lutego, Os. Leśne 18 A, 62-028 Koziegłowy, , miejsce kontroli: oczyszczalnia ścieków w m. Przebędowo

problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej

2012 r., stan bieżący 2013 r.

06.11.2013 r. – 22.11.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne mgr inż. Urszula i Kazimierz Kosakowscy Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina miejsce kontroli : Ferma drobiu w m. Łopuchowo

kompleksowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zapisów pozwolenia zintegrowanego

2012 r., stan bieżący 2013 r.

26.11.2013 r. – 11.12.2013 r.

 1.  

Firma Wielobranżowa Mariusz Tomczak , ul. M. Konopnickiej 25, 62-250 Czerniejewo

interwencyjna problemowa

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczgólnym uwzględnieniem ochrony przed hałasem

2012 r., stan bieżący 2013 r.

26.09.2013 r. – 09.10.2013 r.

 1.  

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań , Miejsce kontroli: Ośrodek Wypoczynkowy Rusałka , ul. Golęcińska 7, Poznań

interwencyjna problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej

 2012 r., stan bieżący 2013 r.

16.10.13 r. – 30.10.13 r.

 1.  

TRIO MOTO Andrzej Skrzypek , ul. Wrzosowa 8, 62-004 Czerwonak, miejsce kontroli: ul. Rzemieślnicza 6, 62-004 Kicin

interwencyjna problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

31.10.13 r. – 19.11.13 r.

 1.  

TRIO MOTO Michał Czubaj


ul. Rzemieślnicza 6, 62-004 Kicin

interwencyjna problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

31.10.13 r. – 19.11.13 r.

 1.  

Ferma Kur Michał Jeske , ul. Łąkowa 23, 62-004 Mielno, Adres do korespondencji:, Michał Jeske ul. Józwy Butryma 21, 60-177 Poznań

interwencyjna problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

2009 r., 2010 r., 2011r., 2012 r., stan bieżący 2013 r.

04.09.2013 r.- 11.10.2013 r.

 1.  

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2 a, 60-844 Poznań miejsce kontroli: teren byłego ośrodka szkolenia Policji ul. Chojnicka 35, 60-480 Poznań

interwencyjna kompleksowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013

25.11.2013 r. – 20.12.2013 r.

 1.  

Ferma Kur Jacek Jeske , ul. Łąkowa 21, 62-004 Mielno, Adres do korespondencji:, Jacek Jeske ul. Szeherezady 23, 60-198 Poznań

interwencyjna problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

2009 r., 2010 r., 2011r., 2012 r., stan bieżący 2013 r.

04.09.13 r. – 16.10.13 r.

 1.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Harcerska 16, 63-000 Środa Wlkp. Miejsce kontroli: oczyszczaknia ścieków w m. Słupia Wielka

problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

2012 r. i bieżący 2013 r.

13.12.2013 r. – 23.12.2013 r.

 1.  

Brenntag Polska Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47 – 224 Kędzierzyn – Koźle, magazyn ul. Przemysłowa 2, 62 – 080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa

przeciwdziałanie wystąpienia poważnej awarii

2012, I półrocze 2013 r.

17.10. – 30.10.2013

 1.  

Power Engineerying S.A. ul. Gdyńska 93, 62 – 004 Czerwonak

problemowa

ochrona powietrza

2012, I półrocze 2013 r.

11.11.-28.11.2013r.

 1.  

Polskie Gazownictwo Naftowe im i Gazownictwo S. A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze, Kopalnia BUK Uścięcice, 64 – 330 Opalenica

problemowa

przeciwdziałanie wystąpienia poważnej awarii

2012, I półrocze 2013 r.

16.10.-29.10.2013r

 1.  

Szlifiernia Szkła i Luster Józef Andrzejewski ul. Teofila Mateckiego 11, 60 – 689 Poznań, Białegi 14a, 62 – 095 Murowana Goślina

interwencyjna kompleksowa

Gospodarka odpadami, ochrona powietrza

2013 r

20.09.-07.10.2013 r

 1.  

HaGe Polska Sp. z o. o. ul. dr. A. Schmidta 1, Żołędowo 86 – 031 Osielsko, suszarnia ul. Spichrzowa 1, 64 – 530 Kaźmierz

interwencyjna problemowa

ochrona przed hałasem

2012 r., 2013 r.

06.11.-19.10.2013 r

 1.  

Sławomir Jeska „TABAK” Przetwórstwo Mięsne ul. Stefana Grota-Roweckiego 9 61 – 695 Poznań, zakład ul. Targowa 3, 62 – -270 Kłecko

interwencyjna kompleksowa

Gospodarka odpadami, ochrona powietrza

2013 r

01.10.-15.10.2013r.

 1.  

Firma Handlowo-Usługowa „KOSTA” Bartosz Kościuszko os. Orła Białego 24 lok.16, 61 – 251 Poznań, miejsce kontroli parking za Stacją Paliw BP ul. Kurlandzka 2, 61 – 251 Poznań

interwencyjna problemowa

Gospodarka odpadami

2013r.

28.11. – 09.12.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Marek Przybylski ul. Długa 138, 62-070 Zakrzewo

interwencyjna problemowa

ochrona przed hałasem, ochrona powietrza

2013r.

06.11.-19.11.2013r.

 1.  

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” Sp. z o.o. ul. Starołęcka 20, 61 – 361 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

Gospodarka odpadami, ochrona powietrza

2012 r., 2013 r.

13.11.-27.11.2013r.

 1.  

Colquimica Polska Sp. z o.o. ul. Szkolna 30, 62 – 064 Plewiska

inna niż interwencyjna kompleksowa

Gospodarka odpadami, ochrona powietrza

2013r.

05.12-18.12.2013r

 1.  

Newco LPG Spółka z o.o. 31-358 Kraków, ul. Jasnogórska 1, Terminal LPG Swarzędz ul. Rabowicka 9, 62-020 Jasin

kompleksowa

woda, scieki , powietrze, poważne awarie, gospodarka odpadami, PCB, opłata produktowa

 od 04.09.2013 i stan aktualny

19.11. do 02.12.2013 r.

 1.  

Volkswagen Poznań Sp. z o.o. ul. Warszawska 349, 61-060 Poznań

kompleksowa

woda, scieki , powietrze, gospodarka odpadami, PCB, opłata produktowa, poważne awarie, PRTR, SZWO, F-gazy, hałas

 2012 i stan aktualny

07.10. do 22.10.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno – Chemiczne SYNTEZA Sp. z o.o., ul. Św. Michała 67/71, 61-005 Poznań, Zakład nr 2 w Poznaniu ul. Rzeczna 1/5

kompleksowa

woda, scieki , powietrze, gospodarka odpadami, PCB, opłata produktowa, poważne awarie, PRTR, hałas

 2012 i stan aktualny

28.10.2013 do 12.11.2013 r.

 1.  

Jerzy Polarczyk „Mechanika Pojazdowa” ul. Łużycka 78 lok.C Poznań. Obecnie osoba fizyczna

interwencyjna problemowa

woda, scieki , powietrze, gospodarka odpadami

 2013 i stan aktualny

03.12. do 10.12.2013 r.

 1.  

"DALPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Miedziana 3, 60-118 Poznań; miejsce prowadzenia kontroli "DALPO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jarzębinowa 4, 62-052 Rosnowo

interwencyjna problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

IV kwartał 2013r.

08.10.2013r., 11.10.2013r., 14.10.2013r., 23.10.2013r.

 1.  

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Bosko, ul. Warzywna 17, 61-639 Poznań

interwencyjna problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

IV kwartał 2013r.

25.10.2013r., 28.10.2013r., 07.11.2013r., 13.11.2013r.

 1.  

SZLIFIERNIA, MECHANIKA POJAZDOWA, BLACHARSTWO TADEUSZ JENNEK, ul. Długa 74, 64-500 Szamotuły

interwencyjna problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

IV kwartał 2013r.

10.10.2013r., 14.10.2013r., 21.10.2013r.

 1.  

STORA ENSO POLAND S.A., ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka; miejsce prowadzenia kontroli Zakład Produkcji w Mosinie, ul. Gałczyńskiego 20, 62-050 Mosina

interwencyjna problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

IV kwartał 2013r.

23.09.2013r., 26.09.2013r., 14.10.2013r.

 1.  

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty, os. Rusa 59, 61-245 Poznań

interwencyjna problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

IV kwartał 2013r.

27.11.2013r., 29.11.2013r., 11.12.2013r.

 1.  

Biuro Handlowo – Usługowe Andrzej Krysiak


ul. Rolna 6


62-081 Baranowo

problemowa

Przestrzeganie wymogów i przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności ustawy o systemie oceny zgodności (w zakresie nadzoru rynku – spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu)

IV kwartał 2013r.

14.11.2013r., 29.11.2013r.

 1.  

"VICTUS-EMAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Karpia 37, 61-619 Poznań

problemowa

Przestrzeganie wymogów i przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności ustawy o systemie oceny zgodności (w zakresie nadzoru rynku – spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu)

IV kwartał 2013r.

31.10.2013r., 19.11.2013r., 26.11.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne "MAR" Tadeusz Markiewicz, ul. Lipowa 1, 63-005 Kleszczewo

interwencyjna problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

IV kwartał 2013r.

02.12.2013r., 04.12.2013r., 09.12.2013r., 17.12.2013r.

 1.  

Gmina Gniezno, ul. Lecha 6 62-200 Gniezno

problemowa

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012r. I-IX.2013r.

24.09.2013 – 28.10.2013

 1.  

Fabryka Papieru MALTA DECOR Sp. z o. o., ul. Wołkowyska 32, 61-135 Poznań

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska i posiadanych decyzji administracyjnych

2012r., I-X.2013r.

15.11.2013 – 02.12.2013

 1.  

F.C. INSTAL -BUD Sp. z o.o., ul. Sielska 17 a 60-129 Poznań, m-ce kontroli: Chomęcice, ul. Głuchowska 1

interwencyjna problemowa

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

bieżący

19.11.2013-11.12.2013

 1.  

Gmina Suchy Las, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

problemowa

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012, I-IX.2013

13.09.2013 – 03.10.2013

 1.  

Gmina Kostzryn. Ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

problemowa

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012, I_IX.2013

03.09.2013-04.10.2013

 1.  

Przedsiebiorstwo Wielobranżowe BIOSTAL Błażej Skowroński, ul. Goślińska 13, 62-010 Pobiedziska

inna niż interwencyjna problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz spełnienia przez stację wymogów prawa

2012, bieżący

15.10.2013-17.10.2013

 1.  

MIROSTAL Sp. z o.o. ul. Główna 74a, Krosno 62-050 Mosina

inna niż interwencyjna problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz spełnienia przez stację wymogów prawa

2012, bieżący

30.10.2013-14.11.2013

 1.  

Firma SANOK piotr Sanok, ul. Jankowo Dolne 48a, 62-200 Gniezno

inna niż interwencyjna problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz spełnienia przez stację wymogów prawa

2012, bieżący

16.10.2013-24.10.2013

 1.  

EKO-AL. Sp. z o.o., siedziba: ul. Sytkowska 39 w Poznaniu, m-e: ul. Dmowskiego 107a, 60-413 Poznań

inna niż interwencyjna problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami oraz spełnienia przez stację wymogów prawa

I-X, 2013

05.12.2013 – 09.12.2013

 1.  

P.H.U. Mikołaj Maks siedziba: Kobylniki ul. Szamotulska 34, 62-009 Rokietnica, m-ce: Przybrody, działka o nr ewid. 45/15

interwencyjna problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami

2012, bieżący

27.08.2013 – 10.09.2013

 1.  

Firma STOLMAR Marek Sikora, Jankówko 13, 62 – 200 Gniezno

interwencyjna problemowa

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami

2013

25.09.2013r. do 10.10.2013r.

 1.  

Mero Merkur Sp. z o.o., ul. Lipowa 10, 64-541 Sękowo, miejsce kontroli: Lubiń 24, 62-238 Wydartowo

interwencyjna problemowa

gospodarka nawozami naturalnymi w gospodarstwie

2013

25.09.2013r. do 10.10.2013r.

 1.  

Myjnia Parowa F.U.H. „WIDEX” Michał Widerski, ul. Winna 13A, 61-658 Poznań, miejsce kontroli: ul. Gronowa 75, 61 – 623 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas

2013

25.09.2013r. do 09.10.2013r.

 1.  

Kimball Electronics Poland Sp. z o.o.


ul. Poznańska 1C


62-080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa

kompleksowy

2011-2013

15.10.2013r. do 30.10.2013

 1.  

ZEELANDIA Sp. z o.o. , ul. Sowia 6C, 62-080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa

kompleksowy

2012-2013

04.10.2013 do 15.10.2013

 1.  

SAUERESSIG Polska Sp. z o.o. , ul. Krucza 4, 62-080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa

kompleksowy

2011-2013

24.10.2013 do 12.11.2013

 1.  

„PRESSEKO” Sp. z o.o., ul. Obornicka 1, Bolechowo, 62-005 Owińska

kompleksowa

Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienionych w Traktacie Akcesyjnym

2013

25.10.2013 do 13.11.2013

 1.  

Firma Handlowa T. M. Małeccy Sp. J., ul. Młyńska 34a, , 62-035 Kórnik

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

27.09.2013 r. – 14.10.2013 r.

 1.  

Dariusz Karolak DARMETSPC, os. Powstań Narodowych 31 lok. 20, 61-215 Poznań, miejsce kontroli: ul. Północna 2, 61-719 Poznań

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

21.11.2013 r. – 02.12.2013 r.

 1.  

eRDe s.c. Janusz Dembiński, Jan Dembiński, ul. Swoboda 14, 60-391 Poznań

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi

2011 r., 2012 r., stan bieżący 2013 r.

20.11.2013 r. – 02.12.2013 r.

 1.  

AUTO–USŁUGI–HANDEL-TRANSPORT Szymon Lubka, ul. Poznańska 19, Mrowino, 62-090 Rokietnica

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., styczeń 2013 r.

19.11.2013 r. – 29.11.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo rolne Jacek Guderski, ul. Młyńska 14, 62-070 Dopiewo

interwencyjna problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przed hałasem

stan bieżący 2013 r.

12.11.2013 r. – 29.11.2013 r.

 1.  

Lehmann-Jankowiak Sp. J., ul. Otuska 47, Wielkawieś, 64-320 Buk, miejsce kontroli: działki o nr ewid. 46, 52, 53/1 i 53/3 obręb Kunowo, KUNOWO CM i KUNOWO CMII

interwencyjna problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przed hałasem

stan bieżący 2013 r.

13.12.2013 r. – jeszcze trwa

 1.  

LiKaDo Katarzyna Liszkowska, ul. Cienista 12, 64-510 Wronki,

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

10 grudnia 2012 r. – wrzesień 2013 r.

11 – 24 października 2013 r.

 1.  

IT Tomasz Michalak, Borówiec, ul. Czereśniowa 12, 62-023 Gądki; biuro i punkt serwisowy: ul. Pochyła 47, 61-367 Poznań

Kompleksowa

wszystkie komponenty

2012 – I poł. 2013 r.

18 – 31 października 2013 r.

 1.  

DAREX Dariusz Foterek, ul. Gen. Józefa Hallera 10a, , 63-000 Środa Wlkp.

Kompleksowa

wszystkie komponenty

2012 – I poł. 2013 r.

30 października – 14 listopada 2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hurt-Detal , Robert Gorzelańczyk, ul. Stefana Szolca-Rogozińskiego 4, , 61-332 Poznań; zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: Krosno, ul. Główna 110, 62-050 Mosina

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

15 lipca – 30 października 2013 r.

08 – 20 listopada 2013 r.

 1.  

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Stacja Paliw PKN ORLEN nr 4137: ul. Poznańska 48, 62-006 Kobylnica

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

rok 2013

27.11.-06.12.2013

 1.  

Carl Zeiss Sp. z o.o., ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań

Kompleksowa

wszystkie komponenty

2012 – I półrocze 2013 r.

29 listopada – 16 grudnia 2013 r.

 1.  

TOM Elektrorecykling Sp. z o.o., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin. Zakład przetwarzania: ul. Chrobrego 17, 64-500 Szamotuły

Kompleksowa

wszystkie komponenty

I półrocze 2013 r.

09 -20 grudnia 2013 r.

 1.  

ARKA PHU s.c. Grzegorz Ambrożkiewicz, Katarzyna Ambrożkiewicz, ul. Jackowskiego 21, 60-509 Poznań. Magazyn: ul. Poznańska 97, 61-160 Czapury

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

 2013 r.

19-20 grudnia 2013 r.

 1.  

Eurofoam Polska Sp. z o.o., Krajalnia w Janikowie, Janikowo, ul. Gnieźnieńska 16, 62-006 Kobylnica

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i emisji do powietrza

2012r. I do końca września 2013 r.

16.10.2013r. – 31.10.2013r.

 1.  

MAGA Emilia Kwiatek Sp.J., os. Pod Lipami paw. Nr 104, 61-630 Poznań

interwencyjna problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem emisji hałasu

bieżący 2013 r.

30.09.2013r. – 15.10.2013r.

 1.  

PROGRAF Poligraficzne Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Kasprzak Robert, ul. Szkolna 40, 62-080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i emisji do powietrza

2012/ 2013 do września

31.10.2013r. – 19.11.2013r.

 1.  

PTKM Sp. z o.o., ul. Pokrzywno 3a, 61-315 Poznań

interwencyjna problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami

2013

18.10.2013r. – 15.11.2013r.

 1.  

PPHU SCHED-POL sp. j. Stefan i Henryk Schaedler, ul. Przemysłowa 2, 64-400 Międzychód

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i emisji do powietrza

2012 i 2013 do września

26.11.2013-11.12.2013

 1.  

Lamiform Sp. z o.o., ul. Spichrzowa 21, 62-090 Rokietnica

interwencyjna problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami

bieżący 2013

04.12.2013r.-19.12.2013 r.

 1.  

STAPIGO Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe s.c., ul. Morasko 1, 61-680 Poznań

interwencyjna problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpadowa,

2012-2013r.

5.-21.11.2013.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Bożeny i Sławomira Jerzykiewiczów w m. Mściszewo 60, 62-095 Murowana Goślina

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa i odpadowa, ochrona powietrza i przed hałasem

2013r.

18.10-5.11.2013

 1.  

Gospodarstwo rolneKarolina Jerzykiewicz w m. Mściszewo 60, 62-095 Murowana Goślina

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa i odpadowa, ochrona powietrza i przed hałasem

2013 r.

8.11.-26.11.2013

 1.  

Gospodarstwo rolne Joanna Czarnecka w m. Mściszewo 60, 62-095 Murowana Goślina

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa i odpadowa, ochrona powietrza i przed hałasem

2013 r.

8.11.-26.11.2013

 1.  

Gospodarstwo rolneTomasz Adaszak i Waldemar Adaszak, Ferma Drobiu w Chłapowie 13, 63-012 Domoinowo

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa i odpadowa, ochrona powietrza i przed hałasem

2012-2013 r.

13.12.2013. -….

 1.  

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o., ul. Poznańska 58, 62-010 Pobiedziska – oczyszczalnia w m.Pobiedziskach

interwencyjna problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpadowa,

bieżący, automonitoring

04.10.2013 – 21.10.2013

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka2, 62-020 Swarzędz – oczyszczalnia w m. Wierzonka

interwencyjna problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpadowa,

bieżący, automonitoring

04.10.2013 r. – 21.10.2013

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o., Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek – oczyszczalnia m.Lwówek

interwencyjna problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpadowa,

2012 r.

18.10.2013 – 05.11.2013

 1.  

Herkules Sp. z o.o. Jastrowo 7B, 64-500 Szamotuły

interwencyjna problemowa

gospodarka wodnościekowa

2012 r., bieżący

31.10.2013-19.11.2013

 1.  

Collection AB Sp. z o.o. Jastrowo 7, 64-500 Szamotuły

interwencyjna problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpadowa,

2012 r., bieżący

31.10.2013-19.11.2013