Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu jest jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Majątek WIOŚ

Środki trwałe

Wartość brutto

    Grunty

 453.859,56

1. Budynki i lokale

5.460.867,66

2. Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

363.073,88

3. Kotły i Maszyny Energetyczne

84.362,90

4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania

2.410.899,38

5. Specjalistyczne Maszyny, Urządzenia i Aparaty

88.370,90

6. Urządzenia Techniczne

231.588,36

7. Środki Transportu

3.102.265,94

8.Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie

365.234,90

 

Wartości Niematerialne i Prawne

606.158,75

Pozostałe Środki Trwałe

2.015.197,87

Wartość  majątku

15.181.880,10

Stan na dzień  31.12.2019 r.