Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu jest jednostką budżetową, dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia. Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest własnością Skarbu Państwa.

Majątek WIOŚ

Środki trwałe Wartość brutto

Grunty

453.859,56
1. Budynki i lokale

5.510.719,56

2. Obiekty Inżynierii Lądowej i Wodnej

363.073,88

3. Kotły i Maszyny Energetyczne

84.362,90

4. Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania

2.314.521,54

5. Specjalistyczne Maszyny, Urządzenia i Aparaty

88.370,90

6. Urządzenia Techniczne

433.344,46

7. Środki Transportu

5.900.918,43

8.Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie

375.973,65

Wartości Niematerialne i Prawne

602.314,62

Pozostałe Środki Trwałe

2.741.489,06

Wartość majątku

18.868.948.56

Stan na dzień 31.12.2023r.