Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu

Województwo wielkopolskie

III kwartał 2014 r.

Lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj kontroli

Główne zagadnienia objęte kontrolą

Okres objęty kontrolą

Termin przeprowadzenia kontroli

Kalisz

 1.  

Ferma Drobiu Tomasz Bobusia, Gałązki 52 dz.nr 321/1, 63-720 Koźmin Wlkp.

planowa, kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013r. do 23.06.2014r.

23.06. – 16.07.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Rafał Pasternak, ul. Zachodnia 19, 63-300 Pleszew

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka nawozami naturalnymi

od 04.09.2013r. do 08.07.2014r.

08. – 18.07.2014

 1.  

Gmina Łęka Opatowska, ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska Oczyszczalnia ścieków w Opatowie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa i gospodarka osadami ściekowymi, KPOŚK

od 25.11.2013r. do 14.07.2014r.

14.07. – 06.08.2014

 1.  

Gmina Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów Oczyszczalnia ścieków w Doruchowie

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka ściekowa, KPOŚK

od 02.06.2014r. do 28.07.2014r.

28.07. – 08.08.2014

 1.  

Wodociągi Kępińskie Sp. z o.o., ul. Wrocławska 28, 63-600 Kępno Oczyszczalnia ścieków w Baranowie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, gospodarka osadami ściekowymi, KPOŚK

od 30.05.2011r. do 04.08.2014r.

04.08. – 12.08.2014

 1.  

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR, Smolice 146, 63-700 Krotoszyn

planowa, problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

od 01.01.2012r. do 14.08.2014r.

14.08.2014

 1.  

Gmina Doruchów, ul. Kępińska 13, 63-505 Doruchów Oczyszczalnia ścieków w Doruchowie

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka ściekowa, KPOŚK

od 28.07.2014r. do 15.09.2014r.

15 – 25.09.2014

 1.  

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Kuklinów 53, 63-740 Kobylin

planowa, problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

od 01.01.2012r. do 26.09.2014r.

26 – 30.09.2014

 1.  

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina – zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw w Nowych Prażuchach

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami – cykl kontrolny

01.01.2012 – 29.09.2014

18 – 29.09.2014

 1.  

Katarzyna Radiczew, Computer Recycling, ul. Wojska Polskiego 10, Raszków, 62-440 Raszków

planowa problemowa

gospodarka odpadami

24.04.2013 – 30.09.2014

16.- 30.09.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Interkomtrans Sylwester Komisarek – zakład w Krotoszynie ul. Benicka 39

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 23.09.2014

09. – 23.09.2014

 1.  

Gmina Gołuchów, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów

planowa problemowa

gospodarka odpadami

01.01.2012 – 01.10.2014

19.09.- 01.10.2014

 1.  

Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 1, 63-500 Ostrzeszów

planowa problemowa

gospodarka odpadami

01.01.2012 – 26.09.2014

12 – 26.09.2014

 1.  

Gmina Gizałki, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki

planowa problemowa

gospodarka odpadami

01.01.2012 – 07.10.2014

11.09.- 07.10.2014

 1.  

Prokar s.c. Kamilla Matuszczak Obrębska, Tomasz Obrębski z siedziba w Poznaniu – zakad w Lutogniewie

pozplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami

11.03.2014 – 08.09.2014

26.08.-08.09.2014

 1.  

Tomasz Ochmann prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Tomasz Ochmann, ul. Krotoszyńska 19, Gorzupia, 63-740 Krotoszyn

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka odpadami

01.01.2014 – 09.07.2014

25.06.- 09.07.2014

 1.  

Jakub Staśkiewicz JRS, ul. Harcerska 8/7, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pozalplanowa, interwencyjna

gospodarka odpadami – baterie i akumulatory

01.01.2010 – 29.07.2014

15.07.- 29.07.2014

 1.  

Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 13, 63-500 Ostrzeszów; Zakład Produkcji Ceramiki Budowlanej, ul. Powstańców Wlkp. 13, 63-500 Ostrzeszów

planowa problemowa

pozwolenie zinetgrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, hałas, opakowania, sprawozdawczość PRTR

01.01.2013r. do 04.08.2014r.

21.07. do 04.08.2014

 1.  

Clay Materials Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chłapowskiego 87, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Zakład Ceramiczny Mikstat
Mikstat Pustkowie 6, 63-510 Mikstat
 

planowa problemowa

pozwolenie zinetgrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, hałas, opakowania, sprawozdawczość PRTR

25.03.2013r. do 04.08.2014r.

21.07. do 04.08.2014

 1.  

Clay Materials Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chłapowskiego 87, 63-400 Ostrów Wielkopolski; Wydział Ceramiczny Witaszyce
ul. Kolejowa 10, 63-230 Witaszyce
 

planowa problemowa

pozwolenie zinetgrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, hałas, opakowania, sprawozdawczość PRTR i system handlu uprawnieniami emisji gazów cieplarnianych

15.04.2013r. do 03.10.2014r.

19.09. do 03.10.2014

 1.  

Ubojnia Drobiu Grzegorz Tuz, Doruchów 75, 63-505 Doruchów

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, opakowania

01.01.2012r. do 24.09.2014r.

15.09. do 24.09.2014

 1.  

Leduc Chemie Poland Ltd. Sp. z o.o., Duszna Górka 11b, 63-714 Kobierno

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, opakowania

01.01.2012r. do 08.08.2014r.

18.07. do 08.08.2014

 1.  

LEDI sp. z o.o. ul. Komandorska 147, 53-343 Wrocław Punkt Sprzedaży (sklep EKO) ul. Dziubińskiego 1B, 62-860 Opatówek

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

12 – 21.08.2014

12 – 21.08.2014

 1.  

Zakład Stolarsko – Tapicerski Usługi Tartaczne Grzegorz Adamski Ligota 27 63-507 Kobyla Góra

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodnościekowa, ochrona przed hałasem

01.01.2013 – 15.09.2014

01-15.09.2014

 1.  

Piotr Śmigielski "KOTŁOSTAL" Zakład Produkcji Kotłów C.O. Korzkwy 26 63-300 Pleszew

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodnościekowa, ochrona przed hałasem

01.01.2013 – 08.09.2014

25.08 – 08.09.2014

 1.  

Wiesław Rybka "ELTRANS" Transport Krajowy i Międzynarodowy, Spedycja Towarów ul. Glinki 15, 63-200 Jarocin

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

01.01.2013 – 30.09.2014

24-30.09.2014

 1.  

Cukiernictwo Piekarstwo Tomasz Grażyna Jan Vogt spółka jawna Kowalew ul. Cegielniana 5, 63-300 Pleszew Sklep: 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 2

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

24.09.2014 – 24.09.2014

24.09.2014

 1.  

Jacek Walczak, Mokronos 37,gm. Koźmin Wlkp

pozaplanowa interencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu

rok 2014

15.07 do 18.07.2014

 1.  

Ferma Drobiu Aleksander Korczak, Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 56,63-460 Skalmierzyce

planowa, problemowa

gwś,go, ustawa o nawozach i nawożeniu, pozwolenie zintegrowane

rok 2013

23.07 do 14.08.2014

 1.  

INTER-AGRI Janusz Wojtczak, Golina , ul. 1 Maja 6A,63-200 Jarocin

planowa, problemowa

go, ustawa o nawozach i nawożeniu

rok2013

03.09 do 15.09.2014

 1.  

AMI-AGRO s.c. I.M.K.Aksamscy, E. Głazik,ul. Brzozowa 7a, 63-510 Mikstat, Ferma w Pawłowie

planowa, problemowa

go, gwś, ustawa o nawozach i nawożeniu, pozwolenie zintegrowane

rok 2013

05.09.do 19.09.2014

 1.  

Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie A. Borowski, ul. Wierzbowa 29, 62-720 Koźmin wWkp

planowa, problemowa

go, gwś, ustawa o nawozach i nawożeniu, pozwolenie zintegrowane

rok 2013 i I półrocze 2014 r

25.09 do 03.10.2014

 1.  

"TOMEX" Tomasz Plewiński, ul. Spichrzowa 33/3, 63-400 Ostrów Wielkopolski – Lamki 1C gm. Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2014

30.06 i 03.07.2014

 1.  

EXALO DRILLING S.A., Pl. Staszica 9, 64-920 Piła – Wiertnia „Karmin-1” dz. nr 162, 163 obręb Karminiec, gm. Dobrzyca

pozaplanowa, interwencyjna

Gospodarowanie odpadami wydobywczymi, ochrona przed hałasem

2014

04.09.2014, 10.09.2014, 12.09.2014

 1.  

„Firma Biras” s.c. Marzena Iwańska Bogusław Iwański, ul. Parkowa 1, 63-520 Grabów n/Prosną

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

11.07.2014

 1.  

CAR-LIFT SERVICE sp. z o.o. ul. Kamienna 10a, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

09.07.2014

 1.  

AUTO-FIRMA s.c. Paweł i Piotr Michalak, ul. Stawiszyńska 163, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

04.07.2014

 1.  

PKN ORLEN SA Płock Termional Paliw w Ostrowie Wlkp. 63-400 Ostrów Wlkp.

planowa
komleksowa

ZDR, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska,

06.08.2013-
21.08.2014

22.08. –
04.09.
2014

 1.  

PPG DECO Polska Oddział Lewkowiec 63-400 gm. Ostrów Wlkp.

planowa
problemowa

ZZR, zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

23.10.2013-
19.08.2014

20.08.-
03.09.
2014

 1.  

OSM Kowalew-Dobrzyca Zakład w Kowalewie

planowa
problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka wodno-sciekowa, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.-
28.08.2014

29.08.-
12.09.
2014

 1.  

PHU ROBSTAL ul. Zamkowy Folwark 7 63-700 Krotoszyn

planowa
problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.-
11.09.2014

12.09.-
26.09.
2014

 1.  

PPHU "RJ 7" ul. Rogatka 6a 62-860 Opatówek

pozaplanowa, inna niż interwencyjna
problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 09.07.2014

11.07.-25.07
2014

 1.  

UTASZ-SPEED Sp. z o.o. Ogrody Stacja paliw Kobylin

pozaplanowa, inna niż interwencyjna
problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 24.06.2014

25.06. –
03.07.
2014

 1.  

"ELPROM" Zapole Stacja paliw Lipka 62-865 Szczytniki

pozaplanowa, interwencyjna
problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. –
09.07.2014

09.07.-
20.07.
2014

 1.  

NorCar Norbert Grzelak, UL. OGRODOWA 40, 62-800 KALISZ

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno – ściekowa

01.04.2014 -04.09.2014

22.08 do 04.09.2014

 1.  

MATEUSZ SROCZYŃSKI F.U.H. "MATPOL", UL. OWOCOWA 9A , 61-306 POZNAŃ, rozbiórka domu towarowego VIKI, Kalisz

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami

27.05.2014 -28.07.2014

14.07 do 28.07.2014

 1.  

"KRUSZEX" MICHAŁ SOBOCKI, WOJCIECHÓWKA 1, 62-800 KALISZ

planowa kompleksowa

opłaty za korzystanie środowiska, gospodarka odpadami

01.01.2013 – 25.09.2014

11.09 do 25.09.2014

 1.  

GOSPODARSTWO ROLNO-OGRODNICZE – ERNEST KAŹMIERCZAK, WARSZÓWKA 43, 62-800 KALISZ

planowa problemowa

ochrona powietrza, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.02.2013 – 22.09.2014

22.09.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Rolne "Rusko" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Koźmińska 11 , Rusko 63-233 Jaraczewo, gmina Jaraczewo, powiat jarociński – dz nr 69/3 Magnuszewice

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami gospodarka wodno ściekowa

01.01.2014 – 21.08.2014

07.08 do 21.08.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „ADMAT”, ul. Kaliska 48, 46-460 Nowe Skalmierzyce; Restauracja „ALJO”, ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza

01.01.2014 – 25.09.2014

11.09 do 25.09.2014

 1.  

FIRMA HANDLOWO -USŁUGOWA "SKARBEK" RAFAŁ TKACZ, Ulica Wrocławska 67 , 63-200 Jarocin

planowa problemowa

opłaty za korzystanie środowiska, gospodarka odpadami

01.01.2013 – 07.07.2014

23.06 do 07.07.2014

 1.  

Gmina Kraszewice, ul. Wieluńska 53, 63-522 Kraszewice

planowa, problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

02.12.2013 – 01.07.2014

01.07.-24.07.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Jacek Pawluta, Kurza 13, 62-812 Blizanów

pozaplanowa interwencyjna

odpady

01.07.-11.07.2014

11-28.07.2014

 1.  

Słoneczne Pole Produkcja kapusty i ogórków kwaszonych Karol Bultrowicz, ul. St. Wyspiańskiego 37, 62-800 Kalisz Miejsce prowadzenia działalności Czjaków 31, 62-814 Blizanów

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa

01.01.2013-04.07.2014

04.07.-06.08.2014

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, ul. T. Mielęckiego 9, 62-840 Koźminek, Oczyszczalnia ścieków ul. Liskowska Koźminek

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

09.08.2013 – 28.08.2014

28.08. – 05.09.2014

 1.  

Zakład Obsługi Komunalnej Brzeziny Sp. z o.o.,

planowa, kompleksowa

gospodarka wodna, ściekowa, odpady

01.01.2012-08.09.2014

08.09.-

 1.  

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Gminy Kobyla Góra, oczyszczalnia w Ligocie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 14.08.2014

01.08.2014 do 14.08.2014

 1.  

Spółka Wodna "Strzegowa" Ostrzeszów, oczyszczalnia w Rojowie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 29.09.2014

24.09.2014 do 29.09.2014

 1.  

"Agrożel" sp. z o.o. Petryki 42, oczyszczalnia w Złotnikach

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 30.09.2014

23.09.2014 do 30.09.2014

 1.  

Gmina Perzów, oczyszczalnia w Perzowie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 30.09.2014

24.09.2014 do 30.09.2014

 1.  

DROMICO Sp. j. Edward i Łukasz Jędrzejak, Kaliszkowice Ołobockie 5, 63-510 Mikstat, oczyszczalnia zakładowa

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2014 do 7.08.2014

24.07.2014 do 07.08.2014

 1.  

Metal-szlif Kobyla Góra

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka ściekowa,

01.01.2014 do 2.07.2014

16.06.2014 do 2.07.2014

 1.  

PUE ZENTEX Sp. z o.o. Ul. Metalowców 36-44, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

01.01.2013-29.09.2014

15-29.09.2014

 1.  

FHU Garden Serwis Krzysztof Gimla Rogatka 16, 62-860 Opatówek

planowa, kompleksowa, nadzór rynku

spełnianie zasadniczych wymagań

01.01.2013-12.09.2014

12.09.2014

 1.  

FHU ANMAR Al. Wojska Polskiego 172a, 62-800 Kalisz

planowa, kompleksowa, nadzór rynku

spełnianie zasadniczych wymagań

01.01.2013-12.09.2014

12.09.2014

 1.  

WITEX Przetop tłuszczy zwierzęcych Konieczni spółka jawna ul. Dzielicka 2/1, 63-700 Benice

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka wodnościekowa, ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, SZWO, opłaty za korzystanie ze środowiska, gospodarowanie opakowaniami

01.01.2013-14.07.2014

25.06.-14.07.2014

Konin

 1.  

Lis Plus Katarzyna Lisewska -Muszyńska stacja demontażu pojazdów w Paprotni, gm. Krzymów

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

2014

25.06,02.07.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Melioracyjno Budowlane MELBUD Modła Księża, gm. Stare Miasto

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 2014

13.06, 07.07. 2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Ryszard Nowicki – stacja demontażu
pojazdów

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

2013, 01.01-04.07.2014

11.06,04.07.2014

 1.  

Zakład Handlowo Produkcyjno Usługowy sp.j. Franciszek Marek Stanisław Raszewscy Kawęczyn

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

2013,01.01- 30.06.2014

02,08.07.2014

 1.  

Ryszard Izydorkiewicz Zakład Utylizacji Samochodów Obrzębin, gm. Turek

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

2013, 01.01-18.07.2014

10,18.07.2014

 1.  

AUTO MOBILE Monika Andrzejak Genowefa 45, gm. Krzymów

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

2013, 01.01-22.07.2014

08,22.07.2014

 1.  

AUTO Handel Dariusz Piaseczny Przyborki, gm. Września

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

17.04-31.07. 2014

09,31.07.2014

 1.  

ROLMEX Firma Handlowo Usługowa Władysław Marcinkowski Cienin Zaborny, gm. Słupca

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

2013, 01.01-31.07.2014

22,31.07.2014

 1.  

AQUILA sp. zo.o. Września

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji hałasu do środowiska

2013, 01.01- 09.09.2014

28.08,09.09.2014

 1.  

UNION KNOPF Polska sp. zo.o. Turek

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji hałasu do środowiska

2013, 01.01- 05.09.2014

26.08, 05.09.2014

 1.  

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Statek JEZIORSKO przystań Skęczniew, gm. Dobra

problemowa

sprawdzenie przepisów prawa w zakresie stosowania siarki w oleju do
silników statków żeglugi śródladowej

01.01.2013 – 12.08.2014

28.07,12.08.2014

 1.  

Poznańskie Zakłady Zielarskie HERBABOL S.A. Oddział we Września

problemowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony srodowiska w zakresie
emisji substancji i energii do powietrza

2013 i 2014

14,25.07.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowo Usługowe PLAST-MET" Września

problemowa

wypełnianie wymogów w zakresie postepowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 1.01-30.07.2014

15,30.07.2014

 1.  

Krzysztof Marciniec Tucz gęsi Osiecza Pierwsza, gm. Rzgów

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

01.01 – 02.07. 2014

02,09.07.2014

 1.  

Gmina Orchowo oczyszczalnia Osówiec

problemowa

przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01- 30.06.2014

16,25.07.2014

 1.  

Gmina Miejska Dąbie – oczyszczalnia ścieków

problemowa

przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01- 30.06.2014

15,31.07.2014

 1.  

"Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe " JOLMAR" Jan Balcer Zabłocie

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

17,24.07.2014

2012, 01.01 – 25.07.2014

 1.  

Handel Artykułami Przemysłowymi i Częściami Złomowanie Pojazdów Jacek Wzorek Obrzębin, gm. Turek

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

2013, 01.01 – 29.07.2014

18,29.07.2014

 1.  

Ares Recykling sp. zo.o. Mystki, gm. Nekla

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01- 06.08.2014r

09.07,06.08.2014

 1.  

THEMISTO Rafał Nowacki Konin

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01 – 12.08.2014

14.07,12.08.2014

 1.  

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasives Articles Robert Andre Koło

problemowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013 i 2014

22.07,05.08.2014

 1.  

Usługi Stolarskie Kaczorowski Dariusz Głodno, gm. Krzymów

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01– 31.07.2014

21,31.07.2014

 1.  

 PHU "DAREX" Lądek Sklep Delikatesy Centrum Lądek

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013 oraz 01.01.2014r. – 31.07.2014r

24,31.07.2014

 1.  

Auto Szrot Skup Sprzedaż Części Zamiennych Używanych Samochodów
Osobowych K.Tylman Kowalewo Góry, gm. Słupca

problemowa

przestrzeganie przepisów prawa w stacjach demontażu
pojazdów

2013, 01.01- 30.06.2014

03,09.07.2014

 1.  

PPHU KOS Koło

problemowa

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-05.09.2014

26.08,05.09.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Ryszard Czeladziński Mikorzyn

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013 i bieżący do dnia zakończenia kontroli

01,18.08.2014

 1.  

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. Oczyszczalnia w m. Lubomyśle

problemowa

przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

01.07,31.07. 2014

20.08,05.09.2014

 1.  

Gmina Wilczyn, oczyszczalnia Kownaty

problemowa

Kontrole z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego

2013, 01.01-31.07.2014

18,29.08.2014

 1.  

ZGK Skulsk, oczyszczalnia w Lisewie

problemowa

Kontrole z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego

2013, 01.01-31.08.2014

27.08,12.09.2014

 1.  

Gmina Kleczew, oczyszczalnia

problemowa

przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01-31.07.2014

28.08,12.09.2014

 1.  

PWiK Turek oczyszczalnia

pozaplanowa inna niż interwencyjna

sprawdzenie wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOSK 2010

19,20.08.2014

19,20.08.2014

 1.  

Konimpex Chemicals sp. z o.o. Konin

kompleksowa

sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów

2013 i 2014

28.08, 10.09.2014

 1.  

Terminal sp. z o.o. Strzałkowo

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013,01.01- 24.09.2014

25.08,30.09.2014

 1.  

"Firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD S.C. Elżbieta, Jacek Majdeccy Lisewo, gm. Słupca

problemowa

przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013, 01.01- 19.09.2014

19,30.09.2014

 1.  

MEMA Krzysztof Puzio Władysławów

problemowa

przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013, 01.01- 26.09.2014

11,26.09.2014

 1.  

Myjnia bezdotykowa samochodowa Września

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

01.01-31.07.2014

12,29.08.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Sławomir Kuśmierek Babin, gm. Strzałkowo

kompleksowa

ograniczenie zanieczyszczenia wód na terenach azotanowych

2013 i biezacy do dnia zakonczenia kontroli

14,29.08.2014

 1.  

Anna Balcer Transport Krajowy "TRANS-KRIS" Ciążeń, gm. Lądek

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01 – 27.08.2014

20,27.08.2014

 1.  

Gmina Miejska Koło

problemowa

realizacja zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012, 2013

26.08,16.09.2014

 1.  

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin; Składowisko Odpadów Paleniskowych O/Gosławice

pozaplanowa inna niż interwencyjna

kontrola składowiska odpadów stałych w wyrobisku odkrywki Gosławice w części przewidzianej do zamknięcia

2013, 01.01 – 30.09.2014

04.30.09.2014

 1.  

ROL-POL Wólka, gm. Strzałkowo

kompleksowa

ograniczenie zanieczyszczenia wód na terenach azotanowych

2013 i bieżący do dnia zakończenia kontroli

05,22,09.2014

 1.  

Stacja paliw PKN Orlen nr 1362 Konin

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013, 01.01-30.09.2014

23,29.09.2014

 1.  

EMKA SPED Mariusz Krzyk Żyrardów Myjnia Samochodowa w Słupcy

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu

2013, 01.01 – 23.09.2014

11,23.09.2014

 1.  

GTC Chwiłowicz sp.j. Pyzdry

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska

2013, 01.01 – 25.09.2014

10,25.09.2014

 1.  

Saint Gobain HPM Polska sp. z o.o. Koło

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

2013 i 2014

22,29.09.2014

 1.  

GZWiK Słupca oczyszczalnia Cienin Zaborny

problemowa

przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01,31.08.2014

15,29.09.2014

 1.  

Gmina Władysławów oczyszczalnia Russocice

problemowa

przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01-30.09.2014

18,30.09.2014

 1.  

"Szrontur s.c. Turek

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01-28.09.2014

18,23.09.2014

 1.  

"Auto Handel" Jacek Turbiak Chodecz Zakład w Krzykosach, gm. Września

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01- 29.08.2014

29.08,11.09.2014

 1.  

Stacja paliw WATIS Psary Małe, gm. Września

kompleksowa

realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom

2013, 01.01, 08.08.2014

08.08,10.09.2014

 1.  

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Konin

problemowa

realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom

2013, 01.01- 07.08.2014

08.08,09.09.2014

 1.  

GAWSTAL sp. zo.o. Sp. komandytowa Starczanowo, gm. Nekla

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013 i 2014

06.08,02.09.2014

 1.  

Usługi Transportowe Antczak Marek Władysławów

pozaplanowa interwencyjna

ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01.2014 – 29.08.2014

23.07,29.08.2014

 1.  

Gmina Powidz

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

01.01-24.07. 2014

16,25.07.2014

 1.  

Gmina Zagórów

problemowa

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2012, 2013

03,18.09.2014

 1.  

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Koninie

problemowa

sprawdzenie realizacji zadań Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012, 2013

04,25.09.2014

 1.  

PPH "Agropol" Sokołowo Zakład Rolny w Bierzglinku

kompleksowa

ograniczenie zanieczyszczenia wód na terenach azotanowych

2013 i bieżący

19,30.09.2014

 1.  

FUHP "Janko" Września

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01- 12.09.2014

12,24.09.2014

 1.  

Myjnia samochodowa bezdotykowa Września

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013, 01.01- 16.09.2014

03,16.09.2014

 1.  

Gmina Wiejska Turek

problemowa

realizacja zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012, 2013

23,30.09.2014

 1.  

Gmina i Miasto Pyzdry

problemowa

realizacja zadań własnych gmin w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

2012, 2013

17,30.09.2014

Leszno

 1.  

Gmina Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan – oczyszczalnia ścieków w Starych Oborzyskach

problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 09.02.2013 r. do 27.06.2014 r.

od 12.06.2014 r. do 01.07.2014 r.

 1.  

Gmina Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan – oczyszczalnia ścieków w Racocie

problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 27.06.2014 r.

od 12.06.2014 r. do 01.07.2014 r.

 1.  

Rolnicza Korporacja Spółdzielcza w Czempiniu, ul. Nowa 6, 64-020 Czempiń – Baza Piotrkowice

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2013 r. do 25.06.2014 r.

od 13.06.2014 r. do 01.07.2014 r.

 1.  

Spółdzielnia Nabywców i Najemców w Czempiniu, ul. Borówko Stare 16, 64-020 Czempiń – oczyszczalnia ścieków w Turwi

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 16.07.2014 r.

od 09.07.2014 r. do 30.07.2014 r.

 1.  

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa – oczyszczalnia ścieków w Jerce

problemowa, planowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 22.07.2014 r.

od 11.07.2014 r. do 22.07.2014 r.

 1.  

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa – oczyszczalnia ścieków w Osiecznej

problemowa, planowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 22.07.2014 r.

od 11.07.2014 r. do 22.07.2014 r.

 1.  

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa – oczyszczalnia ścieków w Rydzynie

problemowa, planowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 01.08.2014 r.

od 23.07.2014 r. do 07.08.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Przemysław Olejnik, ul. abpa Antoniego Baraniaka 88a, 61-131 Poznań – zakład we Wąbiewie

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2014 r. do 03.09.2014 r.

od 31.07.2014 r. do 03.09.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Włodzimierz Mocek, Sierpowo 31, 64-030 Śmigiel

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka osadami ściekowymi

od 01.01.2014 r. do 22.08.2014 r.

od 05.08.2014 r. do 08.09.2014 r.

 1.  

P.P.H.U. "JARKOM" Mieczysław Jarmuszczak, ul. Piaskowa 39, 62-050 Mosina – zakład w Czempiniu

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2014 r. do 05.09.2014 r.

od 14.08.2014 r. do 11.09.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZBIGTAR" Zbigniew Tarka – laguna osadowa w Henrykowie

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 30.09.2014 r.

od 27.09.2014 r. do 30.09.2014 r.

 1.  

"Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan – oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka osadami ściekowymi

od 31.07.2014 r. do 25.09.2014 r.

od 22.09.2014 r. do 25.09.2014 r.

 1.  

Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. Ul.Malinowa 1 62-067 Rakoniewice Oczyszczalnia ścieków w Rakoniewicach,

problemowa

gospodarka wodno- ściekowa, odpady

od 01.01.2013r. do 14 .07.2014r.

od 24.06.2014 r. do 14.07.2014 r.

 1.  

Borecki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. -oczyszczalnia ścieków w Karolewie,
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp

problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

od 01.01.2013r. do 18 .07.2014r.

od 03.07.2014 r. do 18.07.2014 r.

 1.  

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach – oczyszczalnia ścieków w Śmiłowie,
64-125 Drzewce 48 ,
 

problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

od 01.01.2013r. do 26 .08.2014r.

od 19.08.2014 r. do 26.08.2014 r.

 1.  

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.
ul. Czempińska 2
64-000 Kościan Oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie

problemowa

gospodarka ściekowa

od 06.06.2014r. do 30.07.2014

od 28.07.2014 r. do 30.07.2014 r.

 1.  

Paweł Łąkowski CARS SYSTEM PLUS, ul. Powstańców Wlkp. 2B, 63-800 Pępowo

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka odpadami

od 03.12.2013r. do 02.07.2014r.

od 26.06.2014r. do 02.07.2014r.

 1.  

ZŁOMIX Tomasz Piotrowski, ul. Łepkowicza 4, 64-030 Śmigiel

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka odpadami

od 25.10.2013r. do 17.07.2014r.

od 07.07.2014r. do 17.07.2014r.

 1.  

"DWCAR" Damian Pawlak ul. Gostyńska Szosa 27, 64-125 Poniec

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka odpadami

od 06.09.2013r. do 24.07.2014r.

od 14.07.2014r. do 24.07.2014r.

 1.  

Firma Usługowo-Handlowa "KRUPA" Stanisław Krupa, Drzonek, ul. Klonowa 5, 63-140 Dolsk

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka odpadami

od 01.10.2013r. do 25.09.2014r.

od 18.09.2014r. do 25.09.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Recyklingowe "BEMARS" Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wlkp.

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka odpadami

od 12.08.2013r. do 10.09.2014r.

od 04.09.2014r. do 10.09.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "DOMI" Hieronim Domański, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2013r. do 08.07.2014r.

od 18.06.2014r. do 08.07.2014r.

 1.  

POLCOPPER Sp. z o.o., Przysieka Polska, ul. Przemysłowa 16, 64-030 Śmigiel

pozaplanowa inna niż interwencyjna

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o mpo oraz rozporządzenia nr 1013/2006 w sprawie przemieszczanie odpadów

od 29.07.2014r. do 01.08.2014r.

od 29.07.2014r. do 01.08.2014r.

 1.  

P.H.U. „Eko – Partner” s.c. M. Cieślak, M. Miłowski
ul. Staszica 3, 63-100 Śrem

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka odpadami

od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

od 29.07.2014r. do 04.08.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MAH” s.c.
Karolew 8, 63-810 Borek Wlkp.

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka odpadami

od 18.04.2013r. do 16.07.2014r.

od 11.07.2014r. do 16.07.2014r.

 1.  

DTJ Sp. z o.o.
ul. Słowianska 12, 62-065 Grodzisk Wlkp.

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, odzysk

od 01.01.2013r. do 18.08.2014r.

od 01.08.2014r. do 14.08.2014r.

 1.  

„ALDA”
ul. Rawicka 17, Karolinki, 63-910 Miejska Górka

pozaplanowa inna niż interwencyjna

sprawdzenie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

od 01.01.2014r. do 28.08.2014r.

od 14.08.2014r. do 28.08.2014r.

 1.  

CHŁODROL Stanisław Wawrzyniak Sp.j.
ul. Poznańska 45, 64-100 Leszno

problemowa

nadzór rynku – urządzenia, ZSEiE

od 01.01.2013r. do 26.09.2014r.

od 18.09.2014r. do 26.09.2014r.

 1.  

„Agrostyl” Emilia Janeczko
ul. Żwirki i Wigury 32, 06-300 Przasnysz
kontrolowany zakład: ul. Łaszczyńska 1b, 63-900 Rawicz

problemowa

nadzór rynku – urządzenia, ZSEiE

od 01.01.2013r. do 17.09.2014r.

od 04.09.2014r. do 17.09.2014r.

 1.  

Henryk Wieszczeczyński Wyskoć 5a, 64-100 Kościan

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami

stan aktualny

od 24.09.2014r. do 24.09.2014r.

 1.  

Milena Hamulska ul. Kasztanowa 14, Błociszewo 63-100 Śrem

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona gleby

stan aktualny

od 26.09.2014r. do 26.09.2014r.

 1.  

Gmina Piaski ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski

problemowa

gospodarka odpadami (cykl kontrolny dot. odpadów komunalnych)

od 01.01.2012 do 05.08.2014

od 11.07.2014r. do 05.08.2014 r.

 1.  

Gmina Śrem Pl.20 Października 1 63-100 Śrem

problemowa

gospodarka odpadami (cykl kontrolny dot. odpadów komunalnych)

od 01.01.2012 do 19.08.2014

od 01.08.2014r. do 19.08.2014

 1.  

Związek Międzygminny "Centrum zagospodarowania Odpadów – SELEKT" ul.24 stycznia 25 64-020 Czempiń

problemowa

gospodarka odpadami (cykl kontrolny dot. odpadów komunalnych)

od 01.01.2012 do 23.09.2014

od 01.09.2014r. do 23.09.2014

 1.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul.Dworcowa 3 63-820 Piaski składowisko odpadów w m. Smogorzewo

problemowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 25.07.2014

od 21.07.2014r. do 25.07.2014

 1.  

PHU JAWOR Jarosław Jaworowicz siedziba: Os.Wojska Polskiego 18B/32, 62-065 Grodzisk Wlkp. zakład: Ziemin, ul. Sienkiewicza 3A, 64-050 Wielichowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2012 do 30.07.2014

od 30.07.2014r. do 12.09.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie Mateusz Materna Kiełpiny 57, 62-232 Tuchorza

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady.

od 01.01.2013r. do 25.07.2014r.

od 04.07.2014r. do 25.07.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Dariusz Jankowiak
Grąbkowo 75, 63-920 Jutrosin
Ferma Trzody Chlewnej Kołaczkowice 69
63-910 Miejska Górka

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 14.08.2014r.

od 24.07.2014r. do 14.08.2014r.

 1.  

Inter-Agri Janusz Wojtczak,
Zawory 21,
63-130 Zawory

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 06.08.2014r.

od 23.07.2014r. do 06.08.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne DRZEWCE M. Hądzlik, R. Lipowczyk Spółka Cywilna Drzewce 45, 64-125 Poniec

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2014r. do 18.07.2014r.

od 30.06.2014r. do 18.07.2014r.

 1.  

GRUPAGRO Sp. z o. o. BM Kobylin Sp. z o. o. ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny Ferma Trzody Chlewnej w Brześnicy, 63-140 Dolsk

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, nawozami naturalnymi.

od 01.01.2014r. do 18.07.2014r.

od 30.06.2014r. do 18.07.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Osłonin Adam Michalewicz ul. Sportowa 8, 64-234 Przemęt

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2014r. do 13.08.2014r.

od 08.08.2014r. do 13.08.2014r.

 1.  

BM Kobylin Sp. z o. o. ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny Ferma Trzody Chlewnej w Skoraszewicach, 63-820 Pępowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka ściekowa, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013r. do 27.06.2014r.

od 09.06.2014r. do 27.06.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Cyryl Mikołajczyk Gołanice ul. Stawowa 12, 64-117 Krzycko Małe

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013r. do 25.07.2014r.

od 17.07.2014r. do 25.07.2014r.

 1.  

ELAGRA Sp. z o. o. Zielęcin ul. Parkowa 3, 64-050 Wielichowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami

od 01.01.2013r. do 22.09.2014r.

od 05.09.2014r. do 22.09.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Tadeusz Fórmanowicz Zielęcin ul. Parkowa 3, 64-050 Wielichowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami

od 01.01.2013r. do 22.09.2014r.

od 05.09.2014r. do 22.09.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Ryszard Pluskota Zielęcin ul. Grodziska 1, 64-050 Wielichowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami

od 01.01.2013r. do 25.09.2014r.

od 05.09.2014r. do 25.09.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Józef Stachowski Zielęcin ul. Tysiąclecia 1, 64-050 Wielichowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami

od 01.01.2013r. do 25.09.2014r.

od 10.09.2014r. do 25.09.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Grzegorz Skubel Zielęcin ul. Orzechowa 3, 64-050 Wielichowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami

od 01.01.2013r. do 25.09.2014r.

od 12.09.2014r. do 25.09.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Łukasz Kupka Zielęcin ul. Orzechowa 11, 64-050 Wielichowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami

od 01.01.2013r. do 25.09.2014r.

od 12.09.2014r. do 25.09.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Joanna Białka Zielęcin, 64-050 Wielichowo (zam. Ul. Lisa Witalisa 26, 60-125 Poznań).

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami

od 01.01.2013r. do 22.09.2014r.

od 05.09.2014r. do 22.09.2014r.

 1.  

Automobilklub Leszczyński, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt kontrolowany: Tor kartingowy – Góra Zamkowa, 63-800 Gostyń

pozaplanowa interwencyja

ochrona przed hałasem

od 05.07.2014r. do 25.07.2014r.

od 05.07.2014r. do 25.07.2014r. .

 1.  

Kawu Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 8, 64-111 Lipno

pozaplanowa interwencyja

ochrona przed hałasem

od 11.08.2014r. do 14.08.2014r.

od 11.08.2014r do 14.08.2014r..

 1.  

Fritz Hansen Production Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 17 63-900 Rawicz

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

przestrzeganie warunków pozwolenia zintegrowanego , ochrona przed hałasem

od 09.09.2024r do 26.09.2014r..

od 09.09.2024r do 26.09.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Stanisław i Krystyna Zaremba, Szelejewo Pierwsze 15, 63-820 Piaski

pozaplanowa interwencyja

ochrona przed hałasem

od 01.01.2014r. do 18.08.2014r.

 od 10.07.2014r. do 18.08.2014r.

 1.  

Makasar Sp. z o.o. ul. Szkolna 15 63-100 Śrem

pozaplanowa interwencyja

ochrona przed hałasem

od 04.09.2014r. do 16.09.2014r..

od 04.09.2014r. do 16.09.2014r..

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Aniela Adam, Sklep Tawerna 2 Wieleń ul. Wczasowa 29 64-234 Przemęt

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ochrona przed hałasem

od 05.09.2014r. do 09.-9.2014r.

od 05.09.2014r. do 09.-9.2014r

 1.  

Ecopneum Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Rakoniewicka 38
62-065 Grodzisk Wlkp.

kompleksowa

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 29.09.2014r

od 27.08.2014r. do 29.09.2014r.

 1.  

ANNA KWIATKOWSKA FOLAN,
Miaskowo 11A, 64-113 Osieczna

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 06.08.2014 r.

od 06.08.2014 r. do 06.08.2014 r.

 1.  

"METALIKA RECYCLING" SP. Z O.O.,
Armii Krajowej 10, 64-900 Rawicz

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza,

od 01.01.2013 r. do 30.09.2014 r.

od 04.09.2014 r. do 30.09.2014 r.

 1.  

RECYKL Organizacja Odzysku S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2013 r. do 31.08.2014 r.

od 18.09.2014 r. do 25.09.2014 r.

 1.  

Best Oil sp. z o.o. ul. Szkolna 3, 64-100 Lasocice

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2013 r. do 31.08.2014 r.

od 15.09.2014 r. do 24.09.2014 r.

 1.  

Lakiernictwo Sierakowski Czesław ul. Ogrodnicza 1 63-900 Rawicz

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 31.08.2014 r.

od 09.09.2014 r. do 22.09.2014 r.

 1.  

Jacek Malepszy Firma Usługowo-Handlowa, ul. Gronowska 35, 64-100 Leszno

pozaplanowa interwencyja

gospodarka odpadami

od 01.01.2011 r. do 29.08.2014 r.

od 17.07.2014 r. do 29.08.2014 r.

 1.  

"EL-METAL" MARIA MORTEZAEI, Kiełkowo 28, 64-212 Kiełkowo

pozaplanowa interwencyja

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2013 r. do 31.08.2014 r.

od 18.08.2014 r. do 29.09.2014 r.

 1.  

Odlewnia Żeliwa "Śrem" SA. ul. Staszica 1, 63-100 Śrem

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2013 r. do 31.07.2014 r.

od 25.06.2014 r. do 18.07.2014 r.

 1.  

TT Chłodnictwo, ul.Gostyńska 11 63-820 Piaski

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 31.06.2014 r.

od 11.07.2014 r. do 18.07.2014 r.

 1.  

Gronpal Sp. z o.o. Zakład we Włoszakowicach ul. Wolsztyńska 11, 64-140 Włoszakowice

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2013 r. do 23.06.2014 r.

od 09.06.2014 r. do 21.08.2014 r.

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku – Oczyszczalnia ścieków w Dolsku ul. Kościańska 15, 63-140 Dolsk

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady

od 01.01.2013 r. do 11.07.2014 r.

od 10.07.2014 r. do 16.07.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Paweł Mołdrzyk ul. Dworcowa 9, 62-073 Rakoniewice

problemowa

gospodarka wodnościekowa

od 01.01.2014 r. do 18.07.2014 r.

od 17.07.2014 r. do 18.07.2014 r.

 1.  

"MURARSTWO-BETONIARSTWO, HANDEL OBWOŹNY" Pyczak Jakub Kubeczki 7, 63-900 Pakosław

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, odpady

od 01.01.2013 r. do 06.06.2014 r.

od 28.05.2014r.do 06.06.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie Sp. z o.o. – oczyszczalnia ścieków w Śremie ul. Zachodnia 78, 63-100 Śrem

problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpady

od 01.01.2013 r. do 05.09.2014 r.

od 19.08.2014r.do 05.09.2014r.

 1.  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie, Oddział w Zielonej Górze – Odazotownia Grodzisk w Snowidowie Snowidowo, 62-065 Grodzisk Wlkp.

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 26.07.2013 r. do 10.09.2014 r.

od 27.08.2014r.do 10.09.2014r.

Piła

 1.  

FIRMA "OBST",
64-608 Parkowo 8, Gmina Rogoźno

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

15.07.-23.07.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "LUXUS" Katarzyna Kubacka, Chodzieska 32, 64-840 Budzyń

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

17.07.-29.07.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowe "EMEN" Marcin Nowakowski, 64-700 Komorzewo 71, Gmina Czarnków

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

21.07.-04.08.2014

 1.  

„Auto-Serwis” Piotr Gackowiak,
Ruda, 89-300 Wyrzysk

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

25.07.-01.08.2014

 1.  

Baza Paliw Nr 8,
Polna 1, 64-915 Jastrowie

planowa kompleksowa

Sprawdzenie realizacji zadan w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.

bieżący

07.08.-21.08.2014

 1.  

EKO-PVC EXPORT-IMPORT Paweł Cybulski, Drawski Młyn – Wybudowanie, 64-731 Drawski Młyn

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

08.08.-20.08.2014

 1.  

Gmina Krzyż Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego, 64-761 Krzyż Wielkopolski

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

30.06.-23.07.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Lidia Zachciał, Niemczyn 19, 62-107 Niemczyn, Gmina Damasławek

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

07.07.-24.07.2014

 1.  

AGRO-DANMIS Gramowscy Sp. J.,
Bukowiec 34, 64-834 Wyszyny, Gmina Budzyn

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
4. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
7. Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzajacych scieki do wód lub do ziemi.

bieżący

02.07.-18.07.2014

 1.  

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "LS-PLUS" Sp. z o.o. – baza magazynowo- transportowa Witkowice 1, 64-830 Margonin

pozaplanowa na wniosek

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska ze szczególnym uwzglednieniem przestrzegania zapisów rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wymagan w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości

bieżący

11.07.-25.07.2014

 1.  

Grzybek Ewelina Firma Handlowo – Usługowa "Lusterka Piła", al. Powstanców Wielkopolskich 163, 64-920 Piła

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

30.07.-07.08.2014

 1.  

STAN-ZŁOM Stanisław Stoinski,
Grunwaldzka 30, 62-100 Wagrowiec

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
21. Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zuzytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

15.07.-28.07.2014

 1.  

Zakład Kanalizacji i Wodociągów Spółka z o.o. w Drawsku – Oczyszczalnia ścieków w Drawskim Młynie

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

01.08.- 22.08.2014

 1.  

Speed Trader Szymon Krupa,
Konopnickiej 30, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Sprawdzenie przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

15.07.-05.08.2014

 1.  

Wytwórnia Papieru Toaletowego Eko-Klan Sp. z o.o., Margońska Wieś 34A,
64-830 Margonin

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

bieżący

26.08.-16.09.2014

 1.  

Spółdzielnia Socjalna EKOFOLWARK
Witkowice 1, 64-830 Margonin

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

11.07.-25.07.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Sławomir Cyganek
Nietuszkowo 47, 64-800 Chodzież,

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

19.08.-03.09.2014

 1.  

Mateusz Sulka PPHU-BEJCE,
Przysieczyn 63, 62-100 Wągrowiec

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

bieżący

21.08.-03.09.2014

 1.  

AWINION Sp. z o.o. ul. Rynkowa 23, 64-840 Budzyń

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

04.09.-19.09.2014

 1.  

Pool Finance Sp. z o. o.,
Browarna 6, 64-700 Czarnków

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

02.09.-16.09.2014

 1.  

Baza Paliw Nr 4,
Rejowiec, 62-093 Rejowiec

planowa kompleksowa

Sprawdzenie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.

bieżący

08.09.-12.09.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Rajmund Kanke,
Brzostowo 14, 89-350 Brzostowo ,
Gmina Miasteczko Krajeńskie

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

08.07.-23.07.2014

 1.  

PPHU FREZMETAL Marcin Pytlarz,
Al. Niepodległości 152, 64-920 Piła

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

17.07.-25.07.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JAN" Katarzyna Różek, ul. Klonowa 3, 64-810 Kaczory,

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

28.08.-19.09. 2014

 1.  

Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Obornikach,
Staszica 33, 64-600 Obornik

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

04.09.-19.09.2014

 1.  

Z.R.-P. "Farmutil HS" S.A. w Śmiłowie – Zakład Produkcyjny w Ciszewie,
Ciszewo 2, 64-800 Chodzież

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

19.09.-29.09.2014

 1.  

Michał Gray ABM-AUTO
ul. Mickiewicza 17/9, 77-400 Złotów

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

12.09.-29.09.2014

 1.  

BOGMAR Paweł Stemplowski,
ul. Kościuszki 113, 64-965 Okonek

planowa problemowa

Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

bieżący

10.09.-24.09.2014

 1.  

KARTONPACK Paweł Horowski,
ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła

planowa problemowa

Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

bieżący

18.09.-29.09.2014

 1.  

"BIEDRONKA" Nr 2544,
ul. Walki Młodych, 64-761 Krzyż Wlkp.

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

09.09.-30.09.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STOPKOR” SP.C. Ruks Romuald i Henryk,
Uścikowo, 64-600 Oborniki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

09.09.-24.09.2014

 1.  

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – oczyszczalnia ścieków w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

08.09.-30.09.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOMPLEXMŁYN" Sp. z o.o.,
ul. Gnieźnieńska 62/64, 62-100 Wągrowiec

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

04.09.-26.09.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Marcin Klocek
Łońsko 15, 77-430 Krajenka

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

29.05.-04.07.2014

 1.  

UMiG Wysoka – składowisko Wysoka,
ul. Kościelna 4, 89-320 Wysoka

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

05.08.-09.09.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej „AGRIFARM” Sp. z o.o. Ferma Trzody w Komorzewie,
64-700 Komorzewo, Gmina Czarnków

planowa problemowa

Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienione w Traktacie Akcesyjnym.
Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

07.08.-29.08.2014

 1.  

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński – składowisko odpadów w m. Studzieniec, ul. Boguniewska 8, 64-610 Rogoźno

planowa problemowa

Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienione w Traktacie Akcesyjnym.

bieżący

27.08.-19.09.2014

 1.  

Rhenus Recycling Polska Sp. z o.o. Zakład Przerobu Stłuczki Szklanej, Wawelska 107, 64-920 Piła

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

bieżący

28.08.-12.09.2014

 1.  

Marcin Piekarski, Parkowo 163 Kościuszki 61A m.10, 64-610 Rogoźno

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

08.07.-25.07.2014

 1.  

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy im. JEDNOŚĆ w Świerkówkach 2,
64-605 Świerkówki

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

16.07.-31.07.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Stępuchowo Sp. z o.o.,
 62-110 Stępuchowo 2, Gmina Damasławek

planowa problemowa

Ograniczenie zanieczyszczenia wód na terenach azotanowych.

bieżący

15.07.-29.07.2014

 1.  

Oczyszczalnia Ścieków – Smogulec, 62-130 Smogulec, Gmina Gołańcz

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

22.07.-12.08.2014

 1.  

Mieczysław Gólcz P.U.H Gólcz & Synowie,
Grabówno 55, 89-350 Grabówno

pozaplanowa na wniosek

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

16.09.-29.09.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Obornikach Spółka z o.o. – oczyszczalnia
ścieków w Obornikach, ul. Staszica 41A, 64-600 Oborniki

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

03.09.-23.09.2014

 1.  

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Chopina 2, 64-920 Piła

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

16.07.-01.08.2014

 1.  

Spółka Wodno Ściekowa Gwda Sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków Piła,
Na Leszkowie 4, 64-920 Piła

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.
Sprawdzenie wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOŚK 2010.

bieżący

08.07.-09.07.2014

 1.  

GZGKiM Wągrowiec – Oczyszczalnia ścieków Grylewo,
62-100 Grylewo

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

24.06.-15.07.2014

 1.  

Jacek Szuster Zakład Meblarski "MEBLOSTYL",
ul. Lotnicza 12, 64-920 Piła

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

02.09.-17.09.2014

 1.  

PHU Kulinaria Ewa Chmura,
ul. Lotnicza 10, 64-920 Piła

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

29.08.-22.09.2014

 1.  

Amcor Flexibles Złotów Sp. z o.o., ul. Za Dworcem 8, 77-400 Złotów

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.
Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

29.08.-25.09.2014

 1.  

LUDWIK STYL Jacek Twaróg,
Ul. II Armii Wojska Polskiego 10, 64-610 Rogoźno

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

27.08.-24.09.2014

 1.  

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Dolnik 26a 77-430 Krajenka

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

21.08.-05.09.2014

 1.  

SKM Spółka z o.o.,
Kujańska 60A, 77-400 Złotów

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

21.08.-19.09.2014

 1.  

CERAMIK 91 Sp. J. Andrzej Rusin, Edmund Firlej, Wacław Kanecki – Cegielnia Wysoka, Wysoka Wielka 3, 89-320 Wysoka

planowa problemowa

Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

20.08.-05.09.2014

 1.  

ABITA Sp. z o.o., Plac Pocztowy 24B, 64-980 Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska

bieżący

20.08.-09.09.2014

 1.  

CERAMIK 91 Sp. J. Andrzej Rusin, Edmund Firlej, Wacław Kanecki – Cegielnia Czajcze, Czajcze, 89-320 Wysoka

planowa problemowa

Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

20.08.-05.09.2014

 1.  

Dunlopillo Sp. z o.o.,
Jagiełły 19, 77-430 Krajenka,

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

19.08.-05.09.2014

 1.  

P.P.H.PROHANKOP Barbara Rychlik,
ul. Wincentego Witosa 12,
64-980 Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

12.08.-02.09.2014

 1.  

Centrum Wynajmu Nieruchomości,
Przytorze 36, 64-730 Wieleń

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

07.08.-29.08.2014

 1.  

Firma Handlowo – Usługowa "TUSCHIK" Anna Tuschik-Kurdzieko
ul. Gajowa 20, 77-420 Lipka

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

31.07.-18.08.2014

 1.  

Fabryka Papieru KACZORY Sp. z o.o. – Zakład nr 2 Celuloza,
ul. Strzelecka 15, 64-830 Margonin

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska

bieżący

09.07.-14.08.2014

 1.  

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego
Oddział Miejski w Chodzieży,
64-800 Chodzież

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

27.06.-07.07.2014

 1.  

"PATRIA-TOP" Sp.z o.o. w Wieleniu,
ul. Spółdzielcza 1, 64-730 Wieleń

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

25.06.-11.07.2014

 1.  

NORTHSTAR POLAND Sp. z o.o.,
ul. Gorzowska 60, 64-980 Trzcianka

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

23.06.-16.07.2014

 1.  

P. P.H Lemar Zakład Produkcyjny w Potrzanowie, ul. Skocka 54, 62-085 Potrzanowo, Gmina Skoki

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

18.06.-08.07.2014

 1.  

Tappol Sp. z o.o., Słonawy 33A,
 64-600 Oborniki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

17.06.-27.08.2014

Poznań

 1.  

CCL LABEL Sp. zo.o .ul.Kierska 78 62-090 Rokietnica

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 do bieżący 2014r.

22.07-06.08.2014r.

 1.  

KNOTT Sp. zo.o.Zdziechowice 100, 63-011 Pławce

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 do bieżący 2014r.

04.08-14.08.2014r.

 1.  

Lakiernia Mebli Lech Lesiński ul.Reknicka 1 61-065 Poznań

kompleksowa

wszystkie komponenty

 2013,bieżący 2014r

17.09-01.10.2014r.

 1.  

JERZY KNACH FIRMA KNACH ul. Bieczyńska 10, Pecna 62-053 Mosina

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013r, bieżący 2014r

01-17.07.2014r.

 1.  

MARMITE S.A.
Zakrzewo k/Poznania
ul. Przemysłowa 4
62-070 Dopiewo

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ochrona powietrza i hałas

 bieżący 2014r

16-29.09.2014r.

 1.  

Pani
 Danuta Kurantowicz
 Piekarnia Danuta Kurantowicz
 ul. Mrzeżyńska 16
 60-446 Pozna
a

interwencyjna komleksowa

wszystkie komponenty

 bieżący 2014

17.06.-03.07.2014r.

 1.  

Colas Kruszywa Spółka z o.o.
ul. Nowa 49 , 62-070 Palędzie

interwencyjna komleksowa

wszystkie komponenty

2013r, bieżący 2014r.

15.09-10.10.2014r.

 1.  

FOROS Sp. z o.o., ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 – 2014

16 – 31 lipca 2014 r.

 1.  

PROFI – ELEKTRO s.c. Piotr Gorgolewski, Mariusz Gościniak, ul. Ignacego Prądzyńskiego 3, 63-000 Środa Wlkp.; miejsce działalności: ul. Zamojskich 15 G, 63-000 Środa Wlkp.

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 – 2014

11 – 28 lipca 2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Hurt-Detal
Robert Gorzelańczyk, ul. Stefana Szolca-Rogozińskiego 4,
61-332 Poznań; zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
Krosno, ul. Główna 110, 62-050 Mosina

problemowa

sprzęt elektryczny i elektroniczny

2013

29 lipca – 07 sierpnia 2014 r.

 1.  

P.P.H.U. RELAKS Maciej Kaczmarek, ul. Chrobrego 3, 64-410 Sieraków

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

bieżący

18 – 22 lipca 2014 r.

 1.  

TOM Elektrorecykling Sp. z o.o., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin; Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: ul. Chrobrego 17, 64-500 Szamotuły

problemowa

sprzęt elektryczny i elektroniczny

2013 – 2014

11 – 26 września 2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IGLO-HURT-SERWIS” Wojciech Wierzbicki ul. Promienista 25B, 60-288 Poznań

problemowa

sprzęt elektryczny i elektroniczny

2013 – 2014

16 września – 01 października 2014r.

 1.  

TRADE SERVICE Siedlewski Sp. j., ul. Wilczak 8, 61-623 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2012 – 2014

01 – 16 września 2014 r.

 1.  

Poldanor S.A.Ferma Trzody Michorzewo 89, 64-316 Kuślin

kompleksowa

powietrze, woda, ścieki, hałas, odpady, nawozy naturalne, opłaty

2013 – VI.2014

06- 22.08.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Janusz Ratajczak, ul. JPII / 4864-550 Duszniki ferma w Kikowie

kompleksowa

powietrze, woda, ścieki, hałas, odpady, nawozy naturalne, opłaty

01.12.2013 – 30.06.2014

16 – 31.07.2014

 1.  

Aquanet S.A. Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków ul. Serbska 3, 61 – 492 Poznań

problemowa

powierze, ścieki, odpady,hałas,

VII.2013 – VIII.2014

8 – 23.09.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Andrzej Mieloch Wróblewo13, 62- 025 Kostrzyn

interwencyjna problemowa

osady ściekowe

bieżacy

28.07 – 04.08.2014

 1.  

Technikum Inżynierii Środowiskai Agrobiznesu ul. Golęcinska 9, 60 – 626 Poznań

interwencjna problemowa

wody opadowe

bieżący

10.07 – 08.08.2014

 1.  

Auto Spec Agata Jankowiak ul.Obornicka 6, 62 090 Rokietnica

 interwencyjna – problemowa

odpady

 2013 rok i stan bieżący

03.09.2014 – 16.09.2014.

 1.  

ALKOM Firma Handlowo – Usługowa Henryk Sienkiewicz ul.Falista 6/1, 61 – 249 Poznań – miejsce kontroli: sortownia odpadów w m.Józefowo gm.Lwówek

 interwencyjna – problemowa

odpady

2014 rok i stan bieżący

09.09.2014 – 24.09.2014

 1.  

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. Al..Marcinkowskiego 11, 62 – 827 Poznań – miejsce kontroli: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Suchym Lesie ul.Meteorytowa 1

kompleksowa

 odpady

2012 i 2013 rok

10.09.2014 r. – 25.09.2014 r.

 1.  

Kopalnia Smirnow Sp.J. ul.Powstańców Wlkp. 20 Ceradz Dolny , 64 – 553 Grzebienisko- miejsce kontroli: w m.Zajączkowo gm.Pniewy

interwencyjna – problemowa

hałas

2014 rok i stan bieżący

12.09.2014 r. – 29.09.2014 r.

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul.Mosińska 15, 62 – 060 – miejsce kontroli :składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Srocko Małe

 kompleksowa

odpady

2012 i 2013 rok

03.09.2014 r. – 18.09.2014 r.

 1.  

Zakład Utylizacji Odpadów "Clean City" Sp. z o.o. ul.Piłsudskiego 2, 64 – 400 Międzychód składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Mnichy

kompleksowa

odpady

2012 r. i 2013 r.

30.07.2014 r. – 14.08.2014 r.

 1.  

Swarzędzkie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Rabowice ul.Świerkowa 17, 62 – 020 Swarzędz miejsce kontroli: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Rabowice

kompleksowa

odpady

2012 i 2013 rok

24.07.2014 r. – 08.08.2014 r.

 1.  

MOTOREM Graczyk Sp.J. ul.Słowackiego 5, 62 – 025 Kostrzyn

interwencyjna – kompleksowa

odpady

2013 r. i stan bieżący

09.07.2014 r. – 24.07.2014 r..

 1.  

Skip Recykling M.Bąbała Sp.J. ul.Sadowa 14 / 2, 62 – 002 Suchy Las miejsce kontroli: ul.Syrenia 8 a, 61 – 017 Poznań

inna niż interwencyjna – kompleksowa

odpady

 2013 rok i stan bieżący

08.07.2014 – 22.07.2014

 1.  

Firma Usługowo – Handlowa Paweł Walkowiak Dębiczek 4, 63 – 000 Środa Wlkp. biuro firmy: ul.Brodowska 32, 63 – 000 Środa Wlkp.

interwencyjna – problemowa

odpady

2013 r. oraz stan bieżący

23.05.2014 r. – 09.06.2014 r..

 1.  

Gospodarstwo Rolne Produkcja Drobiarska Daniel Pachura, Kępa Wielka 6, 63-020 Zaniemyśl

kompleksowa

IPPC, PRTR

2013r.

05.09.2014r. – 19.09.2014r.

 1.  

Ferma Drobiu Jan Pachura Damian Pachura,
siedziba: ul. Kopernika 58, 63-000 Środa Wielkopolska, gmina Środa Wlkp.
miejsce wykonywania czynności kontrolonych: Kępa Wielka 1, 63-020 Zaniemyśl

kompleksowa

IPPC, PRTR

2013r. i 2014r. stan bieżący

02.09.2014r.-12.09.2014r.

 1.  

AUTO PAUL Firma Usługowo – Handlowa Stanisław Paul, ul. Rynkowa 20a, 62-081 Przeźmierowo

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem,

2013r. i 2014r. stan bieżący

15.07.2014r. – 30.07.2014r.

 1.  

„FUNEL” Firma Handlowo-Usługowa Danuta Jarzina, siedziba: ul. Stanisława Karwowskiego 7/12, 60-724 Poznań
miejsce wykonywania czynności kontrolonych: ul. Gdyńska/Lipowa nr działaki 57/5, 62-028 Koziegłowy

problemowa

odpady

2014r. stan bieżący

05.08.2014r. – 21.08.2014r.

 1.  

Piechu Motocykle Piotr Plenzler
Nowinki ul. Dębowa 23, 62-053 Mosina

interwencyjna kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

2014r. stan bieżący

06.08.2014r. – 22.08.2014r.

 1.  

Produkcja Surówek G.W. Ogórkiewicz Sp. z o.o. ul. Św. Mikołaja 200, Radzewo, 62-035 Kórnik

interwencyjna problemowa

odpady, gospodarka wodno-ściekowa

2014r. stan bieżący

09.07.2014r. – 24.07.2014r.

 1.  

H.Cegielski-Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. 60-965 Poznań ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229

kompleksowa

 powietrze

2013, 2014

10.09.2014.-24.09.2014.

 1.  

H.Cegielski-Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych Sp. z o.o. 61-465 Poznań ul. 28 Czerwca 1956r. 189/191

kompleksowa

powietrze

2013, 2014

14.07.2014.-28.07.2014.

 1.  

FURYA Sp. z o.o. 60-415 Poznań ul. Lutycka 39

problemowa

powietrze

2014

04.07.2014-24.07.2014.

 1.  

MJP Drukarnia Sp. z o.o. Sp. k. 61-371 Poznań ul. Romana Maya 30

kompleksowa

powietrze

2013, 2014

02.07.2014.-11.07.2014.

 1.  

GELG Sp. z o.o., Ćmachowo, 64-510 Wronki

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 r., bieżący

13-08-2014 -29-08-2014

 1.  

Zbigniew Burchardt Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "Zet Be" – Zbigniew Burchardt, os. Dąbrowczaków 11 lok. 18, 62-020 Swarzędz, m. kontroli: Osiedle Nadziei 11, 62-250 Czerniejewo

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 r., bieżący

26-09-2014 – w trakcie realizacji

 1.  

SANO Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. Sękowo, ul. Lipowa 10, 64-541 Podrzewie

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 r., bieżący

12-09-2014 – 29-09-2014

 1.  

Firma Handlowo Usługowa Ireneusz Jażdżewski, Mrowino, ul. Dworcowa 6A, 62-090 Rokietnica

inna niż interwencyjna problemowa

odpady, opłaty

bieżący

26-09-2014 – w trakcie realizacji

 1.  

GDEL EKO Jakub Koliński, ul. Szydłowska 17/10, 60-651 Poznań, m. kontroli: Trzemeszno, ul. Przy Szosie (działki ewidencyjne nr 8 i 9)

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 r., bieżący

04-07-2014-21-07-2014

 1.  

Henryk Sienkiewicz „ALKOM” Firma Handlowo-Usługowa, ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań, m. kontroli: ul. Obodrzycka 75, 61-249 Poznań, gm. m. Poznań, pow. m. Poznań

interwencyjna problemowa

odpady

stan bieżący 2014 r.

09-09-2014-24-09-2014

 1.  

AWINION Sp. z o. o., ul. Rynkowa 23, 64-840 Budzyń, m. kontroli: ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań

interwencyjna problemowa

odpady, opłaty

2013 r., styczeń – wrzesień 2014 r.

04-09-2014-30-09-2014

 1.  

DYNEA Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 62 – 240 Trzemeszno

problemowa

poważne awarie

2013,201

10.07.-25.07.2014

 1.  

HEMPEL PAINTS (POLAND) Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 2, Niepruszewo, 64 – 320 Buk

problemowa

poważne awarie

2013,201

19.08.-29.08.2014

 1.  

Pak-Fol Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo-Produkcyjne Durowicz-Janicka Anita ul. Poznańska 77, Niepruszewo, 64 – 320 Buk

kompleksowa

ochrona powietrza

2013,201

22.08.-04.09.2014

 1.  

Kompania Piwowarska S.A. ul. Szwajcarska 11, Poznań

kompleksowa

poważne awarie

2013,2014

17.09.-02.10.2014

 1.  

Adam Ratajczak NICO ul. Poznańska 4i, 64 – 400 Międzychód

kompleksowa

ochrona powietrza

2013,201

16.07. – 29.07.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ECO-PIEK Szymon Kwapisz ul. Wroniecka 7, 64 – 520 Obrzycko

interwencyjna problemowa

ochrona przed hałasem

2014r.

28.08. – 12.09.2014

 1.  

Trans-Cat Łukasz Woźniak ul. Cicha 17, Biskupice

interwencyjna problemowa

ochrona przed hałasem

2014r.

18.07.-30.07.2014

 1.  

Grażyna Łukomska Modliszewo 33A, 62 – 200 Gniezno

interwencyjna problemowa

ochrona powierzchni ziemi

2014r.

24.7.2014

 1.  

ECO-SERVICE Patryk Tomkowiak Przebędowo 1a, 62 – 095 Murowana Goślina, miejsce kontroli: ul. Wroniecka 7a, 64 – 520 Orzycko

interwencyjna kompleksowa

gospodarka odpadmi, ochrona przed hałasem

2014r.

28.08.-12.09.2014

 1.  

Restal Recykling Sp. z o.o. Przebędowo 1a, 62 – 095 Murowana Goślina, miejsce kontroli: ul. Wroniecka 7a, 64-520 Orzycko

interwencyjna kompleksowa

gospodarka odpadmi, ochrona przed hałasem

2014r.

28.08.-12.09.2014

 1.  

GRUPA LOTOS S.A. . ul. Elbląska 135, 80 – 718 Gdańska

inna niż interwencyjna kompleksowa

poważne awarie

2014r.

29.08.-11.09.2014

 1.  

AQUANET S. A.


ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

interwencyjna problemowa

odpady

2014

11.08-01.09.2014 r.

 1.  

AQUANET S. A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
miejsce kontroli: Centralna Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Poznania w Koziegłowach

problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpady

2013 i bieżący 2014

08.09-23.09.2014 r.

 1.  

Gmina Krzykosy ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy
miejsce kontroli: oczyszczalnia ścieków w Sulęcinku

 interwencyjna problemowa

ścieki, odpady

2013 i bieżący 2014

04.07-16.07.2014 r.

 1.  

Damian Kopczyński SCAN-AUTO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7 lok.1, 63-000 Środa Wlkp.
miejsce kontroli: Koszuty 49, 63-000 Środa Wlkp.

interwencyjna problemowa

odpady, hałas

2013 i bieżący 2014

03.07-18.07.2014 r.

 1.  

Pani Ewa Gamchowska, Pan Karol Gmachowski miejsce kontroli: Stefanowice dz. Nr 138/2

interwencyjna problemowa

odpady,

bieżący 2014

14.07.-10.09.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Bogumiła Jankowska, Grzegorz Jankowski ul. Dworzystkowa 40, Radzewo 62-035 Kórnik miejsce kontroli: działka nr 31 w m. Radzewo oraz działka nr 29 w m. Konarskie

interwencyjna problemowa

odpady

bieżący 2014 r.

14.07-28.08.2014 r.

 1.  

Prywatne Gospodarstwo Rolne Grażyna Bryjak
ul. Czarnieckiego 10A, 62-270 Kłecko miejsce kontroli:
Ferma Brojlerów Kurzych w m. Kłecko ul. Stefana Czarnieckiego 10 A, 62-270 Kłecko

kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

09.09.-24.09.2014 r.

 1.  

Prywatne Gospodarstwo Rolne Grażyna Bryjak
ul. Czarnieckiego 10A, 62-270 Kłecko miejsce kontroli:
Ferma Brojlerów Kurzych w m. Dziekanowice 14

kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

29.08.-19.09.2014 r.

 1.  

Prywatne Gospodarstwo Rolne Sylwia Bryjak, Monika Bryjak i Anna Bryjak Dziekanowice 22, 62-261 Lednogóra miejsce kontroli: Ferma Brojlerów Kurch w m. Dziekanowice 22

kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

29.08.-19.09.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolno- Drobiarskie Roman Michalski Boguszyn ul. Śremska 32 64-041 Chocicza miejsce kontroli: Ferma Kur Nieśnych do produkcji jaj konsumpcyjnych

kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

19.08-03.09.2014 r.

 1.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo miejsce kontroli: oczyszczalnia ścieków w Dopiewie

pozaplanowa inna, problemowa

ścieki

bieżący 2014

15.07-17.07.2014 r.

 1.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15, 62-070 Dopiewo miejsce kontroli: oczyszczalnia ścieków w Dopiewie

pozaplanowa inna, problemowa

ścieki

bieżący 2014

02.09-04.09.2014 r.

 1.  

KRZESINY Wiesław Stricke Marek Olejniczak s.c., ul. Śmigi 9, 61-316 Poznań

kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

09.07.2014 r. – 23.07.2014 r.

 1.  

Beata Laube Zakład Fryzjerski – Damski, ul. Szkolna 18, 61-160 Daszewice

interwencyjna kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

28.08.2014 r. – 12.09.2014 r.

 1.  

Marcin Osipowicz MAR-TECH, ul. Grunwaldzka 340, 60-166 Poznań

interwencyjna kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

12.08.2014 r. – 21.08.2014 r.

 1.  

Ryszard Szczygieł AUTO-SERWIS, ul. Leszczyńska 78, 62-050 Mosina

interwencyjna kompleksowa

odpady, powietrze, hałas, gospodarka wodnościekowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

21.08.2014 r. – 12.09.2014 r.

 1.  

KORNIK Firma Stolarska. Produkcja i Usługi Tadeusz Wizła, ul. Nowa 14, 62-080 Tarnowo Podgórne

interwencyjna kompleksowa

odpady, powietrze, hałas, gospodarka wodnościekowa, gospodarowanie odpadami opakowaniowymi opłata produktowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

01.09.2014 r. – 16.09.2014 r.

 1.  

Lehmann-Jankowiak Sp. J., ul. Otuska 47, Wielkawieś, 64-320 Buk, miejsce kontroli: działki o nr ewid. 46, 52, 53/1 i 53/3 obręb Kunowo, KUNOWO CM i KUNOWO CMII, gm. Duszniki

interwencyjna problemowa

hałas

2013 r., stan bieżący 2014 r.

08.07.2014 r. – 18.07.2014 r.

 1.  

POLCOPPER Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 16, Przysieka Polska, 64-030 Śmigiel, miejsce kontroli: ul. Kolejowa (działka o nr ewid. 1427/9, obręb Nowy Tomyśl), 64-300 Nowy Tomyśl

kompleksowa

odpady, powietrze, hałas, gospodarka wodnościekowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

16.07.2014 r. – 25.07.2014 r.

 1.  

PKP CARGO S.A. Zachodni Zakład Spółki, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, miejsce kontroli: Sekcja w Poznaniu Franowie, ul. Kobylepole 28, 61-304 Poznań

kompleksowa

odpady, powietrze, hałas, gospodarka wodnościekowa

2013 r., stan bieżący 2014 r.

22.09.2014 r. – 08.10.2014 r.

 1.  

PKP CARGO S.A. Zachodni Zakład Spółki, ul. Kolejowa 23, 60-717 Poznań, miejsce kontroli: Sekcja w Gnieźnie, ul. Składowa 1

kompleksowa

zakład zlikwidowany

2013 r., stan bieżący 2014 r.

22.09.2014 r. – 08.10.2014 r.

 1.  

Raben Polska Spółka z o.o. Oddział w Gądkach k.Poznania ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k/ Poznania

kompleksowa

woda, ścieki, powietrze, odpady, poważne awarie,opakowania,hałas, SZWO, F-gazy, KOBIZE

2013 r. i stan aktualny

22.07-05.08.2014

 1.  

OXYTOP Spółka z o.o. Antoninek 2, 62-060 Stęszew

kompleksowa

 woda, ścieki, powietrze, odpady, poważne awarie,opakowania, hałas, KOBIZE, REACH

2013 r. i stan aktualny

28.08-11.09.2014

 1.  

BROS Sp. J. B.P. Miranowscy ul. Sokola nr 7, lok.6,60-644 Poznań. Miejsce prowadzenia działalności: ul. Karpia 24, 61-619 Poznań

problemowa

 odpady, poważne awarie,opakowania,KOBIZE, REACH.

2013 r. i stan aktualny

17.09-23.09.2014

 1.  

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, Dział Produkcji Wody – Stacja Uzdatniania Wody w Mosinie, ul. Czereśniowa 1, 62-050 Mosina

problemowa

ścieki, odpady, poważne awarie,opakowania,KOBIZE, REACH.

2013 r. i stan aktualny

07.08-22.08.2014

 1.  

Grzegorz Ciszak Firma Ciszak ul. Opolska 75 A w Poznaniu
Miejsce prowadzenia działalności: ul. H. Kołłątaja 82 H, 61-421

kompleksowa

woda,ścieki, powietrze, odpady, poważne awarie,hałas, REACH.

2013 r. i stan aktualny

11.08-26.08.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne „Partner” s. c. Emil Derda, Jędrzej Pietrowicz
ul. Berlinga 26, 62-400 Słupca

kompleksowa

IPPC

2013 r., bieżący

05.08.2014 + 20.08.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Paulina Derda, Piotrowice ul. Jeziorna 34 62-400 Słupca

kompleksowa

IPPC

2013 r., bieżący

05.08.2014 + 20.08.2014

 1.  

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
60-770 Poznań, ul. Matejki 57

interwencyjna problemowa

ścieki

2013 r., bieżący

30.07.2014 r.-19.08.2014 r.

 1.  

Zarodowa Hodowla Trzody Chlewnej Marek Walczak Ostrowite 26, 62-240 Trzemeszno

interwencyjna problemowa

gospodarka nawozami

bieżący

02.09.2014 r.- 17.09.2014 r.

 1.  

Ferma Drobiu Krystyna i Zbigniew Wychowałek Kunowo 64-550 Kunowo

kompleksowa

IPPC

2013 r., bieżący

24.09.2014 r.31.09.2014 r.

 1.  

Produkcja-Handel-Usługi „AGROMIL” Spółka z o.o. Więcławice 1, 88-140 Gniewkowo

kompleksowa

IPPC

 

08.09.2014 r.- 23.09.2014 r.

 1.  

Dariusz Nadolny, ul. Cegielnia 1, Iwno, 62-025 Kostrzyn

interwencyjna, problemowa

 odpady

2014

30.07.2014-12.08.2014

 1.  

FENIKS PPUH Grzegorz Rogalski, Elżbieta Rogalska s.c., ul. Gdyńska 13, 61-016 Poznań

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2014

15.07.2014-30.07.2014

 1.  

IMA POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina

interwencyjna, kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

27.08.2014-11.09.2014

 1.  

INEA S.A., ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań

interwencyjna problemowa

opłaty, hałas

2014

13.06.2014-01.07.2014

 1.  

Auto-Lakiernia Robert Górny, ul. J. H. Dąbrowskiego 437, 60-451 Poznań

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

04.09.2014-19.09.2014

 1.  

„MAŁPKA” S.A., ul. Poznańska 115, 60-185 Skórzewo

interwencyjna problemowa

opłaty, hałas

2014

05.08.2014-21.08.2014

 1.  

TCM Service Sp. z o.o., ul. Karpia 27c, 61-619 Poznań

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

16.07.2014-31.07.2014

 1.  

PPHU Wittchen Piotr Wittchen, ul. Krobska 1, 60-169 Poznań

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

01.09.2014-16.09.2014

 1.  

Mieczysław Staszek, Obelzanki 8A, 64-510 Wronki

interwencyjna problemowa

 odpady, powietrze

2014

17.06.2014-01.07.2014

 1.  

AUTO NAPRAWA TOMASZ LISIECKI, ul. Gajowa 18, 62-200 Gniezno

interwencyjna problemowa

hałas, powietrze

III kwartał 2014r.

12.09.2014r. – 29.09.2014r.

 1.  

BIZNES-HOST.PL SP. Z O.O., ul. Grodziska 17A lok. 4, 60-363 Poznań; miejsce prowadzenia kontroli BIZNES-HOST.PL SP. Z O.O., ul. Grodziska 17A lok. 4, ul. Grodziska 21, 60-363 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas, powietrze

III kwartał 2014r.

19.08.2014r. – 03.09.2014r.

 1.  

KEREMPAK Iwona Judek, ul. Piwoniowa 28a, 60-175 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas

III kwartał 2014r.

05.09.2014r. – 22.09.2014r.

 1.  

INBOX Zbigniew Łowżył, ul. Henryka Sienkiewicza 10 lok. 13, 60-817 Poznań; miejsce prowadzenia kontroli KontenerART, ul. Ewangelicka między Mostem Św. Rocha a Mostem Bolesława Chrobrego, 61-856 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas

III kwartał 2014r.

29.07.2014r. – 13.08.2014r.

 1.  

AEROKLUB POZNAŃSKI im. Wandy Modlibowskiej, ul. Wiankowa 3, 61-131 Poznań; miejsce prowadzenia kontroli AEROKLUB POZNAŃSKI im. Wandy Modlibowskiej 62-006 Lotnisko Kobylnica (1)

interwencyjna problemowa

hałas

III kwartał 2014r.

30.07.2014r. – 14.08.2014r.

 1.  

TOOLPROJECT POLCYN, ul. Koszykowa 1, 64-300 Nowy Tomyśl

interwencyjna problemowa

hałas

III kwartał 2014r.

18.08.2014r. – 02.09.2014r.

 1.  

Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań; miejsce prowadzenia kontroli TOR POZNAŃ, ul. Wyścigowa 3, 62-081 Przeźmierowo

interwencyjna problemowa

hałas

III kwartał 2014r.

06.08.2014r. – 26.08.2014r.

 1.  

MIROSTAL Sp. z o.o., ul. Główna 74a, Krosno, 62-050 MOSINA

inna niż interwencyjna problemowa

wszystkie komponenty

2013r., bieżący

25.07.-31.07.2014r

 1.  

Recykling Samochodów Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Monika Sroka Kłosowice 16, 64-401 Sieraków

problemowa

wszystkie komponenty

2013r., bieżący

02.07.-07.07.2014r

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MOTODEMONT sp.j., Piotr i Janusz Dunder ul. Leśna 7, 64-530 Kaźmierz

problemowa

wszystkie komponenty

2013r., bieżący

07.07-18.07.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BIOSTAL Błażej Skowroński, ul. Goślińska 13, 62-010 Pobiedziska

inna niż interwencyjna problemowa

wszystkie komponenty

2013r., bieżący

30.06.-08.07.2014r.

 1.  

ECO-CARS Sp. zo.o., ul. Forteczna 14a, 61-362 Poznań

inna niż interwencyjna problemowa

odpady

bieżący

26.06.-10.07.2014r

 1.  

Firma Handlowo Usługowa DYMEK Damian Węcławiak ul. Brodowska 28, 63-000 Środa Wlkp.

problemowa

wszystkie komponenty

2013r., bieżący

24.07.- 06.08.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo ELEKTRO-METAL Kasacja Pojazdów Mechanicznych Józef Graś, ul. Ogrodowa 95, 64-510 Wronki

problemowa

wszystkie komponenty

2013r., bieżący

21.07.-30.07.2014

 1.  

KOLMET Skwierczyńscy sp.j., ul. Sierakowska 54/56 64-510 Wronki

problemowa

wszystkie komponenty

2013r., bieżący

16.07-21.07.2014

 1.  

PHU Stacja Demontażu Pojazdów Skup Złomu i Metali Jan Błaszyk ul. Wiśniowa 4, 62-046 Pniewy

problemowa

wszystkie komponenty

2013r., bieżący

25.06.-10.07.2014r

 1.  

Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wlkp.

problemowa

odpady komunalne

2012, 2013, bieżący

12.09.-02.10.2014

 1.  

Gmina Dominowo, ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo

problemowa

odpady komunalne

2012, 2013, bieżący

12.09.-06.10.2014

 1.  

ELEKTRORECYKLING Sp. z o.o., Sękowo 59, 64-300 Nowy Tomyśl; zakład przetwarzania: ul. Kolejowa 36, 64-300 Nowy Tomyśl

problemowa

sprzęt elektryczny i elektroniczny

2013

16 czerwca – 02 lipca 2014 r.

 1.  

P.P.H.U. GRAND CREDIT Jarosław Dybizbański, ul. Niegolewskich 33, Wielka Wieś, 64-320 Buk

kompleksowa

odpady

2013 r., stan bieżący 2014 r.

03.07.2014 r. – ………

 1.  

Auto-Handel, Pomoc Drogowa Wojciech Antczak Wiekowo 68, 62-230 Witkowo

problemowa

recykling pojazdów

2013r, bieżący

16.06.-02.07.2014r.

 1.  

AUTO-ZŁOM Złomowanie pojazdów Eugeniusz Mizera, Mielżyn Wieś 20, 62-230 Witkowo

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

16.06.-01.07.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PASZ-KONSPOL" Sp. z o.o. w Gierłatowie 21 63-330 Nekla

kompleksowa

IPPC

2013 r. i I półrocze 2014 r.

26.06.2014-11.07.2014

 1.  

Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. 64-550 Wolsztyn Barłożnia 10

interwencyjna problemowa

IPPC-gospodarka nawozowa

bieżący i I półrocze 2014 r.

25.06.2014-04.07.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe tacja demontażu pojazdów CZEWAN ul. Lipowa 12, 64-420 Kwilcz

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

25.06. – 04.07.2014

 1.  

PHU AUTO-KOMPLEKS s.c., Gaj Mały 114, 64-520 Obrzycko

problemowa

recykling pojazdów

2013r., bieżący

24.06.-07.07.2014

 1.  

Ferma drobiu Zbigniew Tomiak Dębienko ul. Nowa 27, 62 – 060 STESZEW

kompleksowa

powietrze,, woda, ścieki, odpady, hałas, opłaty

2012 – 2013

18.06. – 03.07.2014

 1.  

Gospodarstwo Role Krystyna i Henryk Święciccy Baborówko ul. Parkowa 1, 64-500 Szamotuły

problemowa

odpady, ścieki

2011, 2012, 2013 i bieżący 2014 r.

26.05.-02.07.2014 r.

 1.  

Maciej Kowalski „EMKA” Jerzykowo, ul. Stroma 11

interwencyjna problemowa

odpady, hałas, opłaty

bieżący

27-06-2014 – kontrola w trakcie realizacji