Wykazy decyzji wydawanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w tym decyzji o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu administracyjnych kar pieniężnych

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2018 roku

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2019 roku

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2020 roku

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2021 roku

Decyzje wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2022 roku