(61) 827 05 00 - tel. czynny od 7:00 do 16:00 605 188 003 - tel. czynny od 16:00 do 7:00 - telefon wyłącznie interwencyjny|SEKRETARIAT@POZNAN.WIOS.GOV.PL

Majątek zużyty

Majątek zużyty2021-09-13T23:04:57+02:00

Działając w oparciu o przepisy § 6 ust. 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), zmienionego rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 578) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 2 powyższego rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

  • posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, lub
  • zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub
  • które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub
  • które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony

 

Autor: Kozenski Hubert
Wprowadzający: Ewa Makowska
Data utworzenia: 3 sierpnia 2012
Data aktualizacji: 13 września 2021

Liczba odwiedzin: 8508
Przejdź do góry