Rejestry i ewidencje prowadzone w Wydziale Prawnym

Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Imię i nazwisko osoby prowadzącej rejestr

1.

Rejestr zarządzeń

§ 12 ust. 1 pkt 2 lit. a Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Dane udostępniane na wniosek

Miłosz Zaidlewicz