Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu

Województwo wielkopolskie

I kwartał 2014 r.

Lp.

Nazwa jednostki

Rodzaj kontroli

Główne zagadnienia objęte kontrolą

Okres objęty kontrolą

Termin przeprowadzenia kontroli

Kalisz

 1.  

PGNiG SA Warszawa Oddział w Odolanowie ul. Krotoszyńska 148, Krotoszyn

planowa problemowa

ZDR, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska,

09.09.2013 do 04.02.2014

05.02 do 12.02.2014

 1.  

TOYOCAR J.J.Mikołajczak, Oddział w Kaliszu, ul. Stańczukowskiego Kalisz

planowa problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2013 rok

26.02.do 12.03.2014

 1.  

Spółdzielnia Inwalidów "JUTRZENKA" ul. Garncarska 9 Krotoszyn

planowa problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka wodno-ściekowa, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01. – 06.03.2014

07.03.do 21.03.2014

 1.  

PPHU JACKOWSCY ul. Strzelecka 2, Kobylin

planowa problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2013 rok

24.01. do 07.02.2014

 1.  

SHELL Stacja paliw w Kaliszu ul. Stańczukowskiego, Kalisz

pozaplanowa inwestycyjna

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.-11.03.2014

11.03. do 25.03.2014

 1.  

Gospodarstwo rolne Bogdan Fabisiak, Szkudła 38, 63-322 Gołuchów

planowa problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2012 do 28.01.2014

28.01.2014

 1.  

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA, ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wlkp. Oczyszczalnia ścieków w Rąbczynie

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami – osadem ściekowym

03.06.2013 do 16.01.2014

16.01. i 27.01.2014

 1.  

Gospodarstwo rolne Krzysztof Borowczyk, ul. Prosta 8, Topola Osiedle, 63-440 Raszków

planowa problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2012 do 14.02.2014

14.02.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Eksport-Import "AWRA" Sp. z o.o., Świeca 204, 63-430 Odolanów

pozaplanowa inwestycyjna

przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

01.01.2013 do 04.02.2014

04.02. i 18.02.2014

 1.  

Gospodarstwo rolne, Robert Ugorny, Szulec 12, 62-860 Opatówek

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

01.01.2014 do 12.03.2014

12.03. i 18.03.2014

 1.  

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy "Nowy Świat", ul. Krotoszyńska 46/2, 63-330 Dobrzyca

planowa problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2012 do 14.03.2014

14.03.2014

 1.  

ZIOŁOPEX Sp. z o.o., Piątek Mały 24, 62-820 Stawiszyn

planowa problemowa

Sprzedaż całości nieruchomości w Piątku Wielkim (zakład produkcyjny przypraw) i Piątku Małym 24 (magazyny i oczyszczalnia ścieków) w dn. 28.04.2011r.

01.01.2011 do 12.03.2014

28.02. do 12.03.2014

 1.  

RECO POLSKA PRODUKCJA Sp. z o.o., ul. Wiosenna 14/2, 53-017 Wrocław; Zakład Produkcyjny ul. Łódzka 145, 62-800 Kalisz

planowa kompleksowa

pozwolenie zintegrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, sprawdzenie dotrzymywania standardów emisyjnych LZO, gospodarka odpadami, hałas, sprawozdawczość PRTR

01.01.2012 do 17.03.2014

04.03. do 17.03.2014

 1.  

SKLEJKA-EKO S.A., ul. Reymonta 35, 63-400 Ostrów Wlkp.

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, sprawozdawczość PRTR

01.01.2012 do 12.02.2014

29.01. do 12.02.2014

 1.  

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wlkp.; Elektrociepłownia Ostrów, ul. Grunwaldzka 74, 63-400 Ostrów Wlkp.

planowa problemowa

pozwolenie zintegrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, hałas, sprawozdawczość PRTR

01.01.2012 do 05.02.2014

22.01. do 05.02.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TOL-BUD” Antoni Berski, ul. Kościuszki 33, 63-500 Ostrzeszów

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

01.01.2013 do 31.01.2014

10.01. do 31.01.2014

 1.  

Robert Wieczorek prowadzący działalność pod nazwą RE-CO ul. Drzymały 80, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

01.01.2013 do 05.03.2014

26.02. do 05.03.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „ROLBUD” Michał Michalak Lubomierz 3, 63-300 Pleszew Zakład w Biniewie 59, 63-450 Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem, ochrona powietrza

01.01.2014 – 13.02.2014

06 – 13.02.2014

 1.  

Z.U.P.H. „MECH-MASZ” Zdzisław Śnieciński ul. Kopieczki 51, 63-700 Krotoszyn

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza

01.01.2013 – 25.02.2014

19 – 25.02.2014

 1.  

„WYKRO-MET” sp. z o.o. Szklarka Myślniewska 4, 63-501 Ostrzeszów

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno – ściekowa, ochrona przed hałasem

01.01.2012 – 07.03.2014

27.02 – 07.03.2014

 1.  

„ALFA” Ryszard Naglik, Borek ul. Kaliska 16, 62-872 Godziesze Małe

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno – ściekowa, ochrona przed hałasem

01.01.2012 – 04.03.2014

20.02 – 04.03.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „REN-DAR” Dariusz Szymański, Żydów ul. Leśna 11, 62-872 Godziesze Małe

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno – ściekowa

01.01.2013 – 31.03.2014

18 – 31.03.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Wróbel ul. Kamienna 12A, 63-500 Ostrzeszów Skład Opału ul. Dworcowa 6, 63-500 Ostrzeszów

planowa problemowa

ochrona przed hałasem

01.01.2014 – 28.03.2014

17 – 28.03.2014

 1.  

Marian Dymarski, Starygród 44, 63-740 Kobylin Romanów 14

pozaplanowa interwencyjna

stosowanie nawozów, magazynowanie odchodów zwierząt

01.01.2014 -28.02.2014

18.02 do 28.02.2014

 1.  

Euro Karton PPUH Export-Import Tyrakowska Teresa, ul. Dworcowa 71, Góra, 63-233 Jaraczewo

planowa problemowa

gospodarka odpadami – zbieranie odpadów bez zezwolenia

01.01.2013 -18.03.2014

07.03 do 18.03.2014

 1.  

P.P.H.U."RAVEN" ROBERT GANDECKI, UL. WROCŁAWSKA 92 , 63-600 KĘPNO

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka wodno – ściekowa, opłaty za korzystanie ze środowiska, gospodarka odpadami

01.01.2013 – 20.3.2014

06.03 do 20.03.2014

 1.  

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kaliszu Ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

stosowanie komunalnych osadów ściekowych

01.01.2013 – 10.3.2014

24.02 do 10.03.2014

 1.  

KIERNICKI KRYSTIAN P.H.U. AUTO-KRIS, UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 9, 62-840 KOŹMINEK

planowa problemowa

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 03.01.2014

4.12.2013 do 03.01.2014

 1.  

Gmina Opatówek, plac Wolności 14, 62-800 Kalisz Oczyszczalnia ścieków w Opatówku, ul. Parkowa 16

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

09.04.2013 do 27.01.2014

27.01. do 13.02.2014

 1.  

Gmina Lisków, Oczyszczalnia ścieków w Liskowie, ul. Ks. Blizińskiego 56, 62-850 Lisków

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

15.05.2013 do 29.01.2014

29.01. do 18.02.2014

 1.  

Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Floriańska 21, 63-720 Koźmin Wlkp.

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

29.09.2012-17.02.2014

17.02. do 03.03.2014

 1.  

Miasto i Gmina Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat, Oczyszczalnia w Kaliszkowicach Ołobockich

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

01.01.2013 do 27.02.2014

27.02. do 14.03.2014

 1.  

Miasto i Gmina Odolanów, Urząd Miasta i Gminy Odolanów, ul. Rynek 11, 63-430 Odolanów, Oczyszczalnia ścieków w Raczycach

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

23.12.2013 do 21.03.2014

05.03. do 21.03.2014

 1.  

Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach, ul. Starokościelna 3, 63-750 Sulmierzyce, Oczyszczalnia ścieków w Sulmierzycach

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa

08.11.2011 do 19.03.2014

19.03.2013 do

 1.  

Firma usługowo-Handlowa JARTEX Szczepan Jarantowski, ul. Zakopiańska 12, 62-800 Kalisz – baza transportowa ul. Zachodnia 55-57 w Kalisz

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 14.02.2014

31.01.do 14.02.2014

 1.  

Tadeusz Mazek prowadzący działalność pod nazwą MTM – CONSULTING Tadeusz Mazek, ul. Wojska Polskiego 116, Kalisz

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami

01.01.2013 do 19.02.2014

05.02 i 19.02.2014

 1.  

Eko -Region Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, Bełchatów, 97-500 Bełchatów – ul. Ceglarska 1A w Ostrzeszowie

planowa problemowa

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 12.02.2014

29.02. i 12.02.2014

 1.  

PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie, ul. Rawicka 41, Krotoszyn

planowa problemowa

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 24.03.2014

11.03. i 24.03.2014

 1.  

PUK S.A> ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

planowa problemowa

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 26.03.2014

12.03. i 26.03.2014

 1.  

Piotr Jarych, ul. Wrocławska 87, 63-421 Przygodzice

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 18.02.2014

18.02.2014

 1.  

Firma Usługowa KOSZ Sp. z o.o., ul. Wylotowa 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

01.01.2013 – 21.03.2014

14.03. i 21.03.2014

 1.  

PROKAR s.c. Kamilla Matuszczak-Obrębska, Tomasz Obrębski z siedzibą Os. Stare Żegrze 34/2, Poznań, 61-249 Poznań – zakład przy ul. Miodowej 25 w Lutogniewie, 63-700 Krotoszyn

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, zapachy

01.01.2013 – 11.03.2014

26.02. i 11.03.2014

 1.  

Fabryka Aparatury i Urządzeń „FAMET” S.A. ul. Szkolna 15a, 47-225 Kędzierzyn Koźle
Zakład Produkcyjny nr 3 w Kępnie, ul. Przemysłowa

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodnościekowa

01.01.2012-28.02.2014

14-25.02.2014

 1.  

Mechanika Pojazdowa, blacharstwo i lakiernictwo Józef i Jacek Stempniewski spółka cywilna Turkowska 3, 62-860 Opatówek

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami

01.01.2013-20.02.2014

11-20.02.2014

 1.  

Haygrove Poland Sp. z o.o. ul. Poznańska 4, 63-300 Kępno

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami

01.01.2012-03.03.2014

17.02-03.03.2014

 1.  

PPHU "JANIK" Karol Janik, ul. Teklinowska 13 98-400 Wieruszów – zakład w Świbie 112A, 63-600 Kępno

planowa kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, gospodarowanie odpadami, gospodarowanie opakowaniami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2012-24.03.2014

14-24.03.2014

 1.  

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiszynie, Plac Wolności 1, 62-820, oczyszczalnia Długa Wieś Druga Stawiszyn

planowa problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 31.03.2014

20.03.2014 do 31.03.2014

 1.  

Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie, Blizanów Drugi 5a, 62-814 Blizanów, Oczyszczalnia w Zagorzynie

planowa problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 13.03.2014

13.03.2014 do 31.03.2014

 1.  

Spółka Wodno-Ściekowa PROSNA, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz, Oczyszczalnia ścieków, Kuchary 52, 63-322 Gołuchów

planowa problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 24.03.2014

03.03.2014 do 24.03.2014

 1.  

Zakład Komunalny Gminy Żelazków Sp. z o.o., oczyszczalnia w Skarszewie 62-817 Żelazków 141A
 

planowa problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

01.01.2013 do 26.03.2014

12.03.2014 do 26.03.2014

 1.  

Spółdzielnia Domów Jednorodzinnych im T. Kulisiewicza w likwidacji, ul. Kulisiewicza 32, 62-800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka ściekowa,

11.02.2014 do 4.03.2014

19.02.2014 do 04.03.2014

 1.  

„ArMar” s.c. Hieronim Mazur i Arkadiusz Sobczak, Parczew 36, 63-405 Sieroszewice

pozaplanowa interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2014

11.03.2014

 1.  

Stacja Obsługi Samochodów s.c. J. Juszczak i K. Tomczyk, ul. Szosa Konińska 24, 62-820 Stawiszyn

planowa problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

26.03.2014

 1.  

GS-AUTO Złomowanie Pojazdów Części Samochodowe Zbigniew Grześkowiak i Paweł Stemplewski s.c. ul. Ceglana 10, 63-230 Witaszyce

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2014

18.02 do 26.02.2014

 1.  

MAC-MET Ciemniejewski sp. j., ul. Glinki 26, 63-200 Jarocin

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2014

30.01 do 05.02.2014

 1.  

Auto Moto Złom Tomasz Pachołek, Świba 63, 63-600 Kępno

planowa problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

25.03.2014

 1.  

„TRASBUD” Z. Orłowski, D. Grzesiek, B. Szwejkowska ul. Odolanowska 91, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013-2014

19.03.2014

 1.  

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Skalmierzyce ul. Podkocka 4/C, 63-460 Nowe Skalmierzyce

pozaplanowa inna niż interwencyjna

zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części

2014

27.02.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Renata i Andrzej Ziętek, Niedźwiedź 51, 63-500 Ostrzeszów

pozaplanowa interwencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu

rok 2013

09.12 2013 do 13.01.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Radosław Kaźmierczak. Marianów 11, 62-840 Koźminek

planowa kompleksowa

ustawa o nawozach i nawożeniu, gospodarka wodna, odpady

rok 2013

31.01 do 24.02.2014

 1.  

Marian Dymarski, Starygród 44,63-740 Kobylin

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu, gospodarka ściekowa

14.09.2012 do 28.02.2014

13.02.do28.02.2014

 1.  

Ferma "Przy Lesie" Stanisław Nowicki, Lewkowiec 65, 63-400 Ostrów Wlkp.

planowa problemowa

ustawa o nawozach i nawożeniu, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami

rok 2013

18.02.do13.03.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu Roman i Małgorzata Chlasta, Biskupice Ołoboczne, ul. Szkolna 21, 63-460 Nowe Skalmierzyce

planowa problemowa

gospodarka odpadami, ustawa o nawozach i nawożeniu

rok 2013

14.03. do 27.03.2014

 1.  

Jolanta i Sylwester Niewieś Ferma Drobiu w Józefowie, gm. Opatówek

planowa problemowa

ustawa o nawozach i nawożeniu, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami

rok 2013

12.03 do 03.04.2014

 1.  

Chenczke Energy Sp. z o.o. Łaszków

pozaplanowa inna niż interwencyjna

sprawdzenie wykonania zarządzeń pokontrolnych

08.11. 2013 -24.03.2014

25.03. do 08.04.
2014

Konin

 1.  

BM Kobylin Ferma trzody chlewnej w Pałczynie

pozaplanowa inna niż interwencyjna

kontrola dotyczyła
podziału instalacji, wg którego podmiot nie jest zobowiązany do uzyskania
pozwolenia zintegrowanego

05.04 – 13.12. 2013r

28.11,13.12.2014

 1.  

PHU Trans-Kol Koło Elektrownie wiatrowe w Jabłonce

pozaplanowa interwencyjna

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji hałasu do środowiska

10.05- 31.12. 2013r. oraz 01.01- 10.01. 2014r

08,10.01.2014

 1.  

Inalfa Roof Systems

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

13.03.2014

 1.  

TARKETT Polska

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

14,29.01.2014

 1.  

Drukarnia Dagraf Koło

kompleksowa

przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji substancji i energii do powietrza

2013, 01.01 – 07.02.2014

27.01,07.02.2014

 1.  

AWAS sp. z o.o. Warszawa – żwirownia Malanów

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

bieżący

09.01, 05.02.2014

 1.  

Drukarnia "Słoneczko" Konin

kompleksowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji substancji i energii do powietrza

2013, 2014

16,24.01.2014

 1.  

DALKIA Września

problemowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji substancji i energii do powietrza

2012, 2013, 2014

21.01,11.02.2014

 1.  

Firma Handlowa "MORRYB" Babiak

pozaplanowa interwencyjna

ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01.-27.01.2014r

10,27.01.2014

 1.  

Sklep wielobranżowo-przemysłowy A.Szafrańska Turek

kompleksowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznymi i elektronicznym

2013, 01.01-07.02.2014r

23.01,07.02.2014

 1.  

Ujęcie wody w Rychwale

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2012, 2013, 01.01-05.02.2014

28.01,05.02.2014

 1.  

Ujęcie wody w Sząszycach

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2012, 2013, 01.01-05.02.2014

22.01,05.02.2014

 1.  

SPZOZ Koło

problemowa

ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-22.01.2014

22.01,04.02.2014

 1.  

SITA Zachód Wrocław – baza transportowo-magazynowa Kazimierz Biskupi

kompleksowa

ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01- 03.02.2014

03,17.02.2014

 1.  

AWG Polonez Wymysłów

problemowa

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01 – 10.02.2014

23.01,10.02.2014

 1.  

Schimker Kłodawa

problemowa

nadzór rynku

2013, 01.01-14.02.2014r

31.01,14.02.2014

 1.  

Piekarnia Jaśmin Konin

problemowa

przestrzegania przepisów ustawy o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

2013, 01.01 – 18.02.2014r

03,18.02.2014

 1.  

Wypieki świata Piekarnia Kłodawa

problemowa

przestrzegania przepisów ustawy o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

2013, 01.01 – 14.02.2014r

31.01,14.02.2014

 1.  

Produkcja maszyn i części zamiennych Kowalscy Sp.J. Września

kompleksowa

postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2012, 2013

04,17.02.2014

 1.  

Rymed Wiesiołów, gm. Dąbie

pozaplanowa interwencyjna

ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2012, 2013, 01.01-27.02.2014

06,27.02.2014

 1.  

PPH ALKADO Marzenin

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013

31.01,14.02.2014

 1.  

FX ENERGY POLAND sp. z o.o. Warszawa Ośrodek Produkcyjny w Lisewie

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

15,30.01.2014

 1.  

PUSZEK oczyszczalnia przemysłowa w m. Rybno

pozaplanowa inna niż interwencyjna

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

bieżący

24.01,10.02.2014

 1.  

Pasz Konspol Gierłatowo Ferma drobiu Mieczownica

kompleksowa

awarie

2012, 2013, 01.01-14.02.2014

14,28.02.2014

 1.  

J.Szafrański Rozlewnia Gazu Płynnego "Gosposia Gaz" Straszków, gm. Kościelec

kompleksowa

awarie

2012, 2013, 01.01-05.03.2014

19.02,05,03.2014

 1.  

ENERGO sp. z o.o. Bielsk Podlaski oddział Koło

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2012, 2013, 01.01-03.02.2014r

03,28.02.2014

 1.  

RWE POLSKA Słupca

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013 i 2014

05,28.02.2014

 1.  

Oczyszczalnia Mąkolno

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

2013

07,28.02.2014

 1.  

Oczyszczalnia Kazimierz Biskupi

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2012, 01.01- 28.02.2014r

19.02,07.03.2014

 1.  

Oczyszczalnia Turek

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2012 , 2013, 01.01- 28.02.2014

26.02,17.03.2014

 1.  

Oczyszczalnia Września

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013

10,27.03.2014

 1.  

Oczyszczalnia Pomarzany Fabryczne

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013

24.02,14.03.2014

 1.  

ZUO Konin -spalarnia

problemowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji substancji i energii do powietrza

2011, 2012, 2013, 01.01-28.03.2014

04,12.03.2014

 1.  

PHU "ARDOM" Kleczew

kompleksowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznymi i elektronicznym

2013, 01.01- 26.03.2014r

13,26.03.2014

 1.  

Sklep ogrodniczo-przemysłowy Izabela Wiśniewska Słupca

problemowa

nadzór rynku

2013, 01.01 – 13.03.2014

26.02,13.03.2014

 1.  

DREWTUR Sp.J., Słodków , gm. Turek

problemowa

gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

2013, 01.01 – 11.03.2014r

24.02,11.03.2014

 1.  

SINTUR" Turek

problemowa

IPPC

2013

24.01,10.02.2014

 1.  

FUGO ODLEW Konin

problemowa

IPPC

2013

29.01,18.02.2014

 1.  

SKR Kazimierz Biskupi – wyrobisko pożwirowe

problemowa

wypełnianie wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01- 26.02.2014

26.02,07.03.2014

 1.  

ZUH NAFTOHURT J.Sasiński Sompolno Baza magazynowa Zaryń

problemowa

awarie

2012-2013

06,12.03.2014

 1.  

Accelor Mital Skład w Koninie

problemowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji substancji i energii do powietrza

2013, 01.01 – 25.03.2014

11,25.03.2014

 1.  

PRYMUS Wytwórnia mebli Września

kompleksowa

przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji hałasu do środowiska

2013, 01.01- 27.03.2014r

07,27.03.2014

 1.  

ZE PAK Elektrownia Adamów

problemowa

sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie
emisji substancji i energii do powietrza

2013, 2014

11,31.03.2013

 1.  

Ferma drobiu Wieczorek Rzgów

problemowa

IPPC

2013

05,14.03.2014

 1.  

POLFERM sp. z o.o. Bobrowo Ferma drobiu Zdulski Bobrowo

problemowa

IPPC

2013

10,21.03.2014

 1.  

FROST II Zakład Produkcyjny Ponętów Górny

problemowa

awarie

2013, 01.01-20.03.2014

20-03-2014

 1.  

MK FOaM Koło

problemowa

ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-05.03.2014

10.02, 04.03.2014

 1.  

Wytwórnia Materiałów i Wyrobów Ściernych Koło Z-d w Ruchennej

kompleksowa

ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-18.02.2014

04,18,2014

 1.  

Przetw.Mięsne T.Śnieg Modlibogowice

problemowa

szwo

2013

31.01,05.02.2013

 1.  

KLIMONTER Wilczogóra

kompleksowa

szwo

2013

06,21.02.2014

 1.  

SM Września

problemowa

awarie

2012-2014

19,26.02.2014

 1.  

Somex sp. z o.o. Sompolinek

problemowa

wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-28.03.2014

14.03.2013

 1.  

VIN KON SA Konin

problemowa

ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2013, 01.01-24.03.2014

13,25.03.2014

 1.  

ZUW sp. z o.o. Konin – ujęcie wody w Golinie

problemowa

sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

2013, 01.01-28.02.2014

25,31.03.2014

 1.  

WITKOWSKI ZBIGNIEW Wola Koszucka, gm. Lądek

pozaplanowa interwencyjna

rozpatrzenie wniosku o interwencję

bieżący

19.03.2014

Leszno

 1.  

Gmina Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka ściekowa

od 01.01.2013 r. do 17.01.2014 r.

od 14.01.2014 r. do 23.01.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Leszek Michałowicz, Kuszkowo 5, 64-010 Krzywiń

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka ściekowa

od 17.08.2013 r. do 29.01.2014 r.

od 27.01.2014 r. do 29.01.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Wojciech Frankiewicz, Bieczyny 1, 64-020 Czempiń

kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013 r. do 07.02.2014 r.

od 04.02.2014 r. do 07.02.2014 r.

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, ul. Polna 2, 64-020 Czempiń – oczyszczalnia ścieków w Borowie

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka ściekowa

od 01.08.2013 r. do 31.01.2014 r.

od 23.01.2014 r. do 11.02.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Jerzy Sroczyński, Bieczyny 5, 64-020 Czempiń

kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013 r. do 18.02.2014 r.

od 07.02.2014 r. do 21.02.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Mateusz Klak, Ziemnice 39a, 64-113 Osieczna

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013 r. do 11.02.2014 r.

od 13.12.2013 r. do 12.03.2014 r.

 1.  

Franciszek Dopierała "METAL – FRANS"
ul. Poniecka 14, 63-842 Pudliszki

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2013 r. do 27.02.2014 r.

od 25.02.2014 r. do 27.02.2014 r.

 1.  

ASTROMAL Sp. z o.o.
ul. Graniczna 7,  64-115 Wilkowice

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza,

od 01.01.2012 r. do 20.03.2014 r.

od 26.02.2014 r. do 20.03.2014 r.

 1.  

BEJOT Sp. z o.o.
Manieczki, ul. Wybickiego 2A, 63-112 Brodnica

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 31.03.2014 r.

od 21.03.2014 r. do 31.03.2014 r.

 1.  

Maxim Zbigniew Kaczor
Maksymilianowo 40, 64-060 Wolkowo

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 28.03.2014 r.

od 05.03.2014 r. do 28.03.2014 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Wiesław Jankowski Karzec 34b, 63-840 Krobia

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 14.02.2014r.

od 30.01.2014r. do 14.02.2014r.

 1.  

Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne ul. Kościelna 45, 62-052 Komorniki Gospodarstwo Woźniki, 62-065 Grodzisk Wlkp.

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 06.03.2014r.

od 18.02.2014r. do 06.03.2014r.

 1.  

Kombinat 2000 Sp. z o. o. Kłoda 137, 64-130 Rydzyna – Ferma Bydła w Kłodzie

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 28.03.2014r.

od 14.03.2014r. do 28.03.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Franciszek Foltynowicz Pogorzela ul. Krobska 23, 63-860 Pogorzela

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady.

od 01.07.2013r. do 17.01.2014r.

od 13.01.2014r. do 17.01.2014r.

 1.  

Handel Artykułami Rolniczo-Przemysłowymi Franciszek Nakoneczny, ul. Podwale 49, 56-200 Góra – Stacja demontażu przy ul. Leśnej 16, 63-920 Pakosław

problemowa

wypełnianie obowiązków przez stacje demontażu

od 22.01.2013r. do 19.03.2014r.

od 12.03.2014r. do 19.03.2014r.

 1.  

GLAN Andrzej Glapa ul. Zamenhofa 106/6, 64-100 Leszno, Stacja Demontażu Długie Stare, ul. Wiosenna 55, 64-100 Leszno

problemowa

wypełnianie obowiązków przez stacje demontażu

od 14.03.2013r. do 25.02.2014r.

od 12.02.2014r. do 25.02.2014r.

 1.  

Stacja Demontażu Kasacji Pojazdów Andrzej Wojciechowski, Janowo 9, 63-930 Jutrosin

problemowa

wypełnianie obowiązków przez stacje demontażu

od 28.02.2013r. do 27.02.2014r.

od 20.02.2014r. do 27.02.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "HESKO" s.c. H. Błochowiak, I. Skotarek ul. Platanowa 8a, 63-940 Bojanowo

problemowa

wypełnianie obowiązków przez stacje demontażu

od 23.05.2013r. do 11.03.2014r.

od 03.03.2014r. do 11.03.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EKO-PARTNER" s.c. M. Ciesielski, M. Miłowski, ul. 750-lecia 7, 63-100 Śrem

problemowa

wypełnianie obowiązków przez stacje demontażu

od 21.01.2014r do 23.02.2014r.

od 21.01.2014r do 23.02.2014r.

 1.  

FKS Okucia okienne i drzwiowe Sp. z o.o. ul. Morownicka 1C, 64-030 Bronikowo

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011r. do 01.01.2014r.

od 11.03.2014 r. do 27.03.2014 r.

 1.  

Stergo sp. z o.o. ul. Poznańska 102
63-800 GOSTYŃ

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2010r. do 01.01.2014r.

od 28.02.2014 r. do 04.03.2014 r.

 1.  

Pago sp. z o.o. ul. Fabryczna 14 62-065 Grodzisk Wlkp.

problemowa

SZWO, F-gazy

od 01.01.2012r. do 01.01.2014r.

od 26.02.2014 r. do 06.03.2014 r.

 1.  

Meprozet SA ul. Gostyńska 71 64-000 Kościan

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2012r. do 01.01.2014r.

od 14.03.2014 r. do 28.03.2014 r.

 1.  

Przemysław Nowicki ZHU Epino Poprzeczna 4, 64-000 Pelikan

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza

od 01.01.2014r. do 06.03.2014 r.

od 24.02.2014 r. do 06.03.2014 r.

 1.  

Dariusz Nowak
Gościeszyn 3/1,
64-200 Wolsztyn,

problemowa

gospodarka wodno- ściekowa, azotanowa

od 01.01.2013r. do 27.02.2014r.

od 13.02.2014 r. do 27.02.2014 r.

 1.  

Firma Nowak Spółka Jawna – Punkt w Ratajach,
Gościeszyn 3/1, 64-200 Wolsztyn

problemowa

gospodarka ściekowa, odpady

od 01.01.2013r. do 27.02.2014r.

od 13.02.2014 r. do 27.02.2014 r.

 1.  

E.ON Energie odnawialne Sp. z o.o. Plac Rodła 8 lokal II-405, 70-419 Szczecin Obiekt kontrolowany: Farma wiatrowa w m. Nowa Wieś, 64-130 Rydzyna

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

od 26.03.2014r. do 28.03.2014r.

od 26.03.2014r. do 28.03.2014r.

 1.  

Leszczyńska Fabryka Pomp ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 17.03.2014r.

od 05.03.2014r. do 17.03.2014r.

 1.  

"Firma Kręglewscy" – W. Kręglewski, J. Kręglewska, T. Kręglewski, K. Kręglewski Spółka Jawna , Ponin, ul. Widziszewska 13A, 64-000 Kościan

kompleksowa

ochrona przed hałasem

od 01.01.2013r. do 18.03.2014r.

od 03.03.2014r. do 18.03.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Wikry Krzysztof Bednarz, ul. Sikorskiego 60, Rogalinek 62-022 Mosina. Obiekt kontrolowany: Nowy Gołębin 15, 64-020 Czempiń

kompleksowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2013r. do 10.03.2014r.

od 20.02.2014r. do 10.03.2014r.

 1.  

Skup Złomu Sprzedaż Opału Monika Paszyńska ul. Kamińskiego 13, 63-900 Rawicz

kompleksowa

gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 14.03.2013 r.

od 05.03.2014 r. do 14.03.2014 r.

 1.  

Gmina Książ Wlkp. Zakład Usług Komunalnych ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. Składowisko odpadów we Włościejewkach

problemowa

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 27.01.2014 r.

od 20.01.2014 r. do 27.01.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AZ-TRANS Agnieszka Zygmanowska ul. Rakoniewicka 15, 62-065 Grodzisk Wlkp.

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.05.2013 r. do 05.02.2014 r.

od 23.01.2014 r. do 05.02.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EUROZYGA Wiesław Zygmanowski siedziba: ul. Przykop 1, 62-065 Grodzisk miejsce działalności: ul. Rakoniewicka 15, 62-065 Grodzisk

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 11.02.2014 r.

od 23.01.2014 r. do 11.02.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ECO-PLAST Bartosz Szajek ul. Rakoniewicka 15, 62-065 Grodzisk

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 07.03.2014 r.

od 14.02.2014 r. do 07.03.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EUROPLAST Wiesław Szajek siedziba: ul. Kościańska 6, 62-066 Granowo miejsce działalności: ul. Rakoniewicka 15, 62-065 Grodzisk

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 07.03.2014 r.

od 11.02.2014 r. do 07.03.2014 r.

 1.  

Autobutlegaz Szczygieł Spółka Jawna ul. Kolejowa 36, 62-067 Rakoniewice

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2013 r. do 14.02.2014 r.

od 06.02.2014r. do 14.02.2014 r.

 1.  

Stacje Paliw "JESPOL" Henryk Jessa – Stacja paliw w Święciechowie ul. Leszczyńska 36, 64-115 Święciechowa

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2013 r. do 14.02.2014 r.

od 12.03.2014 r. do 24.03.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe "As-Bud" Andrzej Skrzypczak – Stacja Paliw w Wijewie ul. Wincentego Witosa 57, 64-150 Wijewo

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2013 r. do 28.03.2014 r.

od 25.03.2014r. do 31.03.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "SANBUD" Sp. z o.o. Pysząca ul. Ceglana 10, 63-100 Śrem

pozaplanowa interwencyjna

odpady

od 01.01.2012 r. do 27.02.2014 r.

od 28.01.2014 r. do 27.02.2014 r.

Piła

 1.  

AWINION Sp. z o.o. – Budzyń

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

16.01.-06.02.2014

 1.  

Gmina Lipka

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 r. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

13.12..2013 – 09.01.2014

 1.  

Henkel Polsk Sp. z o.o.
– Zakład Produkcyjny – Wrząca

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

14.03.-19.03.2014

 1.  

Baj-Pros Sp. z o.o. – Piła

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

07.03.-27.03.2014

 1.  

MAG Gorzelak i Jasiński – Piła

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

17.01.-14.02.3014

 1.  

Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów – ZPCh, Gnieźnieńska 38, 62-100 Wągrowiec

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym

bieżący

06.02.-26.02.2014

 1.  

Firma Handlowo-Usługowa "AKOL" Andrzej Kolebuk,
Sikorskiego 76, 64-980 Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

07.02.-07.03.2014

 1.  

„OPTIMET” Sp. z o.o.,
ul. Krótka 3, Brzezno, 64-700 Czarnków

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

20.02.-14.03.2014

 1.  

GAMATRONIC Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki Sp. J.,
Łączna 51, 64-920 Piła

pozaplanowa na wniosek

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym.

bieżący

27.02.-14.03.2014

 1.  

Bartosz Bawolski Ferma Trzody w m. Rychlik, gm. Trzcianka

planowa problemowa

Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących
instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń.

bieżący

15.01.-10.02.2014

 1.  

BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o. Zakład
Produkcji Etanolu i Pasz w Rabczynie,
Rabczyn 55, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

30.01.-11.03.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "KOMBUD" sp. z o.o.,
ul. Żeromskiego 14,
 64-980 Trzcianka

planowa problemowa

Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienione w Traktacie Akcesyjnym.

bieżący

12.02.-26.02.2014

 1.  

Ferma Drobiu Robert Adamski,
Roszkówko 4, 62-085 Skoki, Gmina Skoki

planowa problemowa

Sprawdzenie jakości danych dostarczanych przez prowadzących
instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu
Zanieczyszczeń

bieżący

21.02.-18.03.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Rolne Sp. z o.o. TERRA BOVIS,
Objezierze, 64-600 Oborniki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

bieżący

13.03.-31.03.2014

 1.  

Ferma Drobiu Rudnicze Józef Kozik, 62-100 Rudnicze 29, Gmina Wągrowiec

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

14.03.-27.03.2014

 1.  

GMINA WYSOKA – Kanalizacja opadowa, ul. Powst. Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

23.01.-05.03.2014

 1.  

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. – Oczyszczalnia ścieków
komunalnych w Chodzieży,
ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież

planowa problemowa

Sprawdzenie wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOSK 2010.

bieżący

28.01.-19.02.2014

 1.  

Spółka Wodno Ściekowa Gwda Sp. z o.o. – Oczyszczalnia Ścieków Piła,
Na Leszkowie 4, 64-920 Piła

planowa problemowa

Sprawdzenie wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOSK 2010.
Ocena gospodarki osadami ściekowymi, obejmująca wytwarzanie, wykorzystywanie, unieszkodliwianie osadów ściekowych.

bieżący

10.02.-04.03.2014

 1.  

Gorzelnia Falmierowo, Falmierowo 3, 89-300 Wyrzysk

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

28.02.-17.03.2014

 1.  

"STEICO" Sp. z. o.o. w Czarnkowie,
ul. Przemysłowa 2, 64-700 Czarnków

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

bieżący

04.03.-27.03.2014

 1.  

Gmina Miasteczko Krajeńskie – Oczyszczalnia ścieków Brzostowo, Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

bieżący

07.03.-28.03.2014

 1.  

PIOTR PINKOWSKI,
89-300 Kościerzyn Wielki, Gmina Wyrzysk

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod
katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.
 Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w
tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o nawozach i
nawożeniu.

bieżący

23.12.2013-16.01.2014

 1.  

Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny Rożnowice

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

14.03.-31.03.2014

 1.  

Oczyszczalnia ścieków w Drawsku Młynie, Powstańców Wielkopolskich 121 A, 64-733 Drawsko

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

10.03.-19.03.2014

 1.  

Gmina Krzyż Wielkopolski, Wojska Polskiego, 64-761 Krzyż Wlkp.

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

bieżący

07.03.-27.03.2014

 1.  

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych -Oczyszczalnia Ścieków Kaczory,
ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych
podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.
Sprawdzenie wywiązania się aglomeracji priorytetowych z realizacji zadań ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków KPOSK 2010.

bieżący

21.02.-14.03.2014

 1.  

Zakład Usług Transportowych Ryszard Janaszczak, Kowanówko; ul. Sanatoryjna 29d, 64-600 Oborniki

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

27.02.-14.03.2014

 1.  

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "PAS" Sp. z o.o.,
Rolna 2, 64-820 Szamocin

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

11.02.-26.02.2014

 1.  

"AKROSTAL" Sp. z o.o., Garbatka 119, 64-610 Rogoźno

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

bieżący

17.02.-07.03.2014

 1.  

Gmina Ryczywół,
Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi

bieżący

22.01.-27.02.2014

 1.  

Usługi Budowlane Krystian Michalski, M. Curie – Skłodowskiej 1, 89-320 Wysoka

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

13.03.-27.03.2014

 1.  

Rzemieślniczy Usługowy Zakład Studniarski Stanisław Krzemiński,
Poniatowskiego 23, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

05.03.-21.03.2014

 1.  

PHU Auto-myjnia "Błysk" A. Szymkowiak,
Pilska 118/2, 64-850 Ujście

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

19.02.-06.03.2014

 1.  

KRUQ Sp. z o.o.,
Marcinkowo 5, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

07.02.-24.02.2014

 1.  

JOSKIN POLSKA Sp. z o.o.,
ul. Gorzowska 62, 64-980 Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

28.01.-11.02.2014

 1.  

AUTOHANDEL WiFi s. c. Krzysztof Bobrowski Sebastian Cerajewski,
Pilska 118/1, 64-850 Ujście

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

20.01.-30.01.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Artur Ćwikliński, os. Michałowskie 63, 62-290 Mieścisko

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

28.02.-12.03.2014

 1.  

MAGIG WOWER LEONARD, Armii Ludowej 19, 64-920 Piła

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

12.02.-26.02.2014

 1.  

LIBET S.A. Zakład Produkcyjny w Hucie Szklanej, Huta Szklana 80, 64-761 Krzyż Wielkopolski

pozaplanowa na wniosek

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

14.01.-14.02.2014

 1.  

BATOR Sp. z o.o., ul. 27 stycznia 42, 64-980 Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

13.01.-28.01.2014

 1.  

Zakład Produkcyjno-Usługowy Odlewnia Żeliwa „BOGRA" s.c. Zenon Boguszynski, Jacek Grębowski w Chodzieży, ul. Łukasiewicza 1, 64-800 Chodzież

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

21.02.-18.03.2014

 1.  

Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Gumni-Susz" Zenon Gumny,
Dąbrówka Leśna, ul. Szkolna 5, 64-600 Dąbrówka Leśna, Gmina Oborniki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

bieżący

19.02.-14.03.2014

 1.  

„GEOTERMIA-CZARNKÓW” Sp. z o.o., ul. Osiedle Parkowe 27, 64-700 Czarnków

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza

bieżący

11.02.-04.03.2014

 1.  

COFELY Złotów Sp. z o.o.,
ul. Za Dworcem 3, 77-400 Złotów

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji i energii do powietrza.

bieżący

10.02.-27.03.2014

 1.  

Auto-Handel Export Import Mirosław Opszański, Stobno 110/2, 64-905 Stobno, Gmina Trzcianka

pozaplanowa na wniosek

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

24.03.-28.03.2014

 1.  

"Dendro Poland LTD" Sp. z o.o. w Rogoźnie Wlkp., Magazynowa 4, 64-610 Rogoźno

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.

bieżący

28.02.-21.03.2014

 1.  

Nerta Polska
Marek Skwierczyński
ul. Składowa 15, 64-920 Piła

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.

bieżący

27.02.-12.03.2014

 1.  

PU-H "LUXUS" Katarzyna Kubacka, ul. Chodzieska 32, 64-840 Budzyń

pozaplanowa inwestycyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

14.02.-19.02.2014

 1.  

PHU "MAGMA" Magdalena Matkowska, 64-761 Huta Szklana 19, Gmina Krzyż Wielkopolski

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.
Sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

bieżący

31.01.-11.02.2014

 1.  

EKOSYSTEM Tomasz Paetz,
Polna 6a, 64-600 Oborniki

pozaplanowa na wniosek

Sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa w stacjach demontażu pojazdów.

bieżący

08.01.-18.03.2014

 1.  

Ubojnia Masarnia "Karstusz" Kazimierz i Tomasz Sawińscy Sp. J. 64-611 Karolewo 10, Gmina Rogoźno

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi.

bieżący

13.03.-28.03.2014

 1.  

Zakład Usługowo Handlowy Iwona Knapska, ul. Słowackiego1,
64-800 Chodzież

planowa problemowa

Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

bieżący

27.02.-14.03.2014

 1.  

Sklep Wielobranżowy Serwis-Stihl Bogdan Gajewski,
Garbacka 8, 64-610 Rogoźno

planowa problemowa

Sprawdzenie zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do otoczenia przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.

bieżący

19.02.-06.03.2014

 1.  

Zakład Produkcji Drzewnej "UNIMAX" Sp. z o.o., ul. Okrzei 2, 64-920 Piła

planowa kompleksowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.

bieżący

25.02.-20.03.2014

Poznań

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HiFi Exclusive, Aleksy, Krzysztof, Damian Siudzińscy Sp. j., ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 – 2014 r.

17 – 31 stycznia 2014 r.

 1.  

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock; Stacja Paliw PKN ORLEN nr 1328: ul. Warszawska 231, 61-055 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2014 r.

22 stycznia – 05 lutego 2014 r.

 1.  

SENTINEL Sp. z o.o., ul. Sprzeczna 22, 62-002 Suchy Las

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 – 2014 r.

14 – 28 lutego 2014 r.

 1.  

Firma Handlowo-Usługowa LOFTKA Anna Poklewska-Koziełł, ul. Miodowa 10, 61-007 Biskupice; Punkt sprzedaży: ul. Poznańska 1/3, 60-848 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

bieżący

24 lutego – 03 marca 2014 r.

 1.  

ADBOARD Sp. z o.o., Sielinko, ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 – 2014 r.

20 lutego – 06 marca 2014 r.

 1.  

TOM Elektrorecykling Sp. z o.o., ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin; Zakład przetwarzania: ul. Chrobrego 17, 64-500 Szamotuły

interwencyjna problemowa

odpady

bieżący

14 – 31 marca 2014 r.

 1.  

Skup Surowców Wtórnych Maciej Kaczmarek, ul. Daszyńskiego 17, 64-410 Sieraków

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 – 2014 r.

14 marca – 04 kwietnia 2014 r.

 1.  

"Kaliński" Włodzimierz Kaliński ul. Szamotulska 40, 62-081 Chyby

inna niż interwencyjna – kompleksowa

wszystkie komponenty

2012 i 2013 rok i stan bieżący

13.02.2014 r. – 28.02.2014 r.

 1.  

"KomputerNet.pl" Jasiński Marek ul. Staszica 16 / 59, 62-035 Kórnik

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 rok i stan bieżący

14.03.2014 r. – 31.03.2014 r.

 1.  

Alfine – Tim Zygfryd Głuchy Sp. Jawna ul. Poznańska 30/32, 62-080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa

wszystkie komponenty

2012 i 2013 rok i stan bieżący

13.03.2014 r. – 26.03.2014 r.

 1.  

Global Team Damian Rybiński ul. Chotomińska 14, 61-311 Poznań – miejsce kontroli: ul. Prądzyńskiego 15/15, 61-527 Poznań

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 rok i stan bieżący

07.03.2014 r. – 10.03.2014 r.

 1.  

Zuzper Recykling Agnieszka Zarabska ul. Diamentowa 8, Ulim, 66-446 Deszczno – miejsce kontroli: ul. Wiśniowa 97/2 Komorniki

inna niż interwencyjna – problemowa

odpady

2012 i 2013 rok oraz stan bieżący

27.01.2014 r. – 20.02.2014 r.

 1.  

"Remondis – Sanitech" Poznań Sp. z o.o. ul. Górecka 104, 61-483 Poznań

inna niż interwencyjna – problemowa

odpady komunalne

2013 rok i stan bieżący

14.02.2014 r. – 03.03.2014 r.

 1.  

Grupa Astra Plus Sp. z o.o. ul. Mścibora 88, 61-062 Poznań- miejsce kontroli: ul. Północna 1, 61-719 Poznań

interwencyjna – problemowa

odpady komunalne

2013 rok

19.12.2013 r. – 09.01.2014 r.

 1.  

Alkom Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań – miejsce kontroli ul. Północna 1, 61-719 Poznań

inna niż interwencyjna – problemowa

odpady komunalne

2013 r. i stan bieżący

26.02.2014 r. – 12.03.2014 r.

 1.  

Alkom Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań- miejsce kontroli: ul. Obodrzycka 75, Poznań

inna niż interwencyjna – problemowa

odpady komunalne

2012 i 2013 r. oraz stan bieżący

23.01.2014 r. – 14.02.2014 r.

 1.  

Alkom Firma Handlowo-Usługowa Henryk Sienkiewicz ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań- miejsce kontroli: m.Józefowo gm.Lwówek

inna niż interwencyjna -problemowa

odpady

2013 r. i stan bieżący

19.02.2014 r. – 05.03.2014 r.

 1.  

Aldona Wesołowska ul. Falista 6 / 1, 61-249 Poznań miejsce kontroli: Łowęcin ul. Poprzeczna 29,

interwencyjna – problemowa

odpady

2013 rok i stan bieżący

23.01.2014 r. – 07.02.2014 r.

 1.  

NIKA Sebastian Stelmaszyk
siedziba: ul. Jesionowa 16, 62-052 Komorniki
miejsce wykonywania czynności kontrolnych: ul. Kościelna 45, 62-052 Komorniki

interwencyjna kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem, demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji

2013r. i stan bieżący

21.01.2014r. – 14.02.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZAMEL Jerzy Zamelski
siedziba: ul. Czajcza 1a/4, 61-546 Poznań
miejsce wykonywania czynności kontrolnych: ul. abpa Walentego Dymka 199, 61-245 Poznań

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

2013r. i stan bieżący

17.01.2014r. – 29.01.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HAN-POL” Ryszard Bugajski
siedziba: ul. Rolna 64a/6, 61-491 Poznań
miejsce wykonywania czynności kontrolnych: ul. Promienista 25, 60-288 Poznań

inna niż interwencyjna problemowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

2014r. stan bieżący

05.02.2014r. – 24.02.2014r.

 1.  

Ekotechnika Gospodarka Odpadami S.C. Jarosław Karczewski, Piotr Kucharczyk


siedziba: ul. Żeromskiego 90/17, 64-920 Piła


miejsce wykonywania czynności kontrolnych: ul. Wawelska 120, 62-920 Piła

interwencyjna problemowa

odpady

2013r. i stan bieżący

10.02.2014r. – 25.02.2014r.

 1.  

Łukasz Trafas Hurtownia Motoryzacyjna
siedziba: ul. Poznańska 55, 62-060 Strykowo
miejsce wykonywania czynności kontrolnych: ul. Kopczyńskiego 2A, 60-682 Poznań

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

2013r. i stan bieżący

26.02.2014r. – 07.03.2014r.

 1.  

Leszek Jendryka
ul. Dworcowa 27, 62-001 Chludowo

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

Stan bieżący

19.03.2014r. – 27.03.2014r.

 1.  

Centrum Napraw Powypadkowych LEO MOTORS Wojciech Lewandowski 61-013 Poznań ul. Bałtycka 6

kompleksowa, planowa

wszystkie komponenty

2013, 2014

16.01.2014- 29.01.2014

 1.  

Spółdzielnia Inwalidów INPOL, 60-451 Poznań ul. Dąbrowskiego 472

kompleksowa, interwencyjna

wszystkie komponenty

2013, 2014

22.01.2014-05.02.2014.

 1.  

PUHP "CLASSIC" POLIGRAFIA I REKLAMA Sławomir Adamek 60-202 Poznań, ul. KRAUTHOFERA 55

kompleksowa, planowa

wszystkie komponenty

2013, 2014

13.02.2014-26.02.2014

 1.  

BETMOR – POLIGRAFIA s.c. Beata Kostrzewa, Waldemar Kostrzewa 61-003 Poznań, ul. Chlebowa 16

kompleksowa, planowa

wszystkie komponenty

2013, 2014

06.03.2014-20.03.2014

 1.  

14 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, m. kontroli: 14 WOG w Biedrusku, ul. Chludowska (kompleks nr 8621)

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 r., bieżący

06-02-2014 – 21-02-2014

 1.  

Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce, m. kontroli: Teren lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny (działka ewidencyjna nr 1/21 w okolicy MPS – 2)

kompleksowa

wszystkie komponenty

2010 r., bieżący

14.02.2014 – 03.03.2014

 1.  

Polychem Systems Sp. z o.o., ul. Wołczyńska 43, 60-003 Poznań

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 r., bieżący

31.03.2014 – kontrola w trakcie realizacji

 1.  

HODOWLA SOI AGROYOUMIS POLSKA Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Poznańska 80, 60-195 Poznań, m. kontroli ul. Ustrzycka 9a, 61-324 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas, opłaty

2013 r., bieżący

21-01-2014 – 04-02-2014

 1.  

HODOWLA SOI AGROYOUMIS POLSKA Sp. z o.o., Skórzewo, ul. Poznańska 80, 60-195 Poznań, m. kontroli ul. Ustrzycka 9a, 61-324 Poznań

inna niż interwencyjna problemowa

hałas, opłaty

2013 r., bieżący

13.02.2014 – 24.02.2014

 1.  

Olga Kluska Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OLMAK”-Kluska Olga, ul. Szkolna 11, 63-024 Krzykosy, m. kontroli: ul. Szkolna 15 (część działek 386/4 oraz 386/5), 63-024 Krzykosy

interwencyjna problemowa

hałas, opłaty, KOBIZE, opłata produktowa

2013 r., bieżący

08-01-2014 – 23-01-2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe „ORDO” Marek Friebe, ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak

pozaplanowa inna niż interwencyjna problemowa

spełnianie wymagań przez bazy magazynowo-transportowe

2013 r., bieżący

26.02.2014 -21.03.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo Komunalno-Transportowe „ORDO” Marek Friebe, ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak, m. kontroli: Baza transportowa firmy w Koziegłowach, ul. Piaskowa 1

pozaplanowa inna niż interwencyjna problemowa

spełnianie wymagań przez bazy magazynowo-transportowe

bieżący 2014

11.03.2014 – 26.03.2014

 1.  

EKO-TOM Turguła Sp. J., ul. Rumiankowa 11, 61-680 Poznań, m. kontroli: Bolechowo, ul. Poligonowa 1, 62-005 Owińska

pozaplanowa inna niż interwencyjna problemowa

spełnianie wymagań przez bazy magazynowo-transportowe

2013 r., bieżący

12.03.2014 – 27.03.2014

 1.  

EKO-TOM Turguła Sp. J., ul. Rumiankowa 11, 61-680 Poznań, m. kontroli: Koziegłowy, ul. Piaskowa 1

pozaplanowa inna niż interwencyjna problemowa

spełnianie wymagań przez bazy magazynowo-transportowe

2013 r., bieżący

18.03.2014 – 01.04.2014

 1.  

Gospodarstwo Rolne Danuta i Marian Beszterda
Będlewo ul. Wiejska 38, 62-061 Stęszew
Ferma kur w Będlewie

planowa kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 i bieżący 2014

08.01-20.01.2014 r.

 1.  

MFP Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 15
64-500 Szamotuły

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014

17.02.-04.03.2014 r.

 1.  

Murray Design Poland Sp. z o. o.
ul. Wojska Polskiego 15
64-500 Szamotuły

planowa kompleksowa

wszystkie komponenty

2012,2013 i bieżący 2014

17.02-04.03.2014 r.

 1.  

AUTO DETOKS Marcin Szturma ul. Podkomorska 40, 60-326 Poznań

interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013 i bieżący 2014

05.08.-28.03.2014 r.

 1.  

Hodowla Drobiu Krzysztof Kierzek
Piaskowo 17 C
64-500 Szamotuły

planowa kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

06.03-31.03.2014 r.

 1.  

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Urbanowie


Urbanowo 74, 64-330 Urbanowo miejsce kontroli: Gospodarstwo Urbanowo

pozaplanowa interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

31.01.-21.02.2014 r.

 1.  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu
ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań miejsce kontroli: Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku ul. Parkowa 2, 64-330 Opalenica

pozaplanowa interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2012, 2013 i bieżący 2014 r.

30.01.-20.02.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno, miejsce kontroli- oczyszczalnia ścieków w Czerniejewie

planowa problemowa

odpady, ścieki

2013 i bieżący 2014 r.

24.03.-02.04.2014 r.

 1.  

P.H.U. „Stella” Iwona Wartecka, ul. Gdyńska 48, 62-028 Koziegłowy, punkt zbierania odpadów ul. Drzewna 3/6, Poznań

problemowa

gospodarka odpadami

2013r., 2014 r.

14.02.-25.02.2014r.

 1.  

Bramgar Jacek Szekiełda i Wspólnicy Sp. J. ul. Wrocławska 5, 62-060 Stęszew

kompleksowa

IPPC

2012, 2013 r.

21.02. -10.03.2014r.

 1.  

Komplet Polska sp. z o.o. ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2012, 2013 r.

06.03. -21.03.2014r.

 1.  

Mondelez Polska Production Sp. z o.o. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, Fabryka Czekolady w Jankowicach ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2012, 2013 r.

10.03. -25.03.2014r.

 1.  

AUTO SERWIS Damian Dziamski ul. Łąkowa 40, 62-080 Tarnowo Podgórne, miejsce kontroli działki nr 137/1 i 137/2 obręb Kiekrz

interwencyjna kompleksowa

gospodarka odpadami

2013r

07.01 – 27.01 2014r.

 1.  

Parking Strzeżony Marta Gdula ul. Kościuszki 23, 60-537 Poznań, miejsce kontroli: parking os. Kosmonautów w Poznaniu (przy bloku 1)

interwencyjna kompleksowa

gospodarka odpadami

2013r

13.02. – 19.02.2014r.

 1.  

P.H.U. „Stella” Iwona Wartecka, ul. Gdyńska 48, 62-028 Koziegłowy

 interwencyjna problemowa

gospodarka odpadami

2013r., bieżący

12.02.- 25.02.2014r.

 1.  

Remigiusz Górkiewicz ul. Zieleńska 5/4, Poznań

 interwencyjna problemowa

gospodarka odpadami

 bieżący

10.01. – 20.02.2014r.

 1.  

Król Mariusz Firma Handlowa-Usługowa „TRANSZŁOM” Pamiątkowo ul. Szkolna 3B lok.6 64-514 Pamiątkowo, punkt skupu złomu ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica

 inna niż interwencyjna problemowa

ochrona przed hałasem

 bieżący

17.01.-27.01.2014r.

 1.  

Surowce Wtórne Menesik Sp. j., ul. Kościelna 36, 60-538 Poznań, miejsce kontroli ul. Poznańska 94, 60-185 Skórzewo

 interwencyjna problemowa

gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem

2013r., bieżący

06.03 – 21.03.2014r.

 1.  

Thales Polska Sp. z o. o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, miejsce kontroli: ul. Zachodnia 15, 60-701 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa, opakowania

2012 r., 2013 r., stan bieżący 2014 r.

10.02.2014 r. – 12.02.2014 r.

 1.  

Henryk Ruta, ul. Słupska 236, 60-458 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa, opakowania

2012 r., 2013 r., stan bieżący 2014 r.

28.01.2014 r. – 12.02.2014 r.

 1.  

TEO Sp. z o. o. Sp. k., ul. Hawelańska 1, 61-625 Poznań

inna niż interwencyjna kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa, opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny

2012 r., 2013 r., stan bieżący 2014 r.

27.01.2014 r. – 07.02.2014 r.

 1.  

MJM MOLAK Sp. z o. o., ul. Sportowa 21A, 05-530 Góra Kalwaria, miejsce kontroli: Poznań, działki nr 2/17 ark. 2, obręb Kobylepole, 2/20 ark. 2 i 3/9 ark. 1, obręb Kobylepole

interwencyjna problemowa

odpady

2012 r., 2013 r., stan bieżący 2014 r.

03.01.2014 r. – 21.01.2014 r.

 1.  

Ewelina Roszyk Firma Handlowo-Usługowa BORYS, ul. Surzyńskich 4, 63-000 Środa Wielkopolska, miejsce kontroli: Komorniki 27, 63-004 Kleszczewo

inna niż interwencyjna kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa, opakowania

2013 r., stan bieżący 2014 r.

14.03.2014 r. – 31.03.2014 r.

 1.  

Kopalnia Kruszywa Naturalnego DĄBROWA MD – Transport Michał Dolata, ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa, miejsce kontroli: ul. Batorowska 20, 62-070 Dąbrowa

inna niż interwencyjna kompleksowa

powietrze, hałas, odpady, gospodarka wodnościekowa

2012 r., 2013 r., stan bieżący 2014 r.

07.03.2014 r. – 24.03.2014 r.

 1.  

PAWROL – PAWLAK USŁUGI ROLNICZO-BUDOWLANE Marzena Pawlak, ul. Złotoryjska 18, Złotoryjsko, 62-095 Murowana Goślina, miejsce kontroli: działki o nr ewid. 143/1, 143/2, 142/3, 142/4, ark. 2, obręb Mściszewo

interwencyjna problemowa

odpady

2012 r., 2013 r., stan bieżący 2014 r.

19.02.2014 r. – 05.03.2014 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych „VIKOM” Iwona Kubera i Rafał Kubera Sp. J., ul. Dobrzyckiego 18, 61-692 Poznań, miejsce kontroli: ul. Poligonowa 1, 61-680 Poznań

inna niż interwencyjna problemowa

odpady komunalne

2013 r., stan bieżący 2014 r.

12.03.2014 r. – 27.03.2014 r.

 1.  

SITA ZACHÓD Sp. z o. o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, miejsce kontroli: SITA ZACHÓD Sp. z o. o. ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI w Poznaniu, ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań

inna niż interwencyjna problemowa

odpady komunalne

2013 r., stan bieżący 2014 r.

24.02.2014 r. – 11.03.2014 r.

 1.  

TERRAVITA Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań

problemowa

odpady, opakowania,SZWO,F-gazy, REACH

2013 r. i stan aktualny

28.01-12.02.2014

 1.  

EXIDE TECHNOLOGIES S.A. ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań

problemowa

 odpady, poważne awarie, opakowania, REACH

2013 r. i stan aktualny

17.02-27.02.2014

 1.  

MATECKI GRZEGORZ HANDEL ARTYKUŁAMI DO PRODUKCJI ROLNEJ
62-010 Pobiedziska ul. Chrobrego 17
Miejsce kontroli ul. Poznańska 54 w Pobiedziskach

kompleksowa

 woda, ścieki, powietrze, odpady, poważne awarie, opakowania, REACH

2013 r. i stan aktualny

16.01-30.01.2014

 1.  

PŁYTOFLEX Grzegorz Kabaciński
62-050 Mosina ul. Śremska 22
Miejsce prowadzenia działalności: ul. Śremska 75 A w Mosinie

kompleksowa

 woda, ścieki, powietrze, odpady, poważne awarie, opakowania, REACH

2013 r. i stan aktualny

11.03-24.03.2014

 1.  

GLOBAL GARDEN PRODUCTS POLSKA SP. Z O.O., ul. Rzemieślnicza 87, 62-081 Baranowo

problemowa

rynek

I kwartał 2014r.

11.02.2014r. – 26.02.2014r.

 1.  

NETTO Sp. z o.o., Motaniec 30, 73-108 Kobylanka; miejsce kontroli sklep NETTO nr 307, ul. Skibowa 16a, 61-312 Poznań

problemowa

hałas

I kwartał 2014r.

10.02.2014r. – 25.02.2014r.

 1.  

POZNAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WINOGRADY" W POZNANIU, osiedle Przyjaźni 125B, 61-686 Poznań; miejsce kontroli osiedle Kosmonautów BLOK nr 24, 61-642 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas

I kwartał 2014r.

28.02.2014r. – 17.03.2014r.

 1.  

DOB-GUM MICHAŁ DOBROWOLSKI, ul. Wiosenna 17, 62-095 Murowana Goślina

interwencyjna problemowa

hałas, powietrze

I kwartał 2014r.

22.01.2014r. – 06.02.2014r.

 1.  

ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "HELMET" HENRYK KISIEL, ul. H. Modrzejewskiej 5, 62-020 Swarzędz

interwencyjna problemowa

hałas

I kwartał 2014r.

15.01.2014r. – 30.01.2014r.

 1.  

"IN MOTION" S.C. MONIKA BAUER ANDRZEJ JANDA, ul. Kurowskiego 10A lok. 10, 62-030 Luboń miejsce kontroli Klub fitness „Z-Studio”, ul. Łużycka 32a, 61-614 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas

I kwartał 2014r.

31.01.2014r. – 17.02.2014r.

 1.  

CENTRUM NOWOCZESNEJ PREFABRYKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas

I kwartał 2014r.

17.03.2014r. – 01.04.2014r.

 1.  

PEKABEX BET SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

interwencyjna problemowa

hałas

I kwartał 2014r.

17.03.2014r. – 01.04.2014r.

 1.  

ZPU Arep Andrzej Pruchniak, ul. Leśna 46, 62-051 Wiry

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2012/2013

16.01.2014-31.01.2014

 1.  

ZUP Arex Tadeusz Lipigórski, ul. Kwiatowa, Skrzynki, 62-060 Stęszew

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

28.02.2014-17.03.2014

 1.  

Z.P.U.H. „BUDOMELIOR” Krzysztof Dziechciar, ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las

interwencyjna problemowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty, hałas

2014

07.01.2014-22.01.2014

 1.  

Zakład Ceramiki Budowlanej Sp. C. „Nadolni”, ul. Cegielnia 1/1, Iwno, 62-025 Kostrzyn

interwencyjna kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

17.03.2014-01.04.2014

 1.  

FASADA Radosław Wojciechowski, ul. Kopanki 2, 64-330 Opalenica

kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

14.02.2014-03.03.2014

 1.  

Tomasz i Danuta Mrukowie P.P.U.H PLANDEX Sp. J., ul. Bukowska 3, Krąplewo, 62-060 Stęszew

interwencyjna kompleksowa

 odpady, powietrze, gospodarka wodnościekowa, opłaty

2013

20.02.2014-07.03.2014

 1.  

PERS Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las

problemowa

recykling pojazdów

2013r. I.II.2014r

14.03.-31.03.2014

 1.  

EKO-AL. Sp.., ul. Sytkowska 39, 60-413 Poznań, m-ce: ul. Dmowskiego 107a, Poznań

problemowa

recykling pojazdów

2013r., I.II. 2014r

28.03.-02.04.2014r

 1.  

AUTO-HANDEL-CENTRUM KROTOSKI-CICHY SP.J., ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo

problemowa

recykling pojazdów

2013r., I.II.2014r

19.03.-31.03.2014r

 1.  

KROTOSKi-CICHY sp.., ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotow

problemowa

recykling pojazdów

2013r., I.II.2014

19.03.-31.03.2014r

 1.  

PHYTOPHARM KLĘKA S.A. Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto n/Wartą

problemowa

odpady

2012, 2013, bieżący

03.03.-18.03.2014

 1.  

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, ul. Dworcowa1, 61-801 Poznań

kompleksowa

odpady

2012, 2013, bieżący

13.02.-27.02.2014

 1.  

PIEZAK s.c., Eugeniusz Pielak, Zdzisława Zakrzewska, ul. Chłódna 9/3, 60-224 Poznań

inna niż interwencyjna problemowa

odpady

bieżący

30.01.-05.02.2014

 1.  

Przedsiębiorstwo A.Grzegorczyk Sp.., ul. Podgórna 19, 61-828 Poznań, m-ce: działka o nr ewid. 200/1 obręb Spławie, arkusz 23 w Poznaniu

interwencyjna

odpady

2012, 2013, bieżący

24.01.-14.02.2014

 1.  

EKO-AUTO Sp. z o.o., ul. Poznańska 117, 62-023 Kamionki

kompleksowa inna niż interwencyjna

demontaż pojazdów

bieżący

19.12.2013-03.01.2014

 1.  

Auto-Handel, Pomoc Drogowa Wojciech Antczak Wiekowo 68, 62-230 Witkowo

problemowa

demontaż pojazdów

2013r, bieżący

19.02-05.03.2014

 1.  

Eko – Farmy Sp. z o.o. ul. Piątkowska 161, 60-650 POZNAŃ , ferma w Napachaniu

interwencyjna problemowa

powietrze, woda, ścieki, odpady, nawozy naturalne, opłaty

XI/2013 – II/2014

18.02 – 03.03.2014

 1.  

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ul. Sokolnicka 33, 62-021 Paczkowo

kompleksowa

powietrze, woda, ścieki, odpady, hałas, opłaty,

2011 – 2013

10 – 27.01.2014

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew oczyszczalnia ścieków w Strykowie

problemowa

ścieki, osady ściekowe, opłaty

2010 – 2013

12 – 27.03.2014

 1.  

Ferma Drobiu Mirosław Frąckowiak, Kaczlin 69, 64-410 Sieraków

kompleksowa

powietrze,, woda, ścieki, odpady, hałas, opłaty

2012 – 2013

18.02 – 05.03.2014

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 14, 64-500 Szamotuły, oczyszczalnia ścieków w Szamotułach

problemowa

ścieki, komunalne osady ściekowe opłaty

2012 – 2013

31.01 – 17.02.2014

 1.  

Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. 64-550 Wolsztyn Barłożnia 10 Oddział Duszniki ul. Leśna 8 64-550 Duszniki

inna niż interwencyjna kompleksowa

wszystkie komponenty

2013, I kwartał 2014 r.

05.03.2014-20.03.2014r.

 1.  

AGRI PLUS Wielkopolska S. A. ul. Stęszewska 1 Konarzewo 62-070 Dopiewo Ferma w m. Więckowice

problemowa

wszystkie komponenty

2013, I kwartał 2014 r.

18.03.2014-02.04.2014r.

 1.  

AGRI PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 92/94 60-324 Poznań Zakład Produkcji Trzody Chlewnej w m. Turostowo

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013, I kwartał 2014 r.

17.03.2014-01.04.2014r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Marek Alankiewicz ul. Poznańska 118, 61-160 Daszewice gm.Mosina

interwencyjna problemowa pozaplanowa

ochrona powietrza i gospodarka odpadami

2013/ bieżący 2014r.

05.02 do 11.02.2014r

 1.  

Agencja Mienia Wojskowego w Gorzowie Wlkp.Al.11 Listopada 91, 66-400 Gorzów Wlkp. Miejsce kontroli: ul. Lotnicza 5 60-955 Poznań

kompleksowa

wszystkie komponenty

2013r, bieżący 2014r

16.01-31.01.2014r.

 1.  

Tedel POL Wytwórnia Uszczelek Dariusz Trochimiuk, Lucjan Trochimiuk Brówiec ul. Leśna 12, 62-023 Gądki

kompleksowa planowa

wszystkie komponenty

2013r, bieżący 2014r

17.01-03.02.2014r.

 1.  

M.O.L.ROMGUM Ławicki i Spółka, Spółka Jawna w Suchym Lesie, ul. Klonowa 13 62-002 Suchy Las

problemowa wynikająca z planu

ochrona powietrza i gospodarka odpadami

2013r, bieżący 2014r

7.02.-21.02.2014r

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „VIVA” Marek Ławicki, Małgorzata Ławicka – Grolier Spółka Jawna ul. Klonowa 17, 62-002 Suchy Las

kompleksowa z planu

wszystkie komponenty

2013r, bieżący 2014r

19.02-28.02.2014r.

 1.  

Transport Bagażowy Jacek Niklewski, Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Jana Sokołowskiego 11 , 60-682 Poznań

interwencyjna problemowa

ochrona powietrza i gospodarka odpadami

2013r, bieżący 2014r

05.03-14.03.2014r.

 1.  

Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko- Własnościowa RAZEM w Poznaniu ul. Wieżowa 73, 61-111 Poznań miejsce kontroli ul. za Bramką 10/11 Poznań

interwencyjna problemowa

ochrona powietrza i gospodarka odpadami

2013r, bieżący 2014

21.03-02.04.2014

 1.  

Fabryka Papieru MALTA DECOR Sp. z o.o.
ul. Wołkowyska 32, 61-132 Poznań

interwencyjna problemowa

ochrona powietrza i gospodarka odpadami

2013r, bieżący 2014

10.03-25.03.2014r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Handlowe i Powiernicze "KOMPLEX-BUD" Sp. z o.o. Bugaj ul. Graniczna 35, 62-007 Biskupice, Przepompownia ścieków ul. Fiołkowa w Pobiedziskach

interwencyjna problemowa

gospodarka wodnościekowa

2013-2014

3.01.-21.01.2014.

 1.  

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. ul. Zachodnia 4, 62-080 Tarnowo Podgórne, oczyszczalnia ścieków w Tarnowie Podgórnym

problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpady

2013-2014

16.01. – 31.01.2014.

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk, oczyszczalnia Wielka Wieś

problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpady

2013-2014

13.02-20.02.2014

 1.  

AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, oczyszczalnia Mosina ul. Mocka 1 62-040 Puszczykowo

problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpady

2013-2014

14.03.-21.03.2014.

 1.  

Przedsiębiorstwo Rolno-Produkcyjne "KOBYLNIKI" Sp. z o.o. w upadłości układowej ul. Spichrzowa 4/2 66-400 Gorzów Wielkopolski, Ferma Drobiu w Kobylnikach 64-520 Obrzycko

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, powietrze, hałas

2013-2014

24.02-11.03.2014