Lp.

Nazwa rejestru

Podstawa prawna

Sposoby i zasady udostępniania danych z rejestru

Imię i nazwisko osoby sporządzającej informacje

1.

Rejestr legitymacji służbowych

Art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

udostępniane na wniosek

Barbara Sobczak