Rejestr awarii za okres od: 01.01.2010 do 31.12.2019

Lp

Indeks awarii

Data awarii

Miejscowość:

Informacja o awarii

1

301-2010-001

2010-03-04

Antoninek 2

 

Wybuch paletopojemnika z wodą odpadową (<4% nadtlenku wodoru i <2,5% nadtlenków organicznych)

2

301-2010-002

2010-03-20

Złotniki

 

Rozszczelnienie podziemnego odcinka rurociągu "Przyjaźń" i wyciek surowej ropy naftowej

3

301-2010-003

2010-06-12

Głębocko 8a

 

Eksplozja i pożar w zakładzie produkującym nadtlenki

4

301-2011-001

2011-03-31

Poznań

 

Pożar magazynów chemii kosmetycznej Poznań

5

304-2011-001

2011-11-14

Czempiń

 

wybuch i pożar w zakładzie odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

6

301-2013-001

2013-09-02

Poznań

 

Wypadek w czasie pracy

7

304-2013-001

2013-10-21

Wolsztyn

 

Wyciek substancji ropopochodnych (smoły lub lepiku lub pochodnych) ze zbiornika podziemnego.

8

302-2013-001

2013-11-14

Janków Przygodzki

 

Rozszczelnienie gazociągu wysokiego ciśnienia, ulotnienie się gazu i pożar

9

303-2019-294

2019-01-11

Września

 

wyciek substancji chemicznych wewnątrz budynku

 

Razem zdarzeń:     9