Rejestr awarii za okres od: 01.01.2010 do 31.12.2022

Lp Indeks awarii Data awarii Miejscowość:
Informacja o awarii
1 301-2010-001 2010-03-04 Antoninek 2
Wybuch paletopojemnika z wodą odpadową (<4% nadtlenku wodoru i <2,5% nadtlenków organicznych)
2 301-2010-002 2010-03-20 Złotniki
Rozszczelnienie podziemnego odcinka rurociągu „Przyjaźń” i wyciek surowej ropy naftowej
3 301-2010-003 2010-06-12 Głębocko 8a
Eksplozja i pożar w zakładzie produkującym nadtlenki
4 301-2011-001 2011-03-31 Poznań
Pożar magazynów chemii kosmetycznej Poznań
5 304-2011-001 2011-11-14 Czempiń
wybuch i pożar w zakładzie odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
6 301-2013-001 2013-09-02 Poznań
Wypadek w czasie pracy
7 304-2013-001 2013-10-21 Wolsztyn
Wyciek substancji ropopochodnych (smoły lub lepiku lub pochodnych) ze zbiornika podziemnego.
8 302-2013-001 2013-11-14 Janków Przygodzki
Rozszczelnienie gazociągu wysokiego ciśnienia, ulotnienie się gazu i pożar
9 303-2019-294 2019-01-11 Września
wyciek substancji chemicznych wewnątrz budynku
10 302/2022/701 2022-09-07 Środa Wielkopolska
Wyciek gazu saturacyjnego

Razem zdarzeń:     10