Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu

Województwo wielkopolskie

I kwartał 2013 r.

Lp.

Nazwa, jednostki

Rodz. Kontroli

Główne zagadnienia objęte kontrolą

Okres objęty kontrolą

Termin przeprowadzenia kontroli

Kalisz

1

DROP S.A., ul. Al. Wojska Polskiego 1, 63-500 Ostrzeszów; Zakład Drobiarski, ul. Wrocławska 7, 63-600 Kępno

planowa kompleksowa

pozwolenie zintegrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, opakowania, hałas, sprawozdawczość PRTR

01.01.2011 do 31.01.2013r.

22.01. do 31.01.2013

2

CERPOL-KOZŁOWICE S.A., ul. Przemysłowa 16, 63-700 Krotoszyn; Wydział Ceramiczny Brzostów, Roszków 92A, 63-200 Jarocin

planowa kompleksowa

pozwolenie zintegrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, opakowania, hałas, sprawozdawczość PRTR

01.01.2011 do 13.02.2013r.

04.02. do 13.02.2013

3

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa; Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra;, Kopalnia Bogdaj-Uciechów-Czeszów, Garki 144B, 63-430 Odolanów

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, sprawozdawczość PRTR

01.01.2011 do 13.03.2013r.

06.03. do 13.03.2013

4

Spółka Wodno-Ściekowa „PROSNA”, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz; Grupowa Oczyszczalnia Ścieków, Kuchary 52, 63-322 Gołuchów

planowa kompleksowa

gospodarka ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, sprawozdawczość PRTR, prowadzone inwestycje

01.01.2011 do 28.02.2013r.

21.02. do 28.02.2013

5

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, ul. Gajówka 1, Cielcza, 63-200 Jarocin Oczyszczalnia ścieków w Cielczy

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka ściekowa

01.01.2012 do 11.01.2013

08.01.2013 i 11.01.2013

6

Gospodarstwo rolne Krzysztof Grześkowiak, ul. Kwiatowa 2A, Fabianów, 63-330 Dobrzyca

planowa, problemowa

gospodarstwo rolne-ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2010 do 18.02.2013

18.02.2013

7

Gospodarstwo rolne Wojciech Wójcik, Dębówiec 1, 63-720 Koźmin Wlkp.

planowa, problemowa

gospodarstwo rolne-ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2010 do 11.02.2013

11.02.2013 i 08.03.2013

8

Gospodarstwo rolne Michał Pietrzak, Grudzielec Nowy 48, 63-440 Raszków

planowa, problemowa

gospodarstwo rolne-ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2010 do 15.02.2013

15.02.2013

9

Gmina Rychtal, Urząd Gminy Rychtal, ul. Rynek 1, 63-630 Rychtal Oczyszczalnia ścieków w Skoroszowie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa

02.06.2010 do 04.03.2012

04.03. i 18.03.2013

10

"Rolkom" Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie Oczyszczalnia ścieków w Sośniach

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa

22.03.2010 do 13.03.2013

13.03. i 25.03.2013

11

Gminny Zakład Komunalny w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice Oczyszczalnia ścieków w Rososzycy, ul. Łąkowa 16a, 63-405 Sieroszewice

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa

01.01.2010 do 27.02.2013

27.02.2013 i 07.03.2013

12

ALLES-COOL Chłodnictwo-Klimatyzcak, Wentylacja, Jacek Stempin, ul. Wrocławska 13B, Kępno

planowa, problemowa

SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2012 – 22.02.2013

22.02. i 27.02.2013

13

PGNiG Warszawa Oddziałw Odolanowie ul. Kroitoszyńska 148, Odolanów

planowa, kompleksowa

ZDR, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska,

14.02.2012 – 06.02.2013

07.02. i 21.02.2013

14

PRD "DRO-BUD" Stacja Paliw ul. Poznanska 79, Jarocin

planowa, problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2013-, 21.03.2013

21.03. i, 04.04.2013

15

KROT-PLON sp. z o.o. ul. Ofiar Katynia 1, 63 – 700 Krotoszyn

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ochrona przed hałasem, ochrona powietrza, gospodarka odpadami

01.01.2013 do 15.02.2013

08 do 15.02.2013

16

KOTŁO-POL Zbigniew Banasiak ul. Czartoryskich 38, 63 – 322 Gołuchów

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01.2012 do 08.03.2013

22.02 do 08.03.2013

17

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STALKOT” Waldemar Walendowski Broniszewice 15, 63 – 304 Czermin

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01.2012 do 08.03.2013

22.02 do 08.03.2013

18

„PIANO-FORTE” Andrzej Wypuszcz Niedźwiady 15H, 62 – 800 Kalisz. Zakład: ul. Michałowskiego 38a, 62 – 800 Kalisz

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01.2012 do 14.03.2013

28.02 do 14.03.2013

19

„POLLENA” Przedsiębiorstwo Chemii Gospodarczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 63 – 500 Ostrzeszów

planowa kompleksowa

pozwolenie zintegrowane, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01.2012 do 28.03.2013

19 do 28.03.2013

20

Ośrodek Techniki Leśnej ul. Przemysłowa 2D, 63 – 200 Jarocin

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01.2012 do 25.03.2013

12 do 25.03.2013

21

Wytwórnia Kotłów C.O. "TILGNER" mgr inż. Jerzy Tilgner

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01.2012 do 03.04.2013

21.03 do 03.04.2013

22

Przedsiębiorstwo "DOMBUD" Sp. z o.o., Leśna 2, 63-430 Odolanów

planowa, kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno- ściekowa

01.01.2011- 30.01.2013

16-30.01.2013

23

„Dinopol” Sp. z o.o. ul. Odolanowska 91 63-400 Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa, interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka wodno- ściekowa

01.01.2012- 11.02.2013

11-27.02.2013

24

"ROPEZ" Fabryka Mebli Robert i Aneta Poszwa spółka jawna, 63-611 Mroczeń 108A

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

ochrona powietrza

01.01.2013- 12.02.2013

06-20.02.2013

25

LEROY MERLIN Polska Sp. z o.o., Poznańska 121-131, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa, nadzór rynku

spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby

01.01.2013- 26.02.2013

26.02-12.03.2013

26

INFO-GLOBAL Marek Dąbrowski Dariusz Śron spółka jawna, Długa 67, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa, problemowa

ochrona powietrza

01.01.2013-05.03.2013

28.02-05.03.2013

27

FELLONA Spółka z o.o. – Sklep Bricomarche, ul. Broniewskiego 2B, 63-600 Kępno

planowa, problemowa, nadzór rynku

spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby

01.01.2013- 15.03.2013

15-26.03.2013

28

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zdunach Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 63-760 Zduny

planowa, problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

01.01.2012-06.02.2013

06.02.do15.02.2013

29

Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa

01.01.2011-13.02.2013

13.02. do 19.02.2013

30

Gmina Mycielin z/s w Słuszkowie, Słuszków 27, 62-831 Korzeniew

planowa, problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

01.01.2011-07.03.2013

07.03.2013 do 28.03.2013

31

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Marchwaczu, 62-865 Szczytniki

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa

27.10.2011-19.03.2013

19.03.2013 do 02.04.2013

32

Ferma Drobiu Andrzej Skowronek, Kołątajew 60, 63-410 Ostrów Wielkopolski

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza

01.01.2012 do 27.02.2013

18.02. do 27.02.2013

33

MASTERCUP VENDING Michał Piotrowiak ul. Okrężna 7, 63-200 Jarocin

planowa kompleksowa

gospodaka odpadami, postępowanie ze zseie oraz SZWO

01.01.2011 do 27.02.2013

18.03 do 27.03 2013

34

Beata Pawlak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BEATA PAWLAK VTV, ul. Młyńska 8, 63-600 Kępno

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami, postepowanie ze zseie

01.01.2011 do 14.03.2013

01.03. do 14.03.2013

35

Justyna Kurganiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.STALKUR mgr Justyna Kurganiak ul. Grudzielskiego 70, 63-700 Krotoszyn

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami, w tym zseie

01.01.2012 do 27.02.2013

22.02. do 27.02.2013

36

MECH-ROL-PLAST Sp. z o.o., ul. Borecka 56, 63-720 Koźmin Wielkopolski

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami, w tym zseie, ochrona powietrza

01.01.2012 do 07.03.2013

21.02. do 07.03.2013

37

Mateusz Warzybok prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Warzybok Electronics Mateusz Warzybok, ul. Wodna 1, 63-500 Ostrzeszów

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami, w tym zseie

01.01.2009 do11.03.2013

01.03. do 11.03.2013

38

Marek Jańczak zam. Sobótka 62, 63-450 Ostrów Wielkopolski – Lewkowiec 47b, gm. Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów, Sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów.

2012-2013

13.02 do 15.02.2013

39

PHU „EP-a” Edmund Pestka, ul. Owocowa 1, 63-700 Krotoszyn

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

19.02 do 21.02.2013

40

Auto Moto Złom, Świba 63, 63-600 Kępno

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

18.03.2013

41

PUH „RATMECH” Z. Ratajek ul. Strzelecka 1, 63-430 Odolanów

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

22.03.2013

42

„TRASBUD” Z. Orłowski, D. Grzesiek, B. Szwejkowska ul. Odolanowska 91, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

21.03 do 26.03.2013

43

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” SA ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

Ocena przestrzegania wymagań przez podmioty wytwarzające odpady oraz uczestniczące w odzysku i unieszkodliwianiu odpadów.

2013

31.01.2013

44

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "GM OBIEKTBAU" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Zalesie 1E, 63-233 Jaraczewo, gmina Jaraczewo, powiat jarociński

pozaplanowa interwencyjna

termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych

18.12.2012 do 22.01.2013

18.12.2012 do 22.01.2013

45

Krzysztof Świerek, Ceków Kolonia 77, 62-834 Ceków Gospodarstwo Ogrodnicze Krzysztof Świerek, Nowe Prażuchy 15, 62-834 Ceków, gmina Ceków – Kolonia, powiat kaliski

planowa problemowa

ochrona powietrza

01.01.2012 do 26.03.2013

26.03.2013

46

PPUH "Ter-Mar" Marek Kostera, ul. 24 Stycznia 18, Godziesze Wielkie, 62-872 Godziesze Małe, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski

planowa problemowa

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2012 do 18.03.2013

26.02 do 18.03.2013

47

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Kam-Bet" Władysław Jarczewski, ul. Św. Michała 133, 62-800 Kalisz, gmina Kalisz, powiat Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno ściekowa, opłaty za korzystanie ze środowiska

04.02 do 01.03.2013

04.02 do 01.03.2013

48

Szymon Czajczyński, Tłokinia Kościelna, ul. Wiosenna 5, hodowla drobiu Szymon Czajczyński, Wolica 93, 62-872 Godziesze Małe, gmina Godziesze, Wielkie, powiat kaliski

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza

01.01.2012 do 04.02.2013

04.02.2013

49

Marcin Iwanek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Melmar, Głogowa 17, 63-440 Raszków, gmina Raszków, powiat ostrowski

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2012 do 04.03.2013

22.02 do 04.03.2013

50

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Meblech" Lech Baś, ul. Grabowska 11, 63-522 Kraszewice, gmina Kraszewice, powiat ostrzeszowski

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska, ochrona powietrza

01.01.2012 do 05.03.2013

25.02 do 05.03.2013

51

Gospodarstwo Rolno Warzywnicze, Paweł Jabłoński, Mączniki 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce

pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

01.01.2013 do 22.03.2013

22.03.2013

52

Gospodarstwo Rolne Tadeusz Włodarz, Rynek 40, 63-708 Rozdrażew

pozaplanowa interwencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu

01.12.2012 do 20.12.2012

20.12 2012 do 15.01.2013

53

Gospodarstwo Hodowlane Jan Wieruszewski, Smółki 27, 62-840 Koźminek

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, ustawa o nawozach i nawożeniu

rok 2012

07.02.2013 do 21.02.2013

54

BM Kobylin Sp. z o.o. w Zdunach, Ferma Świń w Kotlinie

pozaplanowa inna niż interwencyjna

wykonanie obowiązku wstrzymania eksploatacji instalacji

styczeń 2013 do marca 2013

25.02.2013 do 07.03.2013

55

Ferma drobiu Aleksander Korczak, Biskupice Ołoboczne, ul. Ostrowska 56, 63-460 Nowe Skalmierzyce

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-sciekowa, ustawa o nawozach i nawozeniu, oh

rok 2012

06.03.2013 do 22.03.2013

56

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Sławomir Piasecki, Kajew 37, 63-322 Gołuchów

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem, ustawa o nawozach i nawożeniu

rok 2012

20.03.2013 do 05.04.2013

Konin

57

ZUO sp. zo.o. Konin

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

20.12.2012- 18.01.2013

58

Wspólnota Mieszkaniowa Mystki

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012, 01.01-22.02.2013

01.01-22.02.2013

59

Urząd Gminy Rzgów – oczyszczalnia Sławsk

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012

14-24.01.2013

60

Urząd Gminy Rychwał – oczyszczalnia

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012

14-28.01.2013

61

Frontal Aluminium sp. zo.o. Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012

22.01-12.02.2013

62

Drukarnia Trans-Druk sp.j. Kraśnica, gm. Golina

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012

15.01-07.02.2013

63

BeClever sp. zo.o. Września

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012, 01.01-31.01.2013

16-31.01.2013

64

Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. O/Września

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-07.02.2013

24.01- 07.02.2013

65

GLASPO sp.z o.o. O/Grzegorzew

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-11.02.1013

25.01-11.02.2013

66

Wojewódzki Szpital Zespolony Konin

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012, 01.01-21.02.2013

07-21.02.2013

67

STOMIL sp. z o.o. Nekla

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

29.01-15.02.2013

68

Zakład Uboju i Rozbiórka Tomasz Karolak Ciążeń, gm. Lądek

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012

22.01-05.02.2013

69

Centrum Paliw i Rozpuszczalników Słomowo, gm. Września

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012

23.01- 07.02.2013

70

BUSIMPORT PL sp. zo.o.Gierłatowo, gm. Nekla

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012

07-22.03.2013

71

OSM Koło

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012

23.01-15.02.2013

72

AWAS Serwis sp. z o.o. Zakład Oczyszczania Osadów Zawierających Substancje Ropopochodne Turek

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

30.01-12.02.2013

73

Gmina Wierzbinek Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Zielonka

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

17.11-31.12.2-12, 01.01-22.01.2013

22.01.2013

74

RWE POLSKA CONTRACTING sp. zo.o.- kotłownia Słupca

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012

06.11-02.2013

75

FUGO S.A. Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011-12.03.2013

12.02-04.03.2013

76

Aquakon sp. zo.o. Police, gm. Sompolno

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2006-2012

13-22.02.2013

77

Motorol sp. zo.o. Modła Królewska, gm. Stare Miasto

kompleksowa

przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

2011-08.03.2013

27.02-08.03.2013

78

KRJ DISPLAY sp. zo.o. Konin

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012

18-25.02.2013

79

Miejsk Zakład Energetyki Cieplnej Koło

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012

21.02-08.03.2013

80

Auto Naprawa Blacharstwo Lakiernictwo Mechanika Pojazdowa Pomoc Drogowa Kazimierz Kowalski Stare Miasto

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-08.03.2013

22.02, 08.03.2013

81

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. zo.o. w organizacji Koło – oczyszczalnia w Kole

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012

21.02-07.03.2013

82

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie – oczyszczalnia Pomarzany Fabryczne

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012

20.02-08.03.2013

83

P.P.U.H. PROMA Graczyk Rafał Ruszków Pierwszy, gm. Kościelec

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-05.03.2013

21.02-05.03.2013

84

Zespół Elektrowni Pątnów -Adamów-Konin S.A.Elektrownia Adamów Turek

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012

14.02-14.03.2013

85

Zakład Produkcyjny Ponętów Górny FROST II sp. zo.o. Sp.k

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

11-18.02.2013

86

STOLTUR sp.j. Jan i Marian Miller Turek

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-22.03.2013

06-28.03.2013

87

DAMWAR Damian Wardecki Osówiec, gm. Orchowo

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

01.02-04.03.2013

08.02-04.03.2013

88

Gmina Władysławów – oczyszczalnia Russocice

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012

06-22.03.2013

89

Gmina Malanów – oczyszczalnia

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012

06-22.06.2013

90

Auto Cosmetic Szymczak Koło

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-26.03.2013

13.02-26.03.2013

91

PHU Szewczyk Grzegorz Września

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 2012

08-20.03.2013

92

Flex Films Europa sp. z o.o. Września

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

bieżący

13-27.03.2013

93

Auto części szrot "OLEX" Waldemar Kończak Konin

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-29.03.2013

15-29.03.2013

94

"Mario" Mariola Grzelewska Turkowice, gm. Turek

pozaplanowa inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-22.03.2013

07-22.03.2013

95

KUPIEC sp. zo.o. Paprotnia, gm. Krzymów

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-20.03.2013

05-20.03.2013

96

Leszek Agnieszka Piętka Błonice, gm. Rzgów

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012 i bieżący

22.02-07.03.2013

97

ZinkPower Wielkopolska Sp. z o.o. Szczecin, Zakład Produkcyjny w Krągoli, gm. Stare Miasto

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2011, 26.03.2013

19, 26.03.2013

98

MZK Konin

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

06.03-29.03.2013

05-18.03.2013

99

Stacja paliw STHELL w Koninie ul. Kleczewska NZOZ Przych.Stomatologiczna Konin

pozaplanowa inna niż interwencyjna

odbiór

bieżący

12-19.032013

100

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROMET – stacja paliw w Sompolnie

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-14.03.2013

14-25.03.2013

101

BM Kobylin Gospodarstwo w Pałczynie

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

II półr.2012, 01.01-31.03.2013

01.03-03.04.2013

102

IP System Control sp. z o.o. Jasin Zakład Recyklingu Aluminium "ALUECO" w Barczygłowie, gm. Stare Miasto

kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012 i bieżący

13-26.03.2013

103

PUP GALWA MET Brzeźno, gm. Krzymów

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012 i bieżący

26.03-05.04.2013

104

Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych Andre Abrasive Articles Robert Andre Koło

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012-18.03.2013

11-25.03.2013

105

Zakład Mięsny Włodzimierz Kryszak Ciążeń, gm. Lądek

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012, 01.01-05.04.2013

21.03-05.04.2013

106

UG Krzymów oczyszcz. Brzezińskie Holendry

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

maj 2012, luty 2013

20-29.03.2013

107

Zakład Gospodarki Komunalnej Tuliszków oczyszczalnia

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012, 01.01-28.02.2013

22-29.03.2013

108

CMC Centrozłom Katowice O/konin

pozaplanowa interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska

2012, I kw.2013

21.03-29.03.2013

Leszno

109

Produkcja Węgla Drzewnego Handel -Hurt Paweł Danel, Rakoniewicka, 64-050 Wielichowo

pozaplanowa interwencyjna

odpady, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 11.02.2013 r.

od 08.02.2013 r. do 11.02.2013 r.

110

RECYKL Organizacja Odzysku S.A., ul. Letnia 3, 63-100 Śrem

pozaplanowa interwencyjna

odpady, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 01.03.2013 r.

od 25.02.2013 r. do 01.03.2013 r.

111

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY STOLARSTWO EXPORT-IMPORT DARIUSZ NOWAK, ul. Mielżyńskich 12, 64-100 Leszno

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospdoarka wodno-ściekowa

od 01.01.2011r. do 20.03.2013 r.

od 15.03.2013 r. do 20.03.2013 r.

112

BASF POLIURETANY POLSKA SP. Z O.O., Wiosenna 9, 63- 100 Śrem

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospdoarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 29.03.2013 r.

od 26.03.2013 r. do 29.03.2013 r.

113

TKH KABELTECHNIEK Polska Sp. z o.o.,


17 Stycznia 121, 64-100 Leszno

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospdoarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 29.03.2013 r.

od 22.03.2013 r. do 29.03.2013 r.

114

RAB JAŻYNIEC Adam Moder Bogusław Jóźwikowski Spółka Jawna

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2012 r. do 31.01.2013 r.

od 30.01.2013r. do 31.01.2013r.

115

BT Topbeton Spółka z o.o. Wytwórnia Betonu w Lasocicach ul. Szkolna 1, 64-100 Lasocice

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2011 r. do 21.02.2013 r.

od 06.02.2013r. do 22.02.2013r.

116

Rolnicza Spółdzielnia AGROCOOP ul. Wspólna 11, 62-073 Ruchocice

pozaplanowa interwencyjna

odpady

od 01.01.2013 r. do 15.02.2013 r.

od 08.02.2013r. do 18.02.2013r.

117

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KOPPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ignacego Buszy 5, 63-910 Miejska Górka

problemowa

gospodarka wodnościekowa, poważne awarie

od 01.01.2012 r. do 27.02.2013 r.

od 07.02.2013r. do 27.02.2013r.

118

P.P.H.U. WELT-MARK – Marek Welsant Lipno dz. nr 480/1, Krańcowa 10, 64-111 Lipno

pozaplanowa interwencyjna

szkody w środowisku

od 01.01.2013 r. do 01.03.2013 r.

od 01.03.2013r. do 07.03.2013r.

119

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki Spółka Jawna Golejewo 34, 63-921 Chojno

problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 21.03.2013 r.

od 12.03.2013r. do 21.03.2013r.

120

LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. – Oddział produkcyjny w Kościanie, Przemysłowa 17, 64-000 Kościan

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 01.01.2012 r. do 29.03.2013 r.

od 18.03.2013r. do 29.03.2013r.

121

Zakłady Mięsne "ŁAGROM" Sp. z o.o., Czachorowo 44, 63-800 Gostyń,

problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpady

od 01.01.2012r. do 15.01.2013r.

od 14.12.2012r. do 15.01.2013 r.

122

Paweł Wesołek, Michałowo 24, 63-820 Piaski

kompleksowa

gospodarka wodno- ściekowa, azotanowa

od 01.01.2012r. do 15.03. 2013

od 12.03.2013 r. do 15.03.2013r

123

Roman i Anetta Kolber, Masłowo, ul Kołłątaja 24, 63-900 Rawicz

kompleksowa

gospodarka ściekowa, azotanowa

od 01.01.2012 do 22.03.2013

od 20.03.2013 r. do 22.03.2013r.

124

Gospodarstwo Rolne Augustyn Jurga, Nowy Gołębin 28, 64-020 Czempiń

kompleksowa

gospodarka wodno- ściekowa, azotanowa

od 01.01.2012 do 28.03.2013

od 21.03.2013 r. do 28.03.2013 r.

125

Handel Artykułami Rolniczo-Przemysłowymi Franciszek Nakoneczny, ul. Podwale 49, 56-200 Góra – Stacja demontażu przy ul. Leśnej 16, 63-920 Pakosław

kompleksowa

stacja demontażu – recykling pojazdów

od 14.01.2013r. do 22.01.2013r.

od 14.01.2013r. do 22.01.2013r.

126

Firma Usługowa Julia Stachowska, ul. Śremska 86, 62-050 Mosina (skup złomu przy ul. Poznańskiej 24 w Grodzisku Wlkp. już zlikwidowany)

pozaplanowa interwencyjna

odpady, recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

od 04.01.2013r. do 16.01.2013r.

od 04.01.2013r. do 16.01.2013r.

127

Bartosz Wchowiak HAK-POL Skup Złomu i Metali Kolorowych, ul. Borówko Stare 6, 64-020 Czempiń

pozaplanowa interwencyjna

odpady

od 29.01.2013r. do 07.02.2013r.

od 29.01.2013r. do 07.02.2013r.

128

GLAN AndrzejGlapa ul. Zamenhofa 106/6, 64-100 Leszno, Stacja Demontazu Długie Stare, ul. Wiosenna 55, 64-100 Leszno

problemowa

stacja demontażu – recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpady

od 16.03.12r. do 14.03.13r.

od 07.03.2013r. do 14.03.2013r.

129

Stacja Demontażu Kasacji Pojazdów Andrzej Wojciechowski, Janowo 9, 63-930 Jutosin

 problemowa

stacja demontażu – recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpady

od 19.07.12r. do 28.02.13r.

od 22.02.2012r. do 28.02.2013r.

130

GS SCh w Pępowie, ul. Dworcowa 1 63-830 Pepowo, Składnica Kasacji Pojazdów ul. Powstańców Wlkp. 40, 63-830 Pępowo

 problemowa

stacja demontażu – recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, odpady

od 04.04.2012r. do 28.03.2013r.

od 22.03.2013r. do 28.03.2013r.

131

Centrum Zagospodarowania Odpadów "SELEKT" Sp. Z o.o. Piotrowo Pierwsze 26/27 64-020 Czempiń

kompleksowa

odpady, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, hałas

od 01.07.2012 r. do 17.12.2012 r.

od 17.12.2012 r. do 14.01.2013.r.

132

SK Metal Sp. z o.o. ul.Irysowa 10, 62-045 Pniewy

pozaplanowa interwencyjna

odpady

od 01.11.2012 r. do 04.01.2013 r.

od 04.01.2013 r. do 23.01.2013 r.

133

TRAK-TRANS Sp. z o.o. Nowy Dwór 22B, 64-010 Krzywiń

pozaplanowa interwencyjna

odpady

od 01.01.2012 do 15.03.2013

od 15.03.2013 do 28.03.2013

134

Ferma Drobiu, Jacek Stachowiak, ul. Graniczna 43, Złotniki, 62-002 Suchy Las, Oddział w Niesłabinie

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2011r. do 15.02.2013r.

od 01.02.2013r. do 15.02.2013r.

135

Ferma Drobiu J.M. Jokiel, Jakub Jokiel, Wroniawy, ul. Polna 21, 64-200 Wolsztyn

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady.

 od 01.01.2011r. do 08.03.2013r.

 od 19.02.2013r. do 08.03.2013r.

136

Top Farms Wielkopolska Sp. z o. o. Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempiń Ferma Bydła Bodzewo 1 63-820 Piaski

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodrka nawozami naturalnymi

od 01.01.2012r. do 26.03.2013r.

od 13.03.2013r. do 26.03.2013r.

137

Ferma Drobiu Tadeusz Jokiel Wroniawy ul. Szkolna 6, 64-200 Wolsztyn

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady

od 01.01.2012r. do 01.03.2013r.

od 19.02.2013r. do 01.03.2013r.

138

Top Farms Wielkopolska Sp. z o. o. Piotrowo Pierwsze 6, 64-020 Czempiń – Gorzyczki

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.11.2012r. do 18.01.2013r.

od 15.01.2013r. do 18.01.2013r.

139

BM Kobylin Sp. z .o. o. ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny Gospodarstwo Rolne w m. Brześnica 7, 63-140 Dolsk

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.11.2012r. do 08.02.2013r.

od 25.01.2013r. do 08.02.2013

140

Michał Stanisławiak Racot. ul. Kościańska 16/5, 64-000 Kościan – Gospodarstwo Rolne w m. Brześnica 7, 63-140 Dolsk

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.11.2012r. do 08.02.2013r.

od 01.11.2012r. do 08.02.2013r.

141

Gospodarstwo Rolne Partycja Smolińska Nowe Borówko 5, 64-020 Czempiń

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2012r. do 28.03.2013r.

od 22.03.2013r. do 28.03.2013r.

142

PPH U Chłodnia Składowa Zenon Misiorny, Mórkowo 29, 64-111 Lipno

pozaplanowa interwencyjna

hałas

od 01.07.2012r. do 15.02.2013r.

od 11.02.2013r. do 15.02.2013r.

143

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut badawczy


Zakład Doświadczalny Pawłowice


ul. Mielżyńskich 14


64-122 Pawłowice Punkt uboju owiec i kóz w m. Kociugi


64-120 Krzemieniewo

pozaplanowa inna niż interwencyjna – inwestycyjna

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady.

od 04.02.2013r. do 08.02.2013r.

od 04.02.2013r. do 08.02.2013r.

144

Gospodarstwo Rolne Mateusz Klak, Ziemnice 39a, 64-113 Osieczna

 pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 23.01.2013 r.

od 04.12.2012 r. do 21.03.2013 r.

145

Gospodarstwo Rolne Grzegorz Dudziak, Szelejewo Pierwsze 111, 63-820 Piaski

kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady, azotanowa

od 01.01.2012 r. do 09.01.2013 r.

od 09.01.2013 r. do 11.01.2013 r.

146

Gospodarstwo Rolne Renata Boguszyńska, Lafajetowo 8 63-820 Piaski

kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady, azotanowa

od 01.01.2012 r. do 11.01.2013 r.

od 11.01.2013 r. do 17.01.2013 r.

147

Gospodarstwo Rolne Ireneusz Dorsz, Siedlec 6, 63-830 Pępowo

kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady, azotanowa

od 01.01.2012 r. do 17.01.2013 r.

od 17.01.2013 r. do 21.01.2013 r.

148

Gmina Kościan, ul. Młyńska 15, 64-000 Kościan – oczyszczalnia ścieków w Starych Oborzyskach

problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

od 01.01.2011 r. do 08.02.2013 r.

od 31.01.2013 r. do 14.02.2013 r.

149

Gmina Kamieniec, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec – oczyszczalnia ścieków w Kamieńcu

problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

od 01.01.2012 r. do 27.02.2013 r.

od 13.02.2013 r. do 05.03.2013 r.

150

Gospodarstwo Rolne Grzegorz Rybakowski, ul. Lasocicka 4, 64-115 Święciechowa

 pozaplanowa interwencyjna

odpady

od 01.01.2013 r. do 01.03.2013 r.

od 21.02.2013 r. do 12.03.2013 r.

151

Gospodarstwo Rolne Andrzej Kurasz, ul. Junikowska 46, 60-163 Poznań

 pozaplanowa interwencyjna

odpady

od 01.01.2013 r. do 01.03.2013 r.

od 22.02.2013 r. do 13.03.2013 r.

152

RECO-TRANS Sp. z o.o. Letnia 3 63-100 Śrem

kompleksowa

odpady

od 01.01.2010r. do 01.01.2013r.

od 13.02.2013r. do 21.02.2013r.

153

Aron Export – Import Krzysztof Szczepaniak, Małachowo 56, 63-140 Dolsk

problemowa

odpady, ochrona powietrza

od 01.01.2010r. do 01.01.2013r.

od 07.03.2013r. do 26.03.2013r.

154

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska, ul. Mickiewicza 9, 63-100 Śrem

problemowa

SZWO, F-gazy, ochrona powietrza

od 01.01.2010r. do 01.01.2012r.

od 05.03.2013r. do 15.03.2013r.

155

Eugeniusz Poniatowski P.P.U.H. „SAL” Eksport – Import Eugeniusz Poniatowski Ul Mickiewicza 18, 64-224 Świętno

interwencyjna

odpady, ochrona powietrz, F-gazy

od 01.01.2009r. do 08.02.2013r.

od 31.01.2013r. do 08.02.2013r.

156

Gospodarstwo Rolne Norbert Kalitka, Stary Widzim nr 1, 64-200 Stary Widzim

interwencyjna

ochrona powietrza

od 01.01.2011r. do 01.01.2013r.

21.01.2013r.

Piła

157

Guma Wicherek Sp. J., Zakład w Rogoźnie

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

27.02.2013-27.03.2013

158

Przeds. APA-TRANS Janusz Gumny – Rogoźno

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

06.02.2013-01.03.2013

159

SZARP Piotr Roggenbuck, – Złotów

pozaplanowa interwencyjna

Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska

bieżący

25.01.2013-19.02.2013

160

EKO-PVC Stacja Demontażu Pojazdów P. Cybulski, – Drawski Młyn

pozaplanowa na wniosek

Poprawa przestrzegania przepisów prawa w obszarze gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania występowania tzw. „szarej strefy”.

bieżący

20.12.2012-08.02.2013

161

Gospodarstwo Rolne Irena i, Leszek Łopuszyńscy, – Dzierżązno Małe

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

08.01.2013-12.02.2013

162

 PW LECHPOL – Krajenka

pozaplanowa interwencyjna

Poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie ochrony zdrowia ludzi przed skutkami oddziaływania zakładów przemysłowych pod kątem ograniczania istotnych źródeł emisji w strefach przekroczenia, a zwłaszcza PM10 i B(a)P

bieżący

14.12.2012-14.01.2013

163

F.W. CARO S.C. – Kotuń

planowa problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

14.03.2013-28.03.2013

164

K-M Import Kożuchowski- Marciniak Sp. J. Stara Łubianka

planowa kompleksowa

Ocena przestrzegania wymagań wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach przez podmioty prowadzące działalność w zakresie wytwarzania, zbierania i przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów

bieżący

20.02.2013-06.03.2013

165

PHU Geofizyka Tras-Gaz Sp. z o.o. Toruń – Oddział w Pile

planowa problemowa

Utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów będących potencjalnymi sprawcami poważnych awarii

bieżący

19.02.2013-01.03.2013

166

Dendro Poland Ltd. Sp. z o.o., Rogoźno

planowa kompleksowa

Utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów będących potencjalnymi sprawcami poważnych awarii

bieżący

01.02.2013-22.02.2013

167

Hadex-Gaz Sp. z o.o. Krzyż Wielkopolski

planowa problemowa

Utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów będących potencjalnymi sprawcami poważnych awarii

bieżący

30.01.2013-08.02.2013

168

ZRP Farmutil HS SA Śmiłowo dot. Z-du PILUTIL

pozaplanowa na wniosek

Sprawdzenie zasadności złożonego wniosku w zakresie ustania naruszeń w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych z emitorów E-1 i E-2 termooksydatorów na instalacji PILUTIL

bieżący

03.01.2013-22.01.2013

169

MDL POLSKA Stefan Loeffler – Świerkówki 15

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

09.01.2013-30.01.2013

170

PEC Sp. z o.o. – Oborniki

planowa problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza przez prowadzących instalacje energetycznego spalania paliw określonych w roz. Ministra Środowiska z dnia 22.04.2011r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

bieżący

21.02.2013-15.03.2013

171

ZRP Farmutil HS SA


– Zakład Prod. w Ciszewie

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

07.02.2013-28.02.2013

172

MEC Piła Sp. z o.o. – Piła

planowa problemowa

Nadzór nad wypełnianiem wymogów ochrony środowiska przez prowadzących instalacje wymienionych w Traktacie Akcesyjnym

bieżący

24.01.2013-18.02.2013

173

P.U.-H. "CHEMIROL" Sp. z o.o. z s. w Mogilnie Dział Skupu Zbóż w Wągrowcu, ul. Gnieźnieńska 47, 62-100 Wągrowiec

pozaplanowa interwencyjna

Poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie ochrony zdrowia ludzi przed skutkami oddziaływania zakładów przemysłowych pod kątem ograniczania istotnych źródeł emisji w strefach przekroczenia, a zwłaszcza PM10 i B(a)P

bieżący

12.12.2012-04.01.2013

174

Szpital Powiatowy – Chodzież

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

15.03.2013-28.03.2013

175

Sp. ADOROL – Ferma Północ, – Adolfowo

planowa kompleksowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

bieżący

27.02.2013-14.03.2013

176

Hydro-Nafta Sp. z o.o. – Piła

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

22.02.2013-11.03.2013

177

Gospodarstwo Rolne, Andrzej Grzelak – Kałądek 10

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

08.02.2013-020.02.2013

178

GR PROMAR M. Stachowiak, Reprod. Ferma Kur Mięsnych, – Margońska Wieś

planowa kompleksowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

bieżący

07.02.2013-21.02.2013

179

GR M. Łuczak – Ferma Trzody – Rychlik

planowa kompleksowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

bieżący

09.01.2013-24.01.2013

180

PPUH LAMPERR Import- Export R. Rzeźnik – Chodzież

planowa kompleksowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

15.03.2013-29.03.2013

181

TOM" Sp. z o.o. – Piła

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi., Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

28.02.2013-21.03.2013

182

Seaking Poland Ltd Sp. z o.o.


– Czarnków

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

20.02.2013-13.03.2013

183

Dora Metal Sp. z o.o., – Czarnków

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska przez wybrane podmioty wprowadzające na rynek sprzęt chłodniczy i przetwarzających zużyty sprzęt chłodniczy., Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

28.01.2013-15.02.2013

184

Firma H-U NOF-POL, J. Niedbalska – Kaliszany 11

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi., Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

16.01.2013-13.02.2013

185

Z-d PHU FERRUM, Waldemar Straszewski – Piła

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

04.01.2013-18.01.2013

186

REK-SWED Sp. z o.o., Blękwit

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

07.03.2013-29.03.2013

187

Stena Recycling Sp. z o.o., Skup Złomu – Ujście

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

01.03.2013-26.03.2013

188

Stacja Paliw – Podanin

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

15.02.2013-06.03.2013

189

MPT MAGO Sp. J. – Piła

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

14.02.2013-11.03.2013

190

Serwis Blacharsko-Lakier., K. Jedlikowski – Piła

pozaplanowa na wniosek

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

08.01.2013-15.01.2013

191

Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. Wałcz– Ferma Brojlerów Kurzych – Śmiardowo Kraj.

pozaplanowa inwestycyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

04.03.2013-25.03.2013

192

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu – oczyszczalnia w Kruszewie, ul. Staszica 8, 64-850 Ujście

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

21.02.2013-13.03.2013

193

Przedsiębiorstwo Usługowo–Produkcyjne „ELMECH” – Oczyszczalnia ścieków Ujście, ul. Wierzbowa 7, 64-850 Ujście

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

12.02.2013-20.02.2013

194

AQUABELLIS Sp. z o.o.


Rogoźno


ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

06.02.2013-28.02.2013

195

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, ul. Szkolna 1, 89-320 Wysoka

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

04.02.2013-15.02.2013

196

Gmina Miasteczko Krajeńskie-Oczyszczalnia ścieków Brzostowo, Brzostowo, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

10.01.2013-31.01.2013

197

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie – Oczyszczalnia Debrzno Wieś, 77-420 Debrzno Wieś

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

07.01.2013-17.01.2013

198

BroMargo Sp. z o.o., – Margońska Wieś

pozaplanowa inwestycyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

01.03.2013-22.03.2013

199

Zakład Produkcji Drzewnej, Paweł Krzyśka – Rogoźno

planowa kompleksowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

27.02.2013-11.03.2013

200

ZECiUK Jastrowie, – oczyszczalnia ścieków

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

04.02.2013-25.02.2013

201

PK NOTEĆ Wieleń, oczyszczalnia w Miałach

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

29.01.2013-13.02.2013

202

ANR O/T Poznań Filia w Pile, – oczyszczalnia w Dolniku

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

10.01.2013-23.02.2013

203

GZWiK Budzyń, – oczyszczalnia w Budzyniu

pozaplanowa inwestycyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych. Sprawdzenie realizacji przedsięwzięcia, które było podstawą odroczenia terminu płatności kary wymierzonej za odprowadzanie nienależycie oczyszczonych ścieków do środowiska

bieżący

03.01.2013-15.01.2013

Poznań

204

Kompania Piwowarska S.A., ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań

problemowa

odpady – sprzęt elektr. i elektron.

01.01.2011 – 17.01.2013

18-31.01.2013

205

NIPPON-TECH Sławomir Jopek, ul. Kościelna 47, 60-537 Poznań

kompleksowa

wszystkie komponenty

2011-2012

25.01. – 08.02.2013

206

EXIDE Technologies S.A., ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań

kompleksowa

wszystkie komponenty

II półrocze 2011-2012

12-25.02.2013

207

SHELL Polska Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, 02-366 Warszawa. Stacja Paliw SHELL R4037: Janikowo, ul. Gnieźnieńska 1, 62-006 Kobylnica

pozaplanowa inna niż interwencyjna

wszystkie komponenty

listopad 2011-luty 2012

19-28.02.2013

208

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Stacja Paliw PKN ORLEN nr 665: ul. Mocka 1, 62-050 Mosina

pozaplanowa inna niż interwencyjna

wszystkie komponenty

2012 – luty 2013

07-20.03.2013

209

Donat Gabin, ul. Skrzypowa 8, 61-680 Poznań

interwencyjna

odpady – demontaż pojazdów

II półrocze 2012

26.02.2013

210

KM s.c. Ilona Pawlak, Michał Roth, Śliwno 71 C, 64-316 Kuślin

kompleksowa

wszystkie komponenty

2012

14-27.03.2013

211

Słodownia Soufflet Polska Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 13, 61-285 Poznań

kompleksowa wynikajaca z planu

pozwolenie zintegrowane

2012-+stan bieżący2013

1.03.26.03.2013r.

212

Jan Ciesielczyk właściciel, Przedsiebiorstwo Handlowo Usługowe, Jan Ciesielczyk, ul. Szkolna 3, 62-002 Suchy Las

kompleksowa wynikajaca z planu

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa

2012r.-+stan bieżący2013

30.01.-14.02.2013r.

213

BEMO MOTORS ul.Mogileńska 5061-044 Poznań

kompleksowa wynikająca z planu

2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy

2012r.i bieżący 2013r.

6.03-20.03.2013r.

214

IMPERIAL TABACCO POLSKA S.A., Jankowice, ul. Przemysłowa 1, 62-080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa wynikająca z planu

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2011-2012

3.01-18.01.2013r.

215

„NOWAK” Przemysław Nowak, Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki, gmina Wronki,

pozaplanowa kompleksowa, interwencja na wniosek

ochrona powietrza, gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, hałas

 2012r.i bieżący 2013r.

1.03-26.03.2013r.

216

Krzysztof Pawelec „DOMO- BEST” Handel i Usługiul. Ogrodowa 764-300 Nowy Tomyśl

pozaplanowa problemowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

2012r.

10.01.do 25.01.2013r.

217

Uniwersytet Przyrodniczy ul. Wojska Polskiego 28, 60 – 624 POZNAŃ ( Katedra Fizjologii i Biochemii Zwierząt )

problemowa

GMO

2012 – 01.02.2013

30.01. – 15.02.2013

218

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Zakład Fizjologii Roślin ul. Umultowska 89 61 – 614 POZNAŃ

problemowa

GMO

2012 – 01.02.2013

13.02. – 26.02.2013

219

Gospodarstwo Specjalistyczne Ferma Drobiu Waldemar Piechowiak ul. Witosa 55, DYMACZEWO NOWE, 62 – 050 MOSINA

kompleksowa

ochrona powietrza, ścieki, odpady, opłaty, nawozy

2009 – 2013

7-20.03.2013

220

Firma Usługowo – Transportowa Maciej Paluszak ul. Spokojna 1/1, 64-410 Sieraków, miejsce wykonywania działalności: ul. Spokojna 2/1, 64-410 Sieraków

problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami

2012r. i stan bieżący

07.01.2013r. – 18.01.2013r.

221

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Henryk Leszczyński Sp. k.


ul. Komornicka 2, 62-052 Głuchowo

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska przez zakład ubiegający się o koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

2012r. i stan bieżący

29.01.2013r. – 07.02.2013r.

222

D&I Szafrańska Iwona, siedziba: Błażejewko, ul. Kasztanowa 4, 62-035 Kórnik, miejsce wykonywania działalności: ul. Krauthofera 11, 62-035

problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów Nr 2008/98/WE) oraz demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

2012r. i stan bieżący

05.02.2013r. – 14.02.2013r.

223

EKO-TECH II Grzegorz Nawrot, siedziba: ul. Michałowo 5, 61-314 Poznań, miejsce wykonywania działalności: ul. R. Maya 1, 61-371 Poznań

kompleksowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem.

2012r. i stan bieżący

15.02.2013r. – 01.03.2013r.

224

NAX-KOL Daniel Wojciechowski, siedziba: ul. Zielona 3/1, 62-030 Luboń, gmina Luboń, miejsce wykonywania działalności i adres do korespondencji:, ul. Wrzoska 6, 60-663 Poznań:

kompleksowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem.

2013r.

05.03.2013r. – 19.03.2013r.

225

SAN-EKO Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Skoczylas ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań

kompleksowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem.

2012r. i stan bieżący

19.03.2013r. – 04.04.2013r.

226

AUTO ZAWART Marcin Zawartowski, ul. Sowiniecka 14, 62-050 Mosina

problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami oraz demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Stan bieżący

12.03.2013r. – 25.03.2013r.

227

Lakiernictwo Pojazdowe Adrian Wojciechowski, 62-053 Pecna, ul. Mosińska 18

kompleksowa

emisja gazów, gospodarka odpadami

2012

7.03.2013 – 20.03.2013.

228

ADM Szamotuły Sp. z o.o. ul. Chrobrego 29 64-500 Szamotuły

problemowa

ochrona powietrza

2011, 2012

20.02. 2013. – 13.03.2013.

229

Solaris Bus & coach S.A. Zakład w Poznaniu, ul. Wieruszowska 12/16 60-166 Poznań

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2011, 2012

14.01.2013. – 28.01.2013.

230

Agrifirm Polska Sp.z o.o. ul.Chrobrego 52, 64 – 500 Szamotuły

interwencyjna – kompleksowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględniem gospodarki odpadami i ochrony powietrza

2011 r. i 2012 r.

20.02.2013 r. – 13.03.2013 r.

231

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Haniewicz ul. 20 Października 40 B, 63 – 000 Środa Wlkp.

inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględniem gospodarki odpadami

2012 rok i stan bieżący

27.02.2013 r. – 14.03.2013 r..

232

Wotra Recykling Szymon Wojtecki ul.Michała Wołodyjowskiego 17, 60- 177 Poznań – miejsce kontroli ul.Fabianowska 100, 62 – 064 Plewiska

problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami

2011, 2012 rok i stan bieżący

21.02.2013 r. – 28.02.2013 r.

233

Firma GRUZ -POL Mateusz Wojtecki ul.Fabianowska 100, 62 – 064 Plewiska

problemowa

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.

2012 rok i stan bieżący

21.02.2013 r. – 28.02.2013 r.

234

"Jestic" J.K.Cykowiak, S.M.Cykowiak Sp.Jawna Krąplewo, ul.28 Grudnia 43/45, 62 – 060 Stęszew

problemowa

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska – w szczególności gospodarki odpadami

2011 r. i 2012 r.

26.02.2013 r.- 12.03.2013 r.

235

Zakład Usług Komunalnych ul.Topolowa 31a, 64 – 360 Zbąszyń – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m.Nowy Dwór

problemowa

przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki odpadami -składowanie odpadów

 2012 rok i stan bieżący

18.03.2013 r. – 03.04.2013 r.

236

Zakład Utylizacji Odpadów "Clean City" Sp.z o.o. ul.Piłsudskiego 2, 64 – 400 Międzychód – składowisko odpadóww m. Mnichy

kompleksowa

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami

2012 rok

 15.03.2013 r. – 02.04.2013 r.

237

KON-MAT Piotr Konopka, Bartosz Matysiak ul.Sieradzka 19, 60 – 163 Poznań

inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami

2012 rok

30.01.2013 r. – 13.02.2013 r.

238

EKO – ZEC Sp.z o.o. ul.Gdyńska 54, 61 – 016 Poznań

inna niż iinterwencyjna

przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki odpadami

2012 rok

09.01.2013 r. – 24.01.2013 r.

239

Country House Development Sp. z o.o. ul.Św.Wojciech 10/7, 60 – 749 Poznań miejsce kontroli – m.Niepruszewo ul.Starowiejska działki o nr ewid. 157/8, 157/9, 157/10, 157/11, 157/12, 157/13

interwencyjna

przestrzeganie przepisów wzakresie gospodarki odpadami

 2012 rok i stan bieżący

06.02.2013 r. – 21.02.2013 r.

240

Willman Partner Wieńczysław Choniawko ul.Skrzypowa 6, 61 – 680 Poznań

interwencyjna

przestrzeganie przepisów wzakresie gospodarki odpadami

 2012 rok

04.01.2013 r.- 25.01.2013 r.

241

„VOGUE” Mateusz Pałącarz, Skórzewo, ul. Skórzewska 53, 60-185 Skórzewo

interwencyjna

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska z szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami

bieżący

03.01.2013 r. do 15.01.2013 r.

242

Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne „TPBUS” Sp. z o.o., ul. Rokietnicka 23, 62-080 Tarnowo Podgórne

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa- odpady, ochrona powietrza, hałas, opłaty za korzystanie ze środowiska)

2012, bieżący

07.02.2013 r. do 22.02.2013 r.

243

Brasspol Sp. z o.o., Żółwin 18, 66-300 Międzyrzecz, m. kontroli: Mrowino, ul. Dworcowa 6a

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa- odpady, ochrona powietrza, hałas, opłaty za korzystanie ze środowiska)

2012 r.

23.01.2013 r. do 07.02.2013 r.

244

Donata Rogasik Komar Met Steel, ul. dr. Seweryna Matuszewskiego 42, 63-100 Śrem, m. kontroli: Runowo 2, 62-035 Kórnik

interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami (Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów Nr 2008/98/WE) oraz demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

2012, bieżący

05.02.2013 r. do 20.02.2013 r.

245

Firma Handlowa „ANNA” Sp. J. Maciej Małecki, Antonina Małecka, Anna Naglewicz, ul. Młyńska 34 A, 62-035 Kórnik

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska (gospodarka wodno-ściekowa- odpady, ochrona powietrza, hałas, opłaty za korzystanie ze środowiska)

2012, bieżący

14.03.2013 r. do 28.03.2013 r.

246

Hochland Polska Sp. z o.o. ul. Okrężna 2, 64 – 530 Kaźmierz

Kompleksowa

poważne awarie, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

2012 r.

23.01-07.02.2013

247

AMICA WRONKI S.A. ul. Mickiewicza 52, 64 – 510 Wronki

Kompleksowa

poważne awarie, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

2011 r., 2012 r.

10.01.-31.01.2013

248

Fortec Sp. z o.o. Strykowo ul. Poznańska 2, 62 – 060 Stęszew

Kompleksowa

poważne awarie, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

2012 r.

22.02.-07.03.2013

249

Bridgestone Poznań Sp. z o.o. ul. Bałtycka 65, 61 – 017 Poznań

problemowa

poważne awarie, gospodarka odpadami

2011 r. 2012 r.

06.03.-21.03.2013

250

Best Price Produkt Sp. z o.o. ul. Bukowska 237, 60 – 189 Poznań

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

2012r.

04.01.-21.01.2013

251

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, Magazyn metanolu w Poznaniu ul. Gdyńska 47

kompleksowa

woda, scieki, powietrze, poważne awarie, gospodarka odpadami, PCB, opłata produktowa

 2012 i stan aktualny

18.02. do 5.03.2013 r.

252

SELGROS Sp. z o.o., ul Zamenhofa 133, 61-131 Poznań

kompleksowa

woda, scieki, powietrze, SZWO, F-gazy, gospodarka odpadami, PCB, opłata produktowa

 2012 i stan aktualny

15.01. do 29.01.2013 r.

253

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych Przyjaźń S.A. Wydział Zachodni Przesyłu Ropy – Dział ST 5, ul. Szamotulska 23 w m. Góra, 62-080 Tarnowo Podgórne

problemowa

woda, scieki, poważne awarie, gospodarka odpadami, PCB, opłata produktowa

 2012 i stan aktualny

13.03. do 26.03.2013 r.

254

„ Mrówczyński Błażej BMS”, 64-500 Szamotuły ul. Poznańska 23, Zakład w Poznaniu, ul. Starołęcka 36/40, 61-361 Poznań

kompleksowa

woda, scieki, powietrze, gospodarka odpadami, hałas, PRTR, PCB, opłata produktowa

 2012 i stan aktualny

25.01. do 8.02.2013 r.

255

M-TECH Agata Wolak, os. Stefana Batorego 18/25, 60-687 Poznań, miejsce kontroli: ul. Cieszkowskiego 37E4, 62-020 Swarzędz

Planowa, kompleksowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2011, 2012 r., stan bieżący 2013 r.

05.02.2013 r. – 19.02.2013 r.

256

Krystian Wiśniewski KANIA, ul. Kościańska 58, 62-060 Stęszew

Pozaplanowa, kompleksowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2011, 2012 r., stan bieżący 2013 r.

21.12.2012 r. – 20.02.2013 r.

257

Skup Surowców Wtórnych Eugeniusz Nowak i Piotr Nowak, ul. Nefrytowa 13/14, 61-680 Poznań

Planowa, kompleksowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

19.02.2013 r. – 06.03.2013 r.

258

RAFIT Sp. z o. o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań

Planowa, kompleksowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2011 r., 2012 r., stan bieżący 2013 r.

07.03.13 r. – 21.03.13 r.

259

AVK Components Spółka z o. o., ul. Jakubowska 1, 62-045 Pniewy

Planowa, kompleksowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

14.01.13 r. – 28.01.13 r.

260

Firma ODPAD Transportowo-Handlowa Wojciech Wesołowski, ul. Harcerska 5, 62-200 Gniezno

Interwencyjna, kompleksowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

11.03.13 r. – 26.03.13 r.

261

SITA ZACHÓD Spółka z o. o., ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, miejsce kontroli: SITA ZACHÓD Sp. z o. o. ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI w Poznaniu, ul. Nowotarska 27, 61-318 Poznań

Planowa, problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

12.03.13 r. – 04.04.13 r.

262

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Łępecki & Matuszczak Mariusz Łępecki, Krzysztof Matuszczak Sp.j., ul. Gołężycka 132, 61-357 Poznań

Pozaplanowa, problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

18.02.13 r. – 05.03.13 r.

263

Katarzyna Prałat-Nowicka, ul. J. Słowackiego 43, 62-020 Swarzędz, Anna Horla, ul. Nowy Świat 16, 62-020 Swarzędz

Interwencyjna, problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

08.02.13 r. – 05.03.13 r.

264

Reka Rubber Polska Sp. z o.o., ul. Trzcielińska 4, 62 – 070 Dopiewo

planowa

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami ochrona powietrza hałas

2011-2012

25.01.2012 r. do 11.02.2012 r.

265

JOWAT Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna, ul. Poznańska 15, Sady, 62 – 080 Tarnowo Podgórne

planowa

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami ochrona powietrza hałas

2011-2012

01.02.2013 r. do 18.02.2013 r.

266

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FOLIAREX Sp. z o.o.


ul. Bukowska 5


62 – 060 Stęszew

planowa

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami ochrona powietrza hałas

2011-2012

20.02.2013 r. do 07.03.2013 r.

267

Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Wioletta i Radosław Mataj, Bielejewo 11b, 64 – 560 Ostroróg

planowa

pozwolenie zintegrowane

2011-2012

27.02.2013r. do 14.03.2013

268

Suszarnicza Spółka „OGRODNIK” S.A., ul. Kolejowa 27, 64 – 300 Nowy Tomyśl

planowa

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami ochrona powietrza hałas

2011-2012

13.11.2012 do 04.12.2012

269

Miasto i Gmina Wronki – Zespół Szkół im. Wincenta Witosa w Biezdrowie, ul. Ratuszowa 5, 64 – 510 Wronki, oczyszczalnia ścieków Biezdrowo 9, 64 – 510 Wronki

planowa

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami

2011-2012

19.03.2013 do 04.04.2013

270

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk

problemowa, planowa

gospodarka wodnościekowa, odpadowa,

2012r.

23.01 – 06.02.2013

271

Gmina Niechanowo; Urząd Gminy: ul. Różana 1; 62-220 Niechanowo

problemowa, planowa

gospodarka wodnościekowa i odpadowa

2012.-2013.

13. – 22.03.2013.

272

Zakład Przetwórstwa Mleka MLECZ Sp. z o.o. w Wolsztynie, ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn

problemowa, planowa

gospodarka wodnościekowa i odpadowa

2012.-2013.

19.02.-1.03.2013.

273

Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. ul. Poznańska 58 62-010 Pobiedziska

planowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

bieżący oraz automonitoring prowadzony w latach 2008-2012

06.02.-21.02.2013 r.

274

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. ul. Targowa 8 64-300 Nowy Tomyśl

planowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

bieżący oraz automonitoring prowadzony w latach 2008-2012

01.02.-13.02.2013 r.

275

Renata i Tadeusz Bąkowscy ul. Żernicka 15 Robakowo 62-023 Gądki

interwencyjna na wniosek Starosty Poznańskiego

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

bieżący oraz automonitoring prowadzony w latach 2009-2013

08.03.-21.03.2013 r.

276

Gospodarstwo Rybackie Bogucin Sp. z o.o. ul. Zielona 2 62-006 Kobylnica

planowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

bieżący, 2012 r.

11.03.-25.03.2013 r.

277

FIRMA HANDLOWA ŻANETA STACHOWIAK, ul. Gdyńska 120, 62-004 Czerwonak

problemowa

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

I kwartał 2013r.

13.03.2013r., 18.03.2013r., 22.03.2013r.

278

ALUPLAST Sp. z o.o., ul. Gołężycka 25 A, 61-357 Poznań

inna niż interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

I kwartał 2013r.

15.01.2013r., 17.01.2013r., 22.01.2013r., 30.01.2013r.

279

FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA TOMASZ WITKOWSKI, ul. Bystra 46, 61-366 Poznań, miejsce prowadzenia kontroli AFTER CLUB, ul. Wrocławska 12, 61-838 Poznań

interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

I kwartał 2013r.

04.03.2013r., 16.03.2013r., 19.03.2013r.

280

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "POST DALI" MACIEJ WIŚNIEWSKI, ul. Święty Marcin 40, 61-807 Poznań, miejsce prowadzenia kontroli "POST DALI", ul. Święty Marcin 40, XI piętro, 61-807 Poznań

interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

I kwartał 2013r.

29.01.2013r., 01.02.2013r., 12.02.2013r.

281

POLCOPPER Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 16, Przysieka Polska, 64-030 Śmigiel, miejsce prowadzenia kontroli POLCOPPER Sp. z o.o. Oddział Poznań, ul. Romana Maya 1, 61-372 Poznań

interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

I kwartał 2013r.

08.02.2013r., 15.02.2013r., 21.02.2013r.

282

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, ul. Spokojna 63/65, 62-081 Baranowo

interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

I kwartał 2013r.

08.01.2013r., 11.03.2013r., 23.01.2013r.

283

AL-KO KOBER SP. Z O.O., ul. Bukowska 10, 62-081 Wysogotowo

planowa

Przestrzeganie wymogów i przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności ustawy o systemie oceny zgodności (w zakresie nadzoru rynku – spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu)

I kwartał 2013r.

22.01.2013r., 06.02.2013r.

284

PHU Stacja Demontażu Pojazdów Skup Zlomu i Metali Jan Błaszyk, ul. Wiśniowa 4/5 62-045 Pniewy

planowa

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, I i II 2013

25.03.-28.03.2013

285

PERS Roman Pers, ul. Szkółkarska 4, 62-002 Suchy Las

planowa

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, I i II 2013

18.03.-29.03.2013

286

KROTOSKI-CICHY Sp. zo.o., ul.Skórzewska 8, 61-081 Wysogotowo

planowa

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, I i II 2013

21.03.-29.03.2013

287

AUTO-HANDEL CENTRUM KROTOSKI – CICHY Sp.j., ul. Skórzewska 8, 62-081 Wysogotowo

planowa

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, I i II 2013

21.03.-29.03.2013

288

EKO-AL. Sp. z o.o., ul. Sytkowska 39, 60-413 Poznań, m-ce: ul. Dmowskiego 107a w Poznaniu

planowa

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, I i II. 2013

20.03.- 29.03.2013

289

EKOS Poznań Sp. zo.o., ul. Krańcowa 15, 61-022 Poznań

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

bieżący

29.01.-14.02.2013

290

Fabryka Papieru Czerwonak Sp. z o.o., ul. Gdyńska 131, 62-004 Czerwonak

planowa

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2010, 2011, 2012 i I i II 2013

12.02.-27.02.2013

291

PANACEA Specjalistyczne Centrum Medyczne os. Przyjaźni 24/3, 61-686 Poznań

pozaplanowa interwencyjna

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, bieżący

11.01.-06.02.2013

292

VEGA Krzysztof Zawadzki, ul. Matejki 37/4 60-768 Poznań, m-ce: ul. Górecka 6 w Poznaniu

pozaplanowa, inetrwencyjna

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2011, 2012 i bieżący

05.03.-20.03.2013

293

ECO-CARS Sp. z o.o.,

planowa

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, I i II 2013

22-03. 09.04.2013

294

STENA Recykling Sp. zo.o., Oddział Swarzędz ul. Rabowicka 2 62-020 Swarzędz

planowa

przedstrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczegółnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, I i II 2013

26.03.-10.04.2013