Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu

Województwo wielkopolskie

III kwartał 2013 r.

Lp.

Nazwa, jednostki

Rodz. Kontroli

Główne zagadnienia objęte kontrolą

Okres objęty kontrolą

Termin przeprowadzenia kontroli

Kalisz

 1.  

Paweł i Małgorzata Hadryś, Borzęcice 68, 63-720 Koźmin Wlkp.

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka ściekowa

03.07.2013-30.07.2013

8.07.2013r – 30.07.2013r

 1.  

CEKO Sp. z o.o. ,Goliszew 3A, 62-817 Żelazków

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

Gospodarka wodno – ściekowa

01.01.2013-17.07.2013

15.07.2013r – 17.07.2013r

 1.  

PKN ORLEN SA Terminal Paliw w Ostrowie Wlkp. ul. Węglowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp.

planowa, kompleksowa

ZDR, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska,

01.01.2013 – 18.04.2013

19.04. do 30.04.2013

 1.  

MURAWSCY Sp. J. ul. Kolejowa 4, 63-210 Żerków

planowa, problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2013 – 30.07.2013

31.07. do 14.08.2013

 1.  

NUTRICIA Sp. z o.o.Zakład Produkcyjny w Krotoszynie ul. Kobylińska 37, 63-700 Krotoszyn

planowa, problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2013 – 24.07.2013

25.07. do 15.08.2013

 1.  

PKM DUDA SA Chłodnia Składowa Stary Kobylin 11B, 63-740 Kobylin

planowa, problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2013-30.07.2013

07.08.do 12.08.2013

 1.  

Hurtownia Olejów i paliw "OLKOP" Stacja Paliw ul. Wrocławska 52, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, magazynowanie paliw, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2013 -10.06.2013

30.07. do 13.08.2013

 1.  

Zakład Masarski T. Krawiec, Wrzosy 16, 63-505 Doruchów

planowa, problemowa

zagadnienia związane ze SZWO, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2013- 05.09.2013

06.09 do 20.09.2013

 1.  

"KWITOWSKI" Sp. z o.o. Stacja Paliw ul. Dobrzecka 59, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa

zagadnienia związane z zapobieganiem poważnym awariom, magazynowanie paliw, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

01.01.2013 – 29.08.2013

30.08. do 13.09.2013

 1.  

MEYER TOOL Poland ul. Elektryczna 6, 62-800 Kalisz

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

kontrola inwesatycyjna, gospodarka wodnościekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2013

05.09. do 19.09.2013

 1.  

PGNiG SA Oddział w Odolanowie, Odolanów ul. Krotoszyńska

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

ZDR, gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska, kontrola wspólna z PIP i PSP

21.02.2013 – 08.09.2013

09.09. do 16.09.2013

 1.  

Wielkopolska Wytwórnia Żywności PROFI Sp. z o.o. S.K.A., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów nad Prosną

planowa kompleksowa

pozwolenie zinetgrowane, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, opakowania, hałas, substancje zubażające warstwę ozonową, sprawozdawczość PRTR

 01.01.2011r. do 18.07.2013r.

10.07. do 18.07.2013

 1.  

PIAST PASZE Sp. z o.o., Lewkowiec 50A 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa kompleksowa

pozwolenie zintegrowane,gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, opakowania, hałas, sprawozdawczość PRTR

04.04.2012r. do 27.09.2013r.

19.09 do 27.09.2013

 1.  

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami “MZO” S.A. ul. Wiejska 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa problemowa

sprawozdawczość PRTR

01.01.2012r. do 23.08.2013r.

09.08. do 23.08.2013

 1.  

„PUPIL FOODS” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 16 63-460 Nowe Skalmierzyce

planowa kompleksowa

pozwolenie zintegrowane,gospodarka wodno-ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, opakowania, hałas, sprawozdawczość PRTR

01.01.2012r. do 25.07.2013r.

11.07. i 25.07.2013

 1.  

„PUPIL FOODS” Sp. z o.o., ul. 3 Maja 16 63-460 Nowe Skalmierzyce

pozaplanowa inna niż interwencyjna

pozwolenie zintegrowane,ochrona powietrza, gospodarka odpadami

01.01.2012r. do 30.08.2013

22.08. i 30.08.2013r.

 1.  

Gospodarstwo rolne Dionizy Waszczuk, Baszków 116a, 63-760 Zduny

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

01.01.2013 do 08.07.2013

08.07. do 24.07.2013

 1.  

Gospodarstwo rolne Karolina i Mirosław Stencel, ul. Parkowa 17, 63-330 Dobrzyca

planowa, problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2012 do 23.07.2013

23.07.2013

 1.  

Gospodarstwo rolne Sebastian Markiewicz, Al.. Mickiewicza 3, 63-300 Pleszew

planowa, problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2012 do 25.07.2013

25.07.2013

 1.  

Gospodarstwo rolne Alina Kaczała-Szymczak, Konarzew 82A, 63-760 Zduny

planowa, problemowa

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

01.01.2012 do 26.07.2013

26.07.2013

 1.  

Gospodarstwo rolne Maria i Jacek Rosik, Sławin 25, 63-405 Sieroszewice

pozaplanowa, interwencyjna

ograniczanie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, uciążliwości zapochowe pochodzące z hodowli trzody chlewnej

01.01.2013 do 29.07.2013

29.07. i 05.08.2013

 1.  

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "PRZYSZŁOŚĆ", ul. Koźmińska 3, Stara Obra, 63-720 Koźmin Wlkp.

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi

01.01.2013 do 12.07.2013

12.07. i 22.07.2013

 1.  

Gmina Bralin, Urząd Gminy w Bralinie, ul. Rynek3, 63-640 Bralin, Oczyszczalnia ścieków w Bralinie

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa

01.01.2013 do 07.08.2013

07.08. i 14.08.2013

 1.  

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie, ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów Oczyszczalnia ścieków w Raczycach

planowa, problemowa

gospodarka ściekowa

01.01.2013 do 18.09.2013

18.09. i 26.09.2013

 1.  

Ferma Drobiu TOPFERM Jolanta Borowczyk, Topola Osiedle, ul. Prost 6

planowa, kompleksowa

gwś, ustawa o nawozach i nawożeniu

01.01.2013 do 31.05.2013

17.07.do 31.07.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Hodowla Trzody Chlewnej Rafał Pasternak, ul. Waliszewska 14, 63-220 Kotlin

pozaplanowa, interwencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu

01.01.2013 do sierpień 2013

29.07 do 04.09.2013

 1.  

Marek Kupczyk, za. Ul. Baszkowska 33,63-740 Kobylin.Dzierżawca od BM Kobylin 1 budynku chlewni w Kotlinie ul. Buchalińska 4

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu, gwś

01.01.2013 do sierpnia 2013 r

03.09 do 12.09.2013 r

 1.  

Teresa i Marian Kowalkowscy , Siedlec 51, 63-830 Pępowo . Dzierżawiący od BM Kobylin 1 budynek chlewni w Kotlinie ul. Buchalińska 4

pozaplanowa inna niż interwencyjna

ustawa o nawozach i nawożeniu, gwś

01.01.3013 do sierpnia 2013 r

03.09 do 12.09.2013 r

 1.  

BM Kobylin Sp. z o.o. w Zdunach, ul. 1 Maja 3, 63-760 Zduny, Ferma świń w Kotlinie ul. Buchalińska 4

planowa, kompleksowa

ustawa o nawozach i nawożeniu, gwś

styczeń – sierpień 2013 r

22.08 do 05.09.2013 r

 1.  

Lawofur Wojciech Wójcik, Dębówiec 1a,63-720 Koźmin Wlkp, Obiekt w Białym Dworze, gm. Koźmin Wlkp

planowa, kompleksowa

sprawdzenie legalności przedsięwzięcia

styczeń – sierpień 2013 r

13.09 do 25.09.2013

 1.  

<ANGELIKA" Przedsiebiorstwo Handlowe, Zakład Przetwórstwa Miesnego Jacek Bzdyrek, Wolica 53K, 62-872 Godziesze Wielkie

planowa, kompleksowa

GWś, opa, go

rok 2012 do września 2013

17.09 do 30.09.2013

 1.  

DELPHI POLAND SA ul. Podgórki Tynieckie 2, 30–399 Kraków Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wodna 15, 63–400 Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

23.08 do 02.09.2013

23.08 do 02.09.2013

 1.  

Zakład Mięsny BUKAT spółka jawna Kołodzińscy ul. Nowe Parcele 44, 63–200 Jarocin

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01 do 06.09.2013

28.08 do 06.09.2013

 1.  

PHU TIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Gorzycka 37, 63–400 Ostrów Wielkopolski

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem, ochrona powietrza, gospodarka odpadami

01.01 do 13.09.2013

30.08 do 13.09.2013

 1.  

PPUH STOLRUS s.c. Genowefa Rusek, Marcin Rusek, Paweł Rusek ul. Północna 6, 63–700 Krotoszyn

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

04 do 18.09.2013

04 do 18.09.2013

 1.  

NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. ul. Marka z Jemielnicy 1, 45-952 Opole Zakład Produkcyjny w Krotoszynie ul. Kobylińska 37, 63-700 Krotoszyn

pozaplanowa interwencyjna

ochrona przed hałasem

05 do 13.09.2013

05 do 13.09.2013

 1.  

NESTLE POLSKA SA ul. Szturmowa 2, 02–678 Warszawa Oddział w Kaliszu, ul. Łódzka 153, 62–800 Kalisz

planowa problemowa

ochrona przed hałasem, ochrona powietrza

01.01 do 25.09.2013

04 do 25.09.2013

 1.  

AGRO-STAR Tadeusz Nogaj spółka jawna ul. Owsiana 7, 62 – 800 Kalisz

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01 do 26.09.2013

12 do 26.09.2013

 1.  

AUTO-TRADE Marian Glinkowski Topola Mała ul. Odolanowska 59, 63–400 Ostrów Wielkopolski

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01.2012 do 25.09.2013

13 do 25.09.2013

 1.  

"KAR-SERVICE" Naprawa Pojazdów Ciężarowych, Autobusów, Naczep, Samochodów Dostawczych Karol Matecki Morawn 44a 62-834 Ceków-Kolonia

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

01.01 do 26.09.2013

12 do 26.09.2013

 1.  

Gmina Szczytniki, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki, Oczyszczalnia ścieków w Popowie

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

01.01.2011-02.07.2013

02.07.do 02.08.2013

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek

planowa problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady

22.06.2011-08.08.2013

08.08.2013-05.09.2013

 1.  

Ubój i Sprzedaż Drobiu, Sprzedaż Mięsa i Wędlin Krzystof Banasiewicz Szczytniki 45, 62-865 Szczytniki

planowa kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, odpady, emisja do powietrza, SZWO

01.01.2012-02.09.2013

02.09.2013-16.09.2013

 1.  

PROPART Sp. z o.o., 63-600 Mianowice 3K, Gmina Kępno

planowa, problemowa

Ochrona powietrza, gospodarka wodno- ściekowa, gospodarowanie odpadami, gospodarowanie opakowaniami

01.01.2012-05.08.2013

29.07-05.08.2013

 1.  

Castorama Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa – Castorama Kalisz, Tylna 17-23, 62-800 Kalisz

planowa, problemowa

spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby

01.01.2013-27.09.2013

11-27.09.2013

 1.  

PPHU "PALbox" spółka jawna – Jan Kurdyk i Danuta Kurdyk62-830 Zbiersk Cukrownia 38

planowa, kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodno- ściekowa, gospodarowanie opakowaniami

01.01.2012-12.09.2013

29.08-12.09.2013

 1.  

DALKIA Poznań S.A. Zakład Jarocin – kotłownia przy ul. Powstańców w Jarocinie Ul. Węglowa 3-5 63-200 Jarocin

planowa, problemowa

ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami, Handel uprawnieniami do emisji

01.01.2008-14.08.2013

1-14.08.2013

 1.  

FPH PAULA Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Łódzka 145A 62-800 Kalisz

pozaplanowa, interwencyjna

ochrona powietrza, godpodarka odpadami, gospodarka wodno- ściekowa

01.01.2012- 23.08.2013

23.08-03.09.2013

 1.  

PUE ZENTEX Sp. z o.o. Ul. Metalowców 36-44 62-800 Kalisz

pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka odpadami

01.01.2012 -09.09.2013

29.08-09.09.2013

 1.  

Holandpoland Donata Wypchło, ul. Kolejowa 52, 63-500 Ostrzeszów

planowa kompleksowa

gospodarka odpadami w tym zseie oraz bia

od 01.01.2012 do 25.07.2013

16.07. i 25.07.2013

 1.  

STORA ENSO POLAND SA Zakład przy ul. Wrocławskiej 43-49 Kalisz

pozpalanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 do 17.09.2013

03.09. i 17.09.2013

 1.  

Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

planowa problemowa

gospodarka odpadami komunalnymi

od 01.01.2012 do 27.09.2013

23.09., 25.09. i 27.09.2013

 1.  

Gmina i Miasto Stawiszyn, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn

planowa problemowa

gospodarka odpadami komunalnymi

od 01.01.2012 do 27.09.2013

27.09.2013

 1.  

Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków

planowa problemowa

gospodarka odpadami komunalnymi

od 01.01.2012 do 26.09.2013

26.09.2013

 1.  

Patryk Gruszka ZŁOMEX , ul. Parkowa 6a, Rososzyca

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 25.07.2013

11.07. i 25.07.2013

 1.  

Zwiazek Miast i Gmin Czyste Miasto i Czysta Gmina" – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw, gm. Ceków Kolonia, Prażuchy

pozaplanowa inna niż interwencyjna

inna niż interwencyjna

od 01.01.2012 do 04.07.2013

20.06. i 04.07.2013

 1.  

Robert Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RE-CO, ul. Drzymały 80, 63-400 Ostrów Wielkopolski

planowa, problemowa

gospodarka odpadami, w tym zseie

od 01.1.2012 do 29.07.2013

28.06. i 29.07.2013

 1.  

Czesława Perlińska ENTER – SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE, ul. Kaszubska 22, 63-400 Ostrów Wlkp

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2012 do 23.07.2013

09.07. i 23.07.2013

 1.  

PHU Elżbieta Fojud Bukownica (dz. o nr ew. 195/1), gmina Grabów nad Prosną

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2013 do 23.07.2013

16.07. i 23.07.2013

 1.  

ADABET Adam Pawlak Kochłowy 46A, 63-500 Ostrzeszów – zakłady Kępno ul. Młyńska 8 i 22B

planowa kompleksowa

gospodarka odpadmai

od 01.01.2013 do 30.07.2013

18.07. i 30.07.2013

 1.  

Gmina Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin

planowa problemowa

gospodarka odpadami komunalnymi

od 01.01.2013 do 01.10.2013

01.10.2013

 1.  

FHU CARLO Karol Kaczmarkiewicz, ul. Wrocławska 129, 62-800 Kalisz – zakład przy ul. Wrocławskiej 43-49 w Kaliszu

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 do 01.10.2013

17.09. i 01.10.2013

 1.  

PH „AŚMIR” Mirosław Baranek, Radłów ul. Wiejska 1a, 63-440 Raszków

pozaplanowa, interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów , Sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów.

2012-2013

19 do 26.09.2013

 1.  

PHU „AGRO-AUTO-SÓJKA” Marek Sójka, ul. Wiejska 67, Radłów, 63-440 Raszków

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów , Sprawdzenie prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów z listy zielonej, w szczególności klasyfikacji przemieszczanych odpadów.

2012-2013

17 do 23.09.3013

 1.  

PUH „RATMECH” Z. Ratajek ul. Strzelecka 1, 63-430 Odolanów

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

09.07.2013

 1.  

„ArMar” s.c. Hieronim Mazur i Arkadiusz Sobczak, Parczew 36, 63-405 Sieroszewice

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2013

31.07.2013

 1.  

„Firma Biras” s.c. Marzena Iwańska Bogusław Iwański, ul. Parkowa 1, 63-520 Grabów n/Prosną

planowa, problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów

2012-2013

24.09.2013

 1.  

Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie, ul. Rynek 5, 63-233 Jaraczewo

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części

2013

10.07.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części

2013

16.07.2013r

 1.  

Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie ul. Bartosza 7, 63-430 Odolanów

pozaplanowa, inna niż interwencyjna

zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części

2013

17.07.2013r

 1.  

„ROLKOM” sp. z o.o. ul. Wielkopolska 11, 63-435 Sośnie

planowa, problemowa

zamknięcie składowiska lub jego wydzielonej części

2013

02.09.2013r

 1.  

Fat-Oil Sp. z o.o. ul. Ostrowska 59, Biskupice Ołoboczne 63-460 Nowe Skalmierzyce

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

01.01.2012 do 06.09.2013

26.08. do 06.09.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "KOPLEX" – Leszek Kopeć ul. Ks. W Blizinskiego 106, 62-850 Lisków – obiekt myjnia Kalisz ul. Wrocławska 53-57

pozaplanowa interwencyjna

Kontrolę przeprowadzono w związku ze zgłoszeniem faktu odprowadzania ścieków do środowiska.

01.01.2013 do 22.08.2013

08.08 do 22.08.2013

 1.  

posesja ul Wrocławska 223 A, 62-800 Kalisz

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniem uciążliwych praz warsztatowych mechaniki pojazdowej na terenie ul. Wrocławskiej 223

01.01.2013 do 21.08.2013

21.08.2013

 1.  

P.P.H.U. Karol Frankowski, Kadziak 32, 63-200 Jarocin, obiekt ul. Zagonowa 55 , 63-200 Jarocin

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniem prowadzenia warsztatu samochodowego nie spełniającego norm środowiskowych

01.09.2012 r. do 24.07.2013 r.

10.07 do 24.07.2013

 1.  

Marek Garncarek, Czempisz 37, 62-874 Brzeziny

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniem pylenia wiórów i trocin z terenu kontrolowanej jednostki poza jej teren

01.01.2012 do 09.07.2013

25.06 do 09.07.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze Jerzy Kloński, Rososzyca ul. Ostrowska 31 63-405 Sieroszewice

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniem pylenia z komina z terenu kontrolowanej jednostki poza jej teren

01.01.2013 do 13.08.2013

13.08.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe DOREX – BIS Adam Pęcherz ul. Strażacka 1, Skalmierzyce, 63-460 Nowe Skalmierzyce, obiekt Skalmierzyce ul . Powstańców Wielkopolskich 16

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniem wyrzucenia odpadów do pojemników w Kaliszu, które to odpady mogą pochodzić z kontrolowanej jednostki

01.01.2013 do 02.09.2013

22.07 do 02.09.2013

 1.  

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Rodzinna" S.C., ul. Adama Mickiewicza 1, 63-520 Grabów nad Prosną

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Kontrola została przeprowadzona w związku ze zgłoszeniem podejrzenia spalania odpadów medycznych w kotłowni przychodni

01.01.2013 do 05.07.2013

10.07 do 24.07.2013

Konin

 1.  

Gospodarstwo Rolne Tomasz Mysiński , Ladorudz 6, 62-660 Dąbie; Ferma Trzody Chlewnej w Olszówce 2

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

1012, 01.01-03.07.2013

12.06,03.07.2013

 1.  

Gospodarstwo Indywidualne Gawroński Witold Albin Przyjma, gm. Golina

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

bieżący

02,08.07.2013

 1.  

Zakład Oczyszczania Terenu Bakun Roztoka, gm. Krzymów

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2012, 01.01.2013r.-21.08.2013

29.07,27.08.2013

 1.  

Gmina Powidz przepompownia ścieków

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012,01.01- 04.07.2013

20.06,04.07.2013

 1.  

"PRDM Koło WMB i Betonów Ruchenna

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie prawidłowosci funkcjonowania instalacji, z których emitowane sa LZO

2012

16,19.07.2013

 1.  

MTOROL sp. z o.o. Modła Królewska, gm. Stare Miasto

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska. Odbiór stacji paliw z art. 76 ustawy prawo ochrony srodowiska

bieżący

09,24.07.2013

 1.  

DCC TRADE Barłogi, gm. Grzegorzew

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

bieżący

11,30.07.2013

 1.  

Gmina Malanów – ujęcie wody w Miłaczewie

problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki do wód lub do ziemi pod katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

2012, 01.01-31.07.2013

16,31.07.2013

 1.  

Myjnia samochodowa Września

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

07.05 – 25.07. 2013r

17,25.07.2013

 1.  

Energo-Trans-Met sj.W.Ćwiek i wspólnicy Przykona

problemowa

Eliminowanie nielegalnej działalnosci w zakresie recyklingu pojazdów oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

2012, 01.01-13.08.2013

30.07,13.08.2013

 1.  

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Koło – Kompostownia

pozaplanowa inna niż interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2012, 01.01 – 08.08.2013

24.07,08.08.2013

 1.  

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych

kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2012, 01.01-26.07.2013

18,26.07.2013

 1.  

ZGKiM Kleczew Instalacja zastępcza do przetywarzania odpadów komunalnych

problemowa

Sprawdzenie realizacji zadan własnych w 10% gmin w zakresie wynikajacym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

2012, 01.01 – 08.08.2013

25.07,09.08.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Gąsiorek sj. Czerniejewo m.kont. Radomice

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki do wód lub do ziemi pod katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych, Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2012, 01.01 – 19.08.2013

06,19.08.2013

 1.  

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tomasz Śnieg Modlibogowice

problemowa

Ograniczenie uciazliwosci dotyczacej emisji hałasu do srodowiska

2012, 01.01– 26.07.2013

15,26.07.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Ryszard Osiński Ferma drobiu Nowa Wieś

problemowa

Poprawa jakosci danych dostarczanych przez prowadzacych instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen

2012 i bieżący

31.07,16.08.2013

 1.  

Frost II sp. z o.o. , sp.k. Ponętów Górny

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

bieżący

10.07,21.08.2013

 1.  

Gospodarstwo Indywidualne Gawroński Witold Albin Przyjma, gm. Golina

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

bieżący

02,08.07.2013

 1.  

Odlewnia Rychwał Lewandowscy ul. Tuliszkowska

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012,1013

08,11.07.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Żychlin Stare Misto

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012, 01.01-26.07.2013

15,29.07.2013

 1.  

ZPUH "HGP NER" Koło p plac magazynowy

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2013

16.07,08.08.2013

 1.  

Sanitec sp. z o.o. ul. Toruńska 154 62-600 Koło

problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki do wód lub do ziemi pod katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

2012, 01.01- 08.08.2013

24.07,08.08.2013

 1.  

Skanska S.A. Wytwórnia mas bitumiczych w Żdżarach

problemowa

Sprawdzenie prawidłowosci funkcjonowania instalacji, z których emitowane sa LZO

2012 i 2013

07,13.08.2013

 1.  

Ferma Drobiu Karolina Plewińska, Lewkowiec, 45, Ostrów Wielkopolski, Ferma Drobiu w Smolinie

problemowa

Poprawa jakosci danych dostarczanych przez prowadzacych instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen

2012, 01.01-27.08.2013

13,27.08.2013

 1.  

Firma HU"FILAR" Sp.j. Henryk i Halina Fijałkowscy, Zaryń

problemowa

Poprawa jakosci danych dostarczanych przez prowadzacych instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen

2012 i bieżący

07,26.08.2013

 1.  

Indywidualne Gospodarstwo Rolne Stefan Krzysztoszek Nowa Wieś Podgórna, gm. Miłosław

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

01.01- 32.08. 2013

26.07,23.08.2013

 1.  

Indywidualne Gospodarstwo Rolne Stanisław Talarczyk Nowa Wieś Podgórna, gm. Miłosław

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

01.01- 32.08. 2013

26.07,23.08.2013

 1.  

Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców Strzałkowo

problemowa

Ograniczenie uciazliwosci dotyczacej emisji hałasu do srodowiska

2012, 01.01, 16.09.2013

04,16.09.2013

 1.  

Maciej" Kolska Szosa Koło

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012,1013

31.07,05.08.2013

 1.  

Spółdzielnia Producentów Trzody Chlewnej "Agrikola" w Kołaczkowie – Ferma Trzody Chlewnej w m. Siernicze Małe

problemowa

Poprawa jakosci danych dostarczanych przez prowadzacych instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen

2012 i 01.01 – 06.09.2013

22.08,06.09.2013

 1.  

PPUH "AUTO-SERV" Marek Walczak Kłodawa

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012, 01.01-30.07.2013

10,30.07.2013

 1.  

Usługi Asenizacyjne Józef Żabierek Kramsk

problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki do wód lub do ziemi pod katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

2012, 01.01.-23.09.2013

16,23.09.2013

 1.  

Gmina Miejska Turek kanalizacja deszczowa

problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki do wód lub do ziemi pod katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

2012, 011.01-18.09.2013

05,18.09.2013

 1.  

Gmina Wilczyn

problemowa

Sprawdzenie realizacji zadan własnych w 10% gmin w zakresie wynikajacym ze znowelizowanej o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

2012, 01.01..-26.09.2013

17,26.09.2013

 1.  

Gmina Sompolno oczyszczalnia Błankowa

problemowa

kontrola przedmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi-przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych

2012, 01.01-30.06.2013

27.08,11.09.2013

 1.  

Gmina Sompolno oczyszczalnia Św. Barbara

problemowa

kontrola przedmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi-przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych

2012, 01.01-30.06.2013

27.08,11.09.2013

 1.  

PAK KWB Adamów O/Koźmin

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012, 01.01 20.06.2013

08,29.08.2013

 1.  

Browar Fortuna Miłosław

problemowa

Utrzymanie własciwego stanu bezpieczenstwa funkcjonowania zakładów bedacych potencjalnymi sprawcami powaznych awarii

2012, 01.01-08.08.2013

08,22.08.2013

 1.  

ZIMEX Rokosz

problemowa

Sprawdzenie przestrzegania przepisów przez podmioty uzywajace czynników chłodniczych oraz dokonujace obrotu nimi pod katem zastepowania SZWO czynnikami z grupy F-gazów

2012, 01.01-22.08.2013

26.08,05.09.2013

 1.  

Saint Gobain HTM Polska Koło

pozaplanowa interwencyjna

Utrzymanie własciwego stanu bezpieczenstwa funkcjonowania zakładów bedacych potencjalnymi sprawcami powaznych awarii. Ocena zanieczyszczenia srodowiska w terenie w zwiazku ze zgłoszona interwencja.

2012, 01.01.2013-12.08.2013r

12.08,16.09.2013

 1.  

Gmina Ślesin składowisko odpadów w Goraninie

pozaplanowa inna niż interwencyjna

kontrola składowiska przed wydaniem zgody na zamkniecie

04.10-31.12. 2012r. oraz 01.01-03.09. 2013r

19.08,03.09.2013

 1.  

PAK KWB Konin O/Tomisławice

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012,01.01-30.06.2013

09,30.08.2013

 1.  

SHELL POLSKA stacja paliw Wierzbocice

kompleksowa

Sprawdzenie prawidłowosci funkcjonowania instalacji, z których emitowane sa LZO

2012r., 01.01. – 17.09.2013

05,17.09.2013

 1.  

ZE PAK Elektrownia Konin

problemowa

Utrzymanie własciwego stanu bezpieczenstwa funkcjonowania zakładów bedacych potencjalnymi sprawcami powaznych awarii

2011, 2012, 01.01-24.09.2013

06,24.09.2013

 1.  

Transkol Paliwa stacja paliw Rybno

problemowa

Sprawdzenie prawidłowosci funkcjonowania instalacji, z których emitowane sa LZO.

2012r. , 01.01 – 16.08.2013

30.08,16.09.2013

 1.  

PAK KWB Adamów O/Adamów

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012,01.01-20.06.2013

09,29.08.2013

 1.  

Gmina Powidz składowisko Ługi

problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

2012 i 2013

27.08,02.09.2013

 1.  

PROMET Turek

problemowa

Ograniczenie uciazliwosci dotyczacej emisji hałasu do srodowiska

2012, 01.01 – 26.09.2013

13,26.09.2013

 1.  

Statek Pasażerski "Pawełek" "Termy Ślesińskie

problemowa

Sprawdzenie zawartosci siarki w ciezkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz oleju do silników statków zeglugi sródladowej

01.05,13.09.2013r

03,13.09.2013

 1.  

Statek Pasażerski "Rejs"

problemowa

Sprawdzenie zawartosci siarki w ciezkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz oleju do silników statków zeglugi sródladowej

2012, 01.01-13.09.2013

06,13.09.2013

 1.  

Zakład Transportowo- Budowlany Przedecz

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012, 01.01-20.09.2013

14.08,20.09.2013

 1.  

ESCAPADA Katarzyna Morowicz Barbarka 14, Barbarka Wędzarnia Wiejska, gm. Golina

pozaplanowa interwencyjna

Rozpatrzenie wniosku o interwencje

2012, 01.01. -27.08.2013

09,27.08.2013

 1.  

PKN Orlen stacja paliw Zasutowo

kompleksowa

Sprawdzenie prawidłowosci funkcjonowania instalacji, z których emitowane sa LZO

2012, 01.01-11.09.2013

11,20.09.2013

 1.  

AUTO-LUK Dariusz Kowalski, ul. Konińska 29, 62-410 Zagórów

pozaplanowa interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalnosci w zakresie recyklingu pojazdów oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego

2012, 01.01-29.08.2013

11,20.09.2013

 1.  

Rozlewnia Gazu Straszków

kompleksowa

Sprawdzenie prawidłowosci funkcjonowania instalacji, z których emitowane sa LZO

2012, 01.01-27.09.2013

18,27.09.2013

 1.  

PPUH "Pasz Konspol" Ferma Gierłatowo

problemowa

Poprawa jakosci danych dostarczanych przez prowadzacych instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen

2012 i I półrocze 2013

20,30.09.2013

 1.  

PPUH "Pasz Konspol" Ferma w Mieczownicy

problemowa

Poprawa jakosci danych dostarczanych przez prowadzacych instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczen

2012 i I półrocze 2013

19,30.09.2013

 1.  

Gmina Kłodawa

problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi, Sprawdzenie realizacji zadan własnych w 10% gmin w zakresie wynikajacym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

2012, 01.01- 28.08.2013

07,28.08.2013

 1.  

Bartosz Suszka ELMECHDIAG Zakład Usługowy Września

pozaplanowa interwencyjna

Ocena zanieczyszczenia srodowiska w terenie w zwiazku ze zgłoszona interwencja

01.06 – 19.09. 2013r.

04,19.09.2013

 1.  

VAN DEN DOEL Kowalewo Parcele

problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki do wód lub do ziemi-przestrzeganie prawa i decyzji administracyjnych

2012, 01.01- 31.08.2013r

19,27.09.2013

 1.  

Gmina Ślesin

problemowa

Sprawdzenie realizacji zadan własnych w 10% gmin w zakresie wynikajacym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

2012, 01.01-30.09.2013

18,30.09.2013

 1.  

Miasto Konin

kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi, Sprawdzenie realizacji zadan własnych w 10% gmin w zakresie wynikajacym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

2012, 01.01-25.09.2013

19,25.09.2013

 1.  

Gmina Orchowo

problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi, Sprawdzenie realizacji zadan własnych w 10% gmin w zakresie wynikajacym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach

2012, 01.01-26.09.2013

18,26.09.2013

Leszno

 1.  

CENTRUM OGRODNICZE "ARDISIA" S.C. ARLETA BRYCHCY,ALEKSANDER BRYCHCY, Wiecierzyńskiego 26, 64-100 Leszno

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 28.08.2013 r.

od 12.08.2013 r. do 28.08.2013 r.

 1.  

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "JAGODA" Marek Niewiadomski, ul. Kwiatowa 27, 63-800 Kunowo

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 02.07.2013 r.

od 27.06.2013 r. do 02.07.2013 r.

 1.  

Kocik Eugeniusz Piekarnia – Ciastkarnia, GRODZISKA 18C, 62-067 Rakoniewice

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 16.07.2013 r.

od 03.07.2013 r. do 16.07.2013 r.

 1.  

Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o., Fabryczna 15, 64-100 Leszno

problemowa

 ochrona powietrza

od 01.01.2013 r. do 20.08.2013 r.

od 19.07.2013 r. do 20.08.2013 r.

 1.  

Michał Łukasz Dybizbanski ELEVEN, ul. Niegolewskich 33, Wielka Wies

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2012 r. do 19.07.2013 r.

od 05.07.2013 r. do 31.08.2013 r.

 1.  

Jacek Widomski WIDMET, TRANSPORTOWCÓW 2, 63-900 Rawicz

pozaplanowa interwencyjna

 ochrona powietrza

od 07.05.2013 r. do 11.07.2013 r.

od 11.07.2013 r. do 11.07.2013 r.

 1.  

Marcin Grzesik M.G.T. Blacharstwo lakiernictwo samochodowe, Śląskowo 53 A, 63-930 Śląskowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 04.07.2013 r. do 06.09.2013 r.

od 30.08.2013 r. do 06.09.2013 r.

 1.  

Fabryka Styropianu ARBET Bartosik, Czernicki, Funke, Kuncer, Muzyczuk- Koszalin, Czachorowo 57, 63-800 Gostyn

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa

od 01.01.2012 r. do 18.09.2013 r.

od 04.09.2013 r. do 18.09.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EWMAR" sp.j. P. Rabiega, S. Nyczak, ul. Chłapowskiego 9, 64-000 Kościan

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 16.10.2012 r. do 04.07.2013 r.

od 28.06.2013 r. do 04.07.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "EKOPARTNER" s.c. M. Ciesielski, M. Miłowski, ul. Staszica 3, 63-100 Śrem

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 27.04.2012 r. do 08.07.2013 r.

od 03.07.2013 r. do 08.07.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "URBANIAK" Paweł Urbaniak, ul. Łazienkowa 5, 63-100 Śrem

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 03.12.2012 r. do 25.07.2013 r.

od 12.07.2013 r. do 25.07.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Recyklingowe "BEMARS" Kiełczynek 31, 63-130 Książ Wlkp.

problemowa

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 03.10.2012 r. do 12.08.2013 r.

od 02.08.2013 r. do 12.08.2013 r.

 1.  

"DWCAR" Damian Pawlak ul. Gostyńska Szosa 27, 64-125 Poniec

pozaplanowa na wniosek

wypełnianie obowiązków wynikających z rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontazu oraz ustawy o recyklingu pojazdów ofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa

od 04.09.2013 r. do 06.09.2013 r.

od 04.09.2013 r. do 06.09.2013 r.

 1.  

Firma Handlowa "ROMI" Romuald Matuszewski, Dąbrowa, ul. Nowa 7, 63-900 Miejska Górka

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 09.07.2013 r. do 18.07.2013 r.

od 09.07.2013 r. do 18.07.2013 r.

 1.  

Firma Handlowa "JARA" Jarosława Broniszewska, ul. Powstańców Wlkp. 56, 64-224 Świętno

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadamii

od 24.07.2013 r. do 05.08.2013 r.

od 13.05.2013 r. do 20.05.2013 r.

 1.  

GEOFIZYKA Toruń S.A. ul. Chrobrego 50, 87-100 Toruń – odwiert na terenie gminy Miejska Górka

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 31.07.2013 r. do 06.08.2013 r.

od 18.04.2013 r. do 25.04.2013 r.

 1.  

"AUTO-JANPOL" s.c. jan i Renata Ciesielscy Błotnica, ul. Wiejska 33, 64-234 Przemęt

pozaplanowa na wniosek

wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,gospodarka odpadami

od 13.09.2013 r. do 18.09.2013 r.

od 13.09.2013 r. do 18.09.2013 r.

 1.  

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa – nowa oczyszczalnia ścieków w Lubiniu

kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2011 r. do 31.05.2013 r.

od 13.06.2013 r. do 05.07.2013 r.

 1.  

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o., ul. Nowopolna 5, 67-400 Wschowa – stara oczyszczalnia ścieków w Lubiniu

kompleksowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2011 r. do 31.05.2013 r.

od 13.06.2013 r. do 05.07.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Maria Borowiak, Kuszkowo 4, 64-010 Krzywiń

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r.

od 01.07.2013 r. do 23.07.2013 r.

 1.  

Zakład Usługowo-Handlowy Karolina Borowiak, Kuszkowo 4, 64-010 Krzywiń

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 04.01.2012 r. do 30.06.2013 r.

od 03.07.2013 r. do 02.08.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Leszek Michałowicz, Kuszkowo 5, 64-010 Krzywiń

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2012 r. do 30.06.2013 r.

od 03.07.2013 r. do 19.07.2013 r.

 1.  

Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp., ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp. – oczyszczalnia ścieków w Kiełczynku

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2011 r. do 30.06.2013 r.

od 03.07.2013 r. do 31.07.2013 r.

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czempiniu, ul. Polna 2, 64-020 Czempiń – oczyszczalnia ścieków w Borowie

problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 31.07.2013 r.

od 02.08.2013 r. do 06.09.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Leszek Michałowicz, Kuszkowo 5, 64-010 Krzywiń

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi, przechowywanie pasz soczystych

od 20.07.2013 r. do 16.08.2013 r.

od 07.08.2013 r. do 16.08.2013 r.

 1.  

Usługi Transportowe Leszek Michałowicz, Kuszkowo 5, 64-010 Krzywiń

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 31.07.2013 r.

od 07.08.2013 r. do 16.08.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Grzegorz Pięta, Krzyżanki 15, 63-830 Pępowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2012 r. do 31.07.2013 r.

od 09.08.2013 r. do 13.08.2013 r.

 1.  

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, Jarogniewice, ul. Poznańska 25, 64-020 Czempiń – oczyszczalnia ścieków w Jarogniewicach

problemowa

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 31.08.2013 r.

od 04.09.2013 r. do 24.09.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Adam Wojciechowski, Bieczyny 7, 64-020 Czempiń

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, gospodarka nawozami naturalnymi i osadami ściekowymi

od 01.01.2012 r. do 06.09.2013 r.

od 06.09.2013 r. do 13.09.2013 r.

 1.  

Waldemar Adamczak – Indywidualne gospodarstwo rolne Nieborza 29, 64-212 Nieborza

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodnościekowa

od 01.01.2012 r. do 19.06.2013 r.

od 12.06.2013 r. do 22.07.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ATUT" Sp. z o.o. – Stacja Paliw w Rakoniewicach Rakoniewice ul. Grodziska 51, 62-067 Rakoniewice

problemowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 21.06.2012 r. do 05.07.2013 r.

od 21.06.2012 r. do 05.07.2013 r.

 1.  

Lech Kowalewski – indywidualne gospodarstwo rolne Wojciechowo 13, 64-212 Siedlec

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka ściekowa

od 01.01.2013 r. do 12.07.2013 r.

od 27.06.2013 r. do 12.07.2013 r.

 1.  

Usługi Komunalne Krzysztof Szramka Chobienice 181, 64-212 Chobienice

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka ściekowa

od 01.01.2012 r. do 08.08.2013 r.

od 12.07.2013 r. do 08.08.2013 r.

 1.  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze – Odazotownia Grodzisk w Snowidowie, Snowidowo 62-065 Grodzisk Wlkp.

kompleksowa

gospodarka wodnościekowa, odpady, poważne awarie

od 14.08.2012 r. do 23.07.2013 r.

od 23.07.2013 r. do 26.07.2013 r.

 1.  

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wolsztynie – Przyzakładowa oczyszczalnia ścieków ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn

problemowa

gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 20.09.2013 r.

od 03.09.2013 r. do 20.09.2013 r.

 1.  

Odlewnia Żeliwa "Śrem" SA, ul. Staszica 1 63-100 Śrem

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 01.01.2013 r.

od 20.08.2013 r. do 05.09.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Śremie S.A.ul.Staszica 6, 63-100 Śrem

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 01.01.2013 r.

od 26.09.2013 r. do 04.10.2013 r.

 1.  

Meble Jarocińskie Sp. z o.o. ul. Powstańców Wlkp. 3 64-030 Śmigiel

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 01.01.2013 r.

od 20.06.2013 r. do 04.07.2013 r.

 1.  

GÓRNY Sp. z o.o., Wiatrakowa 27, 64-020 Czempin

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 01.01.2013 r.

od 29.08.2013 r. do 19.09.2013 r.

 1.  

Jarosław Górny PIECZARKARSTWO, Wiatrakowa 27, 64-020 Czempin

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 01.01.2013 r.

od 29.08.2013 r. do 04.09.2013 r.

 1.  

HURTOWNIA OGÓLNOSPOZYWCZA "CYTRUS" WOJCIECHOWSKI PIOTR,GOSTYN, UL. WROCŁAWSKA 252, 63-800 Gostyn,

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami

od 01.01.2011 r. do 01.01.2013 r.

od 10.08.2013 r. do 13.08.2013 r.

 1.  

Marcin Stefaniak Zakład Usługowy – Elektromechanika Pojazdów Samochodowych, Szkolna, 63-830 Pepowo,

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 01.01.2013 r.

od 04.07.2013 r. do 10.07.2013 r.

 1.  

OGRODNICTWO ALINA ANTKOWIAK, ul. Zachodnia 21, 64-140 Włoszakowice

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 01.01.2013 r.

od 13.08.2013 r. do 20.08.2013 r.

 1.  

"GUMBLACH" S.C. Tomasz Mołdrzyk, Irena Mołdrzyk, ul. Powstańców Chocieszyńskich 15, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

od 01.01.2011 r. do 01.01.2013 r.

od 23.07.2013 r. do 25.07.2013 r.

 1.  

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. Nowopolna 5 67-400 Wschowa Oczyszczalnia scieków w Mościszkach

problemowa

gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 05.07.2013 r.

od 13.06.2013 r. do 05.07.2013 r.

 1.  

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny Pawłowice ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice Oczyszczalnia w Robczysku

problemowa

gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 12.07. 2013 r.

od 20.06.2013 r. do 12.07.2013 r.

 1.  

Bogdan Marciniak, Zajazd „U Bogdana” Rakoniewice Wieś 6 b 62-067 Rakoniewice

pozaplanowa na wniosek

gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 20.08.2013 r.

od 16.07.2013 r. do 20.08.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Katarzyna i Włodzimierz Siecla Śląskowo 36 63-930 Jutrosin

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 24.07.2013 r.

od 19.07.2013 r. do 24.07.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Dariusz Franciszek Pospiech Śląskowo 44 63-930 Jutrosin

kompleksowa

gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013 r. do 25.07.2013 r.

od 19.07.2013 r. do 25.07.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Eugeniusz i Maria Szymkowiak Domaradzice-Borek 80 63-930 Jutrosin

kompleksowa

gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami, gospodarka nawozami naturalnymi

od 01.01.2013 r. do 18.09.2013 r.

od 06.09.2013 r. do 18.09.2013 r.

 1.  

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "SANBUD" SP. Z O.O., ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem , Obiekt w Pyszacej

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2013 r. do 18.09.2013 r.

od 22.08.2013 r. do 17.09.2013 r.

 1.  

Wodociągi Gminne Sp. z o.o. w Pakosławiu ul.Leśna 42 , 63-920 Pakosław Oczyszczalnia w Chojnie

problemowa

gospodarka wodno- ściekowa, gospodarka odpadami

od 01.01.2012 r. do 18.09.2013 r.

od 11.09.2013 r. do 23.09.2013 r.

 1.  

Ferma Drobiu-Joanna Giżewska, Słupia Kapitulna 86, 63-900 Rawicz

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2012r. do 05.07.2013r.

od 14.06.2013r. do 05.07.2013r.

 1.  

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy, ul. Dożynkowa 5, 64-050 Wielichowo, Ferma Drobiu w Augustowie

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2012r. do 13.08.2013r.

od 31.07.2013r. do 13.08.2013r.

 1.  

Zootechniczny Zakład Doświadczalny “Pawłowice”, ul. Mielżyńskich 14, 64- 112 Pawłowice, Ferma Trzody w Robczysku

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2012r. do 21.05.2013r.

od 11.04.2013r. do 22.05.2013r.

 1.  

Ferma Drobiu Czesław Piasecki, Radoszkowo I/19, 63-130 Książ Wlkp.

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2012r. do 26.09.2013r.

od 20.09.2013r. do 26.09.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Marian Smolarek Parsko 7, 64-030 Śmigiel

pozaplanowa interwencyja

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do19.07.2013r.

od 01.07.2013r. do19.07.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Eugeniusz Śląski Domachowo 85, 63-840 Krobia

pozaplanowa interwencyja

ochrona powietrza, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 02.08.2013r.

od 17.07.2013r. do 02.08.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Piotr Polowczyk Domachowo 62, 63-840 Krobia

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 02.08.2013r.

od 17.07.2013r. do 02.08.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Jan Kobus Domachowo 87, 63-840 Krobia

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 02.08.2013r.

od 17.07.2013r. do 02.08.2013r.

 1.  

BM Kobylin Sp. z .o. o. Gospodarstwo Rolne Brześnica 7, 63-140 Dolsk

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnym

 od 01.01.2013r. do 29.08.2013r.

 od 08.08.2013r. do 29.08.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne MarianSmolarek Parsko 7, 64-030 Śmigiel – grunty w Starym Bojanowie

pozaplanowa interwencyjna

gospodarska nawozami naturalnym

od 01.01.2013r. do 18.09.2013t.

od 01.01.2013r. do 18.09.2013t.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Wiktor Stencel Tworzanki 17, 64-130 Rydzyna

pozaplanowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka nawozami naturalnymi.

od 01.01.2013r. do 27.09.2013r.

od 10.09.2013r. do 27.09.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Dariusz Wojtyczka Sikorzyn 6, 63-900 Rawicz

pozaplanowa inna niż interwencyjna interwencyjna

gospodarska nawozami naturalnym

od 01.01.2013r. do 18.09.2013t.

od 10.09.2013r. do 18.09.2013t.

 1.  

Ferma Drobiu Andżelina Król – Ceglarek Kiełpiny 50, 64-232 Tuchorza

kompleksowa

ochrona powietrza, hałas, gospodarka wodnościekowa, odpady.

od 01,01,2012r. do 29.07.2013r.

od 25.06.2013r. do 29.07.2013r.

 1.  

Dach Komplex Tartak S.C. Angelina Musrek i Łukasz Wysocki ul. Leśna 26, Starty Lubosz , 64-000 Kościan

pozaplanowa interwencyjna

hałas

od 19.06.2013r. do 01.07.2013r.

od 19.06.2013r. do 01.07.2013r.

 1.  

Kowalksi Opakowania z Tektury Przemysław Kowalski Dobramyśl 3 AB, 64-113 Osieczna

pozaplanowa interwencyjna

hałas

od 01.01.2012r. do 15.07.2013r.

od 17.06.2013r. do 15.07.2013r.

 1.  

GAWROŃSKI Sp. z o. o. ul. 10 Lutego 4/3, 81-366 Gdynia Oddział Śrem ul. Powale 1, 63-100 Śrem

pozaplanowa interwencyjna

hałas

od 01.01.2012r. do 10.09.2013r.

od 12.06.2013r. do 10.09.2013r.

 1.  

Tartak Bogdan Michalski Racot ul. Szkolna 23, 64-000 Kościan

pozaplanowa interwencyja

hałas

od 01.01.2013r. Do 23.07.2013r.

od 15.07.2013r. do 23.07.2013r.

 1.  

KAWU Sp. z o. o. ul. Kwiatowa 8, 64-111 Lipno

pozaplanowa interwencyja

hałas

od 01.01.2013r. do 23.07.2013r.

od 17.07.2013r. do 23.07.2013r.

 1.  

Ferma Hodowlana Drobiu Aleksander Kaminiarz ul. Zachodnia 30, 64-140 Włoszakowice

pozaplanowa interwencyjna

hałas

od 01.01.2013r. do 23.08.2013r.

od 17.07.2013r. do 02.08.2013r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Edyta Paluch Al.. Niepodległości 5/2, 59-300 Lubin OP.H.U. Ogródek LECH Boszkowo -Letnisko ul. Dominicka 20, 64-140 Włoszakowice

pozaplanowa interwencyjna

hałas

od 14.08.2013r. do 28.08.2013r.

od 14.08.2013r. do 28.08.2013r.

 1.  

Zakład Spawalniczo – Ślusarski Mariusz Adamczak Snowidowo 10, 62-065 Grodzisk Wlkp.

pozaplanowa interwencyjna

hałas

od 01.01.2013r. do 12.08.2013r.

od 03.09.2013r. do 12.08.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Dariusz Stępczak ul. Spółdzielcza 5c, 64-234 Przemęt

pozaplanowa interwencyjna

hałas

od 01.01.2013r. do 19.09.2013r.

od 03.09.2013r. do 19.09.2013r.

 1.  

KAWU Sp. z o. o. ul. Kwiatowa 8, 64-111 Lipno

pozaplanowa interwencyja

hałas, gospodarka ściekowa, odpady.

od 01.01.2013r. do 20.09.2013r.

od 04.09.2013r. do 20.09.2013r.

 1.  

EKOPNEUM POLSKA Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ul. Rakoniewicka 38, 62-065 Grodzisk Wlkp.

pozaplanowa inna niż interwencyja

hałas

od 26.06.2013r. do 24.09.2013r.

od 26.06.2013r. do 24.09.2013r.

Piła

 1.  

AUTO-MONI Monika Wilczewska – Złotów

pozaplanowa interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

04.07.-16.07.2013

 1.  

Farmutil HS – PILUTIL – Śmiłowo

pozaplanowa interwencyjna

Sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony powietrza przez prowadzących instalacje energetycznego spalania paliw określonych w roz. Ministra Środowiska z dnia 22.04.2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Ocena sposobu eksploatacji urządzeń i instalacji w zakresie ograniczania emisji związków odoroczynnych.

bieżący

10.07.-25.07.2013 r.

 1.  

PLP S.A. Piła

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa funkcjonowania zakładów będących potencjalnymi sprawcami poważnych awarii.

bieżący

11.07.-31.07.2013 r.

 1.  

Auto Handel Export-Import S. Szulc – Szamocin

planowa kompleksowa

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

bieżący

19.07.-08.08.2013 r.

 1.  

OLPP Baza Paliw Nr 4 – Rejowiec

planowa kompleksowa

Utrzymanie właściwego stanu bezpieczeństwa funkcjonowania zakładówbędących potencjalnymi sprawcami poważnych awarii.

bieżący

06.09.-27.09.2013 r.

 1.  

DEJAVU Auto-Komis Agnieszka Gondek – Piła

pozaplanowa interwencyjna

Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez wprowadzających do kraju baterie i akumulatory.

bieżący

11.09.-26.09.2013

 1.  

Firma H-U ELMAR Elżbieta Wyrzykiewicz – Chodzież

pozaplanowa interwencyjna

Ocena przestrzegania wymagań ochr. środ. przez prowadzącego instalacje do zdobienia białej porcelany. Sprawdzenie zasadności złożonej skargi na nieprawidłowości z zakresu ochrony środowiska.

bieżący

09.09.-23.09.2013

 1.  

PW LERS – Rudki – Gorzelnia w Ciszkowie

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

21.08.-29.08.2013

 1.  

Gospod. Rolne – Ireneusz Orłowski – Podróżna 21 gm. Krajenka

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

02.09.-26.09.2013

 1.  

ZGKiM Łobżenica – oczyszczalnia Liszkowo

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

06.09.-30.09.2013

 1.  

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NNMP – Tarnówka

planowa problemowa

Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska.

bieżący

09.07.-17.07.2013

 1.  

PHU ADIEMUS Dorota Zalwert – Margonin

pozaplanowa interwencyjna

Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska. Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.

bieżący

05.07.-22.07.2013

 1.  

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NNMP – Tarnówka

pozaplanowa interwencyjna

Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska. Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.

bieżący

03.09.-12.09.2013

 1.  

LAS-OGRÓD Mirosław Jędrzejczyk – Złotów

planowa kompleksowa

Nadzór nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu podlegającymi ocenie zgodności w zakresie spełniania zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska.

bieżący

16.09.-25.09.2013

 1.  

Gmina Szydłowo, Jaraczewo 2, – kanalizacja opadowa Dolaszewo

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

10.06.-12.07.2013

 1.  

Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o. w Czarnkowie – oczyszczalnia ścieków Czarnków

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

17.07.-31.07.2013

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej Lipka

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

08.07.-23.07.2013

 1.  

Zakład Produkcji Karmy dla Zwierząt "Dolina Noteci", Zakłady Mięsne Łmeat Łuków S. A., Polanowo 27A, 89-300 Wyrzysk

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

01.07.-15.07.2013

 1.  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie – Oczyszczalnia ścieków w Debrznie Wsi

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

08.07.-11.07.2013

 1.  

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Złotów – Oczyszczalnia ścieków Złotów – Blękwit

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

12.09.-27.09.2013

 1.  

Spółka Wodno Ściekowa Gwda Spółka z o.o. ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła . – Oczyszczalnia ścieków Piła

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

04.09.-24.09.2013

 1.  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. – Oczyszczalnia ścieków w Radawnicy

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

06.09.-25.09.2013

 1.  

PACK Service – Rogoźno

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

31.07.-23.08.2013

 1.  

Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA – Piła Płotki

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

21.08.-05.09.2013

 1.  

Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA – Piła

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

28.08.-13.09.2013

 1.  

UMiG Margonin

pozaplanowa na wniosek

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

18.07-12.08.2013

 1.  

GiM Ujście – składowisko w Mirosławiu

pozaplanowa na wniosek

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

29.08.-20.09.2013

 1.  

Rhenus Recycling Polska – Zakład Przerobu Stłuczki Szklanej – Piła

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

25.07.-20.08.2013

 1.  

Philips Lighting Poland S.A. – Piła

planowa problemowa

 Sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej. Eliminowanie nielegalnej działalności w zakresie recyklingu pojazdów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO.

bieżący

04.09-30.09.2013

 1.  

Zakład Rolniczo-Przemysłowy ”Farmutil HS” S.A. Zakład "PILUTIL", Śmiłowo

pozaplanowa interwencyjna

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

27.08.-20.09.2013

 1.  

LUDWIK-STYL Jacek Twaróg – Rogoźno

planowa problemowa

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO.

bieżący

02.07.-12.07.2013

 1.  

ECOR PRODUCT Sp. z o.o. – Drukarnia Damasławek

planowa kompleksowa

Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, z których emitowane są LZO.

bieżący

22.08.-24.09.2013

 1.  

FAM Grupa Kapitałowa S.A. – Oborniki

planowa problemowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki dowód lub doziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych 6.Kontrola podmiotów wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

14.06.-10.07.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Danuta i Marek Oko – Stróżewko gm. Chodzież

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Kontrola przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

bieżący

19.09.-25.09.2013

 1.  

Kaczory Veneer Sp. z o.o. – Kaczory

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

12.09.-27.09.2013

 1.  

Bogusław Wiśniewski "BOWI" Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe. 62-290 Gołaszewo 8, Gmina Mieścisko

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

06.09.-30.09.2013

 1.  

IG Polska Spółka z o.o., Sady 37, 62-100 Wągrowiec

planowa problemowa

Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

30.08.-24.09.2013

 1.  

AN-WOJ TRANS Anna Nowak, Targowa 20, 89-310 Łobżenica

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

21.08.-05.09.2013

 1.  

PHU ADIEMUS Dorota Zalwert, ul. Powstańców Wlkp. 61, 64-830 Margonin dot. Dyskoteki

pozaplanowa interwencyjna

Ograniczenie uciążliwości dotyczącej emisji hałasu do środowiska

bieżący

16.08.-26.08.2013

 1.  

GEHE Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 82, 64-980 Trzcianka

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

bieżący

18.06.-11.07.2013

 1.  

SAPA Aluminium – Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

05.07.-12.07.2013

 1.  

PZZ Wałcz – Ferma Brojlerów Kurzych – Kostrzynek

planowa problemowa

Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

bieżący

19.06.-12.07.2013

 1.  

Gmina Budzyń

planowa problemowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

bieżący

04.09.-30.09.2013

 1.  

Miasto Wągrowiec

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w 10% gmin w zakresie wynikającym ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

bieżący

30.08.-27.09.2013

 1.  

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Hygea Czesław Golik, Kosciuszki 96, 64-700 Czarnków

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

25.07.-09.08.2013

 1.  

Komputerowe Wyważanie Kół Wulkanizacja Auto Myjnia mgr Stanisław Obydź, Rolna 2A, 64-610 Rogozno

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

02.07.-17.07.2013

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STAL-BUD Izabela Przybylska, Jankowo 1/3, 62-100 Wagrowiec

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

06.08.-19.08.2013

 1.  

Gabinet Weterynaryjny VET-CENTRUM Jerzy Ilnicki, Kosciuszki 12, 64-800 Chodziez

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

11.07.-26.07.2013

 1.  

Browar Czarnków Warzelnia 1, Browarna 1, 64-700 Czarnków,

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

05.09-24.09.2013

 1.  

"Raz Tools" Piotr Trzaskalski Motylewska 24, 64-920 Piła,

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Eliminowanie nielegalnej działalnosci w zakresie recyklingu pojazdów oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

bieżący

01.08.-09.08.2013

 1.  

Lotos Paliwa Sp. z o. o. Stacja paliw nr 773 w Pile, ul.Okrzei, 64-920 Piła

pozaplanowa inwestycyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

15.07.-31.07.2013

 1.  

POLSTER S.C. Waldemar Linda, Jacek Kuczynski, ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

12.07.-19.07.2013

 1.  

Wielkopolskie Centrum Recyklingu Katarzyna Traczyk, ul. Witosa 5, 77-430 Krajenka

pozaplanowa interwencyjna

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

09.07.-23.07.2013

 1.  

Przedsiebiorstwo Gastronomiczne "ALI BABA" Abed Alqader Matar, Winiary 46 A, 64-710 Połajewo

planowa kompleksowa

Ocena wypełniania wymogów w zakresie postepowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi

bieżący

19.06.-05.07.2013

 1.  

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Noris" Waldemar Sopolinski CHŁODNIA Jastrowie, Grunwaldzka 9, 64-915 Jastrowie

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki do wód lub do ziemi pod katem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych.

bieżący

25.07.-21.08.2013

 1.  

Gmina Wyrzysk – kanalizacja opadowa

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki dowód lub doziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

14.06.-10.07.2013

 1.  

FPHU ALDMET Dariusz Cichecki – Wrząca gm. Trzcianka

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki dowód lub doziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi,

bieżący

02.07.-17.07.2013

 1.  

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy – Bądecz, gm. Wysoka

pozaplanowa interwencyjna

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki dowód lub doziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

20.06.-11.07.2013

 1.  

Oczyszczalnia ścieków – Parkowo, gm. Rogoźno

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki dowód lub doziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi.

bieżący

24.07.-08.08.2013

 1.  

OKECHAMP S.A. – Zakład w Borucinie

planowa problemowa

Kontrola podmiotów wprowadzajacych scieki dowód lub doziemi pod kątem sprawdzenia przestrzegania prawa i decyzji administracyjnych

bieżący

09.08.-23.08.2013

Poznań

 1.  

Marek Jeżewski Marex K/M siedziba: ul. Działkowa 23, 62-004 Czerwonak, miejsce wykonywania działalności oraz adres do korespondencji: ul. Gdyńska 23, 62-004 Czerwonak.

interwencyjna kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

2013r. (styczeń-czerwiec)

19.06.2013r. – 04.07.2013r.

 1.  

Zakład Kamieniarski Leon Andrzej Haak, ul. Nowa 6A, 64-510 Wronki

interwencyjna problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem emisji hałasu.

2013

19.06.2013r.-04.07.2013 r.

 1.  

TESAT Sp. z o.o., ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań

interwencyjna problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem emisji hałasu.

2013

14.06.2013r.-01.07.2013 r.

 1.  

DHL EXPRESS (Poland) Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02 – 823 Warszawa, parking w miejscowości Żerniki działki nr 48/14 i 48/17 gm. Kórnik

interwencyjna problemowa

zanieczysczenie gleby

bieżący

28.06.-02.07.2013 r.

 1.  

Poznańska Palarnia Kawy ASTRA Sp.z o.o., ul. Garbary 114 61-757 Poznań

kompleksowa wynikajaca z planu

ochrona powietrza, gospodarka odpadami,gospodarka wodno-ściekowa,hałas

2012-+stan bieżący2013

13.08-29,08.2013r.

 1.  

Aquanet S.A.ul.Dolna Wilda 126,61-492 Poznań Statek Spulchniacz Wodnik miejsce kontroli Krajkowo k/Mosiny rz.Warta

problemowa wynikajaca z planu

ochrona powietrza ,

Iv-V/II.2013r.

08.08-23.08.2013r.

 1.  

PHOENIX CONTACT WIELKOPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Celna 5, 64-300 Nowy Tomyśl

kompleksowa wynikająca z planu

ochrona powietrza, gospodarka odpadami,gospodarka wodno-ściekowa,hałas

2012r.i bieżący 2013r.

4.09-19.09.2013r.

 1.  

MARMITE S.A. Zakrzewo k/Poznania ul. Przemysłowa 4 62-070 Dopiewo

pozaplanowa kompleksowa interwenycyjna dot.Hałasu

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

bieżący 2013

3.10-18.10.2013r.

 1.  

„NOWAK” Przemysław Nowak, Pierwoszewo 10 , 64-510 Wronki, gmina Wronki,

pozaplanowa inna niż interewncyjna

ochrona powietrza, hałas

 bieżący 2013r.

27.07-4.08.2013r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMPLEXMŁYN Sp. z o.o. ELEWATOR ZBOŻOWY CZEWONAK ul. Gdyńska 147, 62-004 Czerwonak

pozaplanowa problemowa interwencyjna

ochrona powietrza, gospodarka odpadami,gospodarka wodno-ściekowa,hałas

2012r.bieżący 2013r

27.06-4.07.2013r.

 1.  

Obiekt handlowy BIEDRONKA ul. Marcelińska 77, 60-341 Poznań woj. wielkopolskie

pozaplanowaproblemowa interwenycyjna dot.Hałasu

hałas

bieżący

29.08-13.09.2013r.

 1.  

Falko Piękne Światło Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań

Pozaplanowa inna niż interwencyjna

wszystkie komponenty

2012 – I półrocze 2013 r.

13 sierpnia 2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Usługowo-Handlowe Hurt-Detal ILOART Antoni Kubasik, ul. Mickiewicza 21,


62-240 Trzemeszno

Planowa

wszystkie komponenty

2012 – I półrocze 2013 r.

20 – 29 sierpnia 2013 r.

 1.  

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowe ELMET S.A., ul. Obodrzycka 67, 61-249 Poznań

Planowa

wszystkie komponenty

2012 – I półrocze 2013 r.

06 – 22 sierpnia 2013 r.

 1.  

HAMA Polska Sp. z o.o., Robakowo, ul. Poznańska 5, 62-023 Gądki

Planowa

wszystkie komponenty

2012 – I półrocze 2013 r.

11 – 26 września 2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IGLO-HURT-SERWIS Wojciech Wierzbicki, ul. Krasińskiego 4, 60-830 Poznań. Zakład przetwarzania: ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań

problemowa

odpady – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

II półrocze 2012 – I półrocze 2013 r.

17 września – 01 października 2013 r.

 1.  

Aquanet S. A. ul. Dolna Wilda 126, 61 – 492 Poznań Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków ul. Serbska 3

problemowa

ścieki, odpady, osady ściekowe, opłaty, emisja do powietrza

VII.2012 – VI.2013

12 – 24.07.2013

 1.  

Gospodarstwo rolne A. Linka ul. Kasztanowa 3, Dębienko, 62 – 060 Stęszew, kurnik w Zamysłowie

kompleksowa

ochrona powietrza, ścieki, odpady, opłaty, hałas

2010 – VI.2013

17 – 30.09.2013

 1.  

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Nowe Życie" Tuczępy 10 A, 64 – 421 Kamionna

interwencyjna, problemowa

ochrona powietrza, woda, ścieki, odpady, nawozy naturalne, opłaty

2013

11 – 31.07.2013

 1.  

Krystek Leszek P.P.H.U. Borówiec ul. Kempingowa 24, 62-023 Gądki,

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa,

2013r. (styczeń – lipiec)

24.07.2013r. – 07.08.2013r.

 1.  

Tomasz Jędrzejczak Mechanika Pojazdowa – Transport siedziba:ul. J. Piłsudskiego 106/7, 61-246 Poznań, miejsce wykonywania czynności kontrolonych: ul. Morzyczańska 12, 61-252 Poznań

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa,

2013r. (styczeń – lipiec)

24.07.2013r. – 06.08.2013r.

 1.  

JUTRZENKA COLIAN Zakład w Poznaniu siedziba: ul. Zdrojowa 1, 62-860 Opatówek miejsce wykonywania działalności: ul. Św. Wawrzyńca 11, 62-539 Poznań

problemowa

ochrona przed hałasem

2013r. stan bieżący

20.08.2013r. – 04.09.2013r.

 1.  

MIRROR Ewa Orzechowska ul. Książęca 47, 61-361 Poznań

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

2012r. i 2013r. (do lipca)

21.08.2013r. – 06.09.2013r.

 1.  

PIACH-ZIEM Handel, Przetwórstwo, Sprzedaż Kazimierz Pietrus


siedziba: Gruszczyn ul. Swarzędzka 89, 62-006 Kobylnica


miejsce wykonywania działalności: działki o numerach ewidencyjnych nr 313/4, 313/5 i 315 położone w Gruszczynie

kompleksowa

odpady, ochrona przed hałasem

2013r. (styczeń-lipiec)

04.09.2013r. – 18.09.2013r.

 1.  

NIJHOF – WASSINK Sp. z o.o. Oddział Tarnowo Podgórne ul. Krucza 2, 62-080 Tarnowo Podgórnesin

kompleksowa

odpady, ochrona powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, ochrona przed hałasem

2012r. i 2013r. (do września)

19.09.2013r. – 04.10.2013r.

 1.  

H.Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. 60-965 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. 223/229

problemowa

ochrona przed hałasem

2013

09.09.2013. – 30.09.2013.

 1.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "DANMARKOM" Sp. z o.o. ul. Sanocka 17b, 61-315 Poznań

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2012, 2013

01.08.2013. – 08.08.2013.

 1.  

UNILEVER POLSKA S.A. Zakład Produkcyjny w Poznaniu 60-960 Poznań ul. Bałtycka 43

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2012, 2013

11.07.2013. – 19.07.2013.

 1.  

HERMES POLSKA Sp. z o.o. 62-023 Gądki, ul. Towarowa3

kompleksowa

ochrona powietrza, gospodarka odpadami

2012, 2013

18.09.2013 – 24.04.2013.

 1.  

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TIP-TOPOL” Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska, m. kontroli: Polska Wieś 15, 62-010 Pobiedziska

kompleksowa

gospodarka wodna, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012 r., stan bieżący

19.07.2013 r. do 05.08.2013 r.

 1.  

Rosiak Henryk Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, ul. Poznańska 75, 62-010 Pobiedziska

kompleksowa

gospodarka wodna, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, bieżący

10.07.2013 r. do 25.07.2013 r.

 1.  

Gmina Sieraków, ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków, m. kontroli: Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Grobia

problemowa

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012 r., stan bieżący

16.09.2013 r. do 01.10.2013 r.

 1.  

Gmina Kwilcz, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz

problemowa

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, stan bieżący

27.09.2013 r. do 14.10.2013 r.

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz

problemowa

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012, stan bieżący

10.09.2013 r. do 25.09.2013 r.

 1.  

„Majewski Recykling” Maciej Majewski, Plewiska, ul. Żytnia 54, 62-004 Komorniki, m. kontroli: Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 157, gmina Tarnowo Podgórne

interwencyjna

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

stan bieżący

05.09.2013 r. do 20.09.2013 r.

 1.  

Miasto Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, m. kontroli: Wyrobisko pożwirowe, ul Kokoszki-Kostrzewskiego w Gnieźnie, dz. ewid. nr 1/8, arkusz 83

Pozaplanowa inna niż interwencyjna

gospodarka odpadami

2012 r., stan bieżący

03.07.2013 r. do 25.07.2013 r.

 1.  

Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, m. kontroli: oczyszczalnia ścieków w Czerniejewie

interwencyjna

gospodarka ściekowa, opłaty za korzystanie ze środowiska

Stan bieżący

23.07.2013 r. do 06.08.2013 r.

 1.  

Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Dworcowa14, 62-270 Kłecko

problemowa, planowa

gospodarka wodnościekowa, odpadowa,

2013 r.

3-17.10.2013

 1.  

BM Kobylin Sp. z o.o., ul.1 Maja 3, 63-760 Zduny

 pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka wodnościekowa i odpadowa

2013r.

20.08. – 25.09.2013.

 1.  

Gospodarstwo rolne Marian Kaczmarek, Ceradz Kościelny ul. Jankowicka 16, 62-080 Tarnowo Podgórne

 pozaplanowa, inna niż interwencyjna

gospodarka wodnościekowa i odpadowa

2013 r.

11.07. – 25.07.2013r.30.11.2012. – ??

 1.  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. ul. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki

 pozaplanowa, interwencyjna

gospodarka wodnościekowa i odpadowa

2013 r.

4.07 – 19.07.2013.

 1.  

Gmina Łubowo Łubowo 1 62-260 Łubowo miejsce kontroli: Oczyszczalnia ścieków w m. Dziekanowice

Planowa, problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej

2012 r., stan bieżący 2013 r.

02.09.2013 r. – 16.09.2013 r.

 1.  

Gmina Łubowo Łubowo 1 62-260 Łubowo miejsce kontroli: Oczyszczalnia ścieków w m. Łubowo

planowa, problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej

2012 r., stan bieżący 2013 r.

27.08.2013 r. – 10.09.2013 r.

 1.  

Gmina Łubowo Łubowo 1, 62-260 Łubowo miejsce kontroli Oczyszczalnia ścieków w m. Przyborowo

planowa, problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej

2012 r., stan bieżący 2013 r.

27.08.2013 r. – 10.09.2013 r.

 1.  

INTRAC Polska Sp. z o.o. Wolica Al..Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn miejsce kontroli: INTRAC Polska Sp. z o.o. Oddział Poznań ul. Platynowa 16, 62- 052 Komorniki

Pozaplanowa, interwencyjna

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej

 2012 r., stan bieżący 2013 r.

02.07.13 r. – 23.07.13 r.

 1.  

P H U "KUJAWA" Tadeusz Kujawa ul. Sienkiewicza 31, 62-031 Luboń

Pozaplanowa, interwencyjna

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

2012 r.

22.08.13 r. – 06.09.13 r.

 1.  

P H U KUJAWA TJA KUJAWA s.c. ul. Sienkiewicza 31, 62-031 Luboń

Interwencyjna, problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

stan bieżący 2013 r.

13.08.13 r. – 29.09.13 r.

 1.  

AQUANET S. A. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań Centralna Oczyszczalnia Ścieków dla m. Poznania w Koziegłowach

planowa, problemowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

12.07.13 r. – 24.07.13 r.

 1.  

HEMPEL MANUFACTIRING (POLAND) Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 2, Niepruszewo 64 – 320 Buk

kompleksowa

przeciwdziałanie wystąpienia poważnej awarii

 2012, I półrocze 2013 r.

12.09. -26.09.2012

 1.  

DYNEA Sp. z o.o. ul. Fabryczna 4, 62 – 240 Trzemeszno

kompleksowa

przeciwdziałanie wystąpienia poważnej awarii

2011, I pół. 2012

23.07.-30.07.2013

 1.  

Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu Lech Browary Wielkopolski ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań

problemowa

gospodarka odpadami

2012 r.

12.07.-16.07.2013 r

 1.  

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DUET” Andrzej Mateja, ul. Poznańska 1a, 62 – 066 Granowo, baza paliw: ul. Kolejowa 36, 64 – 300 Nowy Tomyśl

problemowa

przeciwdziałanie wystąpienia poważnej awarii

2011r, 2012r.

04.07.-19.07.2013 r

 1.  

Engcon Poland Sp. z o. o. ul. Cisowa 15, Niepruszewo, 64 – 320 Buk

kompleksowa

gospodarka odpadami

2012r., 2013r.

20.08.-30.08.2013

 1.  

Fabryka Okien i Drzwi SAPOR Sp. z o.o. ul. Poznańska 39, Niepruszewo, 64 – 320 Buk

kompleksowa

gospodarka odpadami

2012r., 2013r.

20.08. – 04.09.2013 r.

 1.  

„AGROM” Przemysław Pruchniewski, Łubowo 15E, 62 – 260 Łubowo

problemowa

ochrona przed hałasem, gospodarka wodnościekowa

2013 r.

23.07.-30.07.2013 r.

 1.  

„AGROM” Przemysław Pruchniewski, Łubowo 15E, 62 – 260 Łubowo

problemowa

ochrona przed hałasem

2013 r.

06.09.-17.09.2013 r.

 1.  

Janusz Żygadło Zakład Usługowy ul. Kutrzeby 14, 62 – 020 Swarzędz

kompleksowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza

2013 r.

03.07.-12.07.2013

 1.  

Król Mariusz Firma Handlowa – Usługowa „TRANSZŁOM” Pamiątkowo ul. Szkolna 3B lok.6 64 – 514 Pamiątkowo, punkt skupu złomu ul. Golęcińska 1, 62 – 090 Rokietnica

problemowa

gospodarka odpadami, ochrona powietrza, ochrona przed hałasem

2012r., 2013r.

05.09.-20.09.2013

 1.  

„JC” Sp. z o.o. Kalina 25, 62 – 200 Gniezno

kompleksowa

gospodarka odpadami

2013r.

21.08.-30.08.201

 1.  

Marek Adamczyk WPHU „AMOS GLASS RECYKLING”, ul. Poznańska 29, Czapury, 61-160 Poznań, miejsce kontroli: ul. Kręta, Czapury (działka o nr ewid. 151/2)

Interwencyjna, problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

23.08.2013 r. – 30.08.2013 r.

 1.  

BROS Sp. J. B. P. Miranowscy, ul. Sokoła 7/6, 60-644 Poznań, miejsce kontroli: ul. Druskiennicka 8/10, 60-476 Poznań

Planowa, kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

19.09.13 r. – 04.10.13 r.

 1.  

Technika Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań

Planowa, problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

29.07.13 r. – 22.08.13 r.

 1.  

TULPLAST Ireneusz Socha Sp. J., ul. Wiosenna 27, 62-021 Paczkowo

Interwencyjna, kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem

2012 r., stan bieżący 2013 r.

04.07.13 r. – 19.07.13 r.

 1.  

„Przemysław” Przedsiębiorstwo Usług Komunalno-Transportowych i Drogowych Jan Węgłowski, ul. Poznańska 9, 60-852 Kórnik

Interwencyjna, kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami

2012 r., stan bieżący 2013 r.

30.07.13 r. – 26.08.13 r.

 1.  

Małpka S.A., ul. Wojskowa 6, 60-792 Poznań, miejsce kontroli: sklep Małpka Express, ul. Górna Wilda 71, 61-563 Poznań

Interwencyjna, problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przed hałasem

stan bieżący 2013 r.

23.09.13 r. – 08.10.13 r.

 1.  

Raben Polska Spółka z o.o. Oddział w Gądkach k.Poznania ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki k/ Poznania

kompleksowa

woda, scieki ,powietrze, poważne awarie,gospodarka odpadami, PCB, opłata produktowa

 2012 i stan aktualny

28.08. do 09.09.2013 r.

 1.  

Poznańskie Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Spółka Akcyjna ul. Robocza 4, 61-538 Poznań

kompleksowa

woda, scieki ,powietrze, gospodarka odpadami, PCB, opłata produktowa, poważne awarie

2009- 2012 i stan aktualny

17.07. do 08.08.2013 r.

 1.  

JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn . Adres kontrolowanej działalności ul. Żniwna 3 i 5 w Kostrzynie

kompleksowa

woda, scieki ,powietrze, gospodarka odpadami, PCB, opłata produktowa,SZWO,F-gazy,hałas

 2009/SZWO/, 2012 i stan aktualny

05.08.2013 do 21.08.2013 r.

 1.  

Przemysław Fietz Przedsiębiorstwo Budowlane LITZ ul. Nowina 38, 60-589 Poznań, Miejsce kontroli: Poznańska 91, Puszczykowo

problemowa

woda, scieki ,powietrze,gospodarka odpadami, hałas, PCB, opłata produktowa

 2013 i stan aktualny

11.09. do 23.09.2013 r.

 1.  

Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o. ul. Główna 15 64 – 412 Chrzypsko Wielkie Oczyszczalnia ścieków w Chrzypsku Wielkim

planowa

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami

2011-2013

08.08.2012 r. do 22.08.2012 r.

 1.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 15 62 – 070 Dopiewo oczyszczalnia ścieków w m. Dąbrówka

planowa

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami

2010-2013

12.09.2013 r. do 26.09.2013 r.

 1.  

Hilding Anders Polska Sp. z o.o. ul. Polna 17 62-095 Murowana Goślina

planowa

kompleksowy

2012-2013

19.08.2013 r. do 23.08.2013 r.

 1.  

IMA Polska Sp. z o.o. ul. Polna 21 62 – 095 Murowana Goślina

pozaplanowa interwencyjna

kompleksowy

2012-2013

28.06.2013r. do 12.07.2013

 1.  

P.H.U. „JEŻYK PLUS” S.c. ul. Lotników 1


62-025 Kostrzyn


Sklep „Jeżyk”


ul. Stablewskiego 9


60-213 Poznań

pozaplanowa interwencyjna

hałas

2013

24.07.2013 do 08.08.2013

 1.  

Magdalena i Jerzy Erenz ul. Chabrowa 8, Kicin 62 – 004 Czerwonak przydomowa oczyszczalnia ścieków

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami

2013

28.06.2013

 1.  

Myjnia Parowa F.U.H. „WIDEX” Michał Widerski ul. Gronowa 75 61 – 623 Poznań

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka wodno-ściekowa gospodarka odpadami

2013

29.07.2013 do 06.08.2013

 1.  

Gospodarstwo Rolne Damian Rusinek ul. Obornicka 36 62-001 Chludowo

pozaplanowa interwencyjna

gospodarka nawozami naturalnymi w gospodarstwie

2013

18.07.2013 do 24.07.2013

 1.  

Building Plastics Polska sp. z o.o. Niepruszewo, ul. Świerkowa 16, 64-320 Buk

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i emisji do powietrza

2012r. i do lipca 2013

09.08.2013r. – 27.08.2013r.

 1.  

Fabryka okien i drzwi „DAVEX” Violetta Grześ, Andrzej Grześ Sp. J., Niepruszewo, ul. Brzozowa 10, 64-320 Buk

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i emisji do powietrza

2012 i do lipca 2013

27.08.2013-13.09.2013 r.

 1.  

Kuehne + Nagel Sp. z o.o., ul. Spedycyjna 1, 62-023 Gądki

problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed hałasem

Bieżący 2013

04.07.2013-19.07.2013 r

 1.  

Kreis Pack sp. z o.o., ul.Leśna 22,64-320 Buk/Niepruszewo

kompleksowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i emisji do powietrza

Rok 2012

18.07.2013-02.08.2013 r.

 1.  

P.H.U. NATKA NATALIA RYBIŃSKA, Poznańska 115, 60-185 Skórzewo

problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed hałasem

stan bieżący 2013

06.08.2013-22.08.2013 r.

 1.  

MITSURO RESTAURANTS sp. z o.o., Stary Rynek 56, 61-772 Poznań

problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami i emisji do powietrza

stan bieżący 2013

02.08.2013-20.08.2013 r.

 1.  

TESAT sp. z o.o., ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań

problemowa

Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed hałasem

stan bieżący 2013

18.07.2013-29.07.2013r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Paulina Derda, Piotrowice ul. Jeziorna 34 62-400 Słupca

planowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

2012 r, bieżący

05.09.-20.09.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne "Partner" s.c. Emil Derda, Jędrzej Pietrowicz ul. Berlinga 26, 62-400 Słupca

planowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska

2012 r, bieżący

05.09.-20.09.2013 r.

 1.  

Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Krzysztof Pachura Bukowy Las 18, 63-014 Murzynowo Kościelne

planowa

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

2012 r, bieżący

18.09.-03.10.2013 r.

 1.  

PGNiG SPV 4 Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu ul. Grobla 15 61-859 Poznań

interwencyjna na wniosek skarżącego w sprawie odprowadzania wód opadowych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego oraz zakopywania odpadów

Przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska.

2012-2013 r.

16.07.-24.07.2013 r.

 1.  

BET-EXIM S.A., ul. Pożegowska 1, 62-050 Mosina

interwencja

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

III kwartał 2013r.

11.09.2013r., 18.09.2013r., 26.09.2013r.

 1.  

EDMUND IDKOWIAK "IDMAR" ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY, ul. Zielona 1, 62-050 Krosno

interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

III kwartał 2013r.

18.07.2013r., 23.07.2013r., 31.07.2013r.

 1.  

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA S.C. KATARZYNA GAŁDYŃSKA, ANNA WIERZBIŃSKA, os. Czwartaków 11/22, 62-020 Swarzędz; miejsce prowadzenia kontroli SKLEP WARZYWA-OWOCE, os. Hipolita Cegielskiego 31, 62-020 Swarzędz

interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

III kwartał 2013r.

17.07.2013r., 18.07.2013r., 26.07.2013r.

 1.  

PORT LOTNICZY POZNAŃ-ŁAWICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań

interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

III kwartał 2013r.

27.06.2013r., 01.07.2013r., 02.07.2013r., 03.07.2013r., 04.07.2013r.,12.07.2013r.

 1.  

ANTON ROHR – LOGISTYKA SP. Z O.O., ul. Gnieźnieńska 69, 61-015 Poznań; miejsce prowadzenia kontroli Anton Rohr – Logistyka Sp. z o.o., Magazyn w Mosinie, ul. Gałczyńskiego 7, 62-050 Mosina

interwencyjna

Kontrola z zakresu przestrzegania przepisów ochrony środowiska – ochrony przed hałasem

III kwartał 2013r.

23.09.2013r., 04.09.2013r.

 1.  

Wacław Kozłowski, Ruchocin 32, 61-230 Witkowo

interwencyjna

gospodarak odpadami, nielegalny demontaż pojazdów samochodowych

bieżący

26.06.2013 – 01.07.2013

 1.  

EKOS Poznan Sp. zo.o., ul. Krańcowa 12 61-002 Poznań

interwencyjna

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

bieżący

30.08.2013 – 13.09.2013

 1.  

F.C. INSTAL -BUD Sp. z o.o., ul. Sielska 17 a 60-129 Poznań, m-ce kontroli: Chomęcice, ul. Głuchowska 1

interwencyjna

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

bieżący

19.08.2013-17.09.2013

 1.  

Gospodarka Odpadami Przemysłowymi ARGENTON Arkadiusz Margielewski, ul. Dojazd 6 63-300 Środa Wlkp.

interwencyjna

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012r. I-VI.2013

12.08.2013-22.08.2013

 1.  

Transport Bagażowy Leszek Jonata, ul. Zawilcowa 28, 62-002 Suchy Las

interwencyjna

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012r.. Bieżący

21.06.2013-01.07.2013

 1.  

Zbigniew Garstka , Jankowo Dolne 65, 62-200 Gniezno

pozaplanowa inn aniż interwencyjna

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

bieżący

06.08.-07.08.2013

 1.  

AUTO-HANDEL Pomoc Drogowa Wojciech Antczak, Wiekowo 68, 62-230 Witkowo

pozaplanowa inn aniż interwencyjna

gospodarka odpadami, opłaty za korzystanie ze środowiska

2012r.. Bieżący

09.07-16.07.2013

 1.  

Drop Sp.z o.o. ul.Syta 114 z/1, 02- 987 Warszawa – miejsce kontroli: ul. Zbożowa 1a, 62 – 023 Gądki

kompleksowa – inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględniem gospodarki odpadami w zakresie zbierania odpadów

2012 rok i stan bieżący

22.08.2013 r. – 06.09.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowe POZ-BIKE Jarosław Rądlewski ul.Macieja Palacza 107 a, 60 -273 Poznań

interwencyjna -problemowa

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględniem gospodarki odpadami

stan bieżący

03.09.2013 r. – 13.09.2013 r.

 1.  

Urząd Gminy Nowe Miasto n Wartą ul.Poznańska 14, 63 – 040 Nowe Miasto n/Wartą – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Elżbietowo

problemowa – inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów ochrony środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami w zakresie składowania odpadów

stan bieżący

23.08.2013 r. – 03.09.2013 r.

 1.  

Sater Kórnik Sp. z o.o. Czmoń 73, 62 -035 Kórnik – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Czmoń

problemowa – inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska , ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami w zakresie składowania odpadów

stan bieżący

16.09.2013 r. – 20.09.2013 r.

 1.  

Szpital Kliniczny im.Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul.Szpitalna 27/33, 60 – 572 Poznań

interwencyjna – kompleksowa

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska – w szczególności gospodarki odpadami

2012 r. i stan bieżący

31.07.2013 r. – 26.08.2013 r.

 1.  

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Adam Mulik ul. Leszka 29, 05 – 230 Kobyłka – miejsce kontroli Zakład Recyklingu Dęborzyce , Dęborzyce 11 a, 62 – 045 Pniewy

problemowa – planowa

przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

2012 rok i stan bieżący

20.08.2013 r. – 04.09.2013 r.

 1.  

Veolia Usługi dla Środowiska Recykling Sp. z o.o.ul.Szobiszowicka 1, 44 – 100 Gliwice, miejsce kontroli: sortownia odpadów w m. Rumianek ul.Szkolna 1

kompleksowa – inna niż interwencyjna

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami

2012 rok i stan bieżący

23.07.2013 r. – 07.08.2013 r.

 1.  

Astra Usługi Wielobranżowe Handel Aldona Wesołowska ul.Mścibora 88, 61 – 062 Poznań: miejsce kontroli ul.Północna 1, 61 – 719 Poznań

problemowa – interwencyjna

przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska w szczególności gospodarki odpadami

2013 rok

15.07.2013 r. – 29.07.2013 r.

 1.  

Grupa Astra Plus Sp. z o.o. ul.Mścibora 88, 61 – 062 Poznań miejsce kontroli: ul.Pólnocna 1, 61 – 719 Poznań

problemowa – interwencyjna

przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki odpadami – w szczególności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2013 rok

15.07.2013 r. – 29.07.2013 r.

 1.  

Urbis Sp.z o.o. Zakład Oczyszczania Miasta ul.Chrobrego 21, 62 – 200 Gniezno

problemowa – planowa

przestrzeganie przepisów w zakresie gospodarki odpadami – w szczególności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 2013 r. i stan bieżący

12.09.2013 r. – 27.09.2013 r.