Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)    posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub

b)    zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)    które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)    które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

WIOŚ Poznań

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowa

w złotych

Wartość jednost-kowa

 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

1

Aparat telefoniczny

013/2-41/8

22.12.1993

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

2

Listwa Lestar

013/2-73/00

08.03.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

3

Wentylator

013/2-57/03

16.07.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

4

UPS

013/2-120/03

05.09.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

5

Aparat pomiarowy z wyposażeniem

011/1-12

05.11.1979

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

6

Program komputerowy hałas drogowy dla Windows

020/4/19

28.12.1998

0,00

0,00

Brak wartości użytkowej, zdjąć z ewidencji

7

Program komputerowy MAPINFO

020-14/02

09.12.2002

0,00

0,00

Brak wartości użytkowej, zdjąć z ewidencji

8

Klimatyzator

011/8-28/06

23.10.2006

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

9

Generator wodoru

011/1-44

20.05.1993

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

10

Anemometr cyfrowy

011/1-29

01.02.1993

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

11

Drukarka Mono HP

011/1-163

26.10.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

12

Komputer 486Dx2/66

011/1-115

19.12.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

13

Mikrokomputer 286/20

011/1-54

09.11.1992

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

14

Fotel Nova Wood Chrom

013/2-187/02

30.12.2002

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

15

UPS

013/2-46/05

12.05.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

16

UPS

013/2-47/05

12.05.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

17

System SKO UNIX

020-4/1

06.11.1995

0,00

0,00

Brak wartości użytkowej, zdjąć z ewidencji

18

Serwer NAS SNAB 410

011/4-9/07

18.07.2007

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

19

Serwer DELL POWERED 6E

011/1-206

15.12.1998

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

20

Ciśnieniomierz

013/2-47/03

31.07.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

21

Wentylator

013/2-57/03

16.07.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

22

Zestaw komputerowy

011/4-60/04

12.05.2004

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

23

Euroset 1000 ml 2 szt

013/1-17/1

20.10.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

24

Zegar ścienny

013/2-49/01

28.12.2001

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

25

Euroset 1000 ml

013/1-17/3

20.07.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

26

Termometr higrometr 5 szt

013/1-33/3

20.12.1996

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

27

Lodówka turystyczna 2 szt

013/1-59/8

10.09.1993

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

28

Drukarka 930C

013/2-65/00

29.12.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

29

Kalkulator

013/2-78/13

30.11.1997

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

30

Kalkulator

013/2-78/15

29.10.1999

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

31

Zasilacz  EWER

013/2-156/03

05.09.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

32

Wielostanowiskowy system fakturowania

013/020-86/04

29.06.2004

0,00

0,00

Brak wartości użytkowej, zdjąć z ewidencji

33

Drukarka HP

013/1-192/15

30.12.1999

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

34

Komputer Celeron

011/1-235

23.12.1999

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

35

Program  Office 2000

020-3/00

30.11.2000

0,00

0,00

Brak wartości użytkowej, zdjąć  z ewidencji

 

 

36

Program  Word 2000

020-4/00

20.11.2000

0,00

0,00

Brak wartości użytkowej, zdjąć z ewidencji

37

Listwa  Liza

013/1-172/11

24.04.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

38

Termohigrometr AZ8703

013/1-222/03

29.12.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

39

Kalkulator CFX 9800

013/2-109/32

18.12.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

40

Kalkulator CFX9800

013/2-109/32

18.12.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

41

Fotel  Tema

013/2-25/11

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

42

Fotel Pama

013/2-25/25

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

43

Fotel Pama

013/2-25/26

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

44

Fotel Pama

013/2-25/27

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

45

Ładowarka

013/2-90/1

20.12.1996

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

46

Zasilacz awaryjny UPS

013/2-153/03

05.09.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

47

Zestaw komputerowy

011/4-39

04.12.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

48

Zespół komputerowy

011/4-38

04.12.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

49

Szelki bezpieczeństwa 2 szt

013/3-33/00

20.12.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

50

Taśma Hakon 2 szt

013/3-33/00

21.12.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

51

Zasilacz awaryjny UPS 2 szt

013/2-144-145/03

05.09.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

52

Drukarka HP DJ5550

013/2-103/03

05.09.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

53

Kalkulator CITIZEN 345

013/2-109/25

30.06.1992

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

54

Aparat telefoniczny

013/2-41/11

22.12.1993

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

55

Aparat telefoniczny

013/2-41/9

22.12.1993

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

56

Czajnik

013/2-38/31

29.10.1999

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

57

Fotel  Pama

013/2-25/34

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

58

Fotel  Pama

013/2-25/33

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

59

Biurko A-08 buk

013/2-3/84

27.12.1999

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

60

Biurko NONO M-3  2 szt

013/2-60/17

28.12.1992

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

61

Czujnik promieniowania UVB

013/1-77/05

31.12.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

62

Rurki spiętrzające

013/1-189/5

18.12.1992

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

63

Głośniki E 300

013/2-308/03

31.12.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

64

Stolik komputerowy mahoń

013/2-18/68

27.12.1999

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

65

Stolik komputerowy A 30 mahoń

013/2-18/69

27.12.1999

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

66

Fotel

013/2-71/08

12.09.2008

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

67

Urządzenie HP LJ3300MFP

013/2-153/02

30.12.2002

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

68

Suszarka do rąk 2 szt

013/2-34/3

30.12.1996

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

69

Suszarka do rąk 2 szt

013/2-34/1

31.12.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 

70

Dostawka + stelaż mahoń

013/2-22/6

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

71

Kontener

013/2-8/115

17.01.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

72

Kontener

013/2-8/111

27.12.1999

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

73

Imadło

013/2-20/11

31.08.1998

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

74

Nawigacja Navroad 430 BT

013/1-63/07

28.12.2007

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

75

Komputer Inter Celeron

011/4-17/05

25.05.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

76

Aparat fotografi-czny cyfrowy

013/2-69/05

31.12.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

77

Kalkulator

013/2-92/01

27.12.2001

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

78

Kalkulator

013/2-89/01

27.12.2001

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

79

Kalkulator

013/2-85/01

27.12.2001

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

80

Kalkulator

013/2-84/01

27.12.2001

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

81

Kalkulator

013/2-83/01

27.12.2001

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

82

Grzejnik olejowy

013/2-25/03

09.01.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

83

Krzesło

013/2-29/155

27.12.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

84

Monitor NEC 17 4 szt

013/2-259-62/04

14.12.2004

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

85

Biureta cyfrowa 2 szt

013/1-8/3

19.03.1997

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

86

Butla do argonu  2szt

013/1-18/3

10.09.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

87

Fotel biurowy BRAVO

013/2-79/09

14.12.2009

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

88

Regał  R4 buk

013/2-12/86

06.04.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

89

Regał  R3 buk

013/2-12/88

06.04.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

90

Regał  R4 buk

013/2-11/67

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

91

Regał  R1 buk z półkami

013/2-10/9

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

92

Regał A1

013/2-13/109

29.05.1998

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

93

Dostawka+ stelaż buk

013/2-23/32

06.04.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

94

Łącznik PCU+ stelaż buk

013/2-23/37

27.12.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

95

Stolik turystyczny aluminiowy

013/2-85/141

20.02.1997

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

96

Dostawka + stelaż buk

013/2-23/31

06.04.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

97

Krzesło Bravo Top profil

013/2-55/11

20.12.2011

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

98

Biurko B-8 buk

013/2-1/32

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

99

Biurko B- 8 mahoń

013/2-1/11

31.01.1984

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

100

Szafka S-4 buk

013/2-5/13

31.01.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

101

Szafka S-3 buk

013/2-7/96

27.12.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 

102

Krzesło gościnne ISO

013/2-28/135

31.01.1996

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

103

Fotel  Terma 4szt

013/2-29/153

27.12.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

104

Kanister

013/2-54/2

06.12.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

105

Kalkulator Citizen

013/2-52/00

07.07.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

106

Wentylator UT3-30

013/2-61/03

16.07.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

107

Telefon Doro Atlantel

013/2-52/03

16.07.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

108

Telefon Doro Atlantel

013/2-54/03

16.07.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

109

Chłodziarko-zamrażarka

013/2-83/03

24.10.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

110

Drukarka Mono HP

011/1-170

26.10.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

111

Kanister   2 szt

013/2-54/1

06.12.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

112

Biureta cyfrowa

013/1-8/2

11.04.1996

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

113

Myjka ultradźwiękowa

013/1-16/3

28.11.1996

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

114

Aerometr

013/1-7/2

22.03.1989

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

115

Biureta 50ml

013/1-8/1

08.11.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

116

GPS

011/8-52/05

02.06.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

117

Biureta cyfrowa

011/1-144

13.12.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

118

Mineralizator mikrofalowy 09

011/1-129

24.04.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

119

Przenośny zestaw do pomiarów zanieczyszczeń

011/1-80

25.07.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

120

Biureta H 50ml

013/1-38/04

09.03.2004

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

121

Robot laboratoryjny

013/1-161/3

20.05.1993

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

122

Statywy do elektrod  3 szt

013/1-126/12

29.03.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

123

Konduktometr CP 315

013/1-109/26

10.11.1992

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

124

Dozownik   nastawny  2 szt

013/1-78/5

03.12.1998

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

125

Koszyk do myjki ultradźwiękowej

013/1-16/4

28.11.1996

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

126

Tecator  KJEITEC

011/1-65

31.12.1992

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

127

Mineralizator mikrofalowy

011/1-63

15.12.1993

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

128

Pobornik wód powierzchownych

011/8-44/05

02.06.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

129

Pobornik wód powierzchownych

011/8-43/05

02.06.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

130

Termohigrometr

013/1-33/2

30.03.1995

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

131

Nagrywarka LG

013/2-102/02

06.12.2002

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

132

Odbiornik do nawigacji satelitarnej

013/2-207/03

27.11.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

133

CD  RD nagrywarka

013/2-63/00

29.12.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

134

Monitor 17 MS

013/2-41/02

13.08.2002

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

135

Radiomagnetofon  Clatronic

013/2-67/01

28.12.2001

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

136

Zewnętrzny modem  COMTEL 56

013/2-71/00

08.03.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

137

Klimatyzator

011/8-33/03

18.04.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

   Jednostki i podmioty zainteresowane  nabyciem zużytych  składników majątku ruchomego  w ramach  nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 lub darowizny zgodnie z § 39 w/w rozporządzenia mogą składać wnioski do 27.06.2013 r. na  adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań z dopiskiem: zużyte składniki majątkowe.

 1. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.

 2. W przypadku większej liczby chętnych na nieodpłatne przekazanie lub darowiznę liczy się kolejność zgłoszenia.

 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,

 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,

 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczy.

 1. Wniosek o dokonanie darowizny składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:

 • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o darowiznę rzeczowego składnika majątku  ruchomego,

 • statut zainteresowanego podmiotu,

 • pisemne uzasadnienie potrzeb,

 • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

 

Wielkopolski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska

Zdzisław W.Krajewski