Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216), w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Poznaniu działa elektroniczna skrzynka podawcza uruchomiona na platformie ePUAP umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na platformie ePUAP
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu:

od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00
do Biura Obsługi Klienta mieszczącego się w pokoju nr 7a przy ul.
Czarna Rola 4 w Poznaniu na następujących nośnikach danych:

 1. Dyskietka 1,44 MB,
 2. Pamięć masowa USB
 3. Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
 2. Akceptowalne formaty załączników to:

   

  1. DOC, RTF,
  2. XLS,
  3. CSV,
  4. TXT,
  5. GIF, TIF, BMP, JPG,
  6. PDF,
  7. ZIP.
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.