Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 180049-2013 z dnia 2013-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Oleju opałowego – 23 000 m3 Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna.
Termin składania ofert: 2013-09-16

Numer ogłoszenia: 183097 – 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180049 – 2013 data 06.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Oleju opałowego – 23 000 m3 Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Oleju opałowego – 23 000 litry Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 5 – Specyfikacja techniczna.