Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 219373-2014 z dnia 2014-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie pomieszczenia. Zakres prac: 1. Montażu układu wentylacyjnego i klimatyzacyjnego 2. Przebudowa instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 3. Przebudowa instalacji…
Termin składania ofert: 2014-10-31

Numer ogłoszenia: 229065 – 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 219373 – 2014 data 16.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 1061 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 10:00, miejsce Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2014 godzina 10:00, miejsce Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.