Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 33879-2014 z dnia 2014-02-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego delegatur w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie. Integralną częścią…
Termin składania ofert: 2014-03-04

Numer ogłoszenia: 34951 – 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33879 – 2014 data 20.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
  • W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  • W ogłoszeniu powinno być: Kryterium oceny ofert: 1. Cena – 0.7 2. Warunki ubezpieczenia – 0.3.