Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu zaprasza wszystkich zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu pn. „Digitalizacja i informatyzacja WIOŚ w Poznaniu wsparciem dla upowszechnienia informacji o stanie środowiska w Wielkopolsce”     przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  – typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP  ze źródeł administracyjnych.

Prezentacja odbędzie się 7 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 11 w sali  nr  13 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: u.karpinska@poznan.wios.gov.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r.

Liczba miejsc  jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.