Aktualne oferty pracy

Nr naboru Szczegóły oferty pracy Lista osób zaproszonych na rozmowę Wynik naboru Termin składania dokumentów
78391
Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji w Delegaturze w Lesznie
15.06.2021
78391
Stanowisko specjalisty do spraw organizacyjnych w Wydziale Administracyjno-Technicznym
28.05.2021
77869
Stanowisko specjalisty w Wydziale Inspekcji w Delegaturze w Pile
31.05.2021
74130
Stanowisko specjalisty w wydziale inspekcji
wynik naboru
15.02.2021